Мінімальні санітарно-земельні розриви для господарських будівель на селі (м) 


Мы поможем в написании ваших работ!ЗНАЕТЕ ЛИ ВЫ?

Мінімальні санітарно-земельні розриви для господарських будівель на селі (м)Споруди Хліви для худоби (кількість голів) Сміттєсховище Компост, туалети, гноярка
1-2 3-8 Понад 8
Житлові будинки
Шахтні колодязі

 

Виробнича територія сільської місцевості досить різноманітна і має відповідні спрямування:

- рільництво та садівництво;

- тваринництво та птахівництво;

- агропереробна промисловість.

В залежності від потужностей виробничих територій та їх впливів на грунти, воду чи повітря Державними санітарними правилами планування та забудови населених пунктів (ДСанПін) № 173 від 19.06.1996 року передбачена санітарна класифікація підприємств, виробництв та споруд і розміри санітарно-захисних зон для них, (тобто відстань від житлових площ до виробничих).

Зокрема передбачені такі відстані:

· 1000 м до заводів з переробки тваринної продукції; виготовлення клеїв, желатини, до місць утримання великої рогатої худоби з поголів’ям більш 5000 голів, або свиней на 12-20 тис. голів, до складів сильнодіючих отруйних речовин (СДОР) тощо;

· 100 м до комбікормових заводів, польових станів тракторно-рільничих бригад, зерноочисних токів, до птахоферм на 300 голів тощо;

· 50 м до кондитерських фабрик, виробництв олії, оцту, макаронів, хліба тощо.


Наведені відстані між житловими та виробничими площами відтінюють лише частинку великого переліку із Правил. В усіх випадках уточнення слід проводити за участю СЕС та екологічних інспекцій.

Окрім викладеної інформації студенту необхідно ознайомитись із змістом матеріалів теми 13 (стор. 149-160) підручника Бардова В.Г. “Гігієна та екологія” і зокрема додатками 1 та 2.

Стосовно загальної методики санітарного обстеження і описання об’єкта також доцільно скористатись матеріалами теми 14 (стор. 161-167) підручника Бардова В.Г. “Гігієна та екологія” і зокрема додатками 1 та 2.

 

Додаток 1

Схема санітарного обстеження об’єкта

1. Вивчіть офіційні законодавчі і нормативні документи, які регламентують вимоги до проектування, побудови, експлуатації об’єктів даного типу і призначення (лікарня, школа, гуртожиток, підприємство, окремий цех та інші).

2. Складіть карту (план) санітарного обстеження, де висвітлюються такі питання:

2.1. Паспортні дані (назва об’єкту, адреса, кому підпорядкований, коли побудований, реконструйований тощо).

2.2. Характеристика ділянки, де розміщений об’єкт, його оточення (розмір, конфігурація ділянки, рельєф, ґрунтові та гідрологічні умови зони забудови, відсотки забудови, озеленення, шляхи сполучення, достатність розмірів санітарно-захисних зон, наявність за межами ділянки об’єктів, що можуть забруднювати повітря, ґрунт, воду або є джерелами шуму, НВЧ випромінювання, радіації тощо).


2.3. Конструктивні і планувальні особливості об’єкта (тип будови, наявність вбудованих об’єктів, характеристика основних будівельних конструкцій, планування і розміри основних функціональних приміщень, їх орієнтація і відповідність гігієнічним нормативам).

2.4. Санітарний благоустрій об’єкта (система водопостачання, гаряче водопостачання, каналізація чи інші системи збору і видалення рідких відходів, опалення, вентиляція, природне і штучне освітлення, система видалення твердих відходів та інше).

2.5. Дотримання вимог до елементів санітарного обладнання, його відповідність основним технічним і санітарним якостям.

2.6. Дотримання вимог до експлуатації об’єкта і елементів його обладнання (дотримання оптимальних умов ведення технологічного процесу, використання дозволених реагентів, періодичність і регулярність відомчого чи державного санітарного нагляду, дотримання термінів експлуатації технічного, санітарного обладнання, реалізації продукції та інше).

2.7. Санітарний стан приміщень і обладнання об’єкта (організація і регулярність прибирання, використання заходів загальної та індивідуальної профілактики, відповідність гігієнічним вимогам вентиляційних, холодильних, освітлювальних та інших систем).

2.8. Вплив умов проживання, навчання чи праці на об’єкті на здоров’я людини і санітарні умови життя (рівень забруднення окремих об’єктів біосфери, характер скарг жителів і працівників об’єкта, випадки захворювань, що пов’язані з даним об’єктом тощо).

2.9. Самостійне вимірювання або використання даних лабораторії про визначення об’єктивних показників умов та санітарного стану об’єкта (шум, освітлення, електромагнітні хвилі, хімічні, бактеріологічні забруднення повітря, води, продуктів харчування тощо).

2.10. Перелік і оцінка виявлених недоліків, відхилення параметрів середовища об’єкта від гігієнічних нормативів.

2.11. Обґрунтування заходів щодо покращання санітарного стану об’єкта, рекомендації по реконструкції тощо.

2.12. Результати санітарного обстеження оформіть у вигляді санітарного опису об’єкта (складання його санітарного паспорта) або у вигляді акта про санітарні порушення, з відповідними санкціями (штрафи, закриття об’єкта, визначення термінів ліквідації цих порушень та інше), (Додаток 2).

 

Додаток 2

КАРТА САНІТАРНОГО ОБСТЕЖЕННЯ КВАРТИРИ

1. 1. Адреса: вул. __________________________, буд. № ________, кв. № ______

2. Прізвище квартиронаймача _________________________________________________________________________

3. Поверх _______, кількість житлових кімнат _______, із них з орієнтацією на вулицю _______, на подвір’я _______, затінення сусідніми будинками (є, немає) __________, орієнтація приміщень по сторонах світу ______________, наявність відкритих приміщень квартири ______________, загальна площа квартири ___________ м2, висота приміщень __________ м.

4. Кількість мешканців ____, з них дітей ______, житлова площа на 1 особу _________ м2, повітряний куб ____________ м3.

5. Зовнішні стіни ___________________, внутрішнє оздоблення стін _________, підлоги _______________, вікон _________________, дверей _____________.

6. Опалення: централізоване, місцеве, водяне, парове (достатнє, ні); температура повітря_____________________ ____________________________________________________________________________________________________

7. Вентиляція: природна (наявність кватирок, фрамуг, наскрізне провітрювання – можливе, ні); штучна (місцева, припливна, витяжна, працює безшумно, з шумом, з вібрацією); центральна (припливна, витяжна, припливно-витяжна, розташування вентиляційних отворів)_____________________________________________________________________

8. Природне освітлення (кількість і розташування вікон, тип засклення, якість скла), ступінь забруднення скла (незначне, помірне, значне), затінення (є, немає), освітлення прямим сонячним випромінюванням (можливе, ні) __________________________________________________________________________________________________________

9. Штучне освітлення: електричне (лампи розжарювання, люмінесцентні лампи), система освітлення (загальна, місцева, комбінована), тип світильників (їх кількість, розміщення, висота підвісу, потужність ламп), освітленість (рівномірна, ні; достатня, ні) __________________ ____________________________________________________________________________

10. Водопостачання (центральне, місцеве).

11. Каналізація (є, немає), вбиральня (розташована в будинку, у дворі, тепла, холодна, вигріби водонепроникні, поглинальні) _________________ _____________________________________________________________________________

12. Кухня – плита (газова, електрична), площа ________ м2, кубатура _______ м3 ____________________________________________________________________________.

13. Наявність підсобних приміщень (яких)_ ___________________________________________________________________

14. Домашні тварини (є, немає, які) ____________________________________________________________________

15. Комахи у квартирі (є, немає, які) __________, пацюки, миші (є, немає) ______________

16. Вологість у житлових кімнатах (є, немає, причина виникнення) __________________________________________

17. Шум, вібрація (є, немає, причини виникнення) ________________________________________________________

18. Скарги мешканців ________________________________________________________________________________

19. Додаткові дані: ____________________________________________________________ ______________________

Загальний висновок про санітарний стан об’єкта.____________________________________________________________________________________________________

Рекомендації ______________________________________________________________________________________________

 

Дата обстеження Підпис

“_____”______________ 200_ р. _____________________

 

Ситуаційні задачі

Задача 1

Планується забудова житлового мікрорайону малого міста, де має проживати 1700 чоловік:

- розмір земельної ділянки – 6 га;

- рівень залягання ґрунтових вод – 0,9 м;

- щільність радіоактивного забруднення ізотопами цезію – 9 Кі/км2;

- кількість кишкових паличок – 18 в 1 г ґрунту.

Викладіть можливий варіант узгодження на використання цієї земельної ділянки під забудову.

 

Задача 2

Дайте оцінку правомірності запропонованого взаєморозташування зон міського середовища, де селітебна (житлова) зона знаходиться на південній, а виробнича та ландшафтно рекреаційна – на північній сторонах.

Повторюваність вітрів у даній місцевості: Пн –140, ПнСх – 80, Сх – 10, ПдСх – 9, Пд – 10, ПдЗх – 14, Зх – 4, ПнЗх – 62.

 

Задача 3

При вивченні макету майбутнього житлового мікрорайону площею 6 га на 2500 чоловік отримані наступні дані:

- озеленення – 10%;

- відстань між 9-ти поверховими спорудами – 20 м;

- середньоденна інсоляція житлових кімнат (влітку) – 1 год.;

- середня інсоляція гральних майданчиків садочків та спортивних зон (влітку) – 2 год.;

- відстань від гральних майданчиків до вікон будинків – 6м; до контейнерного майданчика – 9 м; до смітника – 9 м.

Викладіть висновок щодо узгодження проекту будівництва мікрорайону та, при необхідності, внесіть свої пропозиції оптимізації макету.

 

Задача 4

При розробці проектної документації на реконструкцію дворових територій житлового мікрорайону міста передбачено наступні площі та відстані:

- для ігор дітей дошкільного віку – 0,4 м2 на 1 дитину;

- для занять фізкультурою і спортом – 4,0 м2 на 1 людину;

- для відпочинку дорослих – 0,3 м2 на 1 людину;

- майданчик для вивішування білизни та чистки речей – передбачено на відстані 12 м від житлових будинків.

- відстань від контейнерного майданчика для сміття до вікон житлового будинку – 13 м.

Викладіть можливість узгодження проекту реконструкції мікрорайону та власні пропозиції, відносно планування території.

 

Задача 5

Власник земельної ділянки площею 65 га отримав дозвіл на створення фермерського господарства та забудову житла. Його вимоги до розробників проектної документації наступні:

- відстань від житлового двоповерхового будинку до компостного майданчика – 9 м, гноєсховища – 14 м, до корівника – 30, до вигрібного туалету – 9 м;

- всі споруди мають розташовуватись на схилі у такому порядку: зверху – тваринницький комплекс, нижче – колодязь, внизу житловий будинок.

Чи погодиться проектна організація з такими побажаннями замовника. Які можливі корективи?

Задача 6

При вивченні існуючого стану забудови та взаєморозташування споруд і об’єктів житлових та виробничих площ села санітарним лікарем до констатуючої частини Припису занесені наступні відомості:

- відстань від школи до тваринницького комплексу на 3000 голів великої рогатої худоби – 300 м;

- відстань від лікарні до гноєсховища тваринницького комплексу – 200 м, до скотобази на 1000 голів – 300 м;

- склади сильнодіючих отруйних речовин знаходяться на відстані 500 м від житлової зони.

Яким має бути зміст висновку та вимог з боку санітарного лікаря?

Задача 7

Згідно розпорядження головного лікаря було створено комісію із санітарного обстеження поліклініки родинної медицини. За цим комісією було оформлено Акт обстеження із висвітленням таких питань: паспортні дані; характеристика земельної ділянки; питань водопостачання та водовідведення.

Чи є такий акт завершеним?

Якщо ні, то на які питання ще необхідно отримати відповідь.

 

Задача 8

При проходженні виробничої практики з гігієни студент отримав завдання провести санітарне обстеження гуртожитку медичного університету.

При заповненні Карти-схеми (Акту) студент надав відповіді на наступні запитання: адреса; загальна характеристика споруди; природне освітлення; опалення.

З якої причини керівник практики повернув Акт на доопрацювання?

 
Последнее изменение этой страницы: 2016-04-07; просмотров: 271; Нарушение авторского права страницы; Мы поможем в написании вашей работы!

infopedia.su Все материалы представленные на сайте исключительно с целью ознакомления читателями и не преследуют коммерческих целей или нарушение авторских прав. Обратная связь - 3.229.124.74 (0.014 с.)