Схема санітарного обстеження джерел місцевого водопостачання 


Мы поможем в написании ваших работ!ЗНАЕТЕ ЛИ ВЫ?

Схема санітарного обстеження джерел місцевого водопостачання1.Назва населеного пункту: область, район, місто, селище.

2. Місце розташування криниці:

а) за межами населеного пункту, у межах населеного пункту;

б) на рівному місці, на підвищеному місці, на схилі, в яру;

в) на березі водоймища;

г) чи не заливає криницю під час паводку.

3. Тип криниці:

а)шахтний, трубчастий, бювет, каптаж;

б) матеріал, з якого вона виготовлена: дерево, бетон, цегла, вапняк, граніт тощо;

в) діаметр, довжина, ширина, площа;

г) глибина до поверхні води, глибина до дна, висота стовпа води;

д) висота зрубу над рівнем землі;

є) улаштування глиняного замку;

ж) наявність ремонтних скоб, їх облаштування;

з) улаштування оголовка (для трубчастого колодязя)

і) стан внутрішньої поверхні стінок: наявність тріщин, щілин, плям, розростання грибків тощо.

4. З якого водоносного горизонту здійснюється забір води.

5. Рік побудови криниці, рік останнього ремонту, коли в останній раз проводилась санація.

6. Стан поверхні ґрунту біля криниці, наявність замощення (на якій відстані), водовідвідної канави, огородження (на якій відстані).

7. Спосіб підйому води з криниці: електричним чи ручним насосом (наявність перебоїв у його роботі), відром (воротом, ²журавлем²), наявність загального відра та підставки для відра, стан пристроїв, що використовуються для підйому.


8. Наявність кришки, навісу або будки над криницею та їх технічний стан.

9. На якій відстані знаходиться криниця від найближчих будинків, будівель, помийних ям та інших ймовірних джерел забруднення ґрунту та води, санітарний стан оточуючої території навколо криниці (засміченість).

10. Число будинків та приблизна кількість мешканців, які використовують воду з криниці.

11. Дані про наявність інфекційних та інших захворювань, що можуть бути пов’язанні з вживанням недоброякісної води.

12. Дані щодо наявності епізоотій серед домашніх тварин у районі, де розташована криниця.

13. Відомості про наявність санітарного паспорту та посадової особи, відповідальної за санітарний нагляд, дата останнього контролю.

14. Результати лабораторних досліджень води за мікробіологічними та санітарно-хімічними показниками, проведені установами та закладами державної санітарно-епідеміологічної служби, їх оцінка.

15. Загальний висновок щодо санітарного стану об’єкта обстеження та придатності води для використання з метою забезпечення питних потреб населення.

16. Заходи щодо покращання санітарного стану криниці та якості води в ньому.

17. Дата обстеження, посада, підпис особи, яка проводила обстеження.


Дані санітарно-епідеміологічного обстеження району, де розташована криниця

Вулиця № будинку Інфекційні захворювання
Литвиненко 44, 46, 48 Ентероколіт
Пирогова 116, 117, 118, 126 Черевний тиф, дизентерія
Соборна 16, 17 Вірусний гепатит
Свердлова 110, 116 Дизентерія
Дачна 7, 9, 11 Паратиф

Санітарно-технічні дані на вододжерело

Адреса Тип криниці (шахтний, трубчастий) Глиняний замок Рік побудови Глибина криниці, м Висота стовпа води, м Об’єм води, м3 Час проведення останньої санації Час проведення останнього хлорування
1. вул. Соборна, 23 шахтний 2,34 Х.2010 р. Х.2012 р.
2. вул. Л.Толстого, 32 трубчастий + 2,5 0,175 Х.2009 р. 1Х.2012 р.
3. вул. Дачна, 9 шахтний + 1,56 III.2012 VIII.2012
4. вул. Стуса, 32 шахтний 2,3 1.8 IV.2012 V.2012
5. вул. Блока, 22 трубчастий + !5 2,5 0,175 III.2011 XI.2012
6. Хм. шосе, 5 шахтний + 2,34 XI.2010 III.2012
7. вул. Литвиненко 42 трубчастий 0.28 III.2009 X.2012
8. вул. Пирогова, 100 шахтний + 2,5 1,95 IV.2011 VIII.2012
9. вул. Пирогова, 125 трубчастий 2,5 0,175 V.2010 VII.2012
10. вул. Келецька, 97 б шахтний + 1,56 III.2011 VIII.2012
11. вул. Свердлова, 116 трубчастий + 0,14 IV.2009 VIII.2012
12. пр. Комунальний, 3 трубчастий + 0,14 IV.2011 VI.2012
13. вул. Л.Толстого, 7 шахтний + 2,34 III.2012 VIII.2012
14. вул. Ф.Кона, 5 трубчастий + 0.14 IV 2012 VII 2012

 

Результати лабораторних досліджень води шахтних криниць

Місце відбору проб (адреса) Запах, бали при відповідній температурі Присмак, бали при 20°С Забарвле-ність, градуси Каламутність, НОК Окислю-ваність, мг /дм3 Вміст аміаку (амонію), мг/дм3 Вміст нітритів, мг/дм3 Вміст нітратів, мг/дм3 Загальна твердість, мг×екв/дм3 Вміст хлоридів,мг/дм3 Мікробне число при t 37°С, КУО/см3
    20° С 60° С                    
вул. Соборна, 23 30,0 4,5 3,2 4,25 4,2 80,0 11,5 138,0
вул. Л.Толстого, 32 42,0 6,4 7,0 3,2 3,5 58,6 15,3 430,0
вул. Дачна, 9 35,0 3,5 5,0 2,6 3,3 50,0 10,0 350,0
вул. Стуса, 32 28,0 1,6 6,2 0,15 1,1 55,0 7,0 100,0
вул. Блока, 22 35,0 1,6 6,1 2,85 4,3 16,4 6,1 225,0
Хмельницьке шосе, 5 28,0 2,64 1,2 0,18 1,3 44,3 12,0 135,0
вул. Литвиненко 42 36,0 4,1 3,2 0,5 2,2 65,0 9,0 290,0
вул. Пирогова, 100 30,0 3,2 4,5 1,2 3,1 47,0 7,0 110,0
вул. Пирогова, 125 30,0 4,34 5,6 4,3 2,5 41,2 7,8 339,0
вул. Келецька, 97 б 28,0 2,8 4,2 3,4 4,15 55,9 15,2 397,0
вул. Свердлова, 116 30,0 6,2 6,4 1,6 3,12 83,2 10,5 171,0
пр. Комунальний, 3 38,0 6,1 1,6 3,45 3,18 62,0 9,2 291,0
вул. Л.Толстого, 7 39,0 1,2 2,64 1,1 2,3 17,0 7,0 132,0
вул. Ф.Кона, 5 40,0 3,2 6,1 2,2 4,13 73,4 10,7 174,0

На кожне вододжерело у санітарно-епідеміологічній станції заведений санітарний паспорт.

СХЕМА САНІтарнОГО паспортУ

________________________________________________

(назва інженерної споруди нецентралізованого питного

водопостачання населення (бювет, колодязь або каптаж джерела))

від “___” ____________ 20__ року № ___

Місцезнаходження споруди:

вулиця ________________________________________________; населений пункт ____________________________________;

район ______________________________________; область _______________________________________________________.

1. Загальні відомості:

1.1 власник ________________________________________________________________________________________________;

1.2 кількість водокористувачів ________________________________________________________________________________;

1.3 дата введення в експлуатацію ______________________________________________________________________________;

1.4 дата останнього ремонту __________________________________________________________________________________.

2. Технічні характеристики

2.1. Місце розташування водозабору: глибина (м) ________________________________________________________________;

водоносний горизонт _________; ємність чи об’єм камери накопичення (м3) ____; дебіт (м3/добу)_______________________.

2.2. Влаштування бювету:

глибина статичного рівня води в свердловині ___________________________________________________________________;

зміна рівня води в свердловині протягом часу її експлуатації, характер, величина та можлива причина ___________________;

улаштування оголовка свердловини ___________________________________________________________________________;

тип розподільної колонки, наявність павільйону тощо ____________________________________________________________;

перелік обладнання та пристроїв, що використовуються, їх характеристика __________________________________________.

2.3. Влаштування шахтного колодязя:

наявність глиняного “замка” навколо колодязя, його розмір_______________________________________________________;

відведення стоку від колодязя ____; огорожа ___; навіс над колодязем __; зруб колодязя, його висота ___________________;

матеріал стінок колодязя _______________________________; ремонтні скоби _______________________________________;

ємність для забору води _________________________; утеплення колодязя (матеріал) _________________________________.

2.4. Влаштування трубчастого колодязя (свердловини): глибина постійного рівня води від поверхні _____________________;

зміна рівня води протягом часу експлуатації, характер, величина та можлива причина _________________________________;

матеріал стінок трубчастого колодязя, наявність фільтрів,матеріал фільтра __________________________________________;

улаштування оголовка __________; спосіб підйому води (електричним чи ручним насосом) ____________________________;

наявність глиняного “замка”, водовідведення, підставки під ємність тощо ___________________________________________.

2.5. Влаштування каптажу джерела:

наявність глиняного “замка” навколо каптажу, його радіус_________________________________________________________;

відведення стоку від каптажу _______________; огорожа каптажу __________________________________________________;

піддонник, кришка (люк) ___________________; висота горловини каптажної споруди ________________________________;

матеріал стінок, дна камери накопичення _____________; технічний стан водорозбірної труби __________________________;

переливна стіна у каптажній споруді ___________________________________________________________________________;

технічний стан переливної труби, водовідведення _______________________________________________________________;

ремонтні скоби, східці _______________________________________________________________________________________.

3. Санітарно-гігієнічна характеристика (на момент оформлення Санітарного паспорта):

3.1. Проведення дезінфекції споруди та знезараження води (дата, реагенти тощо) _____________________________________.

3.2. Результати лабораторних досліджень води за мікробіологічними та санітарно-хімічними показниками, проведені установами та закладами державної санітарно-епідеміологічної служби (дата виконання, оцінка, П.І.Б. виконавця, назва лабораторії)________________________________ ________________________________________________________________.

3.3. Рекомендації щодо утримання споруди, термін наступної дезінфекції, досліджень води_____________________________.

4. Державний санітарно-епідеміологічний нагляд за утриманням бювета, колодязя чи каптажу джерела заповнюється щороку) 20__ рік

4.1. Загальні дані (внести зміни по кожному пункту) _____________________________________________________________.

4.2. Технічна характеристика (внести зміни по кожному пункту)__ _________________________________________________.

4.3. Санітарно-гігієнічна характеристика інженерної споруди:

4.3.1. Проведення ремонтних робіт, чистки (обсяг, дата)_________ _________________________________________________.

4.3.2. Проведення дезінфекції споруди та знезараження води (дата,реагенти тощо) ___________________________________ .

4.3.3. Результати лабораторних досліджень води за мікробіологічними та санітарно-хімічними показниками, проведені установами та закладами державної санітарно-епідеміологічної служби (дата виконання, оцінка, П.І.Б. виконавця, назва лабораторії)_____.

4.3.4. Рекомендації щодо утримання споруди, термін наступної дезінфекції, досліджень води_________________________.

 

Власник споруди _______________________________ ____________

(П.І.Б.) (підпис)

Посадова особа державної

санітарно-епідеміологічної

служби відповідної адміністративної території

(найменування закладу, П.І.Б. посадової особи) ______________

(підпис)

М.П.

Деякі гігієнічні вимоги до якості питної води місцевих джерел водопостачання згідноДержавних санітарних норм та правил "Гігієнічні вимоги до води питної, призначеної для споживання людиною" (ДСанПіН 2.2.4-171-10).

Показники Нормативи
Загальне мікробне число при t 37°С Загальні колі форми (колі-індекс) E. coli Коліфаги Патогенні кишкові найпростіші Кишкові гельмінти Запах (при температурі 20° та 60°) Смак та присмак Забарвленість Каламутність Водневий показник (рН) Загальна жорсткість (твердість) Сухий залишок Залізо загальне Сульфати Хлориди Фториди Амоній Нітрити Нітрати (NO3) Хлор залишковий вільний Хлор залишковий зв’язаний Окислюваність Відстань до можливих джерел забруднення не більше 100 КУО/см3 не більше 1 КУО/100см3 або 10 КУО/дм3 відсутність КУО/100 см3 відсутність КУО/100 см3 відсутність клітин, цист у 50 дм3 відсутність клітин, яєць, личинок в 50 дм3 не більше 3 балів не більше 3 балів не більше 35° не більше 3,5 НОК 6,5-8,5 не більше 10,0 моль/дм3 не більше 1500 мг/дм3 не більше 1,0 мг/дм3 не більше 500 мг/дм3 не більше 350 мг/дм3 0,5-1,5 мг/дм3 не більше 2,6 мг/дм3 не більше 3,3 мг/ дм3 не більше 50 мг/ дм3 не більше 0,5 мг/дм3 не більше 1,2 мг/дм3 не більше 5 мг/дм3 не менше 50 м

Примітка: КУО - Колонієутворювальні одиниці, НОК – нефелометричні одиниці каламутності.

Ситуаційні задачі

Задача 1

Колодязь, що побудований з цементних кілець, має діаметр 1,2 м. Глибина колодязя до поверхні води становить 20 м, до дна – 25 м. При контрольному викачуванні на протязі 15 хвилин рівень води в колодязі знизився на 0,5 м від початкового рівня, відновився протягом 20 хвилин після припинення викачування. Визначити дебіт колодязя.

Задача 2

Вода відібрана з шахтного колодязя, глибина якого від поверхні землі до поверхні води становить 14 м. Цябрини колодязя зроблені з дерева. Колодязь має навіс, кришку, обладнаний коловоротом з відром громадського призначення. Оточуюча колодязь ділянка не забруднена, огороджена. Проба води надіслана в лабораторію 20 червня поточного року, відібрана у дві склянки для санітарно-хімічного та бактеріологічного дослідження. Проби води опечатані, до них додається супровідний лист, в якому наводяться дані про стан колодязя та умови, при яких відібрана проба води. Результати лабораторного аналізу проб води такі: забарвленість – 400; запах при температурі води 20 і 600 С – відсутній (1 бал); інтенсивність присмаку – 0 балів; осад – відсутній; сухий залишок – 400 мг/л; рН – 7,5; загальна твердість – 9 моль/л; залізо загальне – 0,25 мг/л; сульфати – 80 мг/ л; фтор – 1,2 мг/ л; хлориди – 82 мг/ л; азот амонію – 1,1 мг/ л; азот нітритів – 0,02 мг/ л; азот нітратів – 20 мг/ л; мікробне число – 200 КУО/см3; Загальні колі форми – 4 КУО/100см3. Дати гігієнічну оцінку якості води у колодязі і вирішити питання про придатність її для господарсько-питного використання.

Задача 3

Дані санітарно-топографічного опису: проба води доставлена з шахтної криниці, що розташована на околиці села П. Криниця розміщена біля ґрунтової дороги, на відстані 50м від молочно-товарної ферми, місцевість рівна. Криниця має добре обладнані зруб та глиняний замок, кришку, відра немає, глибина криниці становить 6 м. Серед населення, яке використовує воду з криниці, зареєстровані випадки лептоспірозу.

Дані лабораторного аналізу води:

Органолептичні показники: Хімічні показники: Мікробіологічні показники:
Забарвленість – 30° Запах – 2 Смак – 3 Окислюваність – 12 мг / дм3 Нітрати – 60 мг / дм3 Хлориди – 100 мг / дм3 Твердість – 7 моль / дм3 Фтор – 1 мг / дм3 Загальні колі форми (колі-індекс) – 2 КУО/100см3 Загальне мікробне число – 600 КУО/см3

Обґрунтуйте гігієнічний висновок щодо якості питної води.

Задача 4

На вулиці Н. Знаходиться шахтна криниця. Місцевість рівна. Санітарний стан задовільний. Кришки немає. Відро спільне. Територія навколо криниці не забруднена, глиняного замка немає. Глибина криниці становить 24м.

Дані лабораторного аналізу води:

Органолептичні показники: Хімічні показники: Мікробіологічні показники:
Забарвленість– 30° Запах – 2 Смак – 3 Окислюваність – 12 мг/дм3 Нітрати – 50 мг/дм3 Хлориди – 100 мг/дм3 Твердість – 10 мг-екв/дм3 Фтор – 1 мг/дм3 Загальні колі форми – 10 КУО/100см3 Загальне мікробне число – 600 КУО/см3

 

Обґрунтуйте гігієнічний висновок щодо якості питної води.

Задача 5

Дані санітарно-топографічного описання: криниця знаходиться на відстані 40м від складу пестицидів, її глибина становить 5м, є спільне відро. Кришки та глиняного замка немає.

 

Дані лабораторного аналізу води:

Органолептичні показники: Хімічні показники: Мікробіологічні показники:
Забарвленість – 30° Запах – 3 Смак – 4 Окислюваність – 5 мг / дм3 Нітрати – 140 мг / дм3 Хлориди –470 мг / дм3 Твердість – 8 мг-екв / дм3 Сульфати – 40 мг / дм3 Загальні колі форми – 5 КУО/дм3 Загальне мікробне число – 80

 

Обґрунтуйте гігієнічний висновок щодо якості питної води.

Задача 6

Вода застосовується для задоволення питних та господарських потреб. Серед населення спостерігаються кишково-шлункові захворювання. Криниця розташована в 10м від річки, вище за течією знаходиться пляж. Грунт місцевості піщаний. Забір води здійснюється з першого водоносного горизонту. Зруб криниці дерев’яний, місцями прогнилий, глиняного замка немає, настил навколо криниці знаходиться у задовільному стані. Є кришка. Відро загального користування.

Дані лабораторного аналізу води:

Органолептичні показники: Хімічні показники: Мікробіологічні показники:
Забарвленість – 30° Запах – 4 Смак – 4 Окислюваність – 8 мг / дм3 Нітрати – 70 мг / дм3 Хлориди – 251 мг / дм3 Твердість – 7 мг-екв / дм3 Загальні колі форми – 5 КУО/100см3 Загальне мікробне число – 1000 КУО/см3

Обґрунтуйте гігієнічний висновок щодо якості питної води.

Задача 7

Дані санітарно-топографічне описання. Вода взята з шахтної криниці, яка розташована на на околиці села В. Криниця має зруб та кришку, загального відра немає. Глиняний замок є. На відстані 90 м від криниці розташована машинно-тракторна станція. Місцевість рівна. Глибина криниці становить 6 м.

 

Органолептичні властивості: Хімічні властивості: Бактеріологічні дані:
Каламутність – 5,0 НОК Забарвленість – 40° Запах – 2 бала Смак – 3 бала Окислюваність –12 мг/л Аміак – 0,1 мг/л Нітрити – 0,01 мг/л Нітрати – 50 мг/л Хлориди – 100 мг/л Твердість – 10 мг екв/л Фтор – 1 мг/л E. coli – відсутність Колі-індекс – 10 КУО/ дм3 Мікробне число – 600 КУО/см3

 

Задача 8

Дані санітарно-топографічного описання: криниця знаходиться на відстані 40 м від складу ядохімікатів, її глибина становить 5 м, є загальне відро. Кришки та глиняного замка немає.

 

Органолептичні властивості: Хімічні властивості: Бактеріологічні дані:
Каламутність – 4,2 НОК Забарвленість – 50° Запах – 3 бала Смак – 4 бала   Окислюваність –5 мг/л 02 Аміак – 0,2 мг/л Нітрити – 8,2 мг/л Нітрати – 200 мг/л Хлориди – 670 мг/л Твердість – 8 мг екв/л Сульфати – 840 мг/л Патогенні кишкові найпростіші – відсутні Мікробне число – 50 КУО/см3  

 
Последнее изменение этой страницы: 2016-04-07; просмотров: 597; Нарушение авторского права страницы; Мы поможем в написании вашей работы!

infopedia.su Все материалы представленные на сайте исключительно с целью ознакомления читателями и не преследуют коммерческих целей или нарушение авторских прав. Обратная связь - 3.235.140.84 (0.029 с.)