Добова потреба дорослого населення у вітамінах (чоловіки) 


Мы поможем в написании ваших работ!ЗНАЕТЕ ЛИ ВЫ?

Добова потреба дорослого населення у вітамінах (чоловіки)Поможем в ✍️ написании учебной работы
Поможем с курсовой, контрольной, дипломной, рефератом, отчетом по практике, научно-исследовательской и любой другой работойГрупи інтенсивності праці Коефіцієнт фізичної активності Вітаміни
Е, міліграмів D, мікрограмів А, мікрограмів В1, міліграмів В2, міліграмів В6, міліграмів РР, міліграмів Фолат, мікрограмів В12, мікрограмів С, міліграмів
І 1,4 2,5 1,6 2,0 2,0
    2,5 1,6 2,0 2,0
    2,5 1,6 2,0 2,0
ІІ 1,6 2,5 1,6 2,0 2,0
    2,5 1,6 2,0 2,0
    2,5 1,6 2,0 2,0
ІІІ 1,9 2,5 1,6 2,0 2,0
    2,5 1,6 2,0 2,0
    2,5 1,6 2,0 2,0
ІУ 2,3 2,5 1,6 2,0 2,0
    2,5 1,6 2,0 2,0
    2,5 1,6 2,0 2,0

Таблиця 7

 

Добова потреба дорослого населення в білках, жирах, вуглеводах та енергії (жінки)

Групи інтенсивності праці Коефіцієнт фізичної активності Вік, років Енергія, кілокалорій Білки, грамів Жири, грамів Вуглеводи, грамів
усього тваринні
І 1,4 18-29
    30-39
    40-59
ІІ 1,6 18-29
    30-39
    40-59
ІІІ 1,9 18-29
    30-39
    40-59
ІУ 2,2 18-29
    30-39
    40-59

Таблиця 8


Добова потреба дорослого населення у мінеральних речовинах (жінки)

Групи інтенсивності праці Коефіцієнт фізичної активності Мінеральні речовини
Са, міліграмів Р, міліграмів Mg, міліграмів Fe, міліграмів F, міліграмів Zn, міліграмів J, міліграмів Se, мікрограмів
І 1,4 0,75 0,15
    0,75 0,15
    0,75 0,15
ІІ 1,6 0,75 0,15
    0,75 0,15
    0,75 0,15
ІІІ 1,9 0,75 0,15
    0,75 0,15
    0,75 0,15
ІУ 2,3 0,75 0,15
    0,75 0,15
    0,75 0,15

 

Таблиця 9

Добова потреба дорослого населенні у вітамінах (жінки)

Групи інтенсивності праці Коефіцієнт Фізичної активності Вітаміни
Е, міліграмів D, мікрограмів А, мікрограмів В1, міліграмів В2, міліграмів В6, міліграмів РР, міліграмів Фолат, мікрограмів В12, мікрограмів С, міліграмів
І 1,4 2,5 1,3 1,6 1,8
    2,5 1,3 1,6 1,8
    2,5 1,3 1,6 1,8
ІІ 1,6 2,5 1,3 1,6 1,8
    2,5 1,3 1,6 1,8
    2,5 1,3 1,6 1,8
ІІІ 1,9 2,5 1,3 1,6 1,8
    2,5 1,3 1,6 1,8
    2,5 1,3 1,6 1,8
ІУ 2,2 2,5 1,3 1,6 1,8
    2,5 1,3 1,6 1,8
    2,5 1,3 1,6 1,8

Таблиця 10


Норми фізіологічних потреб в основних харчових речовинах та енергії для осіб похилого віку

Харчові речовини та енергія Чоловіки Жінки
60-74 роки 75 років і старші 55-75 роки 75 років і старіші
Білки, грамів
Жири, грамів
Вуглеводи, грамів
Енергія, кілокалорій
Мінеральні речовини:        
Кальцій, міліграмів
Фосфор, міліграмів
Магній, міліграмів
Залізо, міліграмів
Цинк, міліграмів
Йод, міліграмів 0,15 0,15 0,15 0,15
Вітаміни:        
С, міліграмів
А, мікрограмів 2,5 2,2 2,5 2,2
Е, міліграмів
В1, міліграмів 1,7 1,5 1,5 1,5
В2, міліграмів 1,7 1,5 1,5 1,5
В6, міліграмів 3,3 3,0 3,0 3,0
РР, міліграмів
Фолат, мікрограмів
В12, мікрограмів 3,0 3,0 3,0 3,0

 

Ситуаційні задачі

Задача 1

Учень 11 класу має довжину тіла – 176 см, масу тіла – 63 кг, практично здоровий, займається спортом. Енерговитрати за добу складають 65 ккал/кг.

Дайте гігієнічну оцінку адекватності харчування та розрахуйте, якими повинні бути калорійність добового раціону та кількість вмісту у ньому білків, жирів та вуглеводів.

 

Задача 2

Лікар-хірург, чоловік 23 років, добові енерговитрати складають 3600 ккал.

Визначте потреби в основних харчових речовинах та обґрунтуйте оптимальний режим харчування у даному випадку.

Задача 3

Добові енерговитрати каменяра (IV група інтенсивності праці) складають 4500 ккал. У добовому раціоні каменяра білків 120 г, жирів 95 г, вуглеводів 600 г.

Розрахуйте потребу каменяра в харчових речовинах та калорійність його раціону. Зробіть висновок про адекватність його харчування.

Задача 4

Жінка-будівельник, 36 років, маса тіла становить 60 кг.

Визначте добові енерговитрати, потребу в основних харчових речовинах та обґрунтуйте оптимальний режим харчування.

Задача 5

Збалансуйте харчовий раціон за якістю та кількістю харчових речовин:

вік – 50 років

стать – чоловіча

професія – кранівник

Загальна калорійність раціону становить 3500 ккал

Задача 6

Бригада робітників-токарів протягом тижня працює в нічну зміну з 2300 до 730 ранку з перервою 30 хвилин. Добові енерговитрати кожного з працівників складають 3300 ккал.

Обґрунтуйте оптимальний режим харчування працівників.

 

ТЕМА №16. ВИВЧЕННЯ АДЕКВАТНОСТІ ТА ЗБАЛАНСОВАНОСТІ ХАРЧУВАННЯ. МЕТОДИКА ГІГІЄНІЧНОЇ ОЦІНКИ ХАРЧУВАННЯ ЛЮДИНИ ТА ОРГАНІЗОВАНИХ КОЛЕКТИВІВ

МЕТА ЗАНЯТТЯ:Оволодіти методами визначення фактичного харчування людини та організованих колективів та його адекватності енерговитратам і потребам в харчових речовинах.

ПИТАННЯ ТЕОРЕТИЧНОЇ ПІДГОТОВКИ:

1. Методи оцінки адекватності та збалансованості харчування.

2. Методи балансових і бюджетних досліджень харчування, їх суть, переваги та недоліки при оцінці індивідуального і колективного харчування.

3. Анкетно-опитувальний, ваговий методи вивчення харчування, їх суть, переваги та недоліки при оцінці індивідуального і колективного харчування.

4. Лабораторні методи визначення енергетичної цінності та нутрієнтного складу добового раціону. Правила відбору проб.

5. Розрахункові методи визначення та оцінки кількісного і якісного складу добового раціону.

6. Поняття про меню-розкладку. Принципи складання меню-розкладки.

7. Медичні, санітарно-гігієнічні заходи щодо оптимізації харчування організованих колективів чи окремих осіб.

 

ЗАВДАННЯ:

1. Скласти меню-розкладку добового раціону одного дня харчування студента (виконується напередодні практичного заняття), визначити вміст у добовому раціоні основних харчових речовин та його енергетичну цінність.

2. Провести аналіз адекватності та збалансованості харчування студента, обґрунтувати гігієнічний висновок та рекомендації щодо корекції встановлених недоліків.

 

Література

1. Загальна гігієна. Пропедевтика гігієни /Є.Г.Гончарук, Ю.І.Кундієв, В.Г.Бардов та ін. / За ред. Є.Г.Гончарука. - К.: Вища школа, 1995. - С.434-458.

2. Общая гигиена. Пропедевтика гигиены. / Е.И.Гончарук, Ю.И.Кундиев, В.Г.Бардов и др. -К.: Вища школа, 2000. -С.512-538.

3. Даценко І.І., Габович Р.Д. Профілактична медицина. Загальна гігієна з основами екології. - К.: Здоров'я, 1999. - С.313-353.

4. Бардов В.Г. Гігієна та екологія – Вінниця: Нова книга, 2006. – С.

5. Загальна гігієна. Посібник для практичних занять. /І.І.Даценко, О.Б.Денисюк, С.Л.Долошицький та ін. /За ред І.І.Даценко. - Львів,: Світ, 1992. -С.90-93.

6. Габович Р.Д., Познанський С.С., Шахбазян Г.Х. та ін. Гігієна. - К.: Вища школа, 1983. - С.134-155; 252-254.

7. Гігієна харчування з основами нутриціології. Підручник /В.І.Ципріян, Т.І.Аністратенко, Т.М.Білко та ін., / За ред. В.І.Ципріяна. - К.: Здоров'я, 1999. - С.-51-57.

8. "Норми фізіологічних потреб населення України в основних харчових речовинах і енергії". (Наказ МОЗ України № 272 від 18.11.99 p.).

 

МЕТОДИКА ВИКОHАHHЯ САМОСТІЙНОЇ РОБОТИ

В ході підготовки до практичного заняття студенти у домашніх умовах складають та заповнюють власну меню-розкладку за один типовий день за приведеною нижче схемою (табл. 1). При користуванні громадським харчуванням важливо правильно записати меню з наступним заповненням рецептури блюд (див. додаток). При харчуванні вдома (у гуртожитку) необхідно провести точний облік використаних продуктів, зважуючи їх або використовуючи таблицю приблизної ваги продуктів, що найчастіше вживаються (табл.3)

На занятті студенти проводять оцінку свого добового раціону харчування.

Розрахункові методи

Визначення енергетичної цінності та нутрієнтного складу харчового раціону

 

Методи балансових і бюджетних досліджень харчування, котрі ґрунтуються на оцінці асигнувань для харчування організованих колективів чи прибутків сім'ї, індивіда, дозволяють лише орієнтовно оцінювати харчування цих груп людей.

Анкетно-опитувальний, ваговий методи дозволяють більш точно визначати кількість вживаних харчових продуктів, проте також не дають можливості оцінювати якісний склад добового раціону.

Лабораторні методи визначення енергетичної цінності та нутрієнтного складу добового раціону найбільш точні, але потребують складних, тривалих досліджень і значних матеріальних витрат, а тому не дозволяють їх систематично використовувати при медичному контролі харчування різних категорій населення. Лабораторний метод полягає у визначенні хімічного складу готової продукції, після чого можна розрахувати енергетичну цінність харчового раціону, помноживши кількість білків, жирів та вуглеводів на відповідні калориметричні коефіцієнти. Для цього проводять відбір страв безпосередньо зі столу споживача, а не з кухні. Проби відбирають в лотки чи банки, котрі попередньо зважують. В лабораторії лотки зважують повторно і по різниці у вазі визначають вагу кожної страви.

Розрахункові ж методи - досить точні, доступні при постійному, систематичному медичному контролі харчування названих категорій населення, не потребують додаткових матеріальних витрат, а при наявності обчислювальної техніки, і значних витрат часу на розрахунки.

Для оцінки фактичного харчування організованих колективів розрахунковими методами використовують:

- розкладки продуктів (меню-розкладки) - це план харчування колективу, як правило, на тиждень;

- таблиці хімічного складу харчових продуктів - довідкові матеріали про енергетичну цінність і нутрієнтний склад кожного харчового продукту.
Последнее изменение этой страницы: 2016-04-07; просмотров: 406; Нарушение авторского права страницы; Мы поможем в написании вашей работы!

infopedia.su Все материалы представленные на сайте исключительно с целью ознакомления читателями и не преследуют коммерческих целей или нарушение авторских прав. Обратная связь - 3.235.78.122 (0.02 с.)