Дослідження оперативної пам’яті методом запам’ятовування геометричних фігур 

Мы поможем в написании ваших работ!ЗНАЕТЕ ЛИ ВЫ?

Дослідження оперативної пам’яті методом запам’ятовування геометричних фігурМетод використовується для оцінки функціонального стану ЦНС і, насамперед, об’єму короткочасної оперативної пам’яті. Досліджуваному показують набір, що складається з 6 трикутників з різною штриховою і пропонують на впродовж 8 с запам’ятати трикутники особливостей цих геометричних фігур та згодом відібрати необхідні із запропонованого набору.

Оцінка результатів: “добре” – 5–6 правильно відтворених трикутників; “задовільно” – 3–4 трикутника; “незадовільно” – менше 3 трикутників.

 

Визначення швидкості зорово-моторної реакції

Для визначення швидкості простої зорово-моторної реакції використовують методику хронорефлексометрії. Необхідно запропонувати досліджуваному у відповідь на появу світлового сигналу на панелі приладу з максимальною швидкістю натискувати на кнопку або навпаки (у залежності від конструкції хронорефлексометра) відпускати її. Дослідження повторюють від 10 до 100 разів. Реєструють середню величину латентного періоду простої зорово-моторної реакції.

В ході визначення диференційованої зорово-моторної реакції досліджуваному пропонують у відповідь на пред’явлення сигналів білого (жовтого), зеленого та червоного кольорів реагувати таким чином: при появі білого (жовтого) та зеленого кольорів з максимальною швидкістю натискувати або відпускати кнопку, а на червоне світло – не реагувати. Дослідження проводять від 5 до 25 разів. Реєструють середню величину латентного періоду диференційованої зорово-моторної реакції у відповідь на появу білого (жовтого) світла.


 

Визначення рухомості нервових процесів

Хід дослідження аналогічний попередньому. Проте реєструють число зривів умовних реакцій у відповідь на пред’явлення диференційованого подразника – світлового сигналу червоного кольору.

Визначення врівноваженості нервових процесів

Як критерій оцінки врівноваженості нервових процесів використовують величину помилки в ході визначення реакції на об’єкт, який рухається (стрілка електродинамічного хронорефлексометра). Необхідно запропонувати досліджуваному шляхом натискування кнопки зупинити стрілку на місці, яке було обумовлене заздалегідь. Дослідження проводять від 10 до 100 разів. Реєструють середню величину помилки.

Дослідження м’язово-суглобової чутливості

Прикріпивши кінематометр Жуковського до руки, яка зігнута у ліктьовому суглобі під кутом 90°, необхідно запропонувати досліджуваному розігнути руку, а потім з максимально можливою точністю повернути у вихідне положення. Дослідження проводять 3 рази. Реєструють середню помилку в ході відтворення заданого положення верхньої кінцівки у просторі.


 

Дослідження координації рухів

Досліджуваному пропонують зручно розміститися перед тремометром і взявши у руку спеціальний щуп з максимальною точністю та середньою швидкістю провести його по прорізях лабіринтів, намагаючись не зачіпати їх країв. Дослідження повторюють 3 рази. Реєструють кількість дотиків та інтегральний показник координації рухів, який розраховується шляхом ділення числа дотиків на час, що був витрачений на проходження лабіринтів.

Визначення особливостей психічного стану з використанням опитувача САН (самопочуття, активність, настрій)

Досліджуваному пропонують познайомитися з двома протилежними ознаками самопочуття, активності і настрою, та дати їм відповідну оцінку в балах від 0 до 3 («±3» – високий ступінь вираження ознаки, сильно виражена, «±2» – середній ступінь вираження ознаки, «±1» – слабкий ступінь вираження ознаки, «0» – вагання з відповіддю).

1 – самопочуття добре –3 –2 –1 0 1 2 3 самопочуття погане

2 – активний –3 –2 –1 0 1 2 3 пасивний

3 – уважний –3 –2 –1 0 1 2 3 розсіяний

4 – радісний –3 –2 –1 0 1 2 3 сумний

5 – відпочивший –3 –2 –1 0 1 2 3 втомлений

6 – безтурботний –3 –2 –1 0 1 2 3 стурбований

7 – швидкий –3 –2 –1 0 1 2 3 повільний

8 – зосереджений –3 –2 –1 0 1 2 3 незосереджений

9 – хороший настрій –3 –2 –1 0 1 2 3 поганий настрій

10 – бадьорий –3 –2 –1 0 1 2 3 в’ялий

11 – спокійний –3 –2 –1 0 1 2 3 роздратований

12 – бажання працювати –3 –2 –1 0 1 2 3 бажання відпочити

13 – повний сил –3 –2 –1 0 1 2 3 знесилений

14 – міркувати легко –3 –2 –1 0 1 2 3 міркувати важко

15 – захоплений –3 –2 –1 0 1 2 3 байдужий

16 – розслаблений –3 –2 –1 0 1 2 3 напружений

17 – витривалий –3 –2 –1 0 1 2 3 такий, що швидко втомлюється

18 – байдужий –3 –2 –1 0 1 2 3 схвильований

19 – збуджений –3 –2 –1 0 1 2 3 сонливий

20 – задоволений –3 –2 –1 0 1 2 3 незадоволений

 

Дані первинних результатів переведені до остаточних за допомогою наступної семибальної шкали: «-3» – «1»; «-2» – «2»; «-1» – «3»; «0» – «4»; «1» – «5»; «2» – «6»; «3» – «7».

Модифікована форма тесту САН, що була використана, дозволяє оцінити наступні характеристики психічного стану людини:

а) психічна активація (сума балів на відповіді 5, 10, 12);

б) інтерес (3, 8, 15);

в) емоційний тонус (1, 4, 14);

г) напруженість (11, 16, 18);

д) комфортність (6, 9, 20).

 

Шкала оцінки результатів:

Високий ступінь вираження психічної активації, інтересу, емоційного тонусу та комфортності – 3–8 балів; середній – 9–15, низький – 16–21. Високий ступінь вираження напруженості 16–20, середній – 16–21, низький – 3–8 балів.

Таблиця 1

Критерії класифікації праці за ступенем важкості та напруженості

Критерії Категорії праці
Легка, не напружена Середня, малонапружена (ІІ) Тяжка, напружена (ІІІ) Дуже тяжка, дуже напружена (IV)
Потужність зовнішньої роботи, Вт, з переважною участю плечового пояса, нижніх кінцівок, м'язів тулуба, максимальна маса пересуваємого вантажу, кг. Важкість праці
До 0,17 До 0,34 До 0,37 До 0,75 До 0,75 До 1,5 Більш 0,75 Більш 1,5
Статичне навантаження. Величина статичного навантаження за зміну, кг/с при утриманні зусилля одною рукою, обома, з участю м’язів тулуба, ніг До 5   6 – 15   16 – 40   Більш 40  
Робоча поза Стаціонарне робоче місце, вільна поза Стаціонарне робоче місце. Змушені нахили 30о (50-100 разів). За зміну чи перебування у нахиленому стані у часі, що складає 10-25% часу робочої зміни. Нестандартне робоче місце, ходіння до 4 км за зміну Стаціонарне робоче місце. Змушені нахили (кут нахилу до 30о) 100-300 разів за зміну чи перебування у нахиленому стані у часі, що складає 25-50% часу зміни. Перебування у змушеній позі (на колінах, навпочіпки, висіння у підвісці, лежачи та ін. (протягом періоду до 50% робочої зміни). Ходіння 4-7 км. Стаціонарне робоче місце. Змушені нахили (кут нахилу 30оі більше) 300 разів за зміну. Перебування у нахиленому стані більш половини робочої зміни. Перебування у вимушеній позі (на колінах, навпочіпки, лежачи та ін.) більше половини часу робочої зміни. Нестаціонарне робоче місце, ходіння більш 7 км  
Кількість об’єктів одночасного спостереження, тривалість зосередженого спостереження, % часу зміни, часу активних дій, %, часу зміни щільності сигналів (оголошень) за 1 г. Емоційна напруга Напруженість роботи, праця за індивідуальним планом Праця за встановленим графіком, з можливістю його корекції по ходу діяльності. Праця в умовах дефіциту часу, підвищена відповідальність Особистий ризик, небезпека, відповідальність за безпеку інших осіб
Змінність напруженості функцій аналізаторів: Ранкова 7-8 годин Дві зміни (без нічної) Три зміни (з роботою уночі) Нерегулярна змінність з роботою уночі
Зорового Груба без вад Мало точна Точна Високоточна й особливо точна
Слухового Перешкод немає розбірливість 100%, є завади, на фоні яких мовлення не чути на 2,5 м є перешкоди, рівень інтенсивності мовлення (М) на 10-15 дБ більше рівня шуму (МШ). Розбірливість слів 70-80% Є завади, на фоні яких мовлення не чути на 2 м, є перешкоди. Розбірливість слів 30-605 (М-Ш)   Є завади, на фоні яких мовлення не чути на 1,5 м, є перешкоди. Розбірливість слів нижче 30% (Ш>М на 5 дБ)    
Обсяг оперативної пам’яті Необхідно запам'ятати до 2 елементів на протязі менше 2 годин. Необхідно запам'ятати до 2 елементів на протязі 2 годин. необхідно запам'ятати 3-5 елементів на протязі більше 2 годин. необхідно запам'ятати більше 5 елементів на протязі зміни
Інтелектуальна напруженість Відсутня необхідність приймати рішення Розв’язання простих задач за інструкцією Розв’язання складних задач за алгоритмом Творча діяльність
Монотонність
Кількість елементів операції більш 10 10-6 6-3 3-2
Тривалість виконання операції, що повторюється, с більш 100 100-46 45-20 20-2
Час пасивного нагляду за ходом підприємницького процесу, % до тривалості зміни

 

Таблиця 2

Поможем в ✍️ написании учебной работы
Поможем с курсовой, контрольной, дипломной, рефератом, отчетом по практике, научно-исследовательской и любой другой работой


Последнее изменение этой страницы: 2016-04-07; просмотров: 379; Нарушение авторского права страницы; Мы поможем в написании вашей работы!

infopedia.su Все материалы представленные на сайте исключительно с целью ознакомления читателями и не преследуют коммерческих целей или нарушение авторских прав. Обратная связь - 3.236.50.79 (0.008 с.)