ТЕМА №38. ГІГІЄНІЧНА ОЦІНКА УМОВ ПЕРЕБУВАННЯ ХВОРИХ ТА ПРАЦІ МЕДИЧНОГО ПЕРСОНАЛУ В ЛІКУВАЛЬНИХ ЗАКЛАДАХ 

Мы поможем в написании ваших работ!ЗНАЕТЕ ЛИ ВЫ?

ТЕМА №38. ГІГІЄНІЧНА ОЦІНКА УМОВ ПЕРЕБУВАННЯ ХВОРИХ ТА ПРАЦІ МЕДИЧНОГО ПЕРСОНАЛУ В ЛІКУВАЛЬНИХ ЗАКЛАДАХ 

МЕТА:Засвоїти методику гігієнічної оцінки умов перебування хворих та праці медичного персоналу в лікувальних закладах.

 

ПИТАННЯ ТЕОРЕТИЧНОЇ ПІДГОТОВКИ:

1. Гігієнічні вимоги до окремих структурних підрозділів лікарні (перелік, розміри, взаєморозташування, їх освітлення, мікроклімат тощо):

а) поліклініка;

б) приймальне відділення;

в) основні стаціонарні відділення терапевтичного, хірургічного та інфекційного профілів;

г) дитячі відділення, їх особливості.

2. Гігієнічні вимоги до приміщень, що є обов’язковими для більшості стаціонарних відділень:

а) палати лікарняні (класифікація, площі, мікроклімат, освітлення, облаштування);

б) санітарний блок (перелік та розміри приміщень і місць).

3. Особливості гігієни та охорони праці лікарів, допоміжного медичного та технічного персоналу.

ЗАВДАННЯ:

1. У відповідності до змісту Акту комплексного обстеження лікувально-профілактичного закладу (Додаток 1) провести гігієнічну оцінку:

а) земельної ділянки;

б) поліклініки;

в) приймального відділення;

г) лікувального корпусу;

д) стаціонарного відділення (секції);

е) палати лікарняної.

2. За матеріалами гігієнічної оцінки скласти висновок та обґрунтовані пропозиції.

ЛІТЕРАТУРА: основна:


1. Гігієна та екологія: Підручник / За редакцією В. Г. Бардова. ― Вінниця: Нова Книга, 2006. ― С. 485-492.

1. Гончарук Є. Г. Комунальна гігієна. – К.: Здоров’я, 2003. – С. 632-657.

1. Даценко І. І., Габович Р. Д. Профілактична медицина. Загальна гігієна з основами екології: Підручник. ― 2 видання: К.: Здоров’я, 2004. ― С. 563-585, 592-607.

1. Габович Р.Д., Шахбазян Г.Х., Познанский С.С. Гигиена. – К.: Высшая школа. 1983. – Розділ “Гигиена больниц”.

1. А.А.Минх. Методы гигиенических исследований. – М.: Медицина, 1971. – С. 306-319.

1. Сергета І.В. та ін. Тестовий контроль з загальної гігієни та екології людини. Навчальний посібник. – Вінниця, 2005. – С. 46-50.

1. Мороз В. М., Сергета І. В., Фещук Н. М., Олійник М. П. Охорона праці у медицині та фармації. – Вінниця: НОВА КНИГА, 2005. – С. 271-342

1. Матеріали лекції до теми.

додаткова:

1. Никберг И.И. Гигиена больниц. – К.: Здоров’я, 1993. – Розділ 2.

2. Державні будівельні норми України. Будинки і споруди. Заклади охорони здоров’я (ДБН В.2.2.-10-2001). – Київ: Держбуд України, 2001. – С. 5-12, 37-39, 77-90.

3. Санитарные правила устройства, оборудования и эксплуатации больниц, родильных домов и других лечебных стационаров (СанПіН 5279-90). – М., 1990.

МЕТОДИКА ВИКОНАННЯ САМОСТІЙНОЇ РОБОТИ

Для виконання завдань самостійної роботи відведено 1 практичне заняття, яке проводиться на базі лікувально-профілактичних закладів міста. Вся послідовність робіт та результати обстежень повинні виконуватись у відповідності із Актом комплексного обстеження, що додається до даної методрозробки.


Це складне комплексне завдання, виконання якого базується не тільки на сьогоденній підготовці за темою, але й на знаннях, набутих на минулих лекціях та практичних заняттях, пов’язаних з оцінкою освітлення, мікроклімату, вентиляції, санітарної оцінки проектів будівництва тощо. Виконання завдань буде значно полегшене, якщо студент скористається додатковою інформацією до методрозробок минулих практичних занять за темами: “Гігієнічна оцінка розміщення та планування окремих структурних підрозділів лікарні за матеріалами проекту” та “Гігієнічні основи профілактики внутрішньолікарняних інфекцій. Гігієнічні основи санітарно-протиепідемічного режиму. Сучасні методи дезинфекції”.

Враховуючи те, що на більшість питань теоретичної підготовки та виконання завдань можна знайти відповідь у рекомендованій літературі, ми додатково звертаємо увагу на такі особливості:

а) приймальне відділення. Може бути спільним для більшості стаціонарних відділень, окрім: дитячих, інфекційних, пологових, психіатричних та наркологічних відділень.

б) дитячі відділення відрізняються від інших тим, що мають: власне приймальне відділення (покій), материнську кімнату, навчальні приміщення (для школярів тривалої госпіталізації), дитячу молочну кухню (для госпіталізованих дітей віком до 1 року) тощо.

в) палати лікарняних відділень бувають: звичайні (від 1 до 4 ліжок), боксовані, напівбокси та палати-бокс.

г) санітарний блок лікарняного стаціонару містить: 3 туалети та 3 умивальні, душові та ванні кабіни, місця для приготування мийних та дезинфікуючих розчинів, дезінфекції та зберігання предметів догляду за хворими, для ношів, милиць, ціпків, каталок, для тимчасового збирання брудної білизни, для збирання матеріалів для аналізів (кал, сеча) тощо.

АКТ

Комплексного обстеження лікувально-профілактичного закладу

 

Мною, студентом ______ курсу ______ групи медичного факультету _________________________________________________ проведено комплексне обстеження ________________________________________________________________________________

(назва закладу)

з навчальною метою на предмет дотримання санітарно-гігієнічних норм і правил та протиепідемічного режиму.

Лікувальний заклад розташований за адресою: м. Вінниця, вул. _________________________________ підпорядкований управлінню охорони здоров’я ________________________________та обслуговує населення_____________________ .

Основні споруди введено в експлуатацію _________________ загальна кількість ліжкомісць становить _________ .

 

І. ХАРАКТЕРИСТИКА ЗЕМЕЛЬНОЇ ДІЛЯНКИ

1. Розташування у плані населеного пункту _________________________________________

2. Загальна площа _________ га, в т.ч. під забудову____ %, під озеленення____ %,зелена захисна смуга по периметру шириною _____ м, від огорожі ______________м, висота _________ м .

3. Перелік існуючих функціональних зон ___________________________________________

_____________________ система забудови ______________________________________ .

4. Перелік ізольованих в’їздів _____________________________________________________

5. Внутрішні шляхи сполучень (дороги, тротуари), вид покриття _______________________

____________________ , технічний стан ___________________________________________

6. Штучне освітлення території ___________________________________________________

7. Шум на території _________________________ , джерела шуму ______________________

8. Наявність урн для сміття _________ та місць, що окремо відведені для тимчасового збирання сміття та специфічних відходів ______________________________________ .

Урни (спеціальні місця) знаходяться на відстані ________ м від лікарняних споруд, у вигляді спеціального майданчика, де розташовані: контейнери, бункери, ями для сміття (підкреслити), санітарний стан ________________________________________ .

9. Вид каналізації __________________________________________________________ ,

наявність локальних очисних споруд, локальної каналізації для інфекційних відділень __________________________________________________________________________ .

10. Водопостачання _________________________________________________________

11. Характеристика оточення земельної ділянки (наявність по сусідству об’єктів, які негативно впливають на територію) ____________________________________________

 

 

ІІ. ПОЛІКЛІНІКА

1. Потужність ___________________ відвідувань у зміну.

2. Контингент (підкреслити): тільки дорослі, тільки діти, для всіх вікових контингентів.

3. Споруда, на _________ поверхи (у випадку її окремого розташування - короткий опис земельної ділянки: відмежування, відстань до транспортних магістралей, майданчиків для припаркув. автотранспорту та ін.) __________________________________________________

4. Кількість входів _______ та їх призначення ________________________________________

________________________________________________________________________________

5. Перелік основних приміщень ____________________________________________________

Перелік приміщень, що відсутні ____________________________________________________
6. Забудова коридорів (підкреслити): одностороння, двостороння, частково двостороння.

7. Умови для очікування прийому (підкреслити): окремі місця біля кожного кабінету, хол для 2-3 кабінетів, спільний вестибуль для всіх відвідувачів, місця для очікування відсутні.

8. Кількість відвідувачів біля 1 кабінету _______ чол., середня площа на кожного із присутніх __________ м2.

9. Оцінка одного з кабінетів: профіль ______________________ , оснащення інвентарем: ___________________________________ , загальна площа _________ м2,

світловий коефіцієнт __________ , проекція небосхилу __________ см, коефіцієнт глибини закладання (розташування робочого місця лікаря) _______ , рівномірність штучного освітлення – 1 світлова точка на _______ м2, достатність – _______ Вт/м2, тип ламп ____________________ , температура повітря __________ , органолептичні

властивості повітря _______________________________________________________ .

9.1. Кабінет забезпечено (підкреслено): водою питною, водою гарячою, дезінфікуючими розчинами, мийними засобами, УФ - бактерицидними лампами, засобами зв’язку та ін. (дописати) ____________________________________________

10. Короткий перелік інформації та наочних засобів з питань проведення санітарно-просвітньої роботи ________________________________________________________.

 

 

ІІІ. ПРИЙМАЛЬНЕ ВІДДІЛЕННЯ (ПОКІЙ)

1. Розташування в окремій споруді, у складі лікувального корпусу, якщо в окремій споруді, то вказати, якими є переходи до лікарняних відділень: підземні, наземні, утеплені, звичайні, відкриті, (підкреслити).

2. Перелік основних приміщень ____________________________________________________

Перелік приміщень, що відсутні ___________________________________________________

3. Оцінка роботи санітарного пропускника: перелік приміщень_________________________

забезпечення: гарячою водою ______________ , холодною водою __________________ ,

матеріалами для проведення протипедикульозних заходів (перелік дій персоналу при виявленні педикульозного відвідувача) _____________________________________

3.1. Окремий санітарний пропускник для чоловіків та жінок: так, ні (підкреслити).

4. Короткий перелік інформації та наочних засобів з питань проведення санітарно-просвітньої роботи _________________________________________________________

 

ІV. ЛІКУВАЛЬНИЙ КОРПУС

1. Корпус (назва або профіль) ___________________________________________________

2. Місце розташування (в якій лікарняній зоні) _____________________________________

3. Опис прилеглих територій ___________________________________________________

4. Кількість поверхів ________ та призначення кожного _____________________________

____________________________________________________________________________

5. Кількість входів ________ та призначення кожного ________________________________

6. Ліфти: пасажирський (так, ні), вантажний (так, ні).

7. Короткий перелік інформації та наочних засобів з питань проведення санітарно-просвітньої роботи _____________________________________________________________

 

V. СТАЦІОНАРНЕ ВІДДІЛЕННЯ (СЕКЦІЯ)

1. Назва стаціонарного відділення (секції) _______________________________________ ,

яке має ______ ліжкомісць, в т.ч. палат на 1 ліжко ________ , на 2 ліжка ________ ,

на 3 ліжка ________ , на 4 ліжка ________ , понад 4 ліжка __________ .

2. План-схема відділення (виконується студентом на окремому аркуші та додається до акту).

3. Перелік основних приміщень __________________________________________________

Перелік приміщень, що відсутні __________________________________________________

4. Періодичність проведення генерального прибирання _____________________________

та вологого прибирання ______________________ , час його проведення ______________

5. Засоби, що використовуються для дезобробки: приміщень: _________________________

предметів догляду за хворим: ____________________________________________________

рук медичного персоналу: _______________________________________________________

6. Умови харчування хворих у відділенні: буфетна (їдальня) складається із _______________

приміщень, їх призначення ______________________________________________________

буфетна (їдальня) має таке забезпечення (підкреслити): вода холодна, вода гаряча,

3-х секційні мийні ванни, мармітні установки для підігрівання їжі, мийні та дезінфікуючі засоби та ін. (дописати) ________________________________________ .

кількість посадочних місць ______________________________ , для зберігання власних продуктів харчування хворі використовують _________________________ .

7. Кількість бактерицидних УФ-опромінювачів: стаціонарних _________________

пересувних _________________ .

8. Короткий перелік інформації та наочних засобів з питань проведення санітарно-просвітньої роботи _________________________________________________________

 

VІ. ЛІКАРНЯНА ПАЛАТА

1. Відділення _____________________________________________________________

2. Палата № _____ на _____________________ ліжко-місць.

3. Тип палати (підкреслити): звичайна без шлюзу, із шлюзом, боксована, напівбокс, бокс, довжина ____ м, глибина ____ м, висота ____ м, загальна площа ____ м2, на 1 ліжко ____ м2, загальний об’єм ____ м3, на 1 ліжко ____ м3.

4. План-схема палати – показати розміри, оснащення та розташування меблів (виконується студентом на окремому аркуші та додається до акту).

5. Природне освітлення: кількість вікон _____ , орієнтація _____________________ , санітарний стан ________________________ , проекція небосхилу _____ см.

(якщо менша 30 см, то вказати причину) _____________________________________ ,

висота вікна _____ , ширина вікна _____ , світловий коефіцієнт _________________ ,

висота верхнього краю вікна над підлогою _____ см, коефіцієнт глибини закладання ______ .

6. Штучне освітлення, тип ламп ____________________________________________ ,

вид освітлювальної арматури ______________________________________________ ,

її санітарний стан __________________________ , кількість світлових точок ______ ,

потужність кожної _____ Вт, рівномірність освітлення _________________________ ,

достатність освітлення __________________________ , місцеве приліжкове освітлення (описати, яке) _____________________________________________________________ ,

наявність нічного освітлення _______________________________________________ .

7. Вентиляція, тип ________________________________________ , коефіцієнт аерації ______ , органолептичні властивості повітря _________________________________ .

8. Мікроклімат: температура повітря _______ , відносна вологість повітря _______ ,

вміст СО2 ________ , перелік скарг хворих на мікрокліматичні умови __________________________________________________________________________ .

9. Система опалення _________________________________________________________

10. Засоби зв’язку хворих палат з сестринським постом ___________________________

11. Санітарний стан білизни _____________________________ , частота її заміни ______________ , періодичність загального миття тіла _________________________ .

 

ГІГІЄНІЧНЕ ЗАКЛЮЧЕННЯ

На основі вищенаведеного установлено, що в (вказати назву закладу) _______________

створені задовільні умови для перебування хворих. Однак виявлено наступні недоліки, що можуть викликати ..... (слід викласти всі недоліки та дати їм відповідне тлумачення щодо можливих негативних наслідків).

ПРОПОЗИЦІЇ

З метою ліквідації викладених недоліків пропоную: (необхідно запропонувати конкретні обгрунтовані пропозиції щодо виправлення кожного з наведених недоліків, не слід давати пропозиції у вигляді термінів “покращити”, “створити належні умови” і т.п.).

 

Перевіряючий ________________ __________________________________

(підпис) (прізвище, ініціали)

 

Дата “_____“ __________________ 200 ____ р.

 

 

СИТУАЦІЙНІ ЗАДАЧІ

Задача 1

Проведено обстеження умов дотримання правил протиепідемічного режиму в багатопрофільній поліклініці, де виявлені такі дані: вхід спільний для всіх відвідувачів; реєстратура загальна для дорослого та дитячого населення; середня площа більшості кабінетів – 7,5 м 2 ; середня кількість відвідувачів біля кожного із кабінетів – 8-11 чоловік.

Визначте, чи створені у даному випадку належні умови для перебування хворих та роботи медичного персоналу та у разі необхідності укажіть порушення і їх можливі наслідки, обґрунтуйте конкретні пропозиції та рекомендації.

 

Задача 2

Під час вивчення умов дотримання протиепідемічних заходів та праці лікарів багатопрофільної поліклініки установлено: лікарі інфекційних відділень та фтізіатри щоденно після 5-годинної роботи в стаціонарних відділеннях, не переодягаючись, проводять поліклінічний прийом протягом 4-5 год.: заміну халатів та шапочок їм проводять через кожні 6-7, а ватно-марлевих пов’язок – через кожні 8-10 робочих днів, останній періодичний медичний огляд лікарі проходили 14 місяців назад.

Визначте, чи створені у даному випадку належні умови для перебування хворих та роботи медичного персоналу та у разі необхідності укажіть порушення і їх можливі наслідки, обґрунтуйте конкретні пропозиції та рекомендації.

 

Задача 3

Слід зробити висновки за даними обстеження поліклініки та у разі необхідності дати обґрунтовані пропозиції та рекомендації на підставі таких даних: вхід у поліклініку спільний для всіх категорій відвідувачів; на кожному поверсі – по одному туалету та умивальнику, де в пластмасовому посуді міститься хлорне вапно для миття рук лікарям та медсестрам і рушник спільного користування; в кабінетах розмірами 3 м ´ 3 м; світловий коефіцієнт 1:8, проекція небосхилу 19 см, коефіцієнт природного освітлення 0,4 %, відносна вологість 82 % при температурі повітря 24 °С, швидкість руху повітря 0,01 м/с, вміст СО2 – 0,2 %.

Задача 4

Під час санітарного обстеження з метою контролю за дотриманням протиепідемічного режиму в приймальному відділенні багатопрофільної лікарні на 80 ліжок виявлені наступні дані: приймальне відділення є спільним для всіх стаціонарних відділень лікарні; в санітарному пропускнику роздягальня та одягальня об’єднані, в одному кабінеті проводиться прийом та виписка хворих; окрім названих, приймальне відділення має такі кабінети та кімнати: оглядова, що об’єднана із ізолятором, кабінет чергового лікаря, гіпсувальна та кімната для одягу хворих, туалет.

Обґрунтуйте висновок про відповідність обстеженого приймального відділення санітарним вимогам і нормам та у разі необхідності запропонуйте відповідні пропозиції та рекомендації.

Задача 5

Приймальне відділення клінічного Центру з охорони здоров’я матері та дитини розташоване на першому поверсі 9-ти поверхового лікувального корпусу і є спільним як для вагітних жінок, так і хворих дітей, що госпіталізуються. Відділення має реєстратуру, санітарний пропускник, ізолятор, кабінети лікарів та медсестер, ургентний операційний блок та рентгенкабінет.

Обґрунтуйте висновок про відповідність обстеженого приймального відділення санітарним вимогам і нормам та у разі необхідності запропонуйте відповідні пропозиції та рекомендації.

 

Задача 6

Багатопрофільна лікарня на 900 ліжок має спільне приймальне відділення для дорослих та дітей, яке розташоване в окремій споруді та має зв’язки із стаціонарами, облаштовані тротуарами. Відділення має у своєму складі такі приміщення: реєстратура, роздягальня, оглядова та одягова, рентгенкабінет та кабінети лікаря і медичних сестер.

Обґрунтуйте висновок про відповідність обстеженого приймального відділення санітарним вимогам і нормам та у разі необхідності запропонуйте відповідні пропозиції та рекомендації.

 

Задача 7

Дитяче ревматологічне відділення на 35 ліжок розташоване на 9 поверсі 9-ти поверхового лікувального корпусу і має такий перелік приміщень: 6 п’ятиліжкових палат та 5 одноліжкових палат; кабінет завідувача відділенням, ординаторська, маніпуляційна, процедурна, санітарний блок та сестринський пост.

Обґрунтуйте висновок про відповідність обстеженого відділення санітарним вимогам і нормам та у разі необхідності запропонуйте відповідні пропозиції та рекомендації.

 

Задача 8

Інфекційне відділення районної лікарні має 35 ліжок, розташоване в окремій одноповерховій споруді, всі палати 3-хмісні звичайні, площа кожної 15 м2, забудова коридору 2-хстороння, відділення має спільний санітарний блок, їдальню із буфетною, маніпуляційну, кабінет завідувача відділенням та ординаторську.

Обґрунтуйте висновок про відповідність обстеженого відділення санітарним вимогам і нормам та у разі необхідності запропонуйте відповідні пропозиції та рекомендації.

 

Поможем в ✍️ написании учебной работы
Поможем с курсовой, контрольной, дипломной, рефератом, отчетом по практике, научно-исследовательской и любой другой работой


Последнее изменение этой страницы: 2016-04-07; просмотров: 366; Нарушение авторского права страницы; Мы поможем в написании вашей работы!

infopedia.su Все материалы представленные на сайте исключительно с целью ознакомления читателями и не преследуют коммерческих целей или нарушение авторских прав. Обратная связь - 3.236.50.79 (0.028 с.)