Призначення польових лабораторій лг-1 та лг-2 


Мы поможем в написании ваших работ!ЗНАЕТЕ ЛИ ВЫ?

Призначення польових лабораторій лг-1 та лг-2Комплекти ЛГ-1 (лабораторія гігієнічна військова) та ЛГ-2 (лабораторія гігієнічна основна) призначені для проведення санітарно-гігієнічного обстеження об'єктів навколишнього середовища (води, харчових продуктів, повітря) у польових умовах.

За допомогою комплекту ЛГ-1 проводиться:

— експрес-дослідження якості питної води (визначення температури, прозорості, забарвлення, запаху, кислотно-лужної реакції (рН), вмісту азоту амонійного, азоту нітратів, азоту нітритів, окислюваності, хлоридів, сульфатів, загальної жорсткості, заліза);

— установлення зв'язку вододжерел з місцями забруднення грунту;

— вибір дози хлорвміщуючих препаратів та коагулянтів для подальшого покращання якості питної води;

— визначення кількості активного хлору у хлорвміщуючих препаратах;

— дослідження хліба, сухарів, галет, муки, круп, макаронних виробів та харчових концентратів;

— дослідження остудженого, охолодженого і замороженого м'яса; охолодженої, замороженої і просоленої риби (визначення органолептичних показників, пробна варка, проба Андрієвського, проба з сірчанокислою міддю, бульйонна проба на аміак і сірководень);

— дослідження консервів;

— дослідження молока і молочних продуктів (визначення органолептичних показників, кислотності, наявності домішків соди, оцінка ефективності пастерізації);

— дослідження харчових жирів (визначення органолептичних показників, альдегідів, харчових домішок, кислотного числа);

— визначення органолептичних показників ковбасних виробів;

— експрес-дослідження сушених овочів та фруктів (визначення органолептичних показників, ураженості шкідниками);

— визначення органолептичних показників просолених та квашених овочів;

— визначення вмісту вітаміну C у овочах, овочевих стравах та настоях;

— визначення міцності горілки, спирту, проведення проби на метиловий спирт та етиленгликоль;

— визначення температури повітря.

За допомогою комплекту ЛГ-2, крім перерахованих вище досліджень, проводять:

— визначення кількості екскреції аскорбінової кислоти з сечею;

— дослідження яєчного порошка та яєць (оцінка зовнішнього вигляду, проведення овоскопії, визначення кислотності яєчного порошка);

— дослідження м'яса сублімінаційної засушки і визначення аміно-аміачного азоту у остудженому, охолодженому та замороженому м'ясі;

— визначення ураженості хлібних запасів шкідниками;

— визначення вологості хліба;

— дослідження риби в'яленої та холодного закопчення;

— аналіз молочних концентратів;

— дослідження фізичних якостей повітряного середовища у польовому шпиталі, фортифікаційних спорудах та пересувних об'єктах військової техніки;

— визначення освітленності у польовому шпиталі, фортифікаційних спорудах і пересувних об'єктах військової техніки.

Вміст комплекту ЛГ-1 розрахований на забезпечення діяльності одного лаборанта-гігієніста протягом місяця, вміст комплекту ЛГ-2 – для забезпечення діяльності одного лікаря-гігієніста та одного-двох лаборантів протягом місяця.

Комплект ЛГ-1 розміщується у двох укладках і має вагу 100 кг, комплект ЛГ-2 – у шести укладках і має вагу 310 кг.

Польові гігієнічні лабораторії ЛГ-1 і ЛГ-2 можуть бути розгорнуті як в приміщеннях, так і в наметах або в спеціально обладнаних накриттях. Апаратура і необхідні реактиви укладки ЛГ-1 розміщуються поверх ящиків.

Методика відбору проб води для лабораторного дослідження

Проби води відбирають у будь-яку чисту посудину з корком (для бактеріологічного аналізу склянка або пляшка повинні бути простерілізована та мати притертий корок). З поверхневих водоймищ відбір проб здійснюється у місцях передбаченого водозабору, у криницях – з дна. Перед забором воду у криниці слід скаламутити, опускаючи декілька разів відро з водою на дно, потім необхідно підняти відро на поверхню, вилити воду знов у криницю та знов опустити відро у криницю і зачерпнути воду, яка вже попередньо перемішана та призначається для подальшого лабораторного дослідження.

З неглибоких свердловин і криниць відбір проб води здійснюють з використанням батометру або пляшки на мотузці з корком та прив'язаним до неї грузилом. До корку батометра або пляшки повинна бути прикріплена мотузка для висмикування корка на необхідній глибині. В разі необхідності забору проби з придонного шару воду слід скаламутити, піднімаючи батометр та опускаючи його на дно декілька разів, і лише потім відкрити корок. Перед тим, як закрити батометр, верхній шар води слід злити таким чином, щоб під корком залишався невеликий шар повітря.

Для аналізу необхідно відібрати 0,5 л води.

У супроводжуючому документі вказується:

— назва джерела води і місце його розташування;

— дата забору проби (рік, місяць, число, час);

— місце і точка, де взята проба (для відкритих водоймищ – відстань від берегів та глибина, з якої взята проба, від поверхні);

— дані органолептичної оцінки води (прозорість, колірність, запах);

— для свердловин і криниць – відмітка гирла і дна, статичного і динамічного рівнів, тривалості та інтенсивності відкачки;

— санітарно-технічне обладнання вододжерела;

— особливі умови, які можуть вплинути на якість води у джерелі;

— призвіще, ім'я та по-батькові. посада особи, яка здійснила відбір проби води.

— відібрані проби води повинні бути терміново доставлені в лабораторію.

Методика відбору проб готової їжі для лабораторного аналізу

Відбирати зразки готових страв для дослідження слід під час їх роздачі людям, тобто перед прийомом їжі. Для більш досконального визначення середньої маси порцій, що відпускаються, зважують 10-15 порцій, які підготовлені для роздачі. Потім у посуд лабораторії санітарно-епідеміологічної станції для аналізу відбирають одну із порцій, що були зважені.

При цьому необхідно записати точну назву продуктів, необхідних за меню розкладкою для приготування конкретної страви. На пробу, що взята для аналізу, складається акт відбору проби, в якому вказуються: час відбору проби, назва установи, де вона взята; меню-розкладка страв і вихід готової страви; хто проводив відбір; вигляд упаковки; ким опечатана проба і хто з відповідальних осіб від установи громадського харчування була присутня при цьому (шеф-повар, завідувач виробництвом, директор їдальні). Акт є супроводжуючим документом для лабораторії і підписується особою, яка відбирає пробу та калькулятором виробництва. В акті вказується лабораторія, в яку направляється лабораторія проба на дослідження та мета дослідження, що буде проведене.

Методика дослідження рівня забруднення продовольства та води

Радіактивними речовинами.

Дослідження рівня забруднення продовольства та води радіактивними речовинами проводиться за допомогою приладів ДП-5А або ДП-5Б.

Спочатку проводять пiдготовку приладу до роботи. Для цього перемикач дiапазонiв переводять з положення “Викл” у положення “Реж”, ручкою “Режим” встановлюють стрiлку гальванометра на чорний трикутник і прогрiвають прилад протягом 2-3 хвилин. Під час використання приладу ДП-5Б стрiлка повинна самостiйно установитися в межах чорного сектора.

Для визначення природного фону приладу зонд з датчиком встановлюють у положення гама-випромiнювання, а перемикач дiапазонiв переводять у положення “0,1”, або iнше, якщо стрiлка вiдхиляється до кiнця шкали. Через 1-2 хвилини реєструють показники шкали, помножуючи їх величини на значення конкретного дiапазону.

Для вимірювання рівня забруднення продовольства та води радіактивними речовинами зонд з датчиком розташовують на вiдстанi 1 см вiд зразка дослiджуваної проби. Перемiщуючи його уздовж поверхнi знаходять найбiльше забруднення. Через 1-2 хвилини реєструють результати вимірювання, помноживши їх величину на значення дiапазону і вiднявши природний фон приладу. Пiсля дослiдження прилад приводять у вихiдне положення.

 

Методика дослідження рівня забруднення продовольства та води

Отруйними речовинами.

Для індикації рівня забруднення продовольства та води отруйними речовинами використовують прилад ПХР-МВ, який дозволяє виявити у харчових продуктах зарiн, зоман, V-гази, iприт та люiзит, у водi – отруйні речовини, якi вмiщують миш’як, алкалоїди, солi важких металiв. Крім того, прилад дозволяє провести відбір проб продовольства та води для подальшого бактерiологiчного дослiдження.

Індикація проводиться пiсля вивчення даних хiмiчної розвiдки. Слід відмітити і те, що перед взяттям проб харчових продуктів або води, необхiдно дослiдити об’єкт з метою виявлення зовнiшнiх ознак забруднення.

Пробу продукту необхiдно брати з поверхнi у мiсцях передбачуваного найбiльшого забруднення з глибини 2-3 см, використовуючи пiнцет або лопатку. Пробу вмiщують у банку приладу (вона повинна заповнювати 2/3 її об’єму) з нагвинчуваною кришкою та трубками.

Пробу води уміщають в дрексельну пробiрку, наповнюючи її до позначки (1, 2 або 3 мл), в залежностi вiд виду отруйних речовин.

Iндикаторну пробiрку готують до дослiдження, надрiзаючи обидва її кінці. Маркiрованим кiнцем трубку приєднують до банки з пробою, а іншим – до насосу. Здійснюють певну кiлькiсть плавних качань насосом, що визначена для кожної отруйної речовини заздалегідь, і порiвнюють колiр реактивiв в iндикаторнiй трубцi з еталоном на касетi.

СИТУАЦІЙНІ ЗАДАЧІ

Задача 1

Проведено санітарну експертизу трофейного продовольства. Згідно з даними загальновійськової розвідки застосування ядерної зброї в даній місцевості мало місце 42 доби тому. Про використання ОР та БЗ відомостей немає.

Встановлена радіоактивна зараженість м’яса – 20 мр/год, хліба – 14 мр/год, наявність ОР типу “Зарін” в ящиках з крупою, консервні банки деформовані (здавлені).

Ваш висновок щодо можливості використання продовольства та профілактичні рекомендації.

 

Задача 2

Під час огляду хліба на складі начальник медичної служби виявив, що хліб житній формовий, спиртової стерилізації зберігається в поліетиленових пакетах на протязі 5-ти місяців. Запах і смак відповідають властивостям доброякісного продукту. Слідів цвілі не виявлено. М’якушка черства, вологість – 47%, кислотність – 15%, пористість – 45%.

Необхідно дати оцінку якості хліба і висновок щодо можливості його використання та подальшого зберігання.

 

Задача 3

В штабі полку стало відомо, що в районі, призначеному для розгорнення БПХ першого батальону, рівень зараженої території становить 7 р/год. За наказом командира частини Ви прибули в розміщення батальону і встановили: БПХ розгорнутий в табельному наметі. Закінчується приготування їжі з продуктів можливого запасу (пюре з картопляної крупи з м’ясними консервами). В зв’язку з затримкою підвозу хліба особистому складу видаються сухарі. Картопляна крупа транспортована в пакетах, дубльованих поліетиленом, сухарі в багатошарових паперових пакетах, цукор – в картонних ящиках.

Як Ви оцінюєте обстановку, що склалася? Ваші рекомендації командиру батальону.

 

Задача 4

В районі землетрусу, який стався 8 днів тому, при санітарній експертизі 50 м’ясних туш, взятих з холодильника продовольчого складу, виявлена ослизлість поверхні, сірий колір, неприємний запах. Проба на аміак позитивна, проба з CuSO4 – бульйон злегка мутнуватий, в мазках – поодинокі мікроби у полі зору.

Складіть обгрунтований експертний висновок щодо якості продукту, Ваші практичні рекомендації.

 

Задача 5

Необхідно провести санітарну експертизу концентратів, які знаходяться на складі військової частини. Назва концентрату: “Каша перлова”, дата виготовлення – травень минулого року, кількість обгорток – 2 шт. (одна – паперова, друга – пергаментна), на паперовій обгортці є жирні плями. Органолептичні властивості концентратів – без особливостей, кислотність – 5 градусів.

Які додаткові лабораторні дослідження необхідно провести для складання гігієнічного висновку? Як оцінити даний продукт?

 

Задача 6

При огляді партії армійських сухарів, що зберігаються на складі, Ви встановили, що сухарі розфасовані в паперові мішки. Слідів забруднення та промокання тари не виявлено. Смак властивий для сухарів, відмічається легкий запах затхлості. У швах мішків виявлені живі комахи коричневого кольору. Окремі скиби сухарів мають осередки цвілі.

Ваш висновок щодо якості сухарів та необхідні рекомендації начальнику служби продовольчого постачання.

 

Задача 7

При обстеженні запасів оселедців у дерев’яних бочках (20т) на продовольчому складі в районі бойових дій виявлено іржу, неприємний запах, ослизлість.

Складіть обгрунтований експертний висновок і дайте необхідні рекомендації.

 

Задача 8

Лабораторним аналізом партії пшеничного борошна (40т) виявлено борошняний кліщ, довгоносик.

Складіть обгрунтований експертний висновок ідайте необхідні рекомендації.

 

 Поделиться:


Последнее изменение этой страницы: 2016-04-07; просмотров: 322; Нарушение авторского права страницы; Мы поможем в написании вашей работы!

infopedia.su Все материалы представленные на сайте исключительно с целью ознакомления читателями и не преследуют коммерческих целей или нарушение авторских прав. Обратная связь - 3.238.71.155 (0.027 с.)