ТОП 10:

Порядок застосування економічної класифікацій видатків Державного бюджету України.Ø За економічною класифікацією видатки бюджету поділяються на поточні видатки, капітальні видатки та кредитування за вирахуванням погашення, склад яких визначається Міністром фінансів України.

Видатки розмежовані за економічними ознаками, тобто видатки зведені в єдині економічні категорії, що відображають розмежування коштів, направлених на поточні або капітальні видатки. Це більш детальний розподіл коштів за їх предметними ознаками (заробітна плата, нарахування, всі види господарської діяльності, виплати населенню, що іменуються як трансферти населенню, та інші категорії) порівняно з існуючим порядком в частині розподілу бюджету на захищені та незахищені статті бюджету. Такий розподіл повинен забезпечити єдиний підхід до всіх отримувачів з точки зору виконання бюджету.

З метою удосконалення бюджетної класифікації України, затвердженої наказом Міністерства фінансів України від 27.12.2002 N 604 “Про бюджетну класифікації та її запровадження” в Міністерстві оборони України при складанні розписів бюджетів, кошторисів, планів асигнувань та при поданні звітності про виконання бюджетів на даний час застосовується наступна економічна класифікація видатків бюджету:

Оплата праці працівників бюджетних установ
Заробітна плата
Грошове утримання військовослужбовців
Нарахування на заробітну плату
Придбання товарів і послуг
Предмети, матеріали, обладнання та інвентар, у тому числі м'який інвентар та обмундирування
Медикаменти і перев’язувальні матеріали
Продукти харчування
Оплата послуг (крім комунальних)
Інші видатки
Видатки на відрядження
Матеріали, інвентар, будівництво, капітальний ремонт та заходи спеціального призначення, що мають загальнодержавне значення
Оплата комунальних послуг та енергоносіїв
Оплата теплопостачання
Оплата водопостачання і водовідведення
Оплата електроенергії
Оплата природного газу
Оплата інших комунальних послуг
Оплата інших енергоносіїв
Дослідження і розробки, видатки державного (регіонального) значення
Дослідження і розробки, окремі заходи розвитку по реалізації державних (регіональних) програм
Окремі заходи по реалізації державних (регіональних) програм, не віднесені до заходів розвитку
Виплата процентів (доходу) за зобов'язаннями
Субсидії і поточні трансферти
Субсидії та поточні трансферти підприємствам (установам, організаціям)
Поточні трансферти органам державного управління інших рівнів
Поточні трансферти населенню
Виплата пенсій і допомоги
Стипендії
Інші поточні трансферти населенню
Поточні трансферти за кордон
Капітальні видатки
Придбання основного капіталу
Придбання обладнання і предметів довгострокового користування
Капітальне будівництво (придбання)
Будівництво (придбання) житла
Інше будівництво(придбання)
Капітальний ремонт
Капітальний ремонт житлового фонду
Капітальний ремонт інших об'єктів
Реконструкція та реставрація
Реконструкція житлового фонду
Реконструкція інших об'єктів
Реставрація пам'яток культури, історії, архітектури
Створення державних запасів і резервів
Придбання землі і нематеріальних активів
Капітальні трансферти
Капітальні трансферти підприємствам, (установам, організаціям)
Капітальні трансферти органам державного управління інших рівнів
Капітальні трансферти населенню
Капітальні трансферти за кордон
Капітальні трансферти до бюджету розвитку
Нерозподілені видатки


Последнее изменение этой страницы: 2017-01-24; Нарушение авторского права страницы

infopedia.su Все материалы представленные на сайте исключительно с целью ознакомления читателями и не преследуют коммерческих целей или нарушение авторских прав. Обратная связь - 3.235.238.217 (0.005 с.)