ТОП 10:

Грошове забезпечення військовослужбовців, його характеристика та порядок нарахування.Грошове забезпечення військовослужбовців визначається залежно від посади, військового звання, кваліфікації, наукового ступеня і вченого звання, тривалості та умов військової служби.

Грошове забезпечення виплачується військовослужбовцям Збройних Сил України:

· які займають посади у військових частинах;

· які навчаються у вищих військових навчальних закладах;

· які перебувають у розпорядженні відповідних командирів (начальників).

За роботу понад встановлений службовий час, за дні відпочинку та святкові дні грошове забезпечення військовослужбовцям додатково не виплачується.

Розмір грошового забезпечення, що належить військовослужбовцю не за повний місяць, а за декілька днів, визначається, виходячи з кількості календарних днів у цьому місяці.

Грошове забезпечення військовослужбовцям виплачується в межах асигнувань, визначених у кошторисі військової частини на зазначені цілі.

Грошове забезпечення складається з посадових окладів, окладів за військовими званнями, щомісячних додаткових видів грошового забезпечення (підвищення посадового окладу, надбавки, доплати, винагороди, які мають постійний характер, премія) та одноразових додаткових видів грошового забезпечення.

Додаткові види грошового забезпечення включають в себе підвищення посадового окладу, надбавки, доплати, одноразові й щомісячні винагороди, морське грошове забезпечення, матеріальні та грошові допомоги, премію.

Розміри посадових окладів, окладів за військовими званнями та додаткових видів грошового забезпечення військовослужбовців установлюються відповідно до вимог чинного законодавства України.

Базою для нарахування додаткових видів грошового забезпечення є посадові оклади, окладів за військовими званнями військовослужбовців.

За економічним змістом додаткові види грошового забезпечення класифікуються:

а) за функціями, які стимулюють:

· тривалість військової служби (процентна надбавка за вислугу років, винагорода за тривалу безперервну службу);

· підвищення кваліфікації (підвищення, (надбавки) до посадового окладу за класну кваліфікацію, надбавка за науковий ступінь і вчене звання, надбавка за знання і використання іноземної мови);

б) в залежності від:

· особливих умов служби (надбавка за особливі умови служби, надбавка за роботу, що передбачає доступ до державної таємниці, надбавка за роботу з особовим складом, морське грошове забезпечення);

· характеру компенсацій та гарантій (одноразова допомога на початкове обзаведення, грошова допомога на оздоровлення, матеріальна допомога на вирішення соціально-побутових питанні.);

· виконання додаткових обов’язків (винагороди за водолазні роботи, за стрибки з парашутом, за бойове чергування).

Додаткові види грошового забезпечення поділяються на щомісячні та одноразові. Вони відрізняються тим, що право на щомісячні додаткові види грошового забезпечення виникає за певний період наприклад, з дня вступу до виконання посади до дня звільнення від неї включно), а на одноразові - на певну дату (наприклад, право на підвищення розміру надбавки до окладів грошового утримання за вислугу років виникає після досягнення встановленого строку військової служби).

Розміри додаткових видів грошового забезпечення залежать від умов служби, обсягу та складності роботи, майстерності, досягнутих результатів роботи, тощо.

Право на окремі види одноразових та щомісячних виплат мають військовослужбовці усіх категорій.

Слід зазначити, що у військових частинах, де служба проходить в особливих і екстремальних умовах, завдяки додатковим видам грошового забезпечення рівень його значно вищий. Це стимулює якісне несення військової служби в таких умовах, підвищує престижність професії військовослужбовця.

Нарахування грошового забезпечення здійснюється на підставі:

· затвердженого в установленому порядку штату (штатного розпису) військової частини;

· норм грошового забезпечення, встановлених Інструкцією про порядок виплати грошового забезпечення військовослужбовцям Збройних Сил України та деяким іншим особам, затверджених наказом Міністра оборони України від 11.06.2008 №260 та іншими нормативно-правовими актами;

· наказів та інших документів про призначення на посади, проходження служби та звільнення з військової служби;

· розрахункових книжок офіцерів, прапорщиків, мічманів та військовослужбовців, які проходять службу за контрактом, і грошових атестатів військовослужбовців строкової служби (Ф. 19);

· особових справ офіцерів, прапорщиків та сержантів і старшин, які проходять службу за контрактом.

Штат військової частини - це нормативний документ, що визначає її склад, організаційну структуру, чисельність, найменування посад, посадові оклади (тарифні розряди) військовослужбовців.

Зарахування на грошове забезпечення військовослужбовців здійснюється на підставі розрахункових книжок (грошових атестатів) та наказів командира військової частини про зарахування до списків особового складу. Розрахункова книжка є підставою для зарахування військовослужбовця на грошове забезпечення за новим місцем служби.

У разі вибуття військовослужбовців з військової частини для проходження подальшої служби у розрахунковій книжці здійснюються відмітки про дату, до якої вони задоволені грошовим забезпеченням та розміри виплачених сум. Крім того, зазначаються відомості про суми непогашеної заборгованості, виплату аліментів, тощо. Усі записи підтверджуються підписом начальника фінансово-економічного органу і скріплюються гербовою печаткою військової частини.

Бланки розрахункових книжок виготовляються у централізованому порядку. Військові частини забезпечуються бланками розрахункових книжок тільки в межах фактичної потреби.

Облік особового складу веде відділ кадрів (стройовий відділ) на бланках типової форми. На кожного офіцера, прапорщика, сержанта та старшину, які проходять службу за контрактом, заводиться особова справа, а на кожного військовослужбовця строкової служби - обліково-послужна картка. У них зазначаються відомості про військові звання та посади, які військовослужбовці обіймали, про початок служби, склад сім’ї та інші відомості, які використовуються для здійснення нарахувань грошового забезпечення.

Стосовно призначення, звільнення і переміщення особового складу, а також встановлення їм підвищень, надбавок, доплат, виплат премій, винагород та допомог видаються накази командирів військових частин та вищих командирів (начальників).

Копії цих наказів (крім таємних) передаються до фінансово-економічного органу і є підставою для нарахування грошового забезпечення.Последнее изменение этой страницы: 2017-01-24; Нарушение авторского права страницы

infopedia.su Все материалы представленные на сайте исключительно с целью ознакомления читателями и не преследуют коммерческих целей или нарушение авторских прав. Обратная связь - 3.226.97.214 (0.004 с.)