ТОП 10:

Правила виплати посадових окладів військовослужбовцям за час тимчасового виконання обов’язків за посадою.Особам офіцерського складу, особам рядового, сержантського і старшинського складу, які проходять військову службу за контрактом, допущеним установленим порядком наказом командира (начальника) до тимчасового виконання обов’язків за вакантною посадою строком до шести місяців або до тимчасового виконання обов’язків за невакантною посадою строком до чотирьох місяців у тій самій військовій частині, за час виконання обов’язків за цими посадами виплачуються оклади за посадами, що тимчасово виконуються.

Строк тимчасового виконання обов’язків за посадою обчислюється з дня, з якого військовослужбовець став до виконання обов’язків за посадою, але не раніше дня видання командиром військової частини наказу про його допуск до тимчасового виконання обов’язків за посадою, і до дня звільнення з посади включно. До цього строку не зараховуються періоди перебування у відпустці, службовому відрядженні (якщо воно не пов’язане з виконанням обов’язків за посадою, що тимчасово виконується), на навчанні, лікуванні або у відпустці для лікування у зв’язку із хворобою.

Посадові оклади військовослужбовцям (крім військовослужбовців строкової військової служби) за час тимчасового виконання обов’язків за посадами виплачуються з дотриманням таких умов:

· Військовослужбовцю, допущеному до тимчасового виконання обов’язків за невакантною посадою, оклад за цією посадою виплачується, якщо військовослужбовець, який постійно займає посаду, а також його заступники і помічники-військовослужбовці незалежно від їх функціональних обов’язків тимчасово вибули з військової частини або в установленому порядку звільнені від службових обов’язків.

· Військовослужбовцям, які обіймають посади начальників штабів військових частин і підрозділів, заступникам і помічникам командирів і начальників усіх найменувань незалежно від їх функціональних обов’язків у разі тимчасового виконання обов’язків за невакантними посадами безпосередніх командирів і начальників виплачуються оклади за основними посадами. У разі тимчасового виконання зазначеними військовослужбовцями обов’язків за вакантними посадами безпосередніх командирів і начальників виплачуються оклади за посадами, що тимчасово виконуються, на загальних підставах.

· У разі тимчасового виконання військовослужбовцем обов’язків за посадою, за якою встановлений оклад у розмірі від мінімуму до максимуму, оклад за цією посадою виплачується в розмірі, установленому наказом командира військової частини залежно від складності та обсягу роботи, але не нижче розміру раніше встановленого окладу за займаною штатною посадою.

· Особам старшинського складу з числа прапорщиків(мічманів), допущеним установленим порядком до тимчасового виконання обов’язків за посадами офіцерського складу, виплачуються мінімальні посадові оклади, передбачені в штатах для осіб офіцерського складу на цих посадах, але не нижче розмірів посадових окладів, установлених для них за займаною штатною посадою.

· Особам рядового, сержантського і старшинського складу, які проходять військову службу за контрактом, допущеним установленим порядком до тимчасового виконання обов’язків за іншими посадами, передбаченими для рядового, сержантського і старшинського складу, виплачуються посадові оклади за посадами, що тимчасово виконуються.

Військовослужбовцям строкової військової служби, допущеним установленим порядком наказом командира військової частини до тимчасового виконання обов’язків за іншими посадами в тій самій військовій частині, оклади з дотриманням правил виплачуються:

· у разі тимчасового виконання обов’язків за посадами рядового, сержантського і старшинського складу за посадами, що тимчасово виконуються, у розмірах, установлених для військовослужбовців строкової військової служби;

· у разі тимчасового виконання обов’язків за посадами офіцерського складу, старшинського складу з числа прапорщиків(мічманів) – мінімальні посадові оклади за І тарифним розрядом, передбачені для осіб рядового, сержантського і старшинського складу, які проходять військову службу за контрактом.

За періоди перебування військовослужбовців, допущених до тимчасового виконання обов’язків за посадами, у відпустці зі збереженням грошового забезпечення, службовому відрядженні (якщо воно не пов’язане зі службовою діяльністю), на навчанні, лікуванні або у відпустці для лікування у зв’язку із хворобою виплачуються оклади за основними посадами.

Різниця в окладах за основною посадою і посадою, що тимчасово виконується, виплачується за минулий місяць (місяці) одночасно з виплатою грошового забезпечення за поточний місяць, а військовослужбовцям, відрядженим до нового місця служби (навчання) або звільненим з військової служби, - під час вибуття з військової частини.

 Последнее изменение этой страницы: 2017-01-24; Нарушение авторского права страницы

infopedia.su Все материалы представленные на сайте исключительно с целью ознакомления читателями и не преследуют коммерческих целей или нарушение авторских прав. Обратная связь - 35.173.48.53 (0.011 с.)