ТОП 10:

Бухгалтерський облік розрахунків із заробітної плати працівників.Фінансування витрат на заробітну плату здійснюється за окремою статтею (кодом економічної класифікації 1111 «Заробітна плата»). Видатки на виплату заробітної плати штатним працівникам відносяться на статтю 0223 кошторису Міністерства оборони, а тим, які утримуються за штатними розписами, — на відповідні статті кошторису, за рахунок яких утримуються структурні підрозділи військової частини, де працюють ці особи.

Порядок документального оформлення нарахування заробітної плати та інших виплат працівникам і утримань із нарахованих сум.

Заробітна плата може нараховуватися і виплачуватися працівникам два рази на місяць:

за першу половину місяця — аванс у розмірі 50% заробітку з виключенням сум податків, які підлягають утриманню встановленим порядком;

за другу половину місяця —фактичний місячний заробіток за вирахуванням авансу та утримань.

На виплату авансу складається платіжна відомість (ф. П-53). У ній відображаються табельний номер працівника, посада, прізвище ініціали, сума авансу та підпис про отримання авансу. Вона призначена для обліку видачі заробітної плати. На титульному листі відомості зазначається загальна сума виданої і депонованої заробітної плати. У разі необхідності в графі «Примітка» зазначається номер пред’явленою документа. Заповняючи платіжну відомість після останнього запису, необхідно зробити підсумковий рядок для загальної суми за відомістю. Підсумкові рядки можуть бути введені також у кінці кожної сторінки.

Для нарахування заробітної плати працівникам за місяць призначена розрахунково-платіжна відомість (ф. П-49). Зазначену відомість можна використовувати і для виплати заробітної плати. У такому випадку вона складається у двох примірниках (під копірку), причому платіжним документом є перший примірник.

Дані про аванс, який виплачується, про суми утримання податків, що обчислюються по заробітній платі минулого місяця, містяться в особовому рахунку (ф. П-54). Вони та інші утримання записуються протягом місяця у відкриту на поточний місяць розрахунково-платіжну відомість (ф. П-49).

Розрахунки з працівниками із заробітної плати, з допомоги у зв’язку з тимчасовою непрацездатністю та інші належні виплати, що обкладаються податком, обліковуються на рахунку 661/2 «Розрахунки з оплати праці». За кредитом рахунку відображаються нараховані суми заробітної плати, премій та компенсацій, що включаються до фонду заробітної плати. Одночасно дебетуються субрахунки класу 8 «Витрати».

Виплачені суми записуються за дебетом субрахунку 661/2 і кредитом субрахунку 301 «Каса в національній валюті». За дебетом цього рахунку обліковуються утримання, здійснені із нарахованих сум, а також депонована заробітна плата. При цьому кредитуються відповідні субрахунки рахунку 66 «Розрахунки з оплати праці» та субрахунку 671 «Розрахунки з депонентами».

На субрахунку 661/2 «Розрахунки із заробітної плати працівників» обліковуються розрахунки з працівниками, що перебувають у штаті або утримуються за штатним розкладом військової частини.

Аналітичний облік за субрахунком 661/2 «Розрахунки із заробітної плати працівників» ведеться в картках особових рахунків (ф. П-54). Картки відкриваються на кожного працівника. Записи в них здійснюються на підставі наказів командира військової частини, первинних документів з обліку виробітку та виконаних робіт, відпрацьованого часу і документів на різні види виплат.

У картках, крім загальних відомостей про працівника, щомісячно реєструються дані про нараховані, утримані та виплачені йому суми.

У військових частинах, де виписується декілька розрахунково-платіжних відомостей із заробітної плати, за підсумками цих відомостей складається зведення, яке і є меморіальним ордером №5/2. Записи в меморіальному ордері №5/2 систематизуються за програмною та економічною класифікацією видатків, а також статтями кошторису Міністерства оборони України, видами нарахувань, найменуваннями військових частин, що знаходяться на фінансовому забезпеченні.

У разі нарахування заробітної плати за рахунок коштів спеціального фонду здійснюється їх систематизація і за видами коштів спеціального фонду. Дані розрахунково-платіжних відомостей за коштами спеціального фонду записуються до меморіального ордера після виведення підсумку за коштами загального фонду.

На суму нарахованої заробітної плати здійснюється нарахування внесків на обов’язкове пенсійне та соціальне страхування, у тому числі на обов’язкове соціальне страхування на випадок безробіття.

До меморіального ордеру №5/2 додаються всі документи, які є підставою для нарахування заробітної плати (табелі використання робочого часу, витяги з наказів про зарахування працівників, їх звільнення тощо).

У кінці місяця підбиваються підсумки за меморіальним ордером №5/2, одержані дані у вигляді відповідної кореспонденції рахунків записуються до книги «Журнал — головна». Меморіальний ордер №5/2 підписується виконавцем, особою, що його перевірила та начальником фінансово-економічного органуПоследнее изменение этой страницы: 2017-01-24; Нарушение авторского права страницы

infopedia.su Все материалы представленные на сайте исключительно с целью ознакомления читателями и не преследуют коммерческих целей или нарушение авторских прав. Обратная связь - 18.208.132.33 (0.004 с.)