ТОП 10:

Правила виплати надбавки за виконання особливо важливих завданьОсобам офіцерського складу, особам рядового, сержантського та старшинського складу, які проходять військову службу за контрактом, виплачується надбавка за виконання особливо важливих завдань в розмірах до 50 відсотків посадового окладу з урахуванням окладу за військовим званням та надбавки за вислугу років.

Військовослужбовцям, які проходять службу в центральному апараті Міністерства оборони України, Генеральному штабі Збройних Сил України, органах військового управління, безпосередньо підпорядкованих Міністерству оборони України та Генеральному штабу Збройних Сил України, Командуванні сил підтримки Збройних Сил України, командуваннях видів Збройних Сил України, Об’єднаному оперативному командуванні, та за своїми функціональними обов’язками безпосередньо розробляють, проводять експертизу проектів законів України, актів Президента України та Кабінету Міністрів України, міжнародних договорів, наказів Міністра оборони України (за винятком наказів організаційно-розпорядчого характеру), надбавка за виконання особливо важливих завдань виплачується в розмірах до 100 відсотків посадового окладу з урахуванням окладу за військовим званням та надбавки за вислугу років.

Розміри надбавки за виконання особливо важливих завдань установлюються за рішенням Міністра оборони України виходячи з наявного фонду грошового забезпечення, передбаченого в кошторисі Міністерства оборони України, яке оформлюється наказом Міністра оборони України.

Командири (начальники) військових частин (установ та організацій) у разі несвоєчасного або неякісного виконання завдань за місяць, у якому військовослужбовцями було допущено несвоєчасне або неякісне виконання завдань (та військовослужбовцями за несвоєчасну та неякісну розробку проектів нормативно-правових актів, експертизу таких актів), мають право зменшувати розмір надбавки за виконання особливо важливих завдань або скасовувати (відміняти) її.

Рішення про зменшення розміру надбавки або її скасування (відміну) оформлюється наказом командира (начальника) військової частини (установи, організації) на підставі поданих за командою рапортів безпосередніх командирів (начальників) з клопотанням про зменшення розміру надбавки або її скасування (відміну).

У наказі про зменшення розміру надбавки або її скасування (відміну) зазначаються конкретні причини, які стали підставою для прийняття такого рішення.

Надбавка за виконання особливо важливих завдань не виплачується у місяці, у якому наказом відповідного командира (начальника) на військовослужбовця накладене таке дисциплінарне стягнення:

· попередження про неповну службову відповідність;

· пониження в посаді;

· пониження військового звання на один ступінь;

· позбавлення військового звання;

· звільнення з військової служби у зв’язку зі службовою невідповідністю;

· позбавлення військового звання прапорщик (мічман), старший прапорщик (старший мічман);

· позбавлення сержантського (старшинського) звання, військового звання старший солдат (старший матрос).

У разі винесення судом постанови про притягнення до адміністративної відповідальності за вчинення корупційного діяння або іншого правопорушення, пов’язаного з корупцією, надбавка не виплачується у місяці винесення такої постанови.

Військовослужбовцям, засудженним за вчинення злочину, у місяці набрання законної сили обвинувального вироку суду надбавка не виплачується.

Надбавка за виконання особливо важливих завдань виплачується за місцем штатної служби за минулий місяць одночасно з виплатою грошового забезпечення за поточний місяць.

Військовослужбовцям, які вибувають з військової частини, надбавка виплачується до дня звільнення від обов’язків за посадою включно.

Надбавка за виконання особливо важливих завдань виплачується з того дня, з якого вони стали до виконання обов’язків за посадами, але не раніше дня видання наказу про призначення.

Виплата військовослужбовцям цієї надбавки припиняється з дня, наступного за днем звільнення від обов’язків за посадою.

Військовослужбовцям, які тимчасово вибувають з військової частини зі збереженням посад за місцем служби, надбавка за виконання особливо важливих завдань виплата не припиняється в разі вибуття:

У відпустку зі збереженням грошового забезпечення - за час перебування у відпустці.

На лікування - за час перебування на лікуванні та звільнення від виконання службових обов’язків у зв’язку з хворобою.

У службове відрядження одиночним порядком, у тому числі на збори, курси, навчання, або в складі підрозділу - за час перебування у відрядженні.

Вагітним військовослужбовцям-жінкам, які відповідно до медичного висновку до вибуття їх у відпустку у зв’язку з вагітністю та пологами, призначені на рівнозначні (у тому числі з меншим обсягом роботи) і нижчі посади за станом здоров’я, зберігається виплата грошового забезпечення за попередньою посадою, але не більше ніж до дня прибуття з відпустки у зв’язку з вагітністю та пологами.

Підставою для виплати військовослужбовцям надбавки за виконання особливо важливих завдань є наказ командира військової частини (командирам військових частин - накази вищих командирів /начальників/) про вступ до виконання обов’язків за посадою (основною чи тимчасово виконуваною), у якому зазначається розмір надбавки.

Підставою для виплати є наказ командира військової частини (командирам військових частин - накази вищих командирів /начальників/), виданий на підставі рішення Антитерористичного центру та його координаційних груп при регіональних органах Служби безпеки України про залучення до проведення заходів.

 Последнее изменение этой страницы: 2017-01-24; Нарушение авторского права страницы

infopedia.su Все материалы представленные на сайте исключительно с целью ознакомления читателями и не преследуют коммерческих целей или нарушение авторских прав. Обратная связь - 35.175.187.91 (0.007 с.)