ТОП 10:

Правила підрахунку вислуги років та порядок виплати надбавки за вислугу роківособам офіцерського складу, особам рядового, сержантського і старшинського складу, які проходять військову службу за контрактом, за вислугу років на військовій службі виплачується надбавка у відсотках посадового окладу (за основною чи тимчасово займаною посадою) з урахуванням окладу за військовим званням у таких розмірах на місяць:

від 1 до 2 років - 5 відсотків;

від 2 до 5 років - 10 відсотків;

від 5 до 10 років - 20 відсотків;

від 10 до 15 років - 25 відсотків;

від 15 до 20 років - 30 відсотків;

від 20 до 25 років - 35 відсотків;

від 25 і більше років - 40 відсотків.

До вислуги років військовослужбовців для виплати їм відсоткової надбавки зараховуються в календарному обчисленні періоди (без урахування часу відбування такого покарання, як арешт /крім випадків, передбачених статтею 55 Кримінально-виконавчого кодексу України/, а також часу самовільного залишення військової частини або місця служби на строк понад 10 діб незалежно від причини залишення):

1. Військової служби осіб офіцерського складу, прапорщиків (мічманів), військовослужбовців надстрокової військової служби, військовослужбовців-жінок, осіб рядового, сержантського і старшинського складу, які проходять службу за контрактом, на посадах у Збройних Силах України, Службі безпеки України, Державній спеціальній службі транспорту України, Службі зовнішньої розвідки, військах цивільної оборони, інших військових формуваннях, правоохоронних органах, правоохоронних органах спеціального призначення, Об’єднаних збройних силах держав - учасниць Співдружності незалежних держав (далі - СНД), військах та інших військових формуваннях СНД та СРСР.

2. Служби на посадах осіб рядового та начальницького складу органів внутрішніх справ, державної пожежної охорони, органів і підрозділів цивільного захисту, Державної кримінально-виконавчої системи України, Державної служби спеціального зв’язку та захисту інформації України, податкової міліції, інших правоохоронних органів, у тому числі СНД та СРСР.

3. Роботи (служби) осіб офіцерського складу, прапорщиків (мічманів), військовослужбовців надстрокової служби, військовослужбовців-жінок, осіб рядового, сержантського і старшинського складу, які проходять службу за контрактом, осіб рядового і начальницького складу в державних органах, установах, організаціях та органах місцевого самоврядування, якщо вони направлені в ці органи в установленому порядку із залишенням на військовій службі, службі в органах внутрішніх справ, державній пожежній охороні, органах і підрозділах цивільного захисту, органах кримінально-виконавчої системи, податковій міліції.

4. Виконання депутатських повноважень із залишенням на військовій службі, службі в органах внутрішніх справ, державній пожежній охороні, органах і підрозділах цивільного захисту, органах кримінально-виконавчої системи, податковій міліції.

5. Роботи (служби) військовослужбовців та осіб рядового та начальницького складу в судових органах та органах прокуратури на посадах суддів, прокурорів, слідчих.

6. Перебування у розпорядженні та час, коли військовослужбовці не перебували на посадах внаслідок звільнення від посад.

7. Перебування на навчанні у військових навчальних закладах на посадах курсантів та слухачів. При цьому період навчання курсантів, відрахованих з військових начальних закладів, а потім поновлених на навчанні, ураховується до вислуги років для виплати надбавки, але не більше встановленого терміну навчання у військовому начальному закладі, який вони закінчили.

8. Коли військовослужбовці не перебували на військовій службі внаслідок незаконного звільнення та потім були поновлені на військовій службі.

9. Строкової військової служби.

Під час обчислення вислуги років для виплати військовослужбовцям надбавки за вислугу років днем початку служби вважається:

для військовослужбовців строкової військової служби: день прибуття до військового комісаріату для відправлення у військову частину - до 21 травня 2006 року; день відправлення у військову частину з районного (міського) військового комісаріату - з 21 травня 2006 року;

для військовозобов’язаних і жінок: день від’їзду до місця служби, зазначений у розпорядженні, виданому військовим комісаріатом, - до 9 серпня 1999 року (після цієї дати - день зарахування до списків особового складу військової частини (військового закладу, установи тощо);

для осіб офіцерського складу, прийнятих (призваних) із запасу: день прибуття до військового комісаріату для відправлення у військову частину - до 21 травня 2006 року (після цієї дати для прийнятих на військову службу за контрактом - день зарахування до списків особового складу військової частини (військового закладу, установи тощо);

для осіб офіцерського складу, призваних із запасу після 17 грудня 2008 року, - день відправлення у військову частину з районного (міського) військового комісаріату;

для громадян, прийнятих на військову службу за контрактом, - день зарахування до списків особового складу військової частини (військового закладу, установи тощо);

для курсантів військових навчальних закладів з числа громадян, які не проходили військову службу, та військовозобов’язаних - день призначення на посаду курсанта військового навчального закладу.

Закінченням проходження військової служби вважається день, з якого наказом командира військової частини військовослужбовець виключений зі списків особового складу військової частини.

Військовослужбовцям, призваним або прийнятим на військову службу із запасу, вислуга років обчислюється з урахуванням попередньої служби.

Періоди служби для обчислення вислуги років на виплату відсоткової надбавки зараховуються на пільгових умовах:

За два місяці - місяць служби на посадах льотного складу за умови виконання норм нальоту, установлених Міністром оборони України для зарахування вислуги років на пенсію на пільгових умовах; парашутистів-випробувачів, які виконують парашутні стрибки, катапультування та входять до складу екіпажів літальних апаратів, за умови виконання польотів, стрибків з парашутом та катапультувань за методиками льотних випробувань.

При цьому обчислення вислуги років для встановлення розміру відсоткової надбавки за службу на посадах льотного складу провадиться не раніше ніж з 1 жовтня 1946 року; у штабах, управліннях об’єднань і вище, військових навчальних закладах - не раніше ніж з 1 січня 1990 року, а на посадах парашутистів-випробувачів - з 17 січня 1988 року.

За півтора місяця - місяць служби осіб офіцерського складу, осіб рядового, сержантського і старшинського складу військової служби за контрактом та військовослужбовців надстрокової військової служби в органах військового управління, управліннях об’єднань та з’єднань, військових частинах повітряно-десантних і аеромобільних військ, військ спеціального призначення, у військових навчальних закладах, які готують осіб офіцерського складу для аеромобільних військ, десантно-штурмових з’єднаннях і частинах (підрозділах), розвідувальних десантних підрозділах Сухопутних військ Збройних Сил України, розвідувальних десантних (спеціального призначення) частинах і підрозділах морської піхоти, пошуково-рятувальній і парашутно-десантній службах авіації.

Військовослужбовцям, які відслужили встановлені для виплати відсоткової надбавки за вислугу років строки, ця надбавка виплачується в усіх випадках, коли вони мають право на отримання посадового окладу та окладу за військовим званням. При цьому військовослужбовцям, які одержують тільки оклади за військовими званнями, відсоткова надбавка виплачується до цих окладів.Последнее изменение этой страницы: 2017-01-24; Нарушение авторского права страницы

infopedia.su Все материалы представленные на сайте исключительно с целью ознакомления читателями и не преследуют коммерческих целей или нарушение авторских прав. Обратная связь - 35.173.48.53 (0.006 с.)