ТОП 10:

Загальні положення щодо укладання договорів.



Закупівля товарів, робіт і послуг військовою частиною повинна здійснюватися відповідно до чинного законодавства України та з дотриманням принципу максимальної економії й ефективності використання бюджетних коштів.

Основними етапами закупівлі є:

· затвердження кошторису;

· затвердження річного плану закупівель;

· організація та проведення процедур закупівель;

· укладання договору;

· контроль виконання та оплати договору про закупівлю.

Закупівля товарів, робіт і послуг здійснюється в межах бюджетних призначень на зазначені цілі відповідно до річного плану закупівель, який затверджується командиром військової частини протягом місяця після затвердження кошторису.

Планування закупівлі товарів, робіт і послуг здійснюється, виходячи з їх річної потреби. Якщо закупівля, виходячи із вартості товарів, робіт і послуг річної потреби визначеного предмета закупівлі підпадає під сферу застосування процедур, визначених законодавством у сфері державних закупівель, військовою частиною повинен бути дотриманий порядок, передбачений вимогами чинного законодавства України, та принцип добросовісної конкуренції серед учасників, відкритість та прозорість на всіх стадіях державних закупівель.

Для здійснення процедур закупівлі товарів, робіт і послуг у військовій частині відповідно до чинного законодавства України створюється тендерний комітет.

Усі договори укладаються тільки в письмовій формі відповідно до вимог чинного законодавства України на підставі проведених у встановленому законом порядку процедур закупівлі. При цьому умови договору про закупівлю не повинні відрізнятися від тих, що були зазначені у тендерній документації, та містити істотні умови, без зазначення яких договір може бути у судовому порядку визнано недійсним (можливість зменшення обсягу закупівлі залежно від реального фінансування видатків, обмеження попередньої оплати тощо).

Проект договору розробляється та візується начальником служби військової частини, у віданні якої знаходиться предмет договору.

Проекти договорів обов’язково включають такі реквізити:

· дату і місце укладення договору;

· найменування сторін і їх повноваження;

· найменування, кількість і в необхідних випадках асортимент (номенклатура) продукції, яка підлягає поставці, види і обсяги робіт, які повинні бути виконані;

· сертифікат якості або інший документ, який підтверджує якість і комплектність, номери стандартів, технічних умов (дата затвердження або їх зміст) продукції або їх зразків;

· загальний строк дії договору і строки поставки продукції або виконання робіт;

· ціни на продукцію і загальну суму договору, вимоги, які ставляться до тари та упаковки;

· порядок розрахунків;

· розрахункові та інші документи, які підлягають відсиланню постачальником (вантажовідправником) замовнику (вантажоодержувачу);

· платіжні та поштові реквізити сторін, а також відвантажувальні реквізити замовника (вантажоодержувача);

· порядок одержання і прийому-передачі продукції та їх оформлення;

· санкції за невиконання договірних обов’язків та інші умови, які сторони вважають за необхідне передбачити в договорі;

· підписи сторін.

Перед підписанням проект договору попередньо перевіряється начальником фінансового органу на наявність кошторисних призначень, правильність застосування цін (тарифів) та відповідність цін тендерній пропозиції учасника – переможця торгів, після чого візується.

У разі наявності у військовій частині посади юрисконсульта кожна сторінка договору візується ним на відповідність чинному законодавству України.

Завізований начальником фінансового органу та юрисконсультом проект договору передається на підпис командиру військової частини. Без віз начальника фінансового органу та юрисконсульта проекти договорів командиру військової частини не подаються.

Договори укладаються у трьох примірниках, два примірники для замовника – військової частини, один – для виконавця. У військовій частині один примірник надається у фінансовий орган для обліку та для взяття зобов’язань, а другий для структурного підрозділу військової частини, що здійснює супровід договорів.

Укладені договори обліковуються в журналі обліку договорів, який зберігається у фінансовому органі.

Контроль з оплати договорів покладається на начальника фінансового органу.







Последнее изменение этой страницы: 2017-01-24; Нарушение авторского права страницы

infopedia.su Все материалы представленные на сайте исключительно с целью ознакомления читателями и не преследуют коммерческих целей или нарушение авторских прав. Обратная связь - 3.231.226.13 (0.006 с.)