ТОП 10:

Порядок виплати винагороди за тривалість безперервної військової служби. Періоди служби, що зараховуються до строку безперервної військової службиособам офіцерського складу, особам рядового, сержантського та старшинського складу, які проходять військову службу за контрактом, одноразово, залежно від тривалості безперервної календарної військової служби, виплачується винагорода в таких розмірах:

строк безперервної календарної військової служби розмір винагороди (посадовий оклад і оклад за військовим званням)
15 років 1,0;
20 років 1,5;
25 років 2,0;
30 років 2,5;
35 років і кожні наступні 5 років 3,0.

Винагорода за тривалість безперервної військової служби виплачується за місцем штатної служби за наказом командира військової частини, а командирам військових частин (начальникам) - за наказами вищих командирів (начальників).

У наказі на підставі особової справи військовослужбовця визначаються строк його безперервної календарної військової служби та розмір винагороди.

До строку безперервної календарної служби військовослужбовців для виплати винагороди за тривалість безперервної військової службизараховуються в календарному порядку періоди безперервної служби, (без урахування часу відбування такого покарання, як арешт /крім випадків, передбачених статтею 55 Кримінально-виконавчого кодексу України/, а також часу самовільного залишення військової частини або місця служби на строк понад 10 діб незалежно від причини залишення):

10. Військової служби осіб офіцерського складу, прапорщиків (мічманів), військовослужбовців надстрокової військової служби, військовослужбовців-жінок, осіб рядового, сержантського і старшинського складу, які проходять службу за контрактом, на посадах у Збройних Силах України, Службі безпеки України, Державній спеціальній службі транспорту України, Службі зовнішньої розвідки, військах цивільної оборони, інших військових формуваннях, правоохоронних органах, правоохоронних органах спеціального призначення, Об’єднаних збройних силах держав - учасниць Співдружності незалежних держав (далі - СНД), військах та інших військових формуваннях СНД та СРСР.

11. Служби на посадах осіб рядового та начальницького складу органів внутрішніх справ, державної пожежної охорони, органів і підрозділів цивільного захисту, Державної кримінально-виконавчої системи України, Державної служби спеціального зв’язку та захисту інформації України, податкової міліції, інших правоохоронних органів, у тому числі СНД та СРСР.

12. Роботи (служби) осіб офіцерського складу, прапорщиків (мічманів), військовослужбовців надстрокової служби, військовослужбовців-жінок, осіб рядового, сержантського і старшинського складу, які проходять службу за контрактом, осіб рядового і начальницького складу в державних органах, установах, організаціях та органах місцевого самоврядування, якщо вони направлені в ці органи в установленому порядку із залишенням на військовій службі, службі в органах внутрішніх справ, державній пожежній охороні, органах і підрозділах цивільного захисту, органах кримінально-виконавчої системи, податковій міліції.

13. Виконання депутатських повноважень із залишенням на військовій службі, службі в органах внутрішніх справ, державній пожежній охороні, органах і підрозділах цивільного захисту, органах кримінально-виконавчої системи, податковій міліції.

14. Роботи (служби) військовослужбовців та осіб рядового та начальницького складу в судових органах та органах прокуратури на посадах суддів, прокурорів, слідчих.

15. Перебування у розпорядженні та час, коли військовослужбовці не перебували на посадах внаслідок звільнення від посад.

16. Перебування на навчанні у військових навчальних закладах на посадах курсантів та слухачів. При цьому період навчання курсантів, відрахованих з військових начальних закладів, а потім поновлених на навчанні, ураховується до вислуги років для виплати надбавки, але не більше встановленого терміну навчання у військовому начальному закладі, який вони закінчили.

17. Коли військовослужбовці не перебували на військовій службі внаслідок незаконного звільнення та потім були поновлені на військовій службі.

18. Строкової військової служби.

Під час обчислення вислуги років для виплати військовослужбовцям винагороди за тривалість безперервної військової служби днем початку служби вважається:

для військовослужбовців строкової військової служби: день прибуття до військового комісаріату для відправлення у військову частину - до 21 травня 2006 року; день відправлення у військову частину з районного (міського) військового комісаріату - з 21 травня 2006 року;

для військовозобов’язаних і жінок: день від’їзду до місця служби, зазначений у розпорядженні, виданому військовим комісаріатом, - до 9 серпня 1999 року (після цієї дати - у порядку, зазначеному в абзаці шостому цього пункту);

для осіб офіцерського складу, прийнятих (призваних) із запасу: день прибуття до військового комісаріату для відправлення у військову частину - до 21 травня 2006 року (після цієї дати для прийнятих на військову службу за контрактом - у порядку, зазначеному в абзаці шостому цього пункту);

для осіб офіцерського складу, призваних із запасу після 17 грудня 2008 року, - день відправлення у військову частину з районного (міського) військового комісаріату;

для громадян, прийнятих на військову службу за контрактом, - день зарахування до списків особового складу військової частини (військового закладу, установи тощо);

для курсантів військових навчальних закладів з числа громадян, які не проходили військову службу, та військовозобов’язаних - день призначення на посаду курсанта військового навчального закладу.Последнее изменение этой страницы: 2017-01-24; Нарушение авторского права страницы

infopedia.su Все материалы представленные на сайте исключительно с целью ознакомления читателями и не преследуют коммерческих целей или нарушение авторских прав. Обратная связь - 18.206.187.81 (0.006 с.)