ТОП 10:

Бухгалтерський облік грошових коштів в касі та на рахунках в органах Державного казначейства.бухгалтерський облік розрахунків з військовослужбовцями та працівниками військової частини повинен забезпечувати облік зобов’язань та фінансових операцій, пов’язаних з нарахуванням та виплатою грошового забезпечення і заробітної плати, а також перерахуванням за належністю утриманих сум за:

балансовими рахунками, передбаченими Планом рахунків бухгалтерського обліку бюджетних установ;

кодами програмної та економічної класифікації видатків Державного бюджету України;

загальним та спеціальним фондами;

класифікатором кошторису Міністерства оборони України;

структурними підрозділами, а також прикріпленими на фінансове забезпечення військовими частинами та матеріально відповідальними особами.

Нарахування грошового забезпечення здійснюється на підставі передбачених Положенням про фінансове господарство військової частини роздавальних відомостей на виплату грошового забезпечення генералам, адміралам, офіцерам, прапорщикам, мічманам, сержантам і старшинам, які проходять службу за контрактом (ф. 13), військовослужбовцям строкової служби (ф. 16), одноразових видів грошового забезпечення (ф. 15) та зведених відомостей на виплату грошового забезпечення військовослужбовцям строкової служби (ф. 17).

Регістром аналітичного обліку нарахованих і виплачених сум грошового забезпечення, підйомної допомоги та польових коштів генералам, офіцерам, прапорщикам, мічманам та сержантам і старшинам, які проходять службу за контрактом, є картка особового рахунку військовослужбовця (ф. 54а).

Картка відкривається на кожного військовослужбовця.

Нарахування грошового забезпечення військовослужбовцям спочатку здійснюється у картках (ф. 54а), а потім нараховані суми заносяться до роздавальних відомостей (ф. 13) або (ф. 15).

У картці відображається інформація, на підставі якої здійснюється нарахування військовослужбовцю належних сум (накази про призначення на посади та вступ до їх виконання, вислуга років, розміри посадових окладів, окладів за військове звання, надбавок, доплат, премії тощо).

У ній, крім того, за кожний місяць записуються нараховані суми грошового забезпечення, утримання з них, а також дані про фактично виплачені суми. Після виплати грошового забезпечення у картках здійснюються відмітки про виплату або депонування сум. Ведення особових карток полегшує отримання інформації щодо стану розрахунків з військовослужбовцями, систематизує нараховані та виплачені суми, допомагає здійснювати ефективний самоконтроль за правильністю здійснених нарахувань і виплат.

Нарахування грошового забезпечення здійснюється один раз на місяць і відображається в обліку в останній день місяця.

У військових частинах на підставі розрахункових або розрахунково-платіжних відомостей на виплату грошового забезпечення складається меморіальний ордер №5/1 “Зведення розрахункових відомостей з грошового забезпечення військовослужбовців”.

До меморіального ордера долучаються всі документи, що є підставою для нарахування і виплати грошового забезпечення (витяги з наказів, довідки, витяги з особових справ тощо).

Нараховані оклади грошового утримання та додаткові види грошового забезпечення включаються до фонду грошового забезпечення і обліковуються на балансовому субрахунку 661/1 “Розрахунки з грошового забезпечення військовослужбовців”. За кредитом цього рахунку відображається нарахування грошового забезпечення військовослужбовцям, а за дебетом — утримання, здійснені з нарахованою грошового забезпечення, та виплата військовослужбовцям, а також депонування не виплачених сум.

Залишок коштів на субрахунку 661/1 «Розрахунки з грошового забезпечення військовослужбовців» на кінець місяця відображає стан розрахунків по заборгованості з військовослужбовцями на цю дату.

Для обліку операцій, пов’язаних з виплатою щомісячної грошової компенсації сум податку з доходів фізичних осіб, що утримуються з грошового забезпечення, одержуваного військовослужбовцями, відкривається субрахунок 661/3 «Розрахунки зі щомісячної грошової компенсації сум податку з доходів фізичних осіб, що утримуються з грошового забезпечення військовослужбовців».

Нарахування грошової компенсації відображається за кредитом субрахунку 661/3, а за дебетом — виплата нарахованих сум військовослужбовцям.

Виплата нарахованих сум відображається за меморіальним ордером №1 «Накопичувальна відомість за касовими операціями».Последнее изменение этой страницы: 2017-01-24; Нарушение авторского права страницы

infopedia.su Все материалы представленные на сайте исключительно с целью ознакомления читателями и не преследуют коммерческих целей или нарушение авторских прав. Обратная связь - 3.230.154.129 (0.003 с.)