Місцеві бюджети України. Функції місцевих бюджетівМы поможем в написании ваших работ!


Мы поможем в написании ваших работ!Мы поможем в написании ваших работ!


ЗНАЕТЕ ЛИ ВЫ?

Місцеві бюджети України. Функції місцевих бюджетівМісцевий бюджет – бюджет адміністративно-територіальної одиниці – області, району, міста, селища, села, затверджений відповідною радою. Місцевий бюджет області об'єднує обласний бюджет, бюджет районів і міст обласного підпорядкування. Місцевий бюджет району – районний бюджет, бюджет міст районного підпорядкування, селищні й сільські бюджети. Завданням місцевого бюджету є забезпечення необхідними грошовими ресурсами фінансування заходів господарського й культурного будівництва, комунального і житлового господарства, розвитку освіти, охорони здоров'я тощо.

Місцевий бюджет представляє собою форму утворення та використання грошових ресурсів, призначених для забезпечення завдань та функцій, віднесених до предметів ведення місцевого самоврядування. Місцевий бюджет є фінансово-економічною категорією, інструментом вирішення проблем місцевого рівня.

Розподільча функція місцевих фінансів знаходить свій прояв у порядку формування доходів і видатків місцевих бюджетів, позабюджетних, цільових, резервних, валютних фондів місцевого самоврядування, які підлягають подальшому перерозподілу з метою фінансового забезпечення виконання функцій територіальних органів управління. Акумульовані в місцевих бюджетах, цільових та інших фондах кошти, фінансові ресурси інституту комунальної власності тощо використовуються на задоволення низки потреб місцевого характеру, а також окремих функцій загальнодержавного масштабу в порядку делегування повноважень. Крім того, через систему міжбюджетних відносин проводиться фінансове вирівнювання на рівні окремих територіальних колективів через механізм прямих бюджетних трансфертів, бюджетних позичок, взаємних розрахунків.

Розподільча функція породжує регулюючу, оскільки переміщення грошових потоків між суб'єктами розподільчого процесу істотно впливає на їх фінансовий стан, здатність забезпечувати статутні повноваження необхідними коштами. Змінюючи перерозподільні пропорції, можна досягти бажаного в масштабах суспільства економічного ефекту.

Регулююча функція місцевих фінансів забезпечує вирішення ще одного важливого завдання формування ефективної територіальної структури фінансового господарства – забезпечення економічного зростання. Вплив на фактори економічного відтворення може здійснюватися через інвестиції, проведення операцій на фінансових ринках, ринках іпотеки та землі.

Контрольна функція місцевих фінансів є наслідком розподільчої та регулюючої. Вона реалізується в діяльності органів місцевого самоврядування при складанні проектів місцевих бюджетів, їх розгляду та їх затвердження, а також виконання й складання звіту про виконання місцевих бюджетів. Сфера дії контрольної функції не обмежується місцевими бюджетами, а включає інші фонди грошових коштів та, загалом, усі фінансові ресурси, які знаходяться в розпорядженні місцевого самоврядування. Контрольна функція місцевих фінансів спрямована на забезпечення закладених пропорцій розподілу й перерозподілу фінансових ресурсів, їх цільове, раціональне та ефективне використання.

Зведений бюджет: сутність та призначення

Отже, бюджетна система України включає чотири рівні, які відповідають адміністративно-територіальному поділу держави:

1) загальнодержавний;

2) Автономної Республіки Крим, обласний та міський міст державного підпорядкування (Києва і Севастополя);

3) міський міст обласного підпорядкування і районний;

4) базовий – міський міст районного підпорядкування, сільський і селищний.

Взаємозв'язок між усіма ланками бюджетної системи забезпечується за допомогою зведених бюджетів.Последнее изменение этой страницы: 2016-12-12; Нарушение авторского права страницы; Мы поможем в написании вашей работы!

infopedia.su Все материалы представленные на сайте исключительно с целью ознакомления читателями и не преследуют коммерческих целей или нарушение авторских прав. Обратная связь - 18.206.177.17 (0.004 с.)