Соціальна спрямованість видаткової частини місцевих бюджетівМы поможем в написании ваших работ!


Мы поможем в написании ваших работ!Мы поможем в написании ваших работ!


ЗНАЕТЕ ЛИ ВЫ?

Соціальна спрямованість видаткової частини місцевих бюджетівМісцеві бюджети України, відповідно до пріоритетів витрачання коштів, мають чітко окреслену соціальну спрямованість: на соціальний захист і соціальне забезпечення, утримання об’єктів соціально-культурної сфери (освіти, охорони здоров’я, культури, мистецтва, засобів масової інформації, молодіжні програми, фізичну культуру і спорт) спрямовується близько 80%, від усіх коштів місцевих бюджетів України.

Основна частина коштів видатків місцевих бюджетів на освіту використовується на утримання загальноосвітніх шкіл. Інша досить значна за абсолютними розмірами і в пропорційному відношенні група видатків – утриманні закладів дошкільної освіти. У складі видатків на освіту одним з важливих напрямків використанні коштів є придбання підручників для загальноосвітніх шкіл.

Понад 60% від коштів виділених на фінансування охорони здоров’я надається на утримання лікарень широкого профілю, 24% - спеціальних медичних закладів, по 4% на утримання поліклінік і амбулаторій та санітарно-епідеміологічних служб. Поряд із витрачанням значних бюджетних коштів на поточне утримання закладів охорони здоров’я надзвичайно мало спрямовується видатків на придбання медичного обладнання, інструменту, протезів та інших продукції, що використовуються медичними закладами, а також видатки на прикладні дослідження та експериментальні розробки в галузі охорони здоров’я.

Фінансування освітніх, лікувальних та інших закладів, які належать до соціально-культурної сфери, поглинає значну частину коштів місцевих бюджетів. Мережа таких закладів досить розгалужена. Нині, за умов хронічного дефіциту бюджетних коштів утримання великої, за обсягами, бюджетної сфери, яка відповідає рівню розвинутих ринкових країн стало непосильним тягарем для місцевих бюджетів.

Незважаючи на те, що на утримання об’єктів соціально-культурної сфери спрямовується значна частка коштів місцевих бюджетів, їх хронічно не вистачає не лише для розвитку цих установ, а й для підтримки їхньої діяльності в належному стані.

Не дивлячись на великі труднощі, пов’язані з утриманням установ бюджетної сфери, держава в умовах обмежених фінансових ресурсів робить усе можливе для того, щоб не допустити необґрунтованого скорочення мережі освітніх, лікувальних, культурних, спортивних та інших закладів, зменшення переліку безкоштовних послуг, які надають ці установи населенню, зберегти функціональне призначення цих об’єктів.

До складу видатків місцевих бюджетів, які мають соціальну спрямованість, крім утримання соціально-культурних установ належать різні виплати незахищеним верствам населення, малозабезпеченим громадянам, сім’ям з дітьми, інвалідам, реабілітованим тощо.

У складних умовах трансформації вітчизняної економіки, що супроводжується тимчасовим зниженням рівня життя основних верств населення, різким розшаруванням суспільства особливого значення набувають державні допомоги малозабезпеченим громадянам. Обсяги соціальних виплат значною мірою визначаються податковим потенціалом територій, станом виконання доходної частини місцевих бюджетів. Якщо звернутись до даних які характеризують розміри видатків на соціальний захист і соціальне забезпечення в розрахунку на душу населення, то можна помітити досить значні розбіжності серед величин середньодушових виплат у розрізі адміністративно-територіальних одиниць України. З метою забезпечення єдиного підходу щодо надання соціальних допомог тим категоріям громадян які насправді їх потребують, в Україні починаючи з 1999 року запроваджуються адресні соціальні допомоги малозабезпеченим сім’ям.

Із видатків місцевих бюджетів України спрямованих на функціонування житлово-комунальне господарств біля половини коштів – дотації житлово-комунальному господарству, які спричинені лише частковою оплатою населенням житлово-комунальних послуг. Майже третина коштів в групі видатків на житлово-комунальне господарство використовується на благоустрій міст, фінансування капітального ремонту житлового фонду місцевих органів влади займає близько 10% видатків на функціонування житлово-комунального господарства.

Від загальної суми видатків на культуру та мистецтво з місцевих бюджетів України найбільшим за абсолютними розмірами і в пропорційному відношенні є видатки на утримання бібліотек (складає 20%) приблизно таку ж суму (21%) від усіх видатків на культуру складають видатки на утримання шкіл естетичного виховання дітей, близько 17% на фінансування палаців і будинків культури, клубів; видатки на утримання театрів складають близько 10%; музеїв і виставок – 8% від загальної суми фінансування на видатків на культуру.

Більша частка видатків на фізичну культуру та спорт спрямовується на утримання та організацію навчально-тренувальної роботи дитячо-юнацьких спортивних шкіл (близько 52%); на проведення спортивних зборів і змагань використовується близько 15%; на фінансову підтримку спортивних споруд 9%; державну підтримку громадських організацій фізкультурно-спортивної спрямованості – 7% від усіх видатків на фізичну культуру і спорт.Последнее изменение этой страницы: 2016-12-12; Нарушение авторского права страницы; Мы поможем в написании вашей работы!

infopedia.su Все материалы представленные на сайте исключительно с целью ознакомления читателями и не преследуют коммерческих целей или нарушение авторских прав. Обратная связь - 34.204.186.91 (0.005 с.)