Витрати населення України за ІII квартал 2011 рокуМы поможем в написании ваших работ!


Мы поможем в написании ваших работ!Мы поможем в написании ваших работ!


ЗНАЕТЕ ЛИ ВЫ?

Витрати населення України за ІII квартал 2011 рокуВитрати та заощадження млн.грн. у відсотках до підсумку
334 486 100,0
придбання товарів та послуг 266 383 79,7
доходи від власності (сплачені) 6 761 2,0
поточні податки на доходи, майно та інші сплачені поточні трансферти 21 695 6,4
у тому числі:    
поточні податки на доходи, майно тощо 15 545 4,6
внески на соціальне страхування 3 440 1,0
інші поточні трансферти 2 710 0,8
нагромадження нефінансових активів 18 634 5,6
приріст фінансових активів 21 013 6,3
з них:    
приріст грошових вкладів та заощаджень в цінних паперах 5 515 1,6
заощадження в іноземній валюті 30 710 9,3
позики, одержані за виключенням погашених (-) -1 037 -0,3

Витрати охоплюють грошові витрати домогосподарства на виплату податкових платежів, купівлю продуктів харчування, непродовольчих товарів, а також на оплату особистих послуг. Крім споживчих витрат здійснюються також вклади в об'єкти інвестиційної діяльності. До інших витрат належать виплати, пов'язані з веденням особистого підсобного господарства; грошова допомога родичам та іншим особам, витрати на купівлю нерухомості та ін.

Важливу роль у фінансуванні витрат на споживання відіграє кредитування громадян. Придбання товарів і послуг в кредит отримало значний розвиток у промислово розвинутих країнах. Це – важіль розширення особистого споживання, і разом з тим, кредитної діяльності фінансових установ. Щодо України, то в останні роки частка споживчих кредитів у структурі залучених коштів громадян помітно зросла. Проте вона ще не досягає рівня зарубіжних країн.

Література:

– основна:

Пилявець В. М. Фінанси [Текст] : навч. посібник / В. М. Пилявець, М. Т. Пилявець. – К. : Аграрна освіта, 2010. – 306 с. – С. 70-79

Гордієнко Л. А. Вплив окремих факторів на формування доходів домогосподарств [Текст] / Л. А. Гордієнко // Формування ринкових відносин в Україні. – 2003. – № 4. – C. 73– 76.

– додаткова:

Бочан І. О. Домогосподарство – основний суб`єкт приватного сектора в перехідній економіці І. О. Бочан // Регіональна економіка. – 2001. – № 4. – C. 193– 199.

Кізима Т. О. Фінанси домогосподарств [Текст] / Т. О. Кізима. – К. : Знання, 2010. – 63 с. – (Бібліотечка товариства «Знання»)

Романенко О. Р. Фінанси [Текст] : підруч. для студ. вузів / О. Р. Романенко. – 2-е вид., стереотип. – К. : Центр навчальної літератури, 2004. – 312 с.

Юрій С. І. Фінанси домогосподарств: теоретичні підходи до трактування сутності [Текст] / С. І. Юрій, Т. О. Кізима // Фінанси України. – 2008. – № 8. – С. 3–10.

Основні терміни і поняття:фінансові ресурси домогосподарства, номінальні доходи, наявні доходи, реальні доходи, заробітна плата, прибуток, доходи від власності, поточні трансферти, бюджет домогосподарства, доходи домогосподарства, витрати домогосподарства постійні та змінні доходи і витрати.

Питання для самоперевірки:

1. Визначте взаємозв’язок між ВВП та фінансовими ресурсами населення.

2. Визначте відмінні риси фінансових ресурсів домогосподарств.

3. Охарактеризуйте джерела формування доходів населення.

4. Охарактеризуйте склад та структуру доходів населення України.

5. Виконайте класифікацію джерел формування доходів населення

6. Визначте та охарактеризуйте фактори, що впливають на рівень доходів населення

7. Охарактеризуйте основні концептуальні підходи до нерівності у розподілі доходів.

8. Охарактеризуйте роль кредитування у формування фінансових ресурсів домогосподарств.

9. Визначте склад і структуру витрат домогосподарства.

10. Визначте склад та структуру бюджету домогосподарства.

Теми рефератів:

1. Напрямки оптимізації джерел і структура фінансів населення.

2. Зв'язок між бюджетною політикою держави і рівнем соціального захисту населення.

3. Нерівність доходів та соціальна справедливість.

4. Склад, структура та динаміка доходів населення України (статистичне дослідження).

5. Склад, структура та динаміка витрат населення України (статистичне дослідження).

6. Бюджет домогосподарства (творча робота).

Форми контролю самостійної роботи студента: фронтальне опитування,модульний контроль № 2, підсумкова контрольна робота з перевірки самостійної роботи, комплексна контрольна робота, іспит.

 Последнее изменение этой страницы: 2016-12-12; Нарушение авторского права страницы; Мы поможем в написании вашей работы!

infopedia.su Все материалы представленные на сайте исключительно с целью ознакомления читателями и не преследуют коммерческих целей или нарушение авторских прав. Обратная связь - 35.175.212.130 (0.02 с.)