Фактори, що сприяють перетворенню заощаджень в інвестиціїМы поможем в написании ваших работ!


Мы поможем в написании ваших работ!Мы поможем в написании ваших работ!


ЗНАЕТЕ ЛИ ВЫ?

Фактори, що сприяють перетворенню заощаджень в інвестиціїЩодо трансформації заощаджень в інвестиції виникають наступні проблеми, а саме:

ü залучення заощаджень, які знаходяться в неорганізованих формах у потенційні джерела інвестицій;

ü ефективне та раціональне використання;

ü створення сприятливих умов для формування заощаджень домогосподарствами.

Процес формування національних заощаджень починаються з рішень багатьох домогосподарств відмовитися від поточного споживання деякої частини свого доходу.

Трансформація заощаджень в інвестиції залежить від створення сприятливого середовища у сфери економіки та соціально-економічного розвитку країни.

Перспективами зростання інвестицій в національну економіку є:

ü акумулювання коштів населення у межах систем соціального та пенсійного страхування та їх спрямування на подальше довгострокове кредитування інвестиційної діяльності;

ü розширення бази інвестиційних ресурсів, що спрямовуватиметься в інноваційну сферу, через механізм податкової, митної та регулятивної політики;

ü посилення інвестиційного спрямування розвитку фондового ринку;

ü посилення інвестиційної активності населення та забезпечення гарантованого захисту їхніх заощаджень;

ü запровадження механізму акумулювання вільних коштів, зокрема у венчурних фондах;

ü реформування системи оподаткування прибутку, для стимулювання інвестиційної активності тощо.

Щоб спонукати населення до заощаджень, необхідно:

ü поліпшити загальне економічне становище в країні;

ü активізувати випуск короткотермінових внутрішніх ощадних облігацій з низькою номінальною вартістю;

ü лібералізувати оподаткування фізичних осіб;

ü ширше запроваджувати державні грошово-речові лотереї;

ü підвищити мінімальну оплату праці до рівня реального споживчого кошика;

ü налагодити державний контроль, який зміцнить довіру населення до фінансово-кредитних інститутів; - створити необхідні умови для розвитку житлового будівництва;

ü проводити ефективну відсоткову політику з метою оптимізації факторів ризику, дохідності та безпечності вкладень.

Література:

– основна:

Пилявець В. М. Фінанси [Текст] : навч. посібник / В. М. Пилявець, М. Т. Пилявець. – К. : Аграрна освіта, 2010. – 306 с. – С. 70-79

Гордієнко Л. А. Вплив окремих факторів на формування доходів домогосподарств [Текст] / Л. А. Гордієнко // Формування ринкових відносин в Україні. – 2003. – № 4. – C. 73– 76.

– додаткова:

Бочан І. О. Домогосподарство – основний суб`єкт приватного сектора в перехідній економіці І. О. Бочан // Регіональна економіка. – 2001. – № 4. – C. 193– 199.

Кізима Т. О. Фінанси домогосподарств [Текст] / Т. О. Кізима. – К. : Знання, 2010. – 63 с. – (Бібліотечка товариства «Знання»)

Романенко О. Р. Фінанси [Текст] : підруч. для студ. вузів / О. Р. Романенко. – 2-е вид., стереотип. – К. : Центр навчальної літератури, 2004. – 312 с.

Юрій С. І. Фінанси домогосподарств: теоретичні підходи до трактування сутності [Текст] / С. І. Юрій, Т. О. Кізима // Фінанси України. – 2008. – № 8. – С. 3–10.

Основні терміни і поняття:споживання, споживчі витрати, індекс споживчих настроїв, дохід кінцевого використання, заощадження, інвестування, нагромадження, функція споживання, функція заощадження, гранична схильність до споживання, гранична схильність до заощадження, середня схильність до споживання, середня схильність до заощадження, основний психологічний закон Дж. Кейнса, ефект заощадження, активні заощадження, пасивні заощадження, касові запаси громадян, організовані заощадження, неорганізовані грошові заощадження населення, депозитний ризик.

Питання для самоперевірки:

1. Охарактеризуйте сутність споживання домогосподарств.

2. Охарактеризуйте фактори, що впливають на величину споживання домогосподарств.

3. Охарактеризуйте сутність заощадження домогосподарств.

4. Охарактеризуйте фактори, що впливають на величину заощадження домогосподарств.

5. Охарактеризуйте основні форми заощадження домогосподарств.

6. Охарактеризуйте функцію споживання та функцію заощадження.

7. Охарактеризуйте сутність граничної та середньої схильності до споживання, заощадження.

8. Визначте в чому полягає ефект заощадження та охарактеризуйте наслідки його впливу.

9. Доведіть твердження про те, що заощадження населення є інвестиційним ресурсом країни.

10. Виконайте класифікацію заощаджень.

11. Охарактеризуйте мотиви утворення заощадження, виконайте їх класифікацію.

12. Визначте фактори, що впливають на поділ доходу на споживання та заощадження.

13. Визначте фактори, що сприяють перетворенню заощаджень у інвестиції.

Теми рефератів:

1. Споживання домогосподарств України.

2. Заощадження домогосподарств України.

3. Інвестиційна діяльність домогосподарств України.

4. Споживчий кошик українця.

5. Умови інвестиційної активності населення.

Форми контролю самостійної роботи студента: фронтальне опитування,модульний контроль № 2, підсумкова контрольна робота з перевірки самостійної роботи, комплексна контрольна робота, іспит.

 


Тема 5: податки

Методичне забезпечення самостійної роботи № 11

«Основні види податків та механізм їх обчислення»

Обсяг – 2 години

План:

1. Характеристика елементів податку.

2. Основні види податків і механізм їх обчислення.

3. Загальнодержавні податки, їх структура та порядок встановлення.

4. Склад місцевих податків та зборів і порядок їх встановлення.

5. Мета податкового менеджменту, його об'єкт та суб'єкти.Последнее изменение этой страницы: 2016-12-12; Нарушение авторского права страницы; Мы поможем в написании вашей работы!

infopedia.su Все материалы представленные на сайте исключительно с целью ознакомления читателями и не преследуют коммерческих целей или нарушение авторских прав. Обратная связь - 44.192.27.11 (0.007 с.)