Склад ланок бюджетної системи України та їх взаємозв'язокМы поможем в написании ваших работ!


Мы поможем в написании ваших работ!Мы поможем в написании ваших работ!


ЗНАЕТЕ ЛИ ВЫ?

Склад ланок бюджетної системи України та їх взаємозв'язокДля аналізу та прогнозування економічного і соціального розвитку держави складається Зведений бюджет України, що включає показники Державного бюджету України, зведеного бюджету Автономної Республіки Крим і зведених бюджетів областей та міст Києва і Севастополя.

Зведений бюджет Автономної Республіки Крим включає показники бюджету Автономної Республіки Крим, зведених бюджетів її районів та бюджетів міст республіканського значення.

Зведений бюджет області містить показники обласного бюджету, зведених бюджетів районів і бюджетів міст обласного значення цієї області.

Зведений бюджет району охоплює показники районних бюджетів, бюджетів міст районного значення, селищних та сільських бюджетів цього району.

Зведений бюджет міста з районним поділом включає показники міського бюджету та бюджетів районів, що входять до його складу. Якщо місту або району у місті адміністративно підпорядковані інші міста, селища чи села, то зведений бюджет міста або району в місті включає показники бюджетів цих міст, селищ та сіл.

Література:

– основна:

Кремень О. І., Кремень В. М. Фінанси [Текст] : навчальний посібник / О. І. Кремень, В. М. Кремень. – К. : Центр учбової літератури, 2012. – 416 с. – С. 150-156.

Пилявець В. М. Фінанси [Текст] : навч. посібник / В. М. Пилявець, М. Т. Пилявець. – К. : Аграрна освіта, 2010. – 306 с. – С. 114-116.

Фінанси [Текст] : навч. посіб. / О. П. Близнюк, Л. І. Лачкова, В. І. Оспіщев; Ред. В. І. Оспіщев. – К. : Знання, 2006. – 415 с. – С. 118-125.

Шевчик В. П. Фінанси [Текст] : навчальний посібник / В. П. Шевчик ; Ред. Н. С. Бібік. – Киiв : НМЦ, 2002. – 258 с. – С. 29-35.

– додаткова:

Бюджетний кодекс України: [Електронний ресурс] : Кодекс України від 8 липня 2010 року № 2456-VI // База даних "Законодавство України"офіційного веб-сайту ВРУ. – Режим доступу до бази : http://zakon2.rada.gov.ua/laws/show/2456-17/print1328221035385428

Про Державний бюджет України на 2011 рік [Електронний ресурс] : закон України від 23 грудня 2010 року № 2857-VI // База даних "Законодавство України"офіційного веб-сайту ВРУ. – Режим доступу до бази : http://zakon2.rada.gov.ua/laws/show/2857-17/print1328221035385428

Про Державний бюджет України на 2012 рік [Електронний ресурс] : закон України від 22 грудня 2011 року № 4282-VI // База даних "Законодавство України"офіційного веб-сайту ВРУ. – Режим доступу до бази : http://zakon2.rada.gov.ua/laws/show/4282-17/print1328221035385428

Про Основні напрями бюджетної політики на 2012 рік [Електронний ресурс] : Постанова Верховної Ради України від 13 травня 2011 року № 3358-VI // База даних "Законодавство України"офіційного веб-сайту ВРУ. – Режим доступу до бази : http://zakon2.rada.gov.ua/laws/show/3358-17/print1328221035385428

Чала Н. Д. Бюджетна система [Текст]: навч. посібник / Н. Д. Чала, Л. В. Лазоренко. – К.: Знання, 2010. – 223 с.

Основні терміни і поняття:бюджетна система, бюджетний устрій, бюджетний кодекс, державний бюджет, місцеві бюджети, зведений бюджет України, Зведений бюджет Автономної Республіки Крим, Зведений бюджет області, Зведений бюджет району, Зведений бюджет міста.

Питання для самоперевірки:

1. Охарактеризуйте сутність бюджетної системи та бюджетного устрою держави.

2. Охарактеризуйте структуру бюджетної системи України.

3. Визначте принципи побудови бюджетної системи.

4. Охарактеризуйте сутність та призначення державного бюджету України.

5. Охарактеризуйте сутність та призначення місцевих бюджетів України.

6. Охарактеризуйте сутність та призначення зведеного бюджету України.

Теми рефератів:

1. Бюджетна система України.

2. Бюджетний устрій України.

Форми контролю самостійної роботи студента: фронтальне опитування,модульний контроль № 3, підсумкова контрольна робота з перевірки самостійної роботи, комплексна контрольна робота, іспит.Тема 6: бюджет

Методичне забезпечення самостійної роботи № 16

«Показники стану бюджету»

Обсяг – 2 години

План:

1. Показники стану бюджету – профіцит бюджету і бюджетний дефіцит.

2. Причини виникнення бюджетного дефіциту та профіциту, допустимі межі.Последнее изменение этой страницы: 2016-12-12; Нарушение авторского права страницы; Мы поможем в написании вашей работы!

infopedia.su Все материалы представленные на сайте исключительно с целью ознакомления читателями и не преследуют коммерческих целей или нарушение авторских прав. Обратная связь - 34.239.150.57 (0.004 с.)