Спільна робота дошкільного закладу і родини в мовленнєвій підготовці дітей до школи 

Мы поможем в написании ваших работ!ЗНАЕТЕ ЛИ ВЫ?

Спільна робота дошкільного закладу і родини в мовленнєвій підготовці дітей до школиВідомо, що в сім'ї закладуються підвалини мовленнєвого розвитку дітей, оскільки перші слова, перші речення дитина вимовляє в колі близьких людей, матері, тата, бабусі. Як відзначав К.Д.Ушинський, мати, ненька, загалом сім'я є першими наставниками дитини в рідному мовленні.

Деякі батьки вважають, що дитина починає вчитися мовлення тільки у школі і не звертають уваги на розвиток мовлення своїх дітей. Не можна залишатися байдужими до мовленнєвих огріхів дитини. У колі родини дорослі розуміють дитину з півслова і вона поводиться спокійно. Але минають роки. Поступово розширюється коло мовленнєвого спілкування дитини і недоліки мовлення заважають спілкуванню з однолітками, виникають перші образи, перші прізвиська, перші дитячі гіркі сльози.

У школі недоліки мовлення негативно впливають на успішність, на інтелектуальний розвиток дитини. Саме тому потрібна своєчасна робота батьків з розвитку мовлення дітей з перших років життя дитини. Допомогти батькам у вихованні чистого і правильного мовлення дитини є основним завданням вихователів дошкільного закладу, особливо в останній рік її перебування в дошкільному закладі.

Із-поміж різноманітних напрямів спільної роботи дошкільного закладу і сім'ї мовленнєва підготовка посідає провідне місце. З метою з'ясування, яка ж робота здійснюється в сім'ї з дітьми з розвитку мовлення, нами було проведено анкетування батьків.

Аналіз анкетування, в якому взяли участь 300 батьків, діти яких відвідують дошкільний заклад, засвідчив відсутність систематичної роботи з оволодіння чистого І правильного мовлення дітьми в родині. Так, на запитання «Яким чином Ви вдосконалюєте мовлення дитини в сім'ї?» 65% батьків відповіли, що спеціальної роботи не проводять: «розмовляємо з дитиною», «іноді читаємо книжки». 20% батьків написали в анкетах: «виправляємо помилки, вимагаємо повторити слово правильно», «багато читаємо книжок, вважаємо, що це сприяє розвитку мовлення». 5% батьків уважають, що розвивати мовлення дитини потрібно в дошкільному закладі: «дитина відвідує дошкільний заклад, я плачу гроші, тому нехай вихователі виправляють дитині помилки». Лише 10% відповідей були позитивними: «ввечері і у вихідні ми вивчаємо вірші, скоромовки на звуки р, ш, ж», «розповідаємо казки, пропонуємо дітям переказати їх», «вправляємо в розповіданні, пропонуємо розповісти про побачене на вулиці».

На запитання «Які помилки наявні в мовленні Вашої дитини?» 25% батьків дали негативну відповідь: «не знаю», «не чула помилок», «не можу пригадати», «вимовляє слова неправильно, але я не пригадую, які саме». 5% батьків відповіли, що мовлення їхньої дитини є правильним. 66% батьків назвали помилки дитини: «неправильна вимова звуків», «.швидкий темп мовлення», «нечиста вимова звуків», «неправильні відмінкові закінчення». 4% батьків відзначили наявність пропусків звуків, заїкання, слів-паразитів.

Відзначимо, що мовлення дітей старшого дошкільного віку, на думку батьків, має значні недоліки. Натомість систематична робота з удосконалення мовлення в родині відсутня, оскільки батьки не знають, як потрібно здійснювати таку роботу, не розуміють змісту поняття «мовленнєва підготовка дитини до школи». Так 25% батьків уважають, що мовленнєва підготовка дітей до школи охоплює вміння «правильно вимовляти звуки», «красиво говорити», «правильно говорити ». Інші батьки не змогли відповісти на це запитання.

Позитивні відповіді на запитання «Знайомі Ви з вимогами програми першого класу з розвитку мовлення?» були відсутні.

На запитання «Яку допомогу в роботі з розвитку мовлення Вашої дитини здійснює дошкільний заклад?» 50% батьків відповіли негативно, 35% батьків індивідуально консультуються з вихователями, 3% респондентів користуються теками-пересувками з теми «Що читати дитині в сім'ї», 2% батьків слухали по одній лекції з розвитку мовлення дітей на занятті батьківського університету; 7% — за рекомендацією вихователя зверталися до логопеда, 3% батьків користувалися методичною літературою з виправлення мовлення дитини. В жодній з анкет не називалися такі форми роботи. як батьківські збори, педагогічні семінари, відвідування батьками занять у дошкільному закладі.

Відповіді на запитання «Ваші побажання щодо організації допомоги дошкільним закладом з питань розвитку мовлення» розподілилися таким чином: 85% батьків бажали « познайомитися з вимогами до мовлення дитини і змістом програми першого класу», 45% респондентів виявили бажання « практично навчитися виправляти мовленнєві огріхи дитини».

Отже, аналіз анкетування засвідчив недостатню роботу дошкільного закладу щодо залучення батьків до спільної роботи з мовленнєвої підготовки дітей до школи, хоча батьки й бажають брати в ній активну участь, допомагати виправляти помилки в мовленні дитини.

У зв'язку з цим, одним із провідних завдань дошкільного закладу є використання засобів педагогічної пропаганди серед батьків щодо необхідності мовленнєвої підготовки дітей до школи в умовах родини.

Перехід початкової школи на нові програми висуває необхідність ознайомлювати батьків майбутніх першокласників з програмними вимогами з розвитку мовлення дітей як у дошкільному закладі (старша група), так і в першому класі школи. Це завдання мають здійснювати вихователі старших груп. Вивчення батьками змісту мовленнєвого розвитку дітей шести-семи років допоможе їм усвідомити необхідність батьківської допомоги дошкільному закладу в підготовці дітей до школи.

Особливе місце в залученні сім'ї до роботи з розвитку мовлення дітей посідає педагогічна освіта батьків. У зв'язку з цим у дошкільному закладі доцільно організувати батьківський семінар «Мовлення майбутніх першокласників». Ефективною формою роботи такого семінару е участь батьків у тематичних відкритих днях «Говорять ваші діти », метою яких є ознайомлення батьків з особливостями мовленнєвих відповідей дітей. Вихователі повинні готувати відкриті заняття, режимні моменти з виконанням мовленнєвих завдань, організовувати для батьків прослуховування магнітофонних записів дитячих розповідей.

Наводимо план відкритого тематичного дня «Говорять Ваші діти».

Молодші групи

Ранок. 1. Індивідуальні бесіди з дітьми з теми «Що я бачив по дорозі в дошкільний заклад?». 2. Повторення знайомих забавлянок «Ой-чук-чук-чук». «Водичка» та ін. 3. Розглядання альбому «Наші іграшки».

Заняття. Вивчення вірша.

Прогулянка. 1. Повторення знайомих віршів. 2. Індивідуальна розмова з теми «Твої іграшки». Запитання до дітей. Звуконаслідування.

Вечір. Гра-драматизація за казкою «Колобок».

Середні групи

Ранок. 1. Індивідуальна розмова з дітьми з теми «Твої батьки». 2. Загадування і відгадування загадок. 3. Розглядання альбому «Транспорт». 4. Повторення знайомих віршів.

Заняття. Переказ оповідання (за планом вихователя). Дидактична гра «Виправ ляльку».

Прогулянка. 1. Спостереження за працею двірника. 2. Повторення знайомих віршів. 3. Індивідуальна розмова з теми «Чим займаються діти в дошкільному закладі?». 4. Гра «Скажи навпаки».

Вечір. 1. Гра-драматизація за знайомою казкою. 2. Загадування і відгадування загадок. 3. Розповіді дітей за власними малюнками.

Старші групи

Ранок. 1. Індивідуальна розмова з теми «Моє місто (село)». 2. Розглядання альбому «Рідне місто». 3. Гра-вправа «Хто правильно сказав?».

Заняття. Складання розповіді за картиною. Гра-вправа «Так чи не так?».

Прогулянка. 1. Спостереження за транспортом. 2. Гра «Хто більше розповість». 3. Повторення знайомих віршів.

Вечір. 1. Прослуховування магнітофонних записів розповідей дітей, їх аналіз. 2. Загадування і відгадування загадок, повторення скоромовок. 3. Розповідання за власними малюнками.

Підготовчі групи

Ранок. 1. Індивідуальна розмова з теми «Моя сім'я». 2. Повторення знайомих віршів, скоромовок, приказок. 3. Розглядання альбому «Професії батьків».

Заняття. Навчання грамоти. Складання творчих розповідей.

Прогулянка. 1. Спостереження за птахами. 2. Індивідуальна розмова з теми «Хто працює в дошкільному закладі?». 3. Повторення знайомих скоромовок, приказок, прислів'їв, віршів.

Вечір. 1. Дидактичні ігри «Виправ Петрушку», «Знайди помилку ». 2. Прослуховування магнітофонних записів самостійних розповідей дітей і аналіз цих розповідей.

Зміст роботи батьківського семінару передбачає і озброєння батьків методами і прийомами розвитку мовлення в сім'ї. Із-поміж них: ігри і вправи на вдосконалення звукової культури мовлення; організація батьками прогулянок і екскурсій з метою збагачення словника дітей; змістовне проведення вихідних у сім'ї; стимулювання дітей до самостійних розповідей; художнє читання і розповідання дітей у сім'ї; використання технічних засобів навчання в розвитку мовлення дітей; проведення літературних ранків у сім'ї; навчання грамоти і підготовка руки дитини до письма і т. ін.

Наводимо орієнтовну програму семінару для батьків з теми «Мовлення майбутніх першокласників».

Вересень

Тема: «Вимоги програми 1 класу школи до мовленнєвого розвитку дітей.

План

1. Значення правильного і чистого мовлення дітей для успішного навчання у школі.

2. Аналіз програм з розвитку мовлення дошкільного закладу і 1 класу школи.

3. Типові помилки в мовленні дітей шостого і сьомого років життя. Спостереження батьками занять з розвитку мовлення дітей; проведення літературних ранків у сім'ї.

Жовтень

Тема: Виховання звукової культури мовлення дітей в умовах сім'ї.

План

1. Доповідь логопеда «Мовленнєві недоліки дітей і шляхи їх подолання».

2. Дидактичний матеріал, ігри і вправи на подолання недоліків звукової культури мовлення.

3. Методика виправлення мовлення в сім'ї.

Листопад

Тема; Формування граматичної правильності мовлення дітей у сім'ї.

План

1. Аналіз граматичної правильності мовлення дітей.

2. Завдання дошкільного закладу і сім'ї у формуванні граматичної правильності мовлення дітей.

3. Дидактичні ігри і вправи на формування граматичної правильності мовлення дітей І методика Їх використання в сім’ї.

Спостереження занять у дошкільному закладі, аналіз мовлення дітей.

Грудень

Тема: Навчання грамоти і підготовка руки дитини до письма в сім'ї.

План

1. Вимоги програми дошкільного закладу з навчання грамоти.

2. Методика навчання грамоти в сім'ї.

3. Зміст роботи з підготовки руки дитини до письма в сім'ї.

Спостереження занять у дошкільному закладі.

Січень

Тема: Словник дитини.

План

1. Завдання словникової роботи з дітьми в сім'ї.

2. Форми і методи активізації, уточнення і збагачення словника дітей.

3. Організація вихідних днів дитини в сім'ї. Спостереження батьками екскурсій, екскурсій-оглядів, прогулянок у дошкільному закладі.

Лютий

Тема: Художнє читання в сім'ї.

План

1. Вимоги до організації читання дітям у сім'ї.

2. Куточок книги для дитини в сім'ї.

3. Організація і проведення літературних свят у сім'ї.

Березень

Тема: Розвиток зв'язного мовлення дітей у сім'ї.

План

1. Переказ художніх творів. Розповідання казок.

2. Розповідання за ілюстраціями.

3. Стимулювання дітей до складання творчих розповідей. Спостереження занять у дошкільному закладі. Прослуховування записів дитячих розповідей і їх аналіз.

Квітень

Тема: Використання технічних засобів навчання в сім'ї.

План

1. Види технічних засобів навчання.

2. Радіо і телебачення в розвитку мовлення дітей.

3. Методика показу діафільмів дошкільникам у сім'ї.

Травень

Тема: Знайомство дітей з правилами дорожного руху.

План

1. Методика ознайомлення дітей з правилами дорожного руху в сім'ї.

2. Ігри і вправи на закріплення правил руху. Спостереження ігор і занять у дошкільному закладі.

До кожної теми батьки мають одержувати список рекомендованої літератури, практичний матеріал.

Найбільш масовою формою педагогічної освіти батьків є проведення групових і загальних батьківських зборів з мовленнєвої тематики («Як говорять діти», «Вимоги школи до мовленнєвого розпитку дітей», «Мовленнєві помилки дітей» і т. ін.). Готуються тематичні виставки методичної і художньої літератури, альбоми із запасними дитячих розповідей, практичний мовленнєвий матеріал.

Із-поміж індивідуальних форм педагогічної освіти значне місце посідають консультації, відвідування батьків на дому, теки-пересувки з відповідно дібраним мовленнєвим матеріалом.

Особливе місце посідає робота з батьками, діти яких не відвідують дошкільний заклад. У зв'язку з цим бажано організувати при ЖЕКах і домоуправліннях тематичні семінари і педагогічні школи для батьків, наприклад «Мова і діти», «Вивчаємо мовлення дітей», «Говори правильно» і т. ін.

Наводимо орієнтовний план роботи школи для батьків, діти яких не відвідують дошкільний заклад.

Последнее изменение этой страницы: 2016-09-05; просмотров: 244; Нарушение авторского права страницы; Мы поможем в написании вашей работы!

infopedia.su Все материалы представленные на сайте исключительно с целью ознакомления читателями и не преследуют коммерческих целей или нарушение авторских прав. Обратная связь - 54.161.24.9 (0.018 с.)