ТОП 10:

Фінансовий аналіз виграшів і втрат від об'єднання компанійПрипустимо, ви є фінансовим менеджером компанії А і ви бажаєте виконати аналіз можливої купівлі компанії В.Тоді перше на що вам необхідно звернути увагу - це проблема економічних виграшів від поглинання. Такі виграші виникають тільки при умові коли ринкова вартість компанії в результаті поглинання вища, ніж сума вартостей

компаній до їх об'єднання. Наприклад, якщо ви вважаєте що створена після поглинення компанія має ринкову вартість PVae і що вартості компаній до їх об'єднання рівні PVa і PVв, тоді

Виграш = PVaв - (PVa + PVв),

де PV- це сучасна вартість потоків грошових засобів.

Якщо ця різниця складає позитивне число, тоді проведення погли­нання економічно виправдане. Але необхідно також задуматись про витрати, які пов'язані з цим поглинанням. Тоді можна визначити витрати для придбання компанії Вяк різницю платежів наявними грішми і вартості компанії Вяк окремої господарської одиниці. Таким чином, можна записати:

Витрати = Платежі наявними - PVв.

Чиста приведена вартість для володарів компанії А, що виникає від поглинення компанії В,вимірюється різницею виграшів і втрат. Таким чином, поглинання доцільно проводити, якщо чиста приведена вартість, що виникла від цієї операції, яку можна записати наступним чином:

NPV = PVaв - (PVa + PVв) - (Платежі наявними - PVв)

позитивне число.

Такий спосіб визначення і запису критерію доцільності злиття зручний тому, що у ньому підкреслені два різних питання.

Коли ви оцінюєте переваги злиття або поглинення, ваша увага сконцентрована на питанні виникнення виграшів від його здійснення. Коли ж ви аналізуєте витрати поглинання, то ви розглядаєте як ці ви­граші розподіляються між компаніями, що приймають участь.

Використаємо приклад, щоб приведений вище критерій був більш зрозумілим Нехай ринкова вартість компанії А 100 мільйонів доларів, а вартість компанії Врівняється 50 мільйонів доларів. Припустимо, що поглинення компанії Вприведе до економії на витратах, приведена вартість якої 25 мільйонів доларів. Сума цієї економії складе виграш від поглинання. Тоді виказане можна записати наступним чином (в мільйонах):

PVа = $100;

PVв = $50;

PVaв = $175;

Виграш = $25.

Припустимо, компанію В купують за 65 млн. доларів наявними. Тоді втрати поглинення рівні:

Необхідно відмітити, що акціонери компанії В - представник дру­гої сторони угоди - одержали на 15 мільйонів більше, ніж ринкова вартість їх компанії. Але те, що для них є виграшем, для вас втратами. Це означає, що вони отримали 15 мільйонів доларів з 25 мільйонів економічного виграшу від поглинання. Тому, коли ми записуємо рівнян­ня чистої приведеної вартості від поглинання з позиції акціонерів ком­панії А, ми саме розраховуємо ту частину виграшу, яку отримають акціонери компанії А.

Таким чином, чиста приведена вартість цієї угоди для акціонерів компанії А рівна різниці всього виграшу і тієї його частини, яку отри­мають акціонери компанії В:

Підтвердимо ще раз, що акціонери компанії А отримають виграш у 10 мільйонів доларів. Вони розпочали угоду, маючи компанію, вар­тість якої 100 мільйонів доларів, і заплатили акціонерам компанії В 65 мільйонів наявними. Разом з тим, в результаті угоди вони володіють компанією, вартість якої 175 мільйонів доларів. Значить, їх чистий виграш складає:

Чиста приведена вартість = вартість після поглинення -вартість до поглинення

або:

Припустимо, інвестори, що діють на фондовому ринку, не перед­бачають поглинення компанією А компанії В. Оголошення про при­йдешнє поглинення приведе до зростання вартості акцій компанії В з 50 мільйонів доларів до 65 мільйонів, тобто на 30 відсотків. Якщо інвес­тори поділяють думку менеджерів компанії А про можливі виграші від майбутнього поглинення, тоді ринкова вартість акцій компанії А зросте на 10 мільйонів доларів, або всього на 5 відсотків.

Томушредставляється раціональним в аналізі поглинань оцінювати можливу реакцію інвесторів. Якщо курс акцій компанії А впаде після оголошення про майбутнє поглинання, це буде означати, що інвесто­ри, по суті, дають менеджерам компанії А сигнал, що, на їх думку, виграші від поглинення сумнівні або, що менеджери компанії А збираються заплатити за компанію В дорожче, ніж потрібно.Последнее изменение этой страницы: 2016-08-10; Нарушение авторского права страницы

infopedia.su Все материалы представленные на сайте исключительно с целью ознакомления читателями и не преследуют коммерческих целей или нарушение авторских прав. Обратная связь - 3.218.67.1 (0.003 с.)