ТОП 10:

ТЕРИТОРІЯ ОБ'ЄКТА І ОБЛАДНАННЯ ПОСТА1. Територія, на якій розташовані об'єкти, що охороняються, як правило, має
бути обнесена парканом.

Територія, на якій розташовані об'єкти центрального підпорядкування, а та-
кож інші важливі об'єкти (склади з озброєнням, боєприпасами, пальним тощо), обгоро-
джують зовнішньою і внутрішньою огорожею. Відстань між цими огорожами визнача-
ють залежно від місцевих умов, вона може бути 10 метрів чи більше. Висота огорожі - не
менш як 2 метри, а відстань між дротинами - не більш як 15 сантиметрів.

Технічні засоби охорони встановлюють між внутрішньою та зовнішньою ого-
рожами з урахуванням місцевих умов і технічних характеристик апаратури.

Для зручності спостереження за підступами до об'єкта, що охороняється, у
проміжках між огорожами встановлюють спостережні вишки, обладнані куленепробив-
ними щитами, з дверцями, що зачиняються зсередини, засобами зв'язку, сигналізації та
прожекторами (див. малюнок до цього додатка).

Висота спостережної вишки має забезпечувати чатовому огляд території по-
ста й підступів до нього.

На підходах до території з об'єктами, що охороняються, де немає огорожі,
встановлюють добре видимі вдень і вночі покажчики з написом, наприклад: "Прохід
(проїзд) заборонено (закрито)", "Об'їзд (обхід) праворуч (ліворуч)" і позначають стріл-
кою.

2. Навколо об'єктів, розташованих поза територією військової частини, у разі
необхідності, у встановленому порядку може бути відведено заборонену для сторонніх
осіб зону.

Межі забороненої зони мають бути позначені покажчиками з написом "Забо-
ронена зона, прохід (проїзд) заборонено (закрито)". Про «становлення забороненої зони
начальник гарнізону (командир військової частини, начальник об'єкта, що охороняється)
має своєчасно оповістити населення.

3. На території поста залежно від місцевих умов чатовому має бути забезпе-
чений якомога більший огляд та обстріл (не менш як 50 метрів), для чого територію на-
вколо поста очищають від кущів, проріджують дерева, нижні сучки та гілки обрізують до
висоти 2, 5 метра, траву скошують, зайві предмети прибирають. Межа, за яку заборонено
наближатися до поста стороннім особам, має бути позначена помітними чатовому вдень і
вночі покажчиками.

Чатовому мають бути створені всі умови для несення служби на посту безпе-
решкодним обходом території поста або спостереженням із місця.

На території об'єктів, що мають кілька постів, межі кожного поста позначають
на місцевості покажчиками.

4. Для оборони найважливіших постів і вартових приміщень копаються та об-
ладнуються окопи.

5. У нічний час підступи до поста і об'єкта, що охороняється, освітлюють.
Освітлення влаштовують так, щоб чатовий, стоячи на посту або рухаючись

територією поста, перебував увесь час у затінку.


 

 

6. Пост обладнують засобами зв'язку, які забезпечують чатовому (не менш як
із двох точок, а під час охорони об'єктів шляхом патрулювання - через кожні 250 метрів
просування) негайний виклик начальника варти, його помічника або розвідного

7. Внутрішні пости, а також пост біля Бойового Прапора огороджують ґрата-
ми заввишки 0, 7 - 1 метр й освітлюють.

8. На кожному зовнішньому (а в необхідних випадках І на внутрішньому) по-
сту, безпосередньо біля складу, що його охороняють, сховища тощо мають бути засоби

пожежогасіння: вогнегасники, ящики з піском, бочки з водою, відра та інвен-
тар (лопати, сокири, ломи, гаки).

9. На зовнішньому посту має бути постовий грибок для зберігання постового
одягу. Постовий грибок зафарбовують під колір об'єкта, що охороняється, або навколиш-
ньої місцевості.

Спостережна вишка

(Зображення має графічний характер. Не наводиться. )

Примітка. Приблизне обладнання спостережних вишок.


 

 

Спостережна вишка


 

 

Додаток 5

до Статуту гарнізонної
та вартової служб (стаття 119)

Примітки:

1. У графі 8 зазначають, хто призначений начальником варти:

офіцер, прапорщик, сержант, старшина.

2. Розклад гарнізонних варт складає заступник начальника гарнізону, а внутрішніх - начальник штабу військової частини на підставі вказівок начальника гарнізону (командира військової частини) щодо організації охорони та оборони об'єктів з урахуванням їх можливості, огородження, забезпечення технічними засобами охорони й умовами розміщення на місцевості.

3. Розклад варт для охорони об'єктів центрального, оперативного підпорядкування, які мають свої підрозділи охорони, складає начальник військового об'єкта (складу, бази), а затверджують їх безпосередні начальники.

 


 

 

Додаток б

до Статуту гарнізонної та
вартової служб (статті 34, 120, 122)


 

 

Додаток 7

до Статуту гарнізонної та
вартової служб (статті 103, 120- 122)


 

 

Додаток 8

до Статуту гарнізонної
та вартової служб (стаття 133)

(Перша сторінка постової відомості)


 

 


 

 

Додаток 9

до Статуту гарнізонної та
вартової служб (стаття 181)Последнее изменение этой страницы: 2016-06-26; Нарушение авторского права страницы

infopedia.su Все материалы представленные на сайте исключительно с целью ознакомления читателями и не преследуют коммерческих целей или нарушение авторских прав. Обратная связь - 3.229.118.253 (0.005 с.)