Лексичне значення окремих префіксів та перших частин слів іншомовного походженняМы поможем в написании ваших работ!


Мы поможем в написании ваших работ!Мы поможем в написании ваших работ!


ЗНАЕТЕ ЛИ ВЫ?

Лексичне значення окремих префіксів та перших частин слів іншомовного походженняА-: відсутність ознаки, якості, властивості, виражених основним значенням слова: аморальний, анаероби.

Авіа-:приналежність слова до повітря, авіації: авіадвигун, авіапошта.

Авто-:1) власний: автопортрет, автобіографія; 2) скорочене слово «автомобіль»: автозавод; 3) скорочене слово «автоматичний»: автопілот.

Агро-:приналежність слова до сільського господарства, землі: агрономія, агротехніка.

Анти-:протилежність, ворожість чому-небудь: антибіотик, антипатія, антиподи, антипасати, антитеза.

Архі: 1) вищий ступінь ознаки слова: архіважливий, архіобережний; 2) старшинство у церковному званні: архієпископ, архієрей.

Аеро-: приналежність слово до повітря, повітроплавання, авіації: аеродинаміка, аерозоль, аеронавт, аероліт.

Астро-: приналежність слова до зірок, небесних тіл: астроботаніка, астрологія.

Бі-: наявність двох частин, ознак: біметали, бінарний, біном.

Бібліо-: вказує на приналежність слова до книги: бібліографія, бібліофіл.

Біо-: вказує на приналежність слова до життя, життєвих процесів, біології: біографія, біохімія, біосфера.

Вібро-: вказує на коливання: віброскоп, вібробур, вібромолот.

Відео-: зв'язок даного слово із видимим зображенням: відеомагнітофон, відеотелефон.

Віце-: заступник або помічник посадової особи: віце-президент.

Гекто-:у складних словах означає «сто»: гектометр.

Геліо-: у складних словах означає приналежність до сонця, сонячних променів: геліотерапія.

Гео-: у складних словах означає приналежність до Землі, земної кулі, земної кори: географія, геологія, геологія.

Гігро-: у складних словах вказує на приналежність до вологості: гігроскопічний (той, що поглинає вологу).

Гідро-: у складних словах означає приналежність до води: гідрант, гідроелектростанція, гідросфера.

Гіпер-: у складних словах вказує на перебільшення норми, надлишок: гіпертонія, гіпербола.

Гіпо-: у складних словах вказує на зниження, зменшення норми: гіпотермія, гіпотонія.

Де-: 1) віддалення, виділення, скасування, припинення, усунення чого-небудь: демонтаж, демобілізація, денонсація; 2) рух донизу, зниження: девальвація, декаданс, демілітаризація, деградація.

Дез-: знищення, видалення, відсутність чи спотворення чогось: дезактивація, дезорієнтація, дезінфекція.

Дека-:у складних словах означає «десять»: декаграм.

Демо-: у складних словах означає приналежність до народу: демократ, демографія.

Дендро-: у складних словах вказує на приналежність до дерев, кущів: дендропарк, дендрологія.

Дермато-: у складних словах означає «шкіра»: дерматологія, дерматин.

Деци-: у складних словах означає десяту частину міри: дециметр.

Ди-: у складних словах означає «двічі»: дилема, дифтонг, диптих, дилогія.

Диз-, дис-: поділ, розлад, позбавлення, утруднення, утрата, надають поняттю негативного або протилежного змісту: дизасоціація, дизартрія, дислокація, дискваліфікація, дисгармонія.

Динамо-:у складних словах означає «сила»: динамометр.

Его-: у складних словах означає «я»: егоїзм, егоцентризм.

Екзо-: у складних словах означає «зовні, поза чимось»: екзосфера, екзотермічний.

Еко-: у складних словах означає «помешкання, життя»: екологія.

Екс-: колишній: екс-чемпіон, екс-президент.

Екстра-:у складних словах означає «понад, надміру, поза чим-небудь»: екстраординарний, екстраполяція.

Зоо-: у складних словах вказує на приналежність до тварин: зоологія, зоопарк.

Ізо-: у складних словах означає «рівність, подібність»: ізолінії, ізографія.

Кардіо-: у складних словах означає «серце»: кардіологія.

Квазі-: у складних словах означає «несправжній, вигаданий»: квазівчений.

Кіло-: у складних словах означає «тисяча»: кілометр, кіловат.

Контр-: у складних словах вказує на протидію, протиставлення тому, про що говориться у другій частині слова: контратака, контрреволюція.

Лейб-: той, хто перебуває на службі у монарха: лейб-медик, лейб-гвардія.

Лексико-:у складних словах означає «те, що стосується слова»: лексикографія, лексикологія.

Макро-: у складних словах вказує на значну величину чого-небудь: макрокосмос, макроструктура.

Мега-: у складних словах означає «великий»: мегафон.

Мело-: у складних словах означає «пісня»: мелодрама, меломан.

Метео-: у складних словах означає «небесні явища»: метеорологія.

Мікро-: у складних словах вказує на малі розміри чого-небудь: мікологія, мікроби, мікроскоп.

Мілі-: у складних словах означає тисячну долю міри: міліметр, міліграм.

Міні-: у складних словах означає «найменша кількість, величина»: міні-спідниця, міні-твір.

Моно-: у складних словах означає «єдиний»: монокультура, монографія.

Мульти-: у складних словах означає «багатократність, безліч, численність»: мультимільйонер.

Нео-: у складних словах означає «новий»: неологізм, неофіт.

Обер-: старшинство у посаді: обер-майстер, обер-лейтенант.

Орніто-:у складних словах вказує на зв'язок із птахами: орнітологія.

Орфо-:у складних словах означає «правильний»: орфографія, орфоепія.

Палео-: у складних словах вказує на зв'язок цих слів із давниною: палеографія, палеонтологія.

Пан-: у складних словах означає «те, що стосується усього, охоплює все»: пан’європейський.

Полі-: у складних словах означає «багато»: поліглот, поліграфія, поліклініка.

Прес-: у складних словах означає: 1) приналежність даного слова до періодики, інформаційної служби: прес-конференція, прес-центр; 2) приналежність даного слова до обробки з допомогою пресу: прес-форма.

Псевдо-: у складних словах означає «неправдивий, удаваний, несправжній»: псевдовчений.

Радіо-: у складних словах означає «випромінювати»: радіоактивний, радіобіологія, радіограма, радіотерапія.

Ре-: 1) відновлення або повтор дії: ревакцинація; 2) протилежна дія: реевакуація.

Санти-: у складних словах вказує на соту частину міри: сантиметр.

Серво-: у складних словах означає «допоміжний»: сервомотор.

Стерео-: у складних словах вказує на зв'язок слів із простором, об’ємом: стереоскоп, стереофотографія.

Суб-: у складних словах означає: 1) «знаходження внизу, під чим-небудь або біля чого-небудь»: субтропіки, субмарина; 2) «підлеглість»: субінспектор, суборендар; 3) «другорядність»: субпродукти.

Супер-: у складних словах означає 1) «знаходження зверху»: суперобкладинка; 2) «найвищий ступінь якості, посилена дія»: супермен, суперарбітр.

Теле-: у складних словах означає «дія на великій відстані»: телефон, телевізор, телепатія, телескоп.

Термо-: у складних словах вказує на приналежність цих слів до тепла, температури: термометр, термостат.

Транс-: у складних словах означає: 1) «знаходження, розміщення за чим-небудь»: транслітерація; 2) «рух переміщення через простір»: трансатлантичний.

Ультра-: у складних словах означає «найвищий прояв, ступінь чого-небудь»: ультрамодний, ультразвук.

Уні-:у складних словах означає «єдиний»: уніформа.

Феро-: у складних словах вказує на приналежність до заліза: феросплави.

Філо-: у складних словах означає «любити»: філологія, філокартія, філософія, філофонія.

Фоне-:у складних словах означає «звук»: фонетика, фонограма.

Хлоро-: у складних словах означає «зелений»: хлорофіл.

Хорео-: у складних словах означає «танець»: хореографія.

Хроно-: у складних словах означає «час»: хронологія.

Лексичне значення деяких других частин слів іншомовного походження

-грама:запис (телеграма, радіограма, кардіограма);

-графія:писати (лексикографія, фотографія);

-кратія:влада (демократія, аристократія);

-логія:вчення (філологія, гаплологія);

-манія:шаленість, пристрасть (меломанія);

-метр:вимірювати (кілометр);

-софія:мудрість (філософія);

-тека:сховище, зібрання, архів (фонотека, бібліотека, фільмотека);

-фобія:страх (клаустрофобія);

-фон:звук (магнітофон, мікрофон).

Суфікси збірних іменників

Збірні іменники виділяються за характерними ознаками слово­творчої структури. Вони функціонують як похідні слова, утворю­вані за допомогою суфіксів:

1) -ств-о (-цтв-о): студентство, селян­ство, воїнство, козацтво;

2): верб'я, дуб'я, клуб'я, жолуддя, лис­тя, колоддя, заліззя, галуззя, мотуззя, гілля, бадилля, цеглиння, коріння, каміння, вороння, пір'я, волосся, колосся, пруття, струч­чя, віниччя, вороняччя, павуччя;

3)-н-я: офіцерня, сіромашня, пташ­ня, комарня, мурашня;

4)-в-а: братва, дітва, панва, мурашва, мош­ва, грошва, мишва;

5)-от-а: жінота, парубота, біднота, піхота, звірота, дрібнота, молота;

6)-ість:людність;

7)-инн-я (-овинн-я):стеблиння, кукурудзиння, гарбузиння, бобовиння;

8)-ин-а (-овин-а):ярина, яровина, садовина, городина;

9)-ник, -няк:сливник, сливняк, дубняк, хмизняк, лозник, лозняк, осичник, осичняк, чагарник, чагарняк, липник, липняк, дрібняк, срібняк;

10)-ин-а:вільшина, осичина;

11)-еч-а:малеча, молодеча, стареча, голена;

12)-изн-а:білизна, старизна;

13)-ич-: галич;

14)-ар-а (-ор-а): мошкара, дітвора;

15)-ія-: братія, інже­нерія, адміністрація, інтелігенція;

16)-ань:ламань;

17) окремі безсуфіксні у сучасному розу­мінні іменники: молодь, юнь, зелень, гниль, погань.

Специфічну групу становлять збірні іменники з суфіксами, які закріпилися в українській мові внаслідок запозичення слів з ін­ших мов. До них належать, зокрема, похідні на -ур-а(професура, апаратура, мускулатура, клавіатура), -ик-а (-ік-а, -атик-а)(ор­наментика, символіка, проблематика, синоніміка, топоніміка), оди­ничні іменники на -ат (секретаріат), -ітет(генералітет), -арій(інструментарій).

До збірних зараховують також іменники з суфіксом -іан-а, утворювані від власних особових назв – прізвищ на позначення сукупності конкретних предметів і явищ, пов'язаних з творчою або політичною діяльністю відповідної особи, наприклад: Шев­ченкіана, Пушкініана тощо.

Прикладки-топоніми

У тексті (усному та писемному) топоніми вживаються з номенклатурним словом (місто, село, селище, виселок, хутір тощо) або без нього: У селищі Теплик відкрито меморіальну дошку(З газ.). Через Путивль здавна проходив торговельний шлях (З газ.). Якщо топонім уживається без номенклатурного слова, то він у реченні може виступати в ролі підмета, додатка, неузгодженого означення та обставини: Путивль – місто районного підпорядкування. З Путивлем пов’язана одна з найпоетичніших сторінок «Слова о полку Ігоревім» - славнозвісний плач Ярославни. Місцевість навколо Путивля була заселена ще в ІV тисячолітті до нашої ери. У вересні в Путивлі дуже гарно.

Якщо топонім уживається з номенклатурним словом, то він у реченні виступає прикладкою до номенклатурного слова. Топонім-прикладка в одних випадках приймає відмінок номенклатурного слова, тобто узгоджується з ним, а в інших – форму називного відмінка, тобто не узгоджується з ним.Последнее изменение этой страницы: 2016-04-26; Нарушение авторского права страницы; Мы поможем в написании вашей работы!

infopedia.su Все материалы представленные на сайте исключительно с целью ознакомления читателями и не преследуют коммерческих целей или нарушение авторских прав. Обратная связь - 3.235.185.78 (0.01 с.)