Пояснення до варіантної частини 

Мы поможем в написании ваших работ!ЗНАЕТЕ ЛИ ВЫ?

Пояснення до варіантної частиниПерша частина курсової роботи

архітектурні ордери у масах- передбачає такий спосіб зображення, коли відображаються тільки основні частини членувань ордеру за допомогою горизонтальних та вертикальних прямих ліній,а криволінійні зображення дрібних профілів узагальнюються за допомогою прямих ліній ,проведених під нахилом через крайні точки першого та останнього профілів.

варіант

«в одній висоті»- передбачає зображення усіх ордерів ,незалежно від абсолютних розмірів, таким чином, що усі зображення мають однакову висоту. Величини модулів для кожного ордера при цьому будуть мати різні розміри.

«в одному модулі»– цей варіант потребує зображувати кожний з ордерів за допомогою модулів, які мають рівні розміри для кожного з типу ордерів. Таким чином всі зображення ордерів будуть різної висоти в залежності від кількісного значення висоти ордера в модулях.

«із п'єдесталом»- цей варіант передбачає при зображенні ордерів зображувати крім основних частин ордерів (антаблемента та колони) ще й п'єдестал.

«із інтерколумнієм»- тобто таким чином, щоб зображення кожного з ордерів включало до себе мінімум дві колони,розташованих поруч («інтерколумній» - проміжок між двома колонами в світу в нижній частині колон).

Друга частина курсової роботи

архітектурні ордери у деталях– цей спосіб зображення ордерів передбачає детальний показ в зображені ордерів найдрібніших елементів (архітектурних профілів - обломів).

Методичні вказівки до першої частини курсової роботи

Для виконання курсової роботи, на першому етапі потрібно уважно ознайомитись з запропонованими для вивчання трактатами про класичні ордерні системи. Людина, яка вперше має справу з такою складною архітектурною системою як архітектурні ордери, може випробувати певні труднощі. У зв’язку з цим пропонується починати знайомство із темою традиційним способом, звертаючись до підручників з основ архітектурного проектування та архітектурної композиції, з історії архітектури у яких висвітлена ця тема (список літератури додається). Під час знайомства з матеріалами підручників, енциклопедій, трактатів, коли студент вивчає назви окремих компонентів та складових частин архітектурного ордеру, структурну побудову ордерної системи, пропонується використати таблиці (таблиці 2.2 та 2.3) та схеми структурної побудови ордерів (таблиця 2.1), які наводяться нижче для того, щоб створити цілісне уявлення та систематизувати набуті знання.

Таблиця 2.1

Схеми структурної побудови частин ордерів

 

Таблиці побудовані таким чином, щоб організувати процес вивчення ордерної системи. По кожному з авторів пропонується окрема таблиця. Архітектурні ордери за Джакомо Бароцціо да Віньйола ( таблиця 2.2), за Андреа Палладіо (таблиця2.3)

Таблиця 2.2

Основні частини ордеру за Джакомо Бароцціо да Віньйола

Основні частини ордерів за Джакомо Бароцціо да Віньйола (таблиця 2.2) умовні позначення   тосканський доричний іонічний коринфський
розмір частин ордера усього разом розмір частин ордера усього разом розмір частин ордера усього разом розмір частин ордера усього разом
парти модуль парти модуль парти модуль парти модуль
антаблемент карниз частина яка вінчає а1                        
частина яка звисає а2        
підтримуюча частина а3        
виступ карнизу δ1        
фриз фриз а4        
архітрав полка а5                
архітрав а6        
виступ полки δ2        
колона капітель абака а7                        
ехін а8        
шийка а9      
виступ капітелі δ3        
ствол колони діаметр верхній Ǿвер        
ствол (фуст) а10        
діаметр нижній Ǿниж        
інтерколумній          
база колони верхня частина а11                
плінт а12        
виступ бази δ4        
п'єдестал карниз виступ карнизу δ5                
карниз а13                
тіло тіло а14        
база п'єдесталу база а15        
виступ бази δ6          

Таблиця 2.3

Основні частини ордеру за Андреа Палладіо

Основні частини ордерів за Андреа Палладіо (таблиця 2.3) умовні позначення тосканський доричний іонічний коринфський композитний
розмір частин ордера усього разом розмір частин ордера усього разом розмір частин ордера усього разом розмір частин ордера усього разом розмір частин ордера усього разом
мінути модуль мінути модуль мінути модуль мінути модуль мінути модуль
антаблемент карниз частина яка вінчає а1                              
частина яка звисає а2          
підтримуюча частина а3          
виступ карнизу δ1          
фриз фриз а4          
архітрав полка а5                    
архітрав а6          
виступ полки δ2          
колона капітель абака а7                              
ехін а8          
шийка а9    
виступ капітелі δ3          
ствол колони діаметр верхній Ǿвер          
ствол (фуст) а10          
діаметр нижній Ǿниж          
інтерколумній            
база колони верхня частина а11                    
плінт а12          
виступ бази δ4          
п'єдестал карниз виступ карнизу δ5                    
карниз а13                    
тіло тіло а14          
база п'єдесталу база а15          
виступ бази δ6          

 

 

Структурна побудова таблиць

В лівій частині кожна з таблиць розбита на окремі блоки відповідно до побудови ордеру. Рухаючись поглядом по таблиці з ліва на право кількість строк кожного стовпчика поступово збільшується відповідно із ускладненням побудови частин та деталей ордеру( для кращої орієнтації слід запам’ятати, що частини та деталі ордеру мають, як правило, трьохчасткову побудову).

Перший стовпчик таблиці складається з назв частин ордеру, другий стовпчик являє собою назви деталей частин ордеру (архітектурних деталей), третій стовпчик – складається з назв архітектурних профілів (обломів), четвертий стовпчик – це умовні позначки (літери з індексами), що відносяться до назв архітектурних елементів та профілів.

Далі розташовуються здвоєні стовпчикиназви окремих ордерів (чотири або п’ять ордерів). У лівому стовпчику – необхідно вписати значення розмірів архітектурних елементів або профілів (у партах або мінутах), які у попередньому стовпчику позначені літерами з індексами. У правому стовпчику - необхідно вписати сумарне значення яке складається із суми величин розмірів окремих елементів (у модулях та партах або мінутах). Величини розмірів окремих архітектурних елементів визначаються при розгляді та вивченні таблиць-креслень наведених у трактатах про архітектурні ордери за Бароцціо та за Палладіо.

2.1.5 Схеми структурної побудови ордерів

Для кращої орієнтації у структурній побудові ордерної системи необхідно створити принципове схематизоване абстраговане узагальнене зображення архітектурного ордеру(малюнок 2.1 – для кожного ордеру окремо), ступінь деталізації якого повинна відповідати деталізації наведеній у таблицях методичних вказівок (таблиці 2.2 та 2.3).

Схематичні зображення ордерів необхідно супроводжувати виносками з назвами елементів або профілів (стовпчик 3) та маркуванням відповідними літерами з індексами (стовпчик 4), які використані у таблицях 2.2та 2.3 та наведені вище.

Наприклад:

               
 
     
 
 
   

 


При побудові схематичних зображень ордерів можливо скористатися таблицею 2.1Схематичні зображення окремих частин ордерів(стор. 8).

Використання структурних схем ордерів разом з заповненням таблиць допоможуть у створенні цілісної уяви про архітектурні ордери, їхню побудову, пропорційний стрій, характерні особливості кожного ордеру, що стане у пригоді при виконанні ескізу компонування «Архітектурних ордерів у масах за…».

11

Последнее изменение этой страницы: 2016-07-15; просмотров: 374; Нарушение авторского права страницы; Мы поможем в написании вашей работы!

infopedia.su Все материалы представленные на сайте исключительно с целью ознакомления читателями и не преследуют коммерческих целей или нарушение авторских прав. Обратная связь - 52.205.167.104 (0.014 с.)