ТОП 10:

Призначення і будова частин та механізмів, приладдя і патронів. 
 


Основні частини і механізми автомата (кулемета) і його приналежності: а-автомат, б-кулемет; 1 - ствол зі ствольною коробкою, з ударно-спусковим механізмом, прицільним пристосуванням, прикладом і пістолетною рукояткою, а для кулемета і з сошкою; 2 - дульне гальмо-компенсатор (тільки у автомата); 3 - кришка ствольної коробки; 4 - затворна рама з газовим поршнем; 5 - затвор; 6 - поворотний механізм; 7 - газова трубка зі ствольною накладкою; 8 - ців'є; 9 - магазин; 10 - багнет-ніж(тільки у автомата); 11 - шомпол; 12 - пенал з приладдями; 13 - полум'ягасник (тільки у кулемета).

Автомат складається з наступних основних частин і механізмів та їх будова:

1. Ствол з ствольною коробкою. Ствол служить для напрямку польоту кулі. Всередині ствол має канал з чотирма гвинтовими нарізами, спрямованими зліва вгору направо. Нарізи служать для надання кулі обертального руху. Проміжки між нарізами називаються полями. Відстань між двома протилежними полями по діаметру називається калібром ствола. У казенній частині канал гладкий і виконаний за формою гільзи; ця частина каналу служить для поміщення патрона і називається патронником. Перехід від патронника до нарізної частини каналу ствола називається дульним входом.

Викладач розповідає та дає під запис. В подальщому розповідь супроводжувати з показом окремих механізмів та частин
Зовні ствол має основу мушки у автомата з різьбою ( у кулемета - різьбу на дульній частині) для нагвинчування у автомата дульоного гальма-компенсатора ( у кулемета - полум'ягасника) та втулки для стрільби холостими патронами, газовідвідний отвір, газову камеру, з'єднувальну муфту, колодку прицілу і на казенному зрізі виріз для зачепу викидача. У кулемета крім того на передній частині ствола є основа сошки для приєднання сошки до ствола з отвором для шомпола та кільця з проушиною для збільшення надійності кріплення шомпола;

Дульне гальмо - компенсатор - служить для підвищення кучності бою і зменшення енергії віддачі. Він має дві камери: передню і задню (з круглим отвором в них для вильоту кулі). Передня камера має вінчик, на який надівається кільце багнета-ножа, при примиканні його до автомату, прямокутний паз, в який входить виступ багнета-ножа і два вікна для виходу порохових газів. Задня камера має спереду дві щілі, а у середній частині - три компенсаційних отвори для виходу порохових газів. Заду дульне гальмо-компенсатор має внутрішню різьбу для нагвинчування на основу мушки, виємки, в яку заходить фіксатор і круговий скос, який надає зручності вставлення і виймання шомпола.

Полумягасник кулемета - служить для зменьшення кількості полум'я при пострілі. Він має різьбу для нагвинчування на ствол, п'ять виямок для фіксатора і п'ять продольних щілей для виходу газів.

Основа мушки - має упор з виямом для шомпола, отвір для полозка мушки, запобіжник мушки і фіксатор з пружиною. Фіксатор утримує від згвинчування дульне гальмо-компенсатор (полумягасник).

2. Ударно-спусковий механізм. Ударно-спусковий механізм служить для спуску курка з бойового взводу або із взводу автоспуску, нанесення удару по ударнику, забезпечення ведення автоматичної або одиночної стрільби, припинення стрільби, для запобігання пострілів при незачиненому затворі і для постановки автомата на запобіжник.

Ударно-спусковий механізм міститься в ствольній коробці, де кріпиться трьома взаємозамінними осями, і складається з курка з бойовою пружиною, сповільнювача курка із пружиною, спускового гачка, шептала одиночної стрільби із пружиною, автоспуску із пружиною, перевідника і трубчастої осі. Курок з бойовою пружиною служить для нанесення удару по ударнику. На курку є бойовий взвод, взвод автоспуску, цапфи й отвір для осі. Бойова пружина надівається на цапфи курка й своєю петлею діє на курок, а кінцями - на прямокутні виступи спускового гачка. Уповільнювач курка призначений для уповільнення руху курка вперед з метою поліпшення кучності стрільби при веденні автоматичної стрільби зі стійких положеннь. Він має передній і задній виступи, отвір для осі, пружину і засувку;

3. Прицільне пристосування. Прицільне пристосування служить для наведення автомата при стрільбі по цілях на різні відстані. Воно складається зприцілу і мушки. Приціл складається з колодки прицілу, пластинчастої пружини, прицільної планки і хомутика. Колодка прицілу має: дворядний сектор для надання прицільній планці певного перевищення над мушкою, вушка для кріплення прицільної планки, отвору для чеки газової трубки; всередині - гніздо для пластинчастої пружини і порожнина для затворної рами; на задній стінці - напівкруглий виріз для кришки ствольної коробки. Колодка прицілу надіта на ствол і закріплена штифтом або видавками. Пластинчаста пружина міститься в гнізді колодки прицілу й утримує прицільну планку в доданому положенні. Прицільна планка має гривку із прорізом для прицілювання і вирізи для утримання хомутика в установленому положенні за допомогою засувки із пружиною. На прицільній планці зверху нанесена шкала з поділками від 1 до 5. Цифри шкали позначають дальність стрільби в сотнях метрів. На прицільній планці нанесена буква "П" - постійна установка прицілу, відповідна приблизно дальності прямого пострілу. Хомутик надітий на прицільну планку й утримується в доданому положенні засувкою. Засувка має зуб, який під дією пружини заскакує в виріз прицільної планки. Мушка вгвинчена в основу, яке закріплене в колодці мушки. На підставі та колодці нанесені ризки, які визначають положення мушки;

4. Приклад;

5. Рукоятка. Приклад і рукоятка служать для зручності дії автомата при стрільбі. Приклад автомата виконаний із пластмаси і має наконечник, антабку для ременя, штовхач засувки, гніздо для пенала приналежності й потилицю з кришкою. У гнізді приклада укріплена пружина для виштовхування пенала;

6. Кришка ствольної коробки. Кришка ствольної коробки оберігає від забруднення частини й механізми, поміщені в ствольній коробці. З правого боку вона має ступінчастий виріз для викидання назовні гільз і для руху рукоятки затворної рами; ззаду - отвір для виступу напрямного стержня поворотного механізму. Кришка автомата втримується на ствольній коробці за допомогою напівкруглого вирізу на колодці прицілу, поперечного паза ствольної коробки і виступу напрямного стержня поворотного механізму;

7. Затворна рама з газовим поршнем. Затворна рама має усередині канал для зворотного механізму й канал для затвора; ззаду - запобіжний виступ; з боків - пази для руху затворної рами по відгином ствольної коробки; з правого боку - виступ для опускання (повороту) важеля автоспуску і рукоятка для перезарядження автомата; знизу - фігурний виріз для ведучого виступу затвора й паз для проходу відбивного виступу ствольної коробки. У передній частині затворної рами укріплений шток з газовим поршнем;

8. Затвор. Затвор служить для досилання патрона в патронник, замикання каналу ствола, розбивання капсуля і витягу з патронника гільзи (патрона). Він складається з корпусу затвора, ударника, викидача, пружини викидача, осі викидача і штифта ударника.

Затвор має на передньому зрізі циліндричну чашечку для дна гільзи і паз для викидача; з боків - два бойових виступи, які при запиранні затвора заходять у вирізи ствольної коробки; зверху - ведучий виступ для повороту затвора при запиранні і відмиканні; на лівій стороні - поздовжній паз для проходу відбивного виступу ствольної коробки (паз наприкінці розширений для забезпечення повороту затвора при запиранні); в потовщеній частині затвора - отвори для осі викидача і штифта ударника. Усередині затвор має канал для розміщення ударника.

9. Ударник має бойок і уступ для штифта. Викидач із пружиною і віссю призначений для вилучення гільзи з патронника й утримання її до викидання з ствольної коробки. Викидач має зачіп для захоплення гільзи, гніздо для пружини і виріз для осі. Штифт ударника служить для закріплення ударника й осі викидача;

10. Зворотній механізм. Зворотній механізм служить для повернення затворної рами із затвором в переднє положення. Він складається з поворотної пружини, напрямного стержня, рухомого стержня й муфти. Направляючий стержень має на задньому кінці упор для пружини, п'яту з напрямними виступами для з'єднання зі ствольною коробкою й виступ для утримання кришки сствольної коробки. Рухливий стержень на передньому кінці має загини для надягання муфти;

11. Газова трубка зі ствольною накладкою. Газова трубка із ствольною накладкою складається з газової трубки, переднього і заднього кільця, ствольної накладки, металевого півкільця (у разі дерев'яної накладки) і пластинчастої пружини. Газова трубка направляє рух газового поршня штока. Вона має напрямні ребра. Переднім кінцем газова трубка надівається на патрубок газової камери. Ствольна накладка оберігає руку автоматника від опіків при стрільбі. Ствольна накладка закріплена на газовій трубці між переднім і заднім кільцями; заднє кільце має виступ, в який упирається чека газової трубки; пластинчаста пружина виключає поздовжнє хитання трубки;

14. Ців'є. Ців'є служить для зручності утримання і для запобігання рук автоматника від опіків. Ців'є прикріплюється до сствола знизу за допомогою кільця ців'є й до ствольної коробки за допомогою виступу, що входить у гніздо ствольної коробки. Ців'є має паз для шомпола.

15. Металевий екран ців'я призначений для зменшення нагрівання при стрільбі;

Мм патрон зразка 1974 року

Викладач розповідає та дає під запис. В подальщому розповідь супроводжується показом патронів
Своєю появою на світ патрон зобов'язаний успіху американської програми переозброєння своєї армії під малокаліберний патрон (5.56х45мм НАТО).

В результаті в середині 1970х років на озброєння Радянської Армії приймається

комплекс стрілецької зброї, що складається з патрона, автомата АК-74 (АКС-74) і ручного кулемета РПК-74 під 5,45 мм патрон (патрон створений групою радянських конструкторів по керівництвом В. Сабельникова). Пізніше до цього сімейства приєднався укорочений автомат АКС-74У.

Нині оцінка цього кроку (перехід з калібру 7.62мм до калібру 5.45мм) досить неоднозначна. Прибічники патрона 5.45мм стверджують, що проблема - в застарілому патроні 7Н6, і що з новими патронами 7Н10 (підвищеною пробиваємосттю) і 7Н22 (бронебійний) зброя калібру 5.45мм порівнянно за своїми бойовими характеристиками із старими зразками під патрон 7.62х39мм.

Відомі декілька варіантів патронів. ПС - з кулею із сталевим сердечником (індекс 7Н6) вагою 3,45 р. Т - трасуючий. Патрон для стрільби зі зброї з приладами безшумної стрільби (ПБС") містить кулю 7У1 вагою 5,15 г, яка має початкову швидкість 303 м/с. Крім того, є холостий з пластиковою кулею і учбовий (без заряду). У 1993 році випущений патрон 7Н10 з сердечником з карбіду вольфраму, куля якого вагою 3,56 г пробиває на дистанції 100 метрів 16-мм сталеву плиту. Патрон 7Н12 з зміщеною до тильної частини кулі центром ваги, який викликає нестійкість її на траєкторії польоту. При попаданні навіть в легкі перешкоди (гілки кущів, дошки і ін.) куля міняє напрям польоту. У головній частині кулі спеціально залишений порожнистий простір, частина якого займає свинцевий вкладиш, поміщений перед сталевим сердечником. При пострілі вкладиш притискається до сердечника силою інерції, а при попаданні в досить тверду перешкоду - зміщується несиметрично в порожнисту область. В результаті положення центру маси кулі міняється і вона починає перекидатися.

 

Малоімпульсивний патрон 5,45х39

Початкова швидкість - 900 м/с

Дульна енергія - 1383 Дж

Патрон складається з капсуля, кулі, гільзи, вишибного заряду (порохового наповнювача).

 Последнее изменение этой страницы: 2016-04-08; Нарушение авторского права страницы

infopedia.su Все материалы представленные на сайте исключительно с целью ознакомления читателями и не преследуют коммерческих целей или нарушение авторских прав. Обратная связь - 18.232.55.175 (0.011 с.)