Рівень зацікавленості української громадськості інформацією про ЄС і євроінтеграцію 
";


Мы поможем в написании ваших работ!ЗНАЕТЕ ЛИ ВЫ?

Рівень зацікавленості української громадськості інформацією про ЄС і євроінтеграцію5. Аналіз результатів дослідження. Дані, отримані в ході дослідження, мають бути інтерпретовані соціологом. Інтерпретація − це пояснення, тлумачення, дешифрування однієї системи (тексту, подій, фактів) в іншій − конкретній, зрозумілій, наочній та загальновизнаній. Соціолог повинен не просто подати числові значення тих чи інших величин, які вимірюються в дослідженні, а пояснити значення окремих положень, звести їх до загальної теоретичної системи. Тому без інтерпретації фактично немає соціологічного дослідження.

6. Оформлення звіту про підсумки дослідження. Звіт виконується відповідно до загальної концепції дослідження і включає в себе такі частини: програму дослідження, кількісну характеристику результатів дослідження, змістовний аналіз результатів, формування висновків і практичних рекомендацій щодо їх використання в практиці.

7. Практична реалізація результатів дослідження або узагальнення різних соціологічних досліджень і розвиток соціологічної теорії.

Контрольні питання

1. Що таке соціологічне дослідження?

2. Які бувають соціологічні дослідження?

3. Що собою являє програма соціологічного дослідження? Яку структуру вона має?

4. У чому полягає сутність процедур уточнення, інтерпретації та операціоналізації основних понять?

5. Що таке соціологічне вимірювання?

6. Як би ви визначили поняття „гіпотеза”?

7. Що собою являє генеральна та вибіркова сукупність?

8. Які види вибірки ви знаєте? Яка з них дає можливість отримати найбільш надійну інформацію?

9. Який може бути обсяг вибірки?

10. Як готують отримані дані до обробки?

11. У чому сутність процедури кодування?

12. Які види обробки використовують сучасні соціологи?

13. Чим завершується соціологічне дослідження?

Проблемні питання, вправи та завдання

1. У яких випадках ми звертаємось до соціологічного дослідження і чому?

2. Які види досліджень дають найбільш певну та глибоку інформацію про ті чи інші соціальні явища?

3. Чим відрізняються один від одного: повторне та панельне дослідження, прикладне та пізнавальне, теоретичне?

4. З чого треба починати соціологічне дослідження?

5. Якщо вам треба вивчити стан політичної культури студентів нашого інституту, то що в цьому випадку буде об’єктом, а що − предметом дослідження? Що буде складати генеральну сукупність? Що − вибіркову? Як би ви побудували вибірку, щоб отримати найбільш надійну інформацію? Спробуйте відповісти на такі запитання під час вивчення інших тем: ставлення населення до місцевої влади; професійні орієнтації школярів якоїсь області; популярність будь-якого діяча України; ставлення населення України до якоїсь іншої держави і т.п.

6. Якщо б вам довелося проводити дослідження на тему „Взаємозв’язок успішності студентів та їх навчальної дисципліни”, які б гіпотези ви сформували? А під час вивчення бюджету сім’ї студентів? Їх бюджету часу?

7. Зробіть уточнення, інтерпретацію та операціоналізацію понять: бюджет часу студента, навчальна дисципліна студента, соціально-політична активність студентів, політична культура людини тощо.

8. Якими соціальними індикаторами (показниками) можна вимірювати ставлення студентів до навчання та навчальну дисципліну?

9. Що сприяє репрезентативності соціологічного дослідження?

10. Як ви уважаєте, чи існує будь-яка залежність між обсягом вибірки та якістю отриманої інформації? Обґрунтуйте свою відповідь.

11. Проаналізуйте інформацію про соціологічні дослідження, що друкуються в соціологічних журналах „Філософська та соціологічна думка”, „Социологические исследования”. У якому вигляді зображені наведені там дані? Випишіть різні види групування отриманих даних. Спробуйте дати їм свої тлумачення. Від чого залежить, на ваш погляд, інтерпретація результатів дослідження? Знайдіть там практичні рекомендації щодо використання в соціальній практиці результатів досліджень.

12. Розробіть програму невеликого соціологічного дослідження на одну із запропонованих тем: „Бюджет часу студента”, „Бюджет студентської сім’ї”, „Навчальна дисципліна та успішність студентів”, „Студенти та підприємницька діяльність”, „Професійні орієнтації студентів і престиж професій”, „Студенти та політика” тощо. Підготуйте необхідний інструментарій, проведіть вивчення студентів своєї групи або іншого колективу. Опрацюйте отримані дані, зробіть висновки.Поделиться:


Последнее изменение этой страницы: 2016-04-18; просмотров: 232; Нарушение авторского права страницы; Мы поможем в написании вашей работы!

infopedia.su Все материалы представленные на сайте исключительно с целью ознакомления читателями и не преследуют коммерческих целей или нарушение авторских прав. Обратная связь - 3.238.250.73 (0.005 с.)