ЗНАЕТЕ ЛИ ВЫ?

БМП-2 СИСТЕМА ЗАБЕЗПЕЧЕННЯ ХОЛОДНОГО ПУСКУ ДВИГУНАПризначена для – експлуатації в екстрених випадках при негативних температурах навколишнього повітря і машини до мінус 20°С, коли за часом не представляється можливим розігріти силову установку, пускати двигун можна без попереднього розігріву (холодний пуск). Однак холодний пуск двигуна можливий, якщо система змащення двигуна заповнена маслом МТЗ-10п, трансмісія — маслом ТСЗп-8, а тиск повітря в балоні не менш 9,8 МПа (100 кгс/см2).

ТЕХНІЧНА ХАРАКТЕРИСТИКА

Тип системи забезпечення холодного пуску двигуна -Бесфорсуночний смолоскиповий підігрівач

(БФП) впускного повітря двигуна

ЗАГАЛЬНА БУДОВА

  1. Кнопка включення (на щитку керування БФП над щитком механіка-водія);
  2. 2-і електрофакельні свічки;
  3. Паливний електромагнітний клапан;
  4. Сигнальна лампа;
  5. Електрообладнання (щиток керування, коробку керування, коробку опорів і сполучні проводи);
  6. Паливо проводи.

СХЕМА СИСТЕМИ ЗАБЕЗПЕЧЕННЯ ХОЛОДНОГО ПУСКУ ДВИГУНА 

1,10,12,15 – прубопроводи; 2 – двигун;

3 – свічка;

4 – впускний колектор;

5 – екран;

6 – сітка;

7 – нагрівальний елемент;

8 – фільтр;

9 – жиклер;

11 – планка;

13 – трійник;

14 – клапан;


Пристрій системи БФП

Система забезпечення холодного пуску двигуна (система БФП) містить у собі: чотири електрофакельні свічі, електромагнітний клапан (ЕК), трубопроводи й електроустаткування системи.

Електрофакельні свічіслужать для дозування і запалення палива в момент прокручування колінчатого валу двигуна при пуску і забезпечення горіння палива при наступній роботі двигуна.

Свіча складається з нагрівального елемента, металокерамічного фільтру, жиклера, сітки, екрану. На кожному впускному колекторі двигуна встановлено по дві електрофакельні свічі.

Електромагнітний клапанпризначений для включення і відключення подачі палива до еэлектрофакельних свічок. Відкривається клапан при подачі до нього напруги і закривається при знятті напруги. Клапан за допомогою кронштейна кріпиться на двигуні.

Електроустаткування системипризначене для керування БФП і містить у собі: щиток керування, коробку керування, коробку опорів і сполучні проводи.

Щиток керування закріплений над щитком механіка-водія. На ньому розміщена кнопка ПУСК, лампи 1, 2, 3, 4, свічі, лампа ЕК, кнопка ВЫКЛ.

Коробки керування і коробки опорів розміщені в ніші лівого борту в сидіння механіка-водія.

На коробці керування розташовані п'ять запобіжників і два роз’єми для підключення коробки до бортмережі.

На коробці опорів розташовані два роз’єми для підключення коробки до бортмережі.

Робота системи БФП

Для пуску бесфорсуночного смолоскипового підігрівача натиснути і відпустити кнопку ПУСК (Кн-1), розташовану на пульті керування БФП, при цьому відбувається спрацьовування реле Р2 по ланцюгу: Кн-1, нормально замкнуті контакти реле часу РВ-2, нормально замкнуті контакти реле Р4, обмотка реле Р2. Реле Р2 одною парою своїх контактів замикає ланцюг свіч, другою парою — включається в схему керування.

Свічі підключаються через низкоомні опори (0,3 Ом), що знаходяться в коробці опорів, по ланцюгу: Пр 20 (50 А) силового щитка СЩ, контакти реле Р2, запобіжник Пр1 (Пр2-пр4), опір 0,3 Ом, свіча 1 (2—4).

Одночасно пускається реле часу РВ-1 (РВЭ-1), також нормально замкнутими контактами реле Р2 розмикає ланцюг керування реле ДМР-400Т. На щитку керування з підключенням свіч загоряються лампи 1, 2, 3, 4 СВІЧІ, що сигналізують про початок циклу розігріву свіч.

Після закінчення 90с спрацьовує реле часу РВ-1, контакти якого замикають ланцюг обмотки реле РЗ, що, спрацьовуючи, підключає свою обмотку і пускає реле часу РВ-2. Друга пара контактів реле РЗ замикає ланцюг электроклапану, а також ланцюг лампи ЕК на щитку керування. Загоряння лампи ЕК сигналізує про закінчення розігріву свіч і початку подачі палива до свіч.

Після загоряння лампи ЕК виробляється пуск двигуна. При натисканні кнопки СТАРТЕР спрацьовує реле Р1, що своїми контактами на час включення стартера шунтує опору КС щоб уникнути спадання напруги на свічках нижче 18 В, включається БЦН, що підкачує паливо в паливну систему двигуна і подающий паливо до свічок, де воно загоряється. Гарячі продукти згоряння, підігріваючи впускной повітря, всмоктуються в циліндри двигуна. Після пуску двигуна напруга бортмережі залишається колишньою, тому що генератор відключений від бортмережі, що здійснюється контактами реле Р2, не подається напруга на керуючі реле ДМР-400Т и його силові контакти розімкнуті.

Робота двигуна протягом 180 с від моменту загоряння лампи ЕК супроводжується роботою БФП, що досягається за допомогою реле часу РВ-2. Контакти реле часу РВ-2 розривають ланцюг обмотки реле Р2, відключаючи всю схему керування БФП. Знеструмлюються обмотки реле Р2, РЗ, РВ-1, РВ-2, гаснуть лампи 1, 2, 3, 4 СВІЧІ на щитку керування, знімається напруга з електромагнітного клапану і свічок. Електромагнітний клапан закривається і відключає подачу палива до свічок.

Для відключення системи БФП в аварійних ситуаціях або з метою скорочення часу супроводу роботи двигуна системою на щитку керування системою БФП мається кнопка ВЫКЛ. При натисканні цієї кнопки включається реле Р4 і розмикає ланцюг живлення обмотки реле Р2. Реле Р2 відключається і знімає живлення зі схеми БФП. Для повторного включення системи потрібно знову натиснути кнопку ПУСК.

 

Висновок: 1. Система забеспечення холодного пуску двигуна БТР-80 (ЕФУ)полегшує пуску холодного двигуна при негативних температурах навколишнього повітря до мінус 20° С,проста за будовою та надійна в експлуатації.

2.Система забеспечення холодного пуску двигуна БМП-2 бесфорсуночного смолоскипового підігріву (БФП) впускного повітря використовується в екстрених випадках при негативних температурах навколишнього повітря і машини до мінус 20°С, коли за часом не представляється можливим розігріти силову установку, пускати двигун можна без попереднього розігріву, якщо система змащення двигуна заповнена маслом МТЗ-10п, трансмісія — маслом ТСЗп-8, а тиск повітря в балоні не менш 9,8 МПа (100 кгс/см2),проста за будовою та надійна в експлуатації.

 

 

МОЖЛИВІ НЕСПРАВНОСТІ СИСТЕМИ ПІДІГРІВУ ТА ЗАБЕСПЕЧЕННЯ ХОЛОДНОГО

ПУСКУ ДВИГУНА БТР-80

Несправність Причина несправності Спосіб усунення несправності
МОЖЛИВІ НЕСПРАВНОСТІ ЕФУ
Стрілка амперметра зашкалює Замикання свічі на масу Від’єднати провід від виводу правої (по ходу маини) свічі, виключивши контакт наконечника з «масою», і знову включити ЕФУ. При зашка-ленні стрілки від'єднувати провід від виводу лівої свічі. Відсутність зашкалення стрілки вка-зує на замикання лівої свічі. Замінити свічу, що відмовила. Після усунення замикання свіч рекомендується перевірити стан ізоляції електропроводки зовнішнім оглядом
  Замикання спіралі термореле Якщо свічі справні, від’єднати від термореле про-від, що з'єднує його з кнопкою включення ЕФУ. Відсутність відхилення стрілки на розряд при повторному включенні вказує на замикання спіралі термореле. Замінити термореле
Стрілка амперметра не відхиляється Перегоряння спіралі термореле Включити ЕФУ і перевірити контрольною лампою напругу на виводах термореле. Відсутність напруги на одному з виводів при наявності напруги на іншому свідчить про перегоряння спіралі.Замінити термореле.
  Перегоряння свіч або відсутність контакту в ланцюзі Включити ЕФУ і перевірити наявність напруги на виводах кожного виробу ЕФУ, починаючи із смоло-скипових свіч. Наявність напруги на виводі лівої свічі свідчить про перегоряння свіч. Замінити свічі або відновити контакт
Стрілка амперметра показує вдвічі менший струм розряду (знахо-диться між відмітками -30 і 0, одна зі свіч холодна) Перегоряння однієї зі свіч Замінити холодну свічу
У зоні підігріву повітре-воду відзначається підвищена температу-ра, а двигун не пускається Підвищена витрата палива через ослаблення кріплення жиклера у свічі Підтягти гайку в жиклері свічі
Під час включення передчасно гасне лампа при натисну-тій кнопці ЕФУ Малий час утримання контактів термореле Замінити термореле
У зоні підігріву повітреводу смолоскипом не спостерігається підвищення температури Паливо не проходить через свічу або мала витрата палива Якщо паливо надходить до свічі, її варто вивернути з повітеводу і знову приєднати паливопровід. Відкрити електромагнітний клапан, подавши на його штекер напругу. При прокачуванні ручним насосом через свічу повинно прохадити паливо біля однієї краплі в секунду. Точна витрата палива через свічу визначається на стенді і при надлишковому тиску 0,75 кгс/см2 повинно складати 5,5—6,5 см3/хв
  Паливо не надходить до свічі Послабити паливопідвідний штуцер на свічі. Включити ЕФУ і після загоряння контрольної лампи (відкриття електромагнітного клапану) прокрутити стартером колінчатий вал. Якщо паливо при відкритому клапані не просочується через нещільно закручене нарізне сполучення штуцера, усунути несправність у паливній системі
МОЖЛИВІ НЕСПРАВНОСТІ ПЕРЕДПУСКОВОГО ПІДІГРІВАЧА
Підігрівач не пускається Паливопроводи не заповнені паливом Прокачати паливопроводи
  Течія палива або підсмоктува-ння повітря в паливну систему Усунути негерметичність
  Засмітилися форсунка або фільтри Промити форсунку і фільтри
  Нема іскри на свічі Перевірити з'єднання проводів, очистити свічу від нагару
  Не працює штифтовий нагрівач палива Перевірити з'єднання проводів, замінити нагрівач
  Мала подача палива Перевірити розпил палива, промити фільтри і форсунку, збільшити подачу палива
  Мала напруга акумуляторних батарей Зарядити батареї
Зрив полум'я в котлі Течія палива або підсмоктува-ння повітря в паливну систему Усунути негерметичність, прокачати
  Засмітилася форсунка або фільтри Промити форсунку і фільтри
Густий, не зупиняючийся дим з газовідвідної труби Засмічення газоходів підігрівача. Велика подача палива Продути газоходи Зменшити подачу
Електродвигун підігрівача не обертається Виключено запобіжник АЗС на щитку підігрівача Уключити запобіжник
  Обрив проводки або неправильне приєднання Перевірити за схемою, усунути обрив
  Заклинено вал електродвигуна Усунути заклинювання валу або зачіпання крильчатки вентилятора
Течія палива з дренажного отвору паливного насосу (знизу корпусу) Несправний сальник Замінити сальник. Закривати дренажний отвір забороняється
       

МОЖЛИВІ НЕСПРАВНОСТІ СИСТЕМИ ПІДІГРІВУ ТА ЗАБЕСПЕЧЕННЯ ХОЛОДНОГО ПУСКУ ДВИГУНА БМП-2

Несправність Причина несправності Спосіб усунення несправності
Горіння в котлі підігрівача хитливе або узагалі відсутнє Потрапило повітря в систему Прокачати паливо при відкритих паливних кранах шляхом короткочасного включення БЦН
При натисканні на кнопку ПУСК лампи 1—4 СВІЧІ на щитку керування БФП не загоряються Перегоріли запобіжники Пр1-Пр4 на коробці керування БФП Замінити запобіжники
При натисканні на кнопку ПУСК не горить одна або кілька ламп на щитку керування БФП Перегорів запобіжник, що відповідає даній лампі Замінити запобіжник
Перегоріла нитка лампи Замінити лампу
Коротке замикання свічі Замінити свічу
Димний випуск і викид крапель палива Осмолення двигуна через тривалу роботу при низькій температурі охолоджуючої рідини Попрацювати на режимі максимально можливого навантаження двигуна при температурі охолоджуючої рідини й масла не менше 75°С. Надалі не допускати безперервну роботу двигуна без навантаження більш 4г при температурі охолоджуючої рідини й масла нижче 75°С

Висновок: Знання можливих несправностей продовжує строк експлуатації машини за рахунок свєчасного виявлення та правильного усуненя.

Загальний висновок:

1. Система передпускового підігрівача БТР-80 надійно підігріває охолоджуючу рідину в системі охолодження й масла в піддоні двигуна, що сприяє полегшенню пуску двигуна при негативних температурах вона рідинна, закритого типу, із примусовою циркуляцією охолоджуючої рідини, проста за будовою та надійна в експлуатації.

2. Система передпускового підігрівача БМП-2 надійно підігріває охолоджуючу рідину в системі охолодження й масло в баці системи мащеня двигуна,а також підтримки його в постійній готовності до пуску в умовах низьких температур, вона рідинна, із примусовою циркуляцією;

3. Система забеспечення холодного пуску двигуна БТР-80 (ЕФУ)полегшує пуску холодного двигуна при негативних температурах навколишнього повітря до мінус 20° С,проста за будовою та надійна в експлуатації.

4. Система забеспечення холодного пуску двигуна БМП-2 бесфорсуночного смолоскипового підігріву (БФП) впускного повітря використовується в екстрених випадках при негативних температурах навколишнього повітря і машини до мінус 20°С, коли за часом не представляється можливим розігріти силову установку, пускати двигун можна без попереднього розігріву, якщо система змащення двигуна заповнена маслом МТЗ-10п, трансмісія — маслом ТСЗп-8, а тиск повітря в балоні не менш 9,8 МПа (100 кгс/см2),проста за будовою та надійна в експлуатації

5. Знання можливих несправностей продовжує строк експлуатації машини за рахунок свєчасного виявлення та правильного їх усуненя.

Последнее изменение этой страницы: 2017-01-24; Нарушение авторского права страницы

infopedia.su Все материалы представленные на сайте исключительно с целью ознакомления читателями и не преследуют коммерческих целей или нарушение авторских прав. Обратная связь - 3.237.67.179 (0.006 с.)