ЗНАЕТЕ ЛИ ВЫ?

СИСТЕМА ЗМАЩЕННЯ І ГІДРОКЕРУВАННЯСистема змащення і гідрокерування силової передачі призначена - для вимикання головного фрикціону, включення фрикційних елементів ПМП, полегшення переключення передач у коробці передач, змащення тертьових поверхонь підшипників, шестерень, сухарів, вилок переключення передач і інших деталей коробки передач і планетарних механізмів повороту, а також для затягування стрічок зупиночних гальм.

 

 

ТЕХНІЧНА ХАРАКТЕРИСТИКА

 

 

Кількість мастила.л
Марка мастила -основне МТ-8п, або МТ-16п
-дублююче ТСЗп-8

 

 

ЗАГАЛЬНА БУДОВА

 

1. Масляний насос;

2. Масляний фільтр-гідроциклон;

3. Клапанна коробка;

4. Клапан плавного включення головного фрикціону;

5. Золотникова коробка;

6. 2-а сервобустери переключення ІІ-ІІІ,ІV-V передач;

7. Масляний радіатор;

8. Перепускний клапан;

9. Трубопроводи.

 

 

СХЕМА ГІДРОКЕРУВАННЯ СИЛОВОЮ ПЕРЕДАЧЕЮ

1 – лента зупиночного гальма; 2 – гідроцеліндр лівого зупиночного гальма; 3 – золотник сервоцеліндра перемикання передач; 4 – сервоцеліндр ІІ і ІІІ передачі КП; 5 – поршень сервоцеліндра; 6 – ричаг золотника зупиночних гальм; 7 – пружина; 8 – втулка пружини; 9 – золотник правого повороту; 10 - ричаг золотника лівого повороту; 11 – пружина золотника правого повороту; 12 – відтяжна пружина; 13 – трубопровід до лівого зупиночного гальма; 14 – золотник зупиночних гальм; 15 – золотникова коробка; 16 - сервоцеліндр ІV і V передачі КП; 17 - гідроцеліндр правого зупиночного гальма; 18 – золтник лівого повороту; 19 – сигналізітор тиску; 20,45 – клапани; 21 – дросіль; 22 – гнучкий шланг відводу мастила до сигналізатору тиску; 23 – трубопровід від гідроцеклону до клапаної коробки; 24 – манометр системи мащення силової передачі; 25 – прицмач манометра; 26 – масляний радиатор; 27 – гнучкий шланг; 28 – поршень бустера головного фрикціону; 29 – головний фрикціон; 30 – перепускний клапан; 31 – клапан зливу масла в картер КП; 32 – підон КП; 33 – масляний насос; 34 – сідчатий фільтр; 35 – нижній картер КП; 36 – пробка; 37 – бункер гідроцеклона; 38 – гідроцеклон; 39 - канал підведення мастила до гідроцеклону; 40 – клапан системи мащення; 41 – клапан системи гідрокерування; 42 – золотник головного фрикціону; 43 – корпус клапаної коробки; 44 – поршень бустера гальма ПМП; 46 – поршень бустера блокувального фрикціону ПМП; 47 – зворотній клапан пневмо системи машини;48 – канали системи гідрокерування. 

3 – редукційний клапан;

4 – ведома шестерня масляного насосу;

5 – ведуча шестерня масляного насосу;


Масляний насос призначений для прокачування масла під тиском у системі змащення і гідрокерування силової передачі. Він розташований у нижній частині КП і складається з корпусу, що веде і веденої шестерень і редукційного клапану.


Гідроциклон призначений для очищення масла від механічних домішок.

Він розташований на верхній половині картера КП (з лівої сторони) і складається з циклону, бункеру і пробки.


 

1 – спускна труба;

2 – ущільнюююче кільце;

3 – корпус гдроцеклону;

4 – фланець кріплення;

5 – штуцер відводу масла в систему;

6 – овальний отвір входженя масла від насосу;

7 – бункер.Клапанна коробкапризначена для розподілу потоків масла, підтримки необхідного тиску масла в системі змащення і гідрокерування КП і ПМП і для керування головним фрикціоном. Вона розташована на верхній частині картера КП і складається з корпусу, клапаніві золотника приводу керування головним фрикціоном.

Клапан підтримує тиск масла в системі гідрокерування рівний 0,76—0,93 МПа (7,8—9,5 кгс/см2), а клапан — тиск у системі змащення 0,25—0,3 МПа (2,5— 3 кгс/см2). При частоті обертання колінчатого валу двигуна 900—1000 об/хв. тиск масла в системі змащення повинен бути не менш 0,1 МПа (1 кгс/см2).

Клапан запобігає включенню головного фрикціону при короткочасному зниженні тиску масла в момент заповнення сервобустерів при переключенні передач.

Клапан плавності включення головного фрикціону розташований на кришці і складається з корпусу, кулькового клапана, дроселя з фільтром і пробки.

Золотникова коробкапризначена для керування фрикційними елементами ПМП і зупиночними гальмами. Вона розташована на верхній половині картера КП поруч із клапанною коробкою і складається з корпусу, золотника лівого повороту, золотника правого повороту, золотника зупиночних гальм, відтяжних пружин і важелів.


1 – золотникова коробка; 2 – ричаг золотника повороту лівого ПМП; 3 – скос золотника; 4 – золотник поворота правого ПМП; 5 – лиска золотника; 6 – канал проходу масла з зплунжерної порожнини; 7 – пробки; 8 – золотник приводу зупиночних гальм; 9 –клапан в золотніку; 10 – штуцер відводу масла до бустера(гідроциліндра) лівого зупиночного гальма; 11 – лиска; 12 - штуцер відводу масла до бустера(гідроциліндра) правого зупиночного гальма; 13 – кришка золотникової коробки; 14 – пружина золотника; 15 – відтяжна пружина верхнього ричага; 16 – ричаг приводу золотника зупиночних гальм; 17 - ричаг золотника повороту правого ПМП; 18 - золотник поворота лівого ПМП; 19 – втулка упора пружини; 20 – нижній ричаг золотника керування поворотом правого ПМП; 21,24 – пружини золотників; 22 – рівчачок для входження сухаря нижнього ричага керування золотником; 23 – нижній ричаг золтника керування поворотом лівого ПМП; 25 – відтяжна пружина ричага приводу зупиночних гальм; 26 - нижній ричаг приводу золтника зупиночних гальм.Сервобустерипереключення передач призначені для полегшення переключення II і III, IV і V передач у КП. Вони передають і збільшують зусилля від тяг приводів керування коробкоюпередач до вилок переключення передач. Сервобустери розташовані на верхній половині картера КП. Вони однакові по будові і складаються з корпусу, поршня, золотника, стрілки, муфти і пружини.

 

1 – показчик положення золотника; 2 – горпус гідросерво целіндра; 3 – муфта поршня; 4 – поршень гідросерво целіндра; 5 – ущільнюючі манжети; 6 – золотник; 7 – зворотня тружина; 8 – втулка пружини; 9 – упор втулки; 10,13 – кришки гідросерво целіндра; 11 – гайка; 12 – прокладка; 14 – кульовой шарнір; а,б – порожнини; в – паз.


Масляний радіатор— трубчато-пластинчатий, призначений для охолодження масла системи змащення і гідрокерування КП. Він розташований у коробі ежектора і по будові аналогічний масляному радіатору системи змащення двигуна.

Пропускний клапанпризначений для запобігання радіаторів від високого тиску при переохолодженні масла. Він розташований над силовим блоком у перегородці силового відділення і складається з корпусу, кульки і пружини. Пружина клапана відрегульована на тиск відкриття 0,23—0,25 МПа (2,3—2,5 кгс/см2).

Для підведення масла до механізмів у картері КП виконані свердління і канали. При працюючому двигуні і нейтральному положенні важелів керування масляний насос подає масло з картера КП через сітчастий фільтр по каналі картера КП у гідроциклон. Вхідний паз гідроциклона розташований по дотичній до циліндричної частини циклона. При проходженні масла механічні домішки під дією відцентрової сили відкидаються до стінок циклону і, сповзаючи, осідають у бункері. Очищене масло надходить у клапанну коробку.

Під тиском масла клапан відкривається, і масло з порожнини в надходить по трубопроводу в радіатор і далі через порожнину м — на змащення ПМП, підшипників, шестерень, сухарів вилок переключення передач і інших деталей КП. Одночасна масло надходить і до золотникової коробки.

При заповненні бустерів системи керування відбувається зниження тиску масла в порожнині в, клапан під дією пружини повертається в первісне положення і перекриває канал підведення масла на змащення КП і ПМП. Переміщення клапана (відкривання і закривання) забезпечує підтримку постійного тиску масла в системі гідрокерування силовою передачею.

Клапан, працюючи по тому же принципу, що і клапан, забезпечує підтримку тиску масла в системі змащення КП.

 

Висновок:1.Завдяки головному фрикціону ми можемо на машині відключати двигун від коробки передач під час переключення передач і при екстреному гальмуванні машини, забезпечувати плавне трогання машини з місця, запобігати від поломок деталей двигуна і силової передачі при різкому збільшенні навантажень на ведучих колесах.

2.Система мащення та гідрокеруваня забезпечує вимикання головного фрикціону, включення фрикційних елементів ПМП, полегшення переключення передач у коробці передач, змащення тертьових поверхонь підшипників, шестерень, сухарів, вилок переключення передач і інших деталей коробки передач і планетарних механізмів повороту, а також затягування стрічок зупиночних гальм що полегшує роботу водія механіка.

 

Коробка передач БМП-2

Вона призначена:

· для зміни моменту, що крутить, на ведучих колесах і швидкості руху машини;

· для забезпечення руху машини заднім ходом;

· для відключення двигуна від ведучих коліс.

·

 

ТЕХНІЧНА ХАРАКТЕРИСТИКА

 

Тип Механічна, з постійним зачепленням шестірень, із синхронізаторами на II, III- IV і V передачах

Кількість передач 5 — вперед, 1 — заднього ходу

Передаточні числа: При включеній уповільненій передачі

I передачі 5,25 7,56

II передачі 2,842 4,092

III передачі 1,912 2,753

IV передачі 1,284 1,849

V передачі 0,858 1,236

передачі заднього ходу 5,25 7,56

Застосовувана олія МТ-8п, або МТ-16п або ТСЗп-8

Заправна місткість, л, близько 20

Маса (з головним фрикціоном, ПМП, гальмами і гідроприводом), кг 536,8

Привод керування переключенням передач Механічний з гідравлічним сервоприводом на II, III, IV, V передачах

 

ЗАГАЛЬНА БУДОВА

  1. Картер :

- нижньої і верхньої (вони з'єднуються за допомогою шпильок і гайок);

- маслонасос із приводом і сітчастим фільтром (встановлені в нижній частині картера);

  1. Ведучий вал з конічною шестерньою (на шліци ведучого валу встановлені відомі частини головного фрикціону у середині ведучого валу проходить валик приводу до масляного насосу);
  2. Ведомий вал (з ведучими шестернями І, ІІ, ІІІ, ІV, V передач, ведома конічна шестерня і муфта переключення передач із синхронізатором ІV-V передач);
  3. Вантажний вал (з ведомими шестернями І, ІІ, ІІІ, ІV, V передач, муфта переключення передач І-ЗХ, муфта переключення ІІ-ІІІ передачі із синхронізатором передач);
  4. Шестірня ЗХ на осьі;
  5. Приводу керування коробкою передач :

- важеля переключення передач (закріплений в корпусі кермової колонки);

- валика;

- повідкова коробка;

- три тяги;

- 2-а сервобустери;

- важель (I передачі і задній хід);

- 3-и вилки включеня муфт переключення передач у КП;

 

1 – картер; 2 - ведома шестерня ІІІ передачі; 3 – корпус синхронізатора ІІ і ІІІ передач; 4 – кільце синхронізатора; 5 - ведома шестерня ІІ передачі; 6 - ведома шестерня передачі заднього ходу; 7 – зубчата муфта вмикання І передачі і передачі заднього ходу; 8 - ведома шестерня І передачі; 9 - ведома шестерня ІV передачі; 10 - вантажний вал; 11 - ведома шестерня V передачі; 12,24,25 – стопори; 13 – зубчата муфта з синхронізатором вмикання VІ передачі і V передачі; 14 – ведомий вал; 15 - ведома шестерня V передачі; 16 - ведуча шестерня ІV передачі; 17 – конічна шестерня; 18 – ведучий вал; 19 –вал пиводу масляного насосу; 20 - ведуча шестерня ІІ передачі; 21 - зубчата муфта з синхронізатором вмикання ІІ передачі і ІІІ передачі; 23 – палець; 26,30 – рими; 27 – сапун; 28 – проміжна шестерня заднього ходу; 29 – щуп; 31,32 – шестерні приводу масляного насосу; 33 – валик; 34 – масляний насос; 35,37 – порожнини підігріву;36 – сідчатий фільтер.

Картер складається з двох половин: нижньої і верхньої. Вони з'єднуються за допомогою шпильок і гайок. У нижній частині картера встановлені маслонасос із приводом і сітчастий фільтр.

Для підігріву масла КП при низьких температурах навколишнього повітря нижня частина картера з'єднується із системою підігріву двигуна порожнинами.Ведучий вал з ведучою конічною шестірнеювстановлений на роликовому і двох шарикопідшипниках. На шліци ведучого валу встановлені відомі частини головного фрикціону. Усередині ведучого валу проходить валик приводу до масляного насосу.

Ведомий вал встановлений на трьох підшипниках: двох кулькових і одному сферичному роликовому на ведомому валу встановлені:

- На шліцах валу шестірні ІІ-ІІІ передачі, ведома конічна шестерня і муфта переключення передач із синхронізатором.

- На голчастих підшипниках шестірні ІV, V передач.

Вантажний вал установлений на чотирьох шарикопідшипниках. На вантажному валу встановлені шестірні :

- На шліцах валу шестірні ІV-V передачі, муфта переключення передач І-ЗХ, муфта переключення ІІ-ІІІ передачі із синхронізатором.

- На голчастих підшипниках шестірні ЗХ, І, ІІ, ІІІ, передач.

Шестірня ЗХ закріплена на осі, що, у свою чергу, установлена на двох шарикопідшипниках. Вона знаходиться в постійному зачепленні із шестірнями І-ЗХ і призначена для забезпечення обертання вантажного валу в протилежну сторону при включенні передачі заднього ходу. Передачі включаються переміщенням рухливих зубчатих муфт, встановлених на шліцах валів.

Для полегшення і безшумності включення II, III, IV і V передач зубчаті муфти забезпечені синхронізаторами інерційного типу, що забезпечують ненаголошене включення зубчатих муфт завдяки зрівнюванню оборотів шестірень (що включаються) з оборотами ведомого і вантажного валів.

Последнее изменение этой страницы: 2017-01-24; Нарушение авторского права страницы

infopedia.su Все материалы представленные на сайте исключительно с целью ознакомления читателями и не преследуют коммерческих целей или нарушение авторских прав. Обратная связь - 3.238.190.82 (0.012 с.)