ЗНАЕТЕ ЛИ ВЫ?

Привод уповільненої передачіПривод уповільненої передачі призначений для одночасного вимикання блокувальних фрикціонів і включення гальм обох ПМП при прямолінійному русі, що забезпечує збільшення моменту, що крутить, у 1,44 рази і відповідне зменшення швидкості на кожній передачі. Він складається з важеля, розташованого на кермовому стовпчику, валика з привареними до нього важелями, тяг, шарнірно з'єднаних з важелями золотників повороту.

Привод керування зупиночними гальмами

Привод керування зупиночними гальмами складається з педалі, розташованої на педальному містку й утримуваної у вихідному положенні пружиною, важеля на педальному містку, важелів на перехідному містку, тяги, золотника зупинних гальм, розташованого в золотниковій коробці, гідроциліндрів. Гідроциліндри однакові по будові і складаються з корпусу, поршня, штоку і штуцерів.

Привід стояночного гальма

Привод стояночного гальма призначений для гальмування машини при стоянці на горизонтальній ділянці, на спусках і підйомах і пригальмовування машини при її буксируванні на суші.

Гальмування машини здійснюється затягуванням стрічки лівого зупиночного гальма. Через те, що при прямолінійному русі сполучні вали лівий і правий борти жорстко з'єднані за допомогою блокувальних фрикціонів ПМП із вантажним валом КП і обертаються як одне ціле, то при затягуванні стрічки зупиночного гальма загальмовують одночасно ведучі колеса лівий і правий борти.

Привод складається з рукоятки, валика, стопора, кінцевого вимикача, тяги, важелів, містків, відтяжної пружини з регулювальним гвинтом і упору, розташованого на нижньому похилому броньовому листі корпусу.

Перед сидінням механіка-водія встановлене світлове табло ВІДПУСТИ РУЧНЕ ГАЛЬМО, що загоряється після загальмування машини стояночним гальмом і попереджає механіка-водія про необхідність зняття машини зі стояночного гальма перед початком руху.

Перед труби педального містка встановлений додатковий місток, що складається з валика, важеліві тяги. Додатковий місток використовується при тривалому буксируванні машини, при цьому тяга з'єднується з важелем. Порядок користування додатковим містком приведений у підрозд. 16.5 («Буксирування машини»).

Порядок роботи

Робота планетарних механізмів повороту і привода керування

Привод керування планетарними механізмами може знаходитися у вихідному положенні, положенні включеної уповільненої передачі й у положеннях, що відповідають поворотові.

У вихідному положенні кермо знаходиться в горизонтальному положенні, важіль уповільненої передачі — у верхнім положенні, важелі золотникової коробки пружинами відтягнуті в заднє крайнє положення, блокувальні фрикціони включені, а гальма ПМП виключені. При цьому сонячні шестірні ПМП зблоковані з епіциклами, вони являють собою одне ціле.

При включеній передачі водила ПМП обертаються з тією же швидкістю, що і вантажний вал коробки передач. Машина рухається зі швидкістю, обумовленою передачею, включеної в КП.

При переміщенні важеля вниз через валик, тяги і важелі переміщаються золотники золотникової коробки і відкривають канали підведення олії до бустерам блокувальних фрикціонів і гальм ПМП. Під тиском масла блокувальні фрикціони виключаються, а гальма ПМП включаються.

При включеній передачі обертання від вантажного вала КП передається через сателіти, що обкатуючи навколо сонячних шестірень, обертають водило. Машина рухається прямолінійно зі швидкістю в 1,44 рази менше швидкості, обумовленою передачею, включеної в КП.

Поворот машини виробляється поворотом руля вліво або вправо. Зміна радіуса повороту машини відбувається плавно, чим більше кут повороту руля від вихідного положення, тим з меншим радіусом буде вироблятися поворот машини.

При повороті руля на невеликий кут вліво через валик повертається важіль, що через тягу повертає важіль золотникової коробки.

При повороті важеля золотник переміщається і відкриває канал підведення масла до бустеру блокувального фрикціону лівого ПМП.

Масло під впливом поступово збільшується тиску за рахунок скосу на золотнику починає переміщати натискний диск. Сила стиску дисків зменшується, диски пробуксовують. В міру зменшення сили стиску величина моменту, що крутить, переданого до відомих дисків блокувального фрикціону лівого ПМП, а отже, і до лівого ведучого колеса, зменшується, ліва гусениця починає відставати і машина з великим радіусом повертається вліво.

При повороті руля на більший кутзолотник, переміщаючи, відкриває канал підведення масла до бустеру гальма лівого ПМП, при цьому канал підведення масла до бустеру блокувального фрикціону залишається відкритим. Поршень разом з натискним диском починає переміщатися і стискає диски тертя гальма ПМП.

Зазор між дисками тертя поступово зменшується, диски починають пробуксовувати, величина моменту, що крутить, переданого до водила планетарного ряду, збільшується і ліва гусениця буде усе більше відставати від правої гусениці, радіус повороту машини буде поступово зменшуватися.

При цілком включених гальмах і блокувальному фрикціонілівого ПМП обертання передається через сателіти, що, обкатуючи навколо загальмованої сонячної шестірні, обертають водило лівого ПМП зі швидкістю в 1,44 рази менше швидкості обертання водила правого ПМП, машина буде повертатися з фіксованим радіусом повороту.

При повороті руля до упорузолотник, переміщаючи, спочатку відкриває канал зливу масла з бустера гальма ПМП, при цьому масло зливається в картер коробки передач, а поршень гальма повертається у вихідне положення, звільняючи диски тертя.Блокувальний фрикціон залишається виключеним.

Потім золотник відкриває канал підведення масла до гідроциліндра лівого зупинного гальма.

Масло під тиском надходить у порожнину а, поршень переміщається і своїм штоком натискає на ролик важеля стояночного гальма. Важіль повертається навколо осі і затягує гальмову стрічку. Ліва гусениця загальмовується, машина повертається на місці в ліву сторону.

При установці руля у вихідне положеннязолотник переміщається в первісне положення і відкриває канал зливу з бустера блокувального фрикціону, при цьому масло зливається в картер КП, а блокувальний фрикціон під дією пружин включається. При включеній передачі машина буде рухатися зі швидкістю, обумовленою передачею, включеної в КП.

Робота зупиночних гальм і привода керування

Для гальмування машини зупиночними гальмами необхідно натиснути на педаль, при цьому повертається труба, жорстко з'єднана з педаллю, і важіль.

Важіль, повертаючи, через тягу переміщає золотник зупиночних гальм. Золотник, переміщаючи, відкриває канал підведення масла до гідроциліндрів. Масло під тиском надходить у порожнину а гідроциліндрів, переміщаючи поршні і затягуючи гальмові стрічки. Тиск у гідроциліндрах наростає плавно в залежності від ступеня натискання на педаль завдяки наявності пристрою, що стежить

При відсутності необхідного тиску масла в системі гідрокерування стрічки зупинних гальм затягуються за допомогою стиснутого повітря, що надходить із пневмосистеми машини: при натисканні на педаль зупиночних гальм важіль містка впливає на кінцевий вимикач і замикає його контакт. Напруга через сигналізатор тиску, контакт якого замикається автоматично при падінні тиску в системі гідрокерування нижче 0,25 МПа (2,6 кгс/см2), і кінцевий вимикач подається до електро-пневмоклапану пневмосистеми, що відкривається, і стиснене повітря по трубопроводах через штуцер надходить у порожнину б гідроциліндра. Поршень переміщається і натискає на ролик важеля стояночного гальма, стрічки зупиночних гальм затягуються.

Робота привода стояночного гальма

Для затягування стрічки стояночного гальма необхідно рукою потягнути рукоятку на себе. Валик через важелі і тягу повертає важіль, що через ролик впливає на важіль зупинного гальма, гальмова стрічка затягується і загальмовує барабан. Для фіксації рукоятки в цьому положенні на валику маються пази, в один із яких під дією пружини входить стопор.При своєму русі стопор натискає на кульку, що виходить з лунки і давить на пластину кінцевого вимикача. Пластина натискає на мікровимикач, у результаті чого загоряється світлове табло ВІДПУСТИ РУЧНЕ ГАЛЬМО. Для пов-ернення рукоятки у вихідне положення необхідно повернути її вліво, не випускаючи з руки довести до упору, а потім повернути вправо вниз до вертикального положення, при цьому згасне світлове табло ВІДПУСТИ РУЧНЕ ГАЛЬМО.

При з'єднаній тязі з важелем і натисканні на педаль зупинних гальм повертається валик додаткового містка і через тягу і привод стояночного гальма впливає на гальмову стрічку. При цьому валик з рукояткою не переміщається.


СХЕМА ГІДРОКЕРУВАННЯ СИЛОВОЮ ПЕРЕДАЧЕЮ1 – лента зупиночного гальма; 2 – гідроцеліндр лівого зупиночного гальма; 3 – золотник сервоцеліндра перемикання передач; 4 – сервоцеліндр ІІ і ІІІ передачі КП; 5 – поршень сервоцеліндра; 6 – ричаг золотника зупиночних гальм; 7 – пружина; 8 – втулка пружини; 9 – золотник правого повороту; 10 - ричаг золотника лівого повороту; 11 – пружина золотника правого повороту; 12 – відтяжна пружина; 13 – трубопровід до лівого зупиночного гальма; 14 – золотник зупиночних гальм; 15 – золотникова коробка; 16 - сервоцеліндр ІV і V передачі КП; 17 - гідроцеліндр правого зупиночного гальма; 18 – золтник лівого повороту; 19 – сигналізітор тиску; 20,45 – клапани; 21 – дросіль; 22 – гнучкий шланг відводу мастила до сигналізатору тиску; 23 – трубопровід від гідроцеклону до клапаної коробки; 24 – манометр системи мащення силової передачі; 25 – прицмач манометра; 26 – масляний радиатор; 27 – гнучкий шланг; 28 – поршень бустера головного фрикціону; 29 – головний фрикціон; 30 – перепускний клапан; 31 – клапан зливу масла в картер КП; 32 – підон


КП; 33 – масляний насос; 34 – сідчатий фільтр; 35 – нижній картер КП;36 – пробка; 37 – бункер гідроцеклона; 38 – гідроцеклон; 39 - канал підведення мастила до гідроцеклону; 40 – клапан системи мащення; 41 – клапан системи гідрокерування; 42 – золотник головного фрикціону; 43 – корпус клапаної коробки; 44 – поршень бустера гальма ПМП; 46 – поршень бустера блокувального фрикціону ПМП; 47 – зворотній клапан пневмо системи машини;48 – канали системи гідрокерування.

Последнее изменение этой страницы: 2017-01-24; Нарушение авторского права страницы

infopedia.su Все материалы представленные на сайте исключительно с целью ознакомления читателями и не преследуют коммерческих целей или нарушение авторских прав. Обратная связь - 18.213.192.104 (0.008 с.)