Соціальні групи, їх види та специфіка управління 

Мы поможем в написании ваших работ!ЗНАЕТЕ ЛИ ВЫ?

Соціальні групи, їх види та специфіка управлінняСоціальна група - відносно стійка сукупність людей, яка має спільні інтереси, цінності і норми поведінки, які складаються в межах історично визначеного суспільства. Розрізняють великі, середні та малі соціальні групи.

До великих груп належать:

- суспільні класи (робітники, селяни, буржуазія, поміщики, інтелігенція);

- соціальні прошарки (підприємці, фермери, священики, службовці);

- професійні групи (машинобудівники, педагоги, будівельники і т.д.);

- етнічні спільності (нація, народність, плем’я);

- вікові групи (молодь, середній вік, пенсіонери).

До середніх соціальних групи належать трудові колективи підприємств, організацій і установ (юридичних осіб), а також громадяни, які характеризуються територіальною спільністю проживання (місто, район, селище).

Мала соціальна група характеризується додатковою специфічною особливістю безпосереднім контактом її членів і спільним обміном інформацією. До малих груп належать: сім’я, шкільний клас, виробнича бригада, відділ і служба підприємства, компанія друзів і ін.

У теорії управління прийнято ділити групи на формальні і неформальні.

Суттєва відмінність формальної соціальні групи полягає в тому, що вона завжди створюється з ініціативи адміністрації і входить підрозділом в організаційну структуру і штатний розклад підприємства. Існують різні типи формальних груп:

– група керівника;

– функціональна група;

– виробнича група;

– комітет.

Групи можна охарактеризувати за критерієм працездатності:

1.Група «Х» – не здатна і не бажає працювати.

2.Група «У» – частково здатна і частково бажає працювати.

3.Група «Z» – повністю може і бажає працювати.

Неформальні соціальні групи – це вільно утворені малі соціальні групи людей, які вступають у систематичну взаємодію за інтересами для досягнення певних цілей. Така група дає людині почуття захищеності, від групи вона чекає підтримки, допомоги у вирішенні своїх задач.

Програма створення колективу і стадії його розвитку

Вимоги до лідера колективу.

Як тільки склались тверді наміри створення колективу, лідер приступає до цього процесу. Важливо, щоб дотримувались наступні загальні правила.

– всі члени групи чітко уявляють собі цілі спільної роботи;

– вміння кожної людини відомі решті і функції розподілені;

– організаційна будова групи відповідає постійній цілі;

– в групі замислюються над методами роботи і прагнуть їх удосконалити;

– розвинена самодисципліна, яка дає можливість добре використовувати час і ресурси;

– група підтримує своїх членів і створює тісні взаємовідносини;

– відносини в групі відкриті, і вона готова зустріти будь-які труднощі та перешкоди на шляху ефективної роботи.

При створенні колективу керівнику доцільно вибрати найбільш притаманні для його стилю керівництва принципи формування команди і в наступній роботі не змінювати правил гри.

Для створення ефективного колективу можна користуватись рекомендаціями наведеними у табл. 7.1.2.

Таблиця 7.1.2

Як створити ефективний колектив?

Поради Пояснення
Встановлюйте чіткі цілі Ціль повинна бути викликом, а критерії її досягнення досить зрозумілими. Розумні колективи частіше самі знаходять шлях, якщо знають, до чого необхідно прийти
Починайте з найменшого «Великий дуб виростає з маленького жолудя». Успіх закріплює довіру і створює основу для нового успіху. Люди надають перевагу ідеям, у яких вони можуть розібратися
Перед тим, як діяти, досягніть згоди Без згоди майже нічого не можна змінити. Участь виникає на основі дійсного розуміння. Досягнення успіху потребує багато часу
Складіть реальний графік перетворень «Москва не відразу будувалась». Іноді навчитись означає від чогось відучитися. Культурний рівень змінюється дуже повільно
Давайте поради часто і від чистого серця Люди можуть сказати багато цінного. Коли Ви радитесь, то тим самим зміцнюєте згоду. Маніпулювання підриває можливість створити колектив
Пов’яжіть створення колективу з організаційною роботою Розробляйте нову структуру, положення та інструкції. Люди з великою готовністю підуть на експеримент, якщо це не потребує великого об’єму додаткової роботи. Для створення колективу використовуйте регулярні засідання і звичайні завдання
Мужньо зустрічайте складні проблеми Не кладіть складні питання під ковдру, намагайтесь вирішити їх у першу чергу. Будьте реалістом у своїх планах. Якщо ви будете грати в дипломатію, то дискредитуєте свої зусилля
Заохочуйте відкритість та щирість Із забобонами та помилковими поглядами легше справитися, якщо обговорювати їх відкрито. Не придушуйте дискусії й опонентів
Не викликайте помилкових надій Обіцяти легше всього, важко виконувати. Невиконані обіцянки дискредитують Вас
Якщо потрібно, перебудуйте свою роботу Створення колективу може збільшити об’єм Вашої роботи, методи прийняття рішень і стиль керівництва
Іноді не пасуйте перед труднощами Пам’ятайте, невідоме лякає більше, ніж відоме. Якщо проблему викласти вголос, вона вже не здається страшною. Вік, здібності і погляди створюють обмеження
Краще бути дипломатом, ніж автократом Людей неможна примушувати змінювати рішення. Людей можна примусити прикидатися, ніби вони змінюються. «Ви можете загнати коня у воду, але не можете примусити пити»
Подумайте про кар’єру своїх співробітників Люди люблять самі бути учасниками процесу прийняття рішень. Керівник може відчути небезпеку швидкого просування молодого підлеглого. Окремі співробітники можуть перерости свої теперішні функції, їх потрібно вчасно підвищити. Можливий індивідуальний розвиток
Заохочуйте творчу ініціативу Нові ідеї породжують подальшу творчість. Існуючі системи і методи можуть опинитися під питанням
Делегуйте повноваження У людей різні сильні сторони і досвід. Делегування повноважень звичайно означає розвиток
Приймайте допомогу із зовні, якщо це необхідно Дуже добре вибирайте до кого звернутися. Беріть на себе відповідальність за свої дії. У кожної людини зі сторони свій погляд на проблему і свій досвід. Люди зі сторони не хочуть брати участь в організаційній роботі. Людина із зовні скоріше залишиться нейтральною
Учіться на помилках «Досвід – це сума накопичених помилок». Визнавайте свою неправоту. Регулярно аналізуйте хід справи. Заохочуйте зворотній зв’язок – це саме цінне, що Вам можуть дати колеги. Справи говорять самі за себе

Стадії розвитку колективу

У міру розвитку колектив проходить через певний ряд послідовних етапів:

1.Притирання.

2.Переворот (зміна чи утвердження лідера, розформування колективу).

3.Результативність (прийняття мір щодо підвищення продуктивності).

4.Ефективність (акцентується правильне використання часу).

5.Майстерність (установлення високих стандартів досягнень).

6.Старіння (цілі не відповідають задачам нового часу).

7.Смерть (реорганізація підприємства або його ліквідація).

Можна виділити обмеження ефективної роботи колективу:

– невідповідність керівника і колективу;

– некваліфіковані співробітники;

– поганий соціально-психологічний клімат;

– нечіткість мети і критеріїв роботи;

– низька результативність роботи колективу.

Контрольні питання

1. Які наукові підходи до визначення сутності лідерства Вам відомі?

2. Охарактеризуйте концепції лідерства.

3. Порівняйте авторитарний, демократичний та ліберальний стилі керівництва, їх переваги і недоліки.

4. У чому принципові відмінності стилів лідерства, орієнтованих на роботу і людину?

5. У чому суть ситуаційного лідерства, його відмінності від концепції поведінки?

6. Які існують види соціальних груп?

7. Опишіть програму створення та стадії розвитку колективу.

 

Тема 7.2. Організація, мотивація та оплата праці персоналу

Мета: ознайомитися з методикою процедури введення на посаду; визначити методологічні основи мотиваційного процесу; розглянути процес управління оплатою праці.

План

Ознайомлення з посадою.

Аналіз теорій мотивацій.

Матеріальні потреби як основа мотивації .

Всебічний розвиток особистості.

Последнее изменение этой страницы: 2016-09-05; просмотров: 92; Нарушение авторского права страницы; Мы поможем в написании вашей работы!

infopedia.su Все материалы представленные на сайте исключительно с целью ознакомления читателями и не преследуют коммерческих целей или нарушение авторских прав. Обратная связь - 3.85.80.239 (0.008 с.)