Збудники ботулізму, харчових токсикоінфекційМы поможем в написании ваших работ!


Мы поможем в написании ваших работ!Мы поможем в написании ваших работ!


ЗНАЕТЕ ЛИ ВЫ?

Збудники ботулізму, харчових токсикоінфекційта харчових інтоксикацій[13]

У бактеріологічну лабораторію доставили матеріал від хворого з попереднім діагнозом “ботулізм”. Яке середовище застосує бактеріолог для виділення збудника

Захворювання?

А. Середовище Кітта-Тароцці.

В. 1% лужну пептонну воду.

С. Середовище Ендо.

D. Середовище Сóтона.

Е. Середовище Льовенштайна-Йєнсена.

*278. У бактеріологічну лабораторію епідеміолог направив в’ялену рибу домашнього приготування, яка стала причиною тяжкого харчового отруєння. Під час її дослі-дження на середовищі Кітта-Тароцці бактеріолог виявив мікроорганізми, які мали форму тенісної ракетки. Для остаточного підтвердження діагнозу білим мишам внутрішньочеревно бактеріолог ввів досліджуваний матеріал. Який діагноз лікар поставить хворому?

А. Сальмонельоз.

В. Ботулізм.

С. Холера.

D. Шигельоз.

Е. Черевний тиф.

*279. Фекалії дитини, яка хворіє на ентерит, бактеріолог суспендував у фізіологічному розчині, а потім краплю суспензії посіяв на селективні середовища – 10% молочно-сольовий та жовтково-сольовий агари. Який мікроорганізм бактеріолог передбачав виділити?

А. Стафілокок.

В. Кишкову паличку.

С. Стрептокок.

D. Клебсієлу.

Е. Ентерокок.

Після вживання м’ясних консервів у хворого з’явилося двоїння в очах, сильний головний біль, порушення ковтання, тяжке дихання, слабість у м’язах. Пацієнту був поставлений діагноз “ботулізм”. З яким фактором патогенності пов’язані клінічні прояви цього захворювання?

А. Гемолізином.

В. Екзотоксином.

С. Ендотоксином.

D. Плазмокоагулазою.

Е. Фібринолізином.

У хворого після вживання консервованих грибів з’явились симптоми бульбарного паралічу: двоїння в очах, афонія, порушення ковтання. Лікар пацієнту поставив попередній діагноз “ботулізм”. За допомогою якої реакції бактеріолог з’ясує тип токсину?

А. Реакції аглютинації.

В. Реакції преципітації.

С. Реакції зв’язування комплементу.

D. Реакції імунофлуоресценції.

Е. Реакції нейтралізації.

282. У студента після вживання м’яса, яке було консервоване у домашніх умовах, з’явились симптоми харчового отруєння, спричиненого Clostridium botulinum: диплопія, порушення мови та параліч дихальних м’язів. Чим обумовлені симптоми ботулізму?

А. Дією нейротоксину.

В. Інвазією Clostridium botulinum в епітелій кишечника.

С. Секрецією ентеротоксину.

D. Ендотоксичним шоком.

Е. Активацією аденілатциклази.

Після вживання торта, який протягом доби зберігався на столі, у хворого через 8 годин з’явилися ознаки гострого кишкового отруєння. Який вид бактерії міг спричинити захворювання?

А. Clostridiumperfringens.

В. Escherichia coli.

С. Staphylococcus aureus.

D. Salmonella enteriса.

Е. Clostridium botulinum.

Збудники інфекційних захворювань продукують екзо-токсини з різними ефектами біологічної дії. Який з токсинів активується у шлунково-кишковому тракті?

А. Ботулотоксин.

В. Гемотоксин.

С. Гістотоксин.

D. Тетаноспазмін.

Е. Холероген.

*285. Хворого, 39 років, художника, госпіталізували у ста-ціонар через 10 годин після вживання консервованого продукту “Сніданок туриста”. На бактеріологічне доcлідження лікар направив блювотні маси, фекалії, кров, сечу пацієнта та залишки харчового продукту. Через 20 годин у мікропрепараті, приготовленому з культури, яка виросла у середовищі Кітта-Тароцці, бактеріолог виявив грампозитивні палички, які мали спору (бактерії мали форму тенісної ракетки). Бактерії також виросли (при t = 35 °С) на кров’яно-печінковому агарі в анаеробних умовах. Який вид бактерії ідентифікував бактеріолог?

А. Clostridium botulinum.

В. Fusobacterium nucleatum.

С. Clostridium novyi.

D. Bacillus subtilis.

Е. Bacillus cereus.

Під час дослідження неякісних харчових продуктів бактеріолог виявив рухливі грамнегативні палички, які після 18-годинного культивування на МПА дали характерний “повзучий” ріст у вигляді вуалеподібного напилення. Ізоляти не ферментували лактозу, маніт, ферментували глюкозу, мальтозу та сахарозу з утворенням кислоти та газу, утворювали сірководень та індол. До якого роду відносять бактерії, які бактеріолог виявив у харчових продуктах?

А. Eschеrichia.

В. Proteus.

С. Pseudomonas.

D. Salmonella.

Е. Shigella.

Епідеміолог зареєстрував спалах харчової інтоксикації, яка виникла після вживання заварних тістечок. У тістечках бактеріолог виявив патогенні мікроорганізми. Який вид бактерії викликав харчову інтоксикацію?

А. Clostridiumperfringens.

В. Escherichia coli.

С. Salmonella typhimurium.

D. Staphylococcus aureus.

Е. Salmonella enteriса.

У воді з озер Канади бактеріолог виділив велику кількість Clostridium botulinum. З’ясувалось також, що у цьому осередку неодноразово спостерігалася масова загибель водоплавних птахів. Який це тип інфекції?

А. Сапронозна.

В. Антропонозна.

С. Зоонозна.

D. Зооантропонозна.

Е. Нозокоміальна.

Під час дослідження блювотних мас, промивної води зі шлунка хворого та залишків їжі бактеріолог виявив грампозитивну із закругленими кінцями поліморфну малорухливу паличку, анаероба. Мікроорганізм на глюкозо-кров’яному агарі утворив колонії неправильної форми з відростками, спричинив гемоліз еритроцитів, продукував екзотоксин. Назвіть вид бактерії, який ідентифікував бактеріолог?

А. Proteus vulgaris.

В. Bacteroides fragilis.

С. Clostridiumperfringens.

D. Clostridium botulinum.

Е. Salmonella typhimurium.

Хворому після вживання інфікованого продукту необхідно провести екстрену профілактику ботулізму. Який препарат Ви призначите пацієнту?

А. Плацентарний γ (гамма) - глобулін.

В. Моновалентну ботулінічну антитоксичну сироватку.

С. Полівалентну ботулінічну антитоксичну сироватку.

D. Анатоксин.

Е. Інтерферон.

Після вживання овочевих консервів домашнього приготування епідеміолог зареєстрував отруєння двох членів родини. Отруєння характеризувалося ураженням ЦНС (двоїння в очах, біль під час ковтання, афонія). Назвіть вірогідного збудника харчової токсикоінфекції?

А. Стафілокок.

В. Збудник ботулізму.

С. Шигела.

D. Сальмонела.

Е. Кишкова паличка.

У дитячому садку після вживання сиру у дітей виникло захворювання, яке характеризувалось гострим початком, нудотою, блюванням, проносом. Під час мікроскопії мікропрепаратів, виготовлених з сиру та блювотних мас, бактеріолог виявив грампозитивні мікроорганізми, які були розміщені у вигляді скупчень, що нагадували грона винограду. Які будуть Ваші подальші дії для з’ясування етіології харчової інтоксикації?

А. Провести додаткове бактеріологічне дослідження.

В. Додатково визначити антитіла у сироватці крові.

С. Додатково поставити шкірно-алергічну пробу.

D. Зробити висновок про те, що причиною захворювання став стафілокок.

Е. Провести обстеження обладнання харчоблоку.

Під час ідентифікації збудника харчової токсикоінфекції бактеріолог з’ясував, що за своїми біохімічними власти-востями бактерія належить до роду Salmonella. Яка ознака збудника дозволить найточніше визначити його видову належність?

А. Антигенна структура.

В. Антибіотикограма.

С. Патогенність для різних видів лабораторних тварин.

D. Серологічний тип токсину збудника.

Е. Фаготип.

У дитячому садку через кілька годин після вживання сирної маси майже у всіх дітей раптово з’явилися симптоми гастроентериту. Під час бактеріологічного дослідження блювотних мас та залишків сирної маси бактеріолог виділив золотистий стафілокок. Яке дослідження бактеріологу доцільно застосувати для уточнення джерела інфекції?

А. Провести фаготипування виділених штамів.

В. Визначити здатність штамів до токсиноутворення.

С. Провести дослідження обладнання харчоблоку.

D. З’ясувати наявність антитіл у хворих дітей.

Е. Зробити шкірно-алергічну пробу.

*295. Хворого госпіталізували у лікарню зі скаргами на блювання, запаморочення, двоїння в очах, тяжкість під час ковтання. Лікар поставив пацієнту попередній діагноз “ботулізм”. Які методи діагностики бактеріологу доцільно застосувати для підтвердження діагнозу?

А. Біологічну пробу та бактеріологічний метод.

В. Шкірно-алергічну пробу та серологічний метод.

С. Бактеріологічний та мікологічний методи.

D. Протозоологічний та мікроскопічний методи.

Е. Бактеріологічний та мікроскопічний методи.

*296. Бактеріологічне дослідження консервованого харчового продукту довело наявність у ньому бактерій, які утворили спори та були ідентифіковані бакте-ріологом як збудник ботулізму. Охарактеризуйте основні властивості Clostridium botulinum.

А. Мікроорганізм має вигляд тенісної ракетки за рахунок субтермінального розміщення спори.

В. C. botulinum за типом дихання є облігатним аеробом.

С. C. botulinum утворює капсулу у живому організмі.

D. C. botulinum не продукує екзотоксин.

Е. C. botulinum – рухлива грамнегативна паличка.

Під час бактеріологічного дослідження взірців сметани бактеріолог ідентифікував культуру Staphylococcus aureus. Як довести етіологічну роль S. aureus як збудника харчового отруєння, яке виникло серед споживачів сметани?

А. Визначенням фаготипу.

В. Виявленням коагулази.

С. Виявленням гемотоксинів.

D. Вивченням цукролітичних властивостей.

Е. Виявленням лецитовітелази.

Бактеріолог дослідив м’ясні консерви на наявність у них ботулінічного токсину. Для цього дослідній групі мишей бактеріолог ввів екстракт з досліджуваного матеріалу та антитоксичних протиботулінічних сироваток типів А, В, Е; контрольній групі мишей бактеріолог ввів тільки екстракт досліджуваного матеріалу. Яку реакцію застосував бактеріолог?

А. Реакцію нейтралізації.

В. Реакцію преципітації.

С. Реакцію зв’язування комплементу.

D. Опсонофагоцитарну реакцію.

Е. Реакцію подвійної імунодифузії.

Річний хворий скаржиться на прогресуючу м’язову слабість, погіршення зору, двоїння предметів, “сітку” перед очима, порушення ковтання твердої їжі, спрагу. За добу до початку хвороби пацієнт вживав алкоголь та консервовані гриби. Яка Ваша думка щодо попереднього діагнозу?

А. Ботулізм.

В. Сальмонельоз.

С. Отруєння грибами.

D. Отруєння метиловим спиртом.

Е. Ешерихіоз.

Хворому з ознаками харчової токсикоінфекції лікар поставив попередній діагноз “ботулізм”. З анамнезу стало відомо, що отруєння відбулось під час святкування ювілею, на якому пацієнт вживав страви, приготовлені з грибних та рибних консервів. Який препарат лікар призначить хворому для екстреної профілактики ботулізму?

А. Протиботулінову сироватку.

В. Протиботуліновий тетраанатоксин.

С. Протиботуліновий трианатоксин.

D. Еубіотики.

Е. Гамма-глобулін.

Під час огляду хворого з підозрою на харчову токсикоінфекцію черговий лікар у пацієнта виявив симптоми, характерні для ботулізму. Хворий пригадав страви, які він вживав напередодні. Які продукти є найбільш імовірною причиною інфікування хворого збудником ботулізму?

А. М’ясні консерви домашнього приготування.

В. Заварне тістечко приватного виробника.

С. Сметана з місцевого молокозаводу.

D. Полуниці з присадибної ділянки.

Е. Яєчня з дієтичних яєць.Последнее изменение этой страницы: 2016-07-14; просмотров: 187; Нарушение авторского права страницы; Мы поможем в написании вашей работы!

infopedia.su Все материалы представленные на сайте исключительно с целью ознакомления читателями и не преследуют коммерческих целей или нарушение авторских прав. Обратная связь - 54.234.191.202 (0.01 с.)