Поворотний тиф, який викликається Borrelia caucasica спостерігається лише на певній території, де поши-рений переносник – кліщ роду Alectorobius. Як нази-вається така форма інфекції?Мы поможем в написании ваших работ!


Мы поможем в написании ваших работ!Мы поможем в написании ваших работ!


ЗНАЕТЕ ЛИ ВЫ?

Поворотний тиф, який викликається Borrelia caucasica спостерігається лише на певній території, де поши-рений переносник – кліщ роду Alectorobius. Як нази-вається така форма інфекції?А. Ендемічна.

В. Реінфекція.

С. Суперінфекція.

D. Вторинна.

Е. Мікст-інфекція.

*563. Через 7 діб після виконання робіт щодо очищення водоймища хворий звернувся до лікаря зі скаргами на високу температуру, загальну слабість, сильний головний біль, болі у м’язах та гіперемію обличчя. При темнопольній мікроскопії мікропрепарату “надавлена” крапля, приготовленого з крові пацієнта, лікар виявив тонкі звивисті мікроорганізми S- та C-подібної форми. Який вид бактерії спричинив захворювання?

А. Leptospira interrogans.

В. Treponema pallidum.

С. Salmonella enteriса.

D. Staphylococcus aureus.

Е. Clostridium tetani.

В інфекційне відділення лікар госпіталізував хворого, який скаржився на сильний головний біль, болі у м’язах, підвищену температуру тіла, загальну слабість, жовтяницю. Лікар поставив пацієнту попередній діагноз “лептоспіроз”. Який метод дослідження дозволить як найшвидше підтвердити діагноз?

А. Біологічний.

В. Бактеріологічний.

С. Шкірно-алергічна проба.

D. Серологічний.

Е. Бактеріоскопічний (фарбування мікропрепарату за методом Грама).

Для серодіагностики сифілісу невелику кількість сироватки хворого лікар додав до культури живих трепонем та комплементу за умов анаеробіозу, а потім приготував препарат “надавлена крапля”. Для обліку реакції застосував темнопольну мікроскопію мікро-препарату. Яку серологічну реакцію застосував лікар для діагностики сифілісу?

А. Реакцію іммобілізації блідих трепонем.

В. Реакцію Вассермана.

С. Осадову реакцію Кана.

D. Реакцію імунофлуоресценції.

Е. Реакцію нейтралізації.

*566. У хворого лікар зареєстрував періодичні повтори гарячки. Кров хворого бактеріолог підшкірно ввів морській свинці. Через 5 днів у крові тварини, яка захворіла, лікар виявив інтенсивно пофарбовані за методом Романовського-Гімзи спірохети з 6-8 нерівно-мірними завитками. Збудника якого захворювання виявив бактеріолог?

А. Ендемічного поворотного тифу.

В. Лептоспірозу.

С. Сифілісу.

D. Епідемічного поворотного тифу.

Е. Хвороби Содоку.

567. Кров хворого з попереднім діагнозом “лептоспіроз” бактеріолог посіяв у середовище Фервóрта-Вóльфа. Посів інкубували у термостаті протягом тижня, але бактеріолог не зареєстрував помутніння середовища. Якими повинні бути подальші дії бактеріолога?

А. Приготувати з культивованого посіву мікропрепарат “надавлена крапля” та мікроскопіювати у темному полі.

В. Дати відповідь про відсутність лептоспір у досліджува-ному матеріалі.

С. Продовжити культивування збудника до появи помут-ніння середовища.

D. Приготувати з культивованого посіву мікропрепарат, пофарбувати його за методом Циля-Нільсена та мікроскопіювати.

Е. Приготувати з культивованого посіву мікропрепарат, пофарбувати його за методом Найссера та мікроско-піювати.

Після обстеження хворого лікар пацієнту поставив попередній клінічний діагноз “лептоспіроз”? Пацієнт хворіє 2 тижні, тому для підтвердження діагнозу лікар призначив пацієнту серологічне дослідження. Яку реакцію застосує бактеріолог для виявлення специ-фічних антитіл?

А. Реакцію мікроаглютинації – лізису.

В. Реакцію преципітації.

С. Реакцію Вассермана.

D. Реакцію Райта.

Е. Реакцію гемолізу.

Під час профілактичного огляду працівників тваринницької ферми одному з них лікар поставив попередній діагноз “лептоспіроз”. Кров цього робітника направили у бактеріологічну лабораторію. Яке живильне середовище застосує бактеріолог для культивування збудника?

А. Середовище Уленгýта.

В. Середовище Плоскирєва.

С. Середовище Ендо.

D. Середовище Кітта-Тароцці.

Е. Середовище Хісса.

Вам для роботи запропоновані такі препарати: 1) бру-цельозна вакцина (для нашкірного введення); 2) леп-тоспірозна вакцина; 3) вакцина BCG; 4) адсорбована кашлюково-дифтерійно-правцева вакцина (АКДП); 5) ад-сорбований правцевий анатоксин. Який імунітет створюють ці препарати?

А. Штучний активний.

В. Нестерильний (інфекційний).

С. Антибактеріальний.

D. Штучний пасивний.

Е. Антитоксичний.

*571. Лікар хворому поставив попередній діагноз “поворотний тиф” та призначив дослідження крові на піку чергового нападу гарячки. З крові пацієнта бак-теріолог приготував мікропрепарат “товста крапля”. Який метод фарбування мікропрепарату застосує бактеріолог для виявлення збудника?

А. Метод Романовського-Гімзи.

В. Метод Циля-Нільсена.

С. Метод Буррі-Гінса.

D. Метод Найссера.

Е. Метод Ожешки.

Молодого чоловіка виписали з дерматовенерологічного диспансеру, де він лікувався від сифілісу. Через місяць пацієнт знову звернувся до лікаря зі скаргами на появу на статевому органі ущільненої не болючої виразки. Лікар поставив пацієнту діагноз “первинний сифіліс”. Які результати попереднього стаціонарного лікування хворого та яку форму інфекції виявив лікар?

А. Повне видужання, реінфекція.

В. Повне видужання, суперінфекція.

С. Неповне видужання, рецидив.

D. Неповне видужання, бактеріоносійство.

Е. Повне видужання, вторинна інфекція.

У хворого лікар відмітив інтоксикацію та ниркову недостатність. У мікропрепараті, приготовленому з сечі та пофарбованому за методом Романовського-Гімзи, бактеріолог виявив рухливі мікроорганізми роже-вого кольору з чисельними дрібними завитками. З анамнезу лікар з’ясував, що хворий декілька днів тому купався у відкритому водоймищі. Збудника якого захво-рювання виявив бактеріолог?

А. Лептоспірозу.

В. Сифілісу.

С. Грипу.

D. Бруцельозу.

Е. Псевдотуберкульозу.

Для підтвердження діагнозу “сифіліс (вторинна стадія)” лікар повинен застосувати реакцію іммобілізації блідих трепонем. Які компоненти необхідні для постановки цієї реакції?

А. Сироватка крові хворого, комплемент, завис живих Treponema pallidum.

В. Інактивована сироватка крові хворого, комплемент, завис живих Treponema pallidum.

С. Кров хворого, комплемент, завис живих Treponema pallidum.

D. Сироватка крові хворого, комплемент, кардіоліпіновий антиген, завис живих Treponema pallidum.

Е. Кров хворого, комплемент, кардіоліпіновий антиген, завис живих Treponema pallidum.

Лаймобореліоз вперше був виявлений в ендемічних районах США, а в наш час на цю хворобу хворіють також в Європі, Азії та Австралії. Яким шляхом відбувається інфікування бореліозом Лайма?

А. Через укуси кліщів.

В. При гемотрансфузії.

С. При контакті із сечею гризунів.

D. При вживанні м’яса водоплавних птахів.

Е. Через укуси вошей.

Які санітарно-епідеміологічні заходи дозволили різко знизити рівень захворюваності на епідемічний поворотний тиф?

А. Боротьба з педикульозом.

В. Знешкодження диких гризунів.

С. Дератизація.

D. Застосування інсектицидів.

Е. Застосування акарицидів (препаратів для боротьби з кліщами).

В інфекційне відділення лікар госпіталізував хворого, який скаржився на сильний головний біль, болі у м’язах, високу температуру тіла, загальну слабість, гіперемію обличчя. Лікар з’ясував, що тиждень тому хворий відпочивав біля озера. За результатами анамнезу лікар поставив пацієнту попередній діагноз “лептоспіроз”. Як лептоспіри могли потрапити в організм хворого?

А. З водою.

В. З повітрям.

С. З ґрунтом.

D. З їжею.

Е. Через предмети вжитку.

Більшість збудників спірохетозів вибагливі до умов культивування, погано ростуть на штучних живильних середовищах, методика стабільного отримання культури збудника до цього часу недосконала. Культивування якого виду спірохети на штучному живильному середовищі можливе при діагностиці захворювання?

А. Leptospira interrogans.

В. Treponema pallidum.

С. Treponema bejel.

D. Treponema pertenue.

Е. Borrelia recurrentis.

Під час обстеження місячної дитини педіатр відмітив потовщення та набряклість губ, які мали жовто-червоний колір, виявив виразки на слизовій оболонці рота та у кутках рота. Який діагноз педіатр поставив дитині?

А. Уроджений сифіліс.

В. Герпетична інфекція.

С. Туберкульоз.

D. Актиномікоз.

Е. Вітряна віспа.

*580. У дерматологічне відділення був госпіталізований па-цієнт з виразкою на слизовій оболонці статевого органу у вигляді твердого шанкру. Яке дослідження застосує бактеріолог для підтвердження діагнозу “сифіліс”?

А. Темнопольну мікроскопію матеріалу з шанкру.

В. Реакцію Вассермана з сироваткою хворого.

С. Виділення чистої культури мікроорганізмів з шанкру та її ідентифікацію.

D. Інфікування гвінейських свинок матеріалом з шанкру.

Е. Інфікування кролика у яєчко виділеною чистою культу-рою трепонем.

В інфекційну лікарню доставили хворого з другою хвилею гарячки, яка повторилася через 2 дні. У мікропрепараті, приготованому з крові пацієнта та пофарбованому за методом Романовського-Гімзи, бактеріолог виявив бактерії звивистої форми синьо-фіолетового кольору. Який вид бактерії викликав захворювання?

А. Borrelia recurrentis.

В. Leptospira interrogans.

С. Rickettsia typhi.

D. Treponema pallidum.

Е. Plasmodium vivax.

*582. У хворої на слизовій оболонці піхви лікар виявив твердий шанкр і призначив мікроскопічне дослідження матеріалу з шанкру. Бактеріолог застосував мік-роскопію мікропрепарату у темному полі і виявив спірохети. До якої групи бактерій за особливостями морфології Ви віднесете ці мікроорганізми?

А. Звивисті бактерії.

В. Клостридії.

С. Коки.

D. Бактерії.

Е. Бацили.Последнее изменение этой страницы: 2016-07-14; просмотров: 152; Нарушение авторского права страницы; Мы поможем в написании вашей работы!

infopedia.su Все материалы представленные на сайте исключительно с целью ознакомления читателями и не преследуют коммерческих целей или нарушение авторских прав. Обратная связь - 52.90.49.108 (0.013 с.)