У лікарню госпіталізували хворого з попереднім діагнозом “туберкульоз”. Який метод діагностики застосує бактеріолог для швидкого підтвердження діагнозу? 

Мы поможем в написании ваших работ!ЗНАЕТЕ ЛИ ВЫ?

У лікарню госпіталізували хворого з попереднім діагнозом “туберкульоз”. Який метод діагностики застосує бактеріолог для швидкого підтвердження діагнозу?А. Мікроскопічний (мікроскопію препаратів, пофарбо-ваних за методом Циля-Нільсена).

В. Бактеріологічний (виділення чистої культури збудника).

С. Серологічний (РНГА для виявлення специфічних антитіл).

D. Біологічний метод.

Е. Туберкулінову пробу Мантý.

Дітям у дитячому садку зробили пробу Манту (внут-рішньошкірну пробу). Який препарат застосував педіатр?

А. Туберкулін.

В. Тулярин.

С. Токсоплазмін.

D. Бруцелін.

Е. Антраксин.

Для профілактики якого захворювання лікар застосував вакцину, яка містить атенуйований (живий) штам бак-терій?

А. Туберкульозу.

В. Кашлюка.

С. Дифтерії.

D. Правця.

Е. Ботулізму.

*424. Під час планового медичного обстеження сільського населення лікар виявив 16-річного юнака з негативною пробою Манту. Яке рішення прийняв лікар?

А. Зробити щеплення вакциною BCG[21].

В. Провести прискорену діагностику туберкульозу, застосувавши метод Прайса.

С. Повторити пробу Манту через 1 місяць.

D. Провести серодіагностику туберкульозу.

Е. Терміново ізолювати юнака з навчального колективу.

Лікар хворому поставив попередній діагноз “туберкульоз кісток”. У пунктаті з колінного суглобу бактеріолог

Мікроорганізми не виявив. З якою метою матеріал від хворого був введений лабораторним тваринам?

А. Для проведення біологічного методу діагностики.

В. Для вивчення ступеня вірулентності мікроорганізмів.

С. Для вивчення реакції імунної системи на введення інфікованого матеріалу.

D. Для вивчення мінливості мікроорганізмів.

Е. Для вивчення патогенезу захворювання.

Для створення у людини активного імунітету проти бактеріальних та вірусних чинників існує велика кількість препаратів для щеплення. Яка вакцина представлена атенуйованими (живими) бактеріями?

А. Вакцина BCG.

В. Вакцини ТАВТе.

С. Вакцина АКДП.

D. Вакцина Сóлка.

Е. Вакцина проти гепатиту А.

За допомогою якого тесту можна диференціювати Mycobacterium tuberculosis від інших мікобактерій?

А. За утворенням ніацину.

В. За забарвленням за методом Циля-Нільсена.

С. За пігментоутворенням.

D. За гідролізом фтіонової кислоти.

Е. За виділенням уреази.

428. З приводу підозри на туберкульоз лікар хворій дитині зробив пробу Мантý. Через 24 години на місці введення алергену з’явилися набряк та гіперемія, відмічалася болючість. Які основні компоненти визначають цю реакцію організму?

А. Макрофаги, Т-лімфоцити та лімфокіни.

В. Гранулоцити, Т- лімфоцити та IgG.

С. Плазматичні клітини, Т-лімфоцити та лімфокіни.

D. В-лімфоцити та IgМ.

Е. Макрофаги, В-лімфоцити та моноцити.

*429. Під час дослідження харкотиння хворого за методом Прайса у мікропрепаратах бактеріолог виявив бактерії червоного кольору паличкоподібної форми, які утворювали звивисті тяжі. Яка речовина обумовила склеювання бактерій та їх ріст у вигляді джгутів?

А. Корд-фактор.

В. Альт-туберкулін.

С. Фтіонова кислота (фосфатид).

D. Туберкулостеаринова кислота.

Е. РРD (purified protein derivative – очищений білковий препарат туберкуліну).

Після медичного обстеження учнів першого класу їм було зроблено пробу Манту. У 15 учнів з 35 проба вияви-лася негативною. Яке рішення прийняв лікар?

А. Дітям з негативною пробою Манту зробити щеплення вакциною BCG.

В. Дітям з негативною пробою Манту ввести антитоксич-ну сироватку.

С. Дітям з негативною пробою Манту ввести антирабічну вакцину.

D. Усім дітям повторно зробити пробу Манту.

Е. Дослідити сироватку крові усіх дітей.

Річній дитині, у якої фтизіатр запідозрив активний туберкульозний процес, зробили діагностичну пробу Манту. Через 30 хвилин після зробленої проби лікар у дитини на місці ін’єкції відмітив незначну гіперемію шкіри, а через 24 години гіперемія на шкірі зникла. Про що свідчить результат реакції?

А. Реакція негативна.

В. Про наявність імунітету після щеплення.

С. Про активний туберкульозний процес.

D. Про прихований туберкульозний процес.

Е. Реакція позитивна.

У 6-річної дитини фтизіатр запідозрив активний ту-беркульозний процес і призначив діагностичну пробу Манту. Який імунобіологічний препарат застосував лікар для проби Манту?

А. Туберкулін.

В. Вакцину BCG.

С. Вакцину АКДП.

D. Тулярин.

Е. Вакцину АДП.

*433. Як можна з’ясувати наявність у Mycobacterium tuberculosis корд-фактора?

А. Спостерігаючи ріст бактерій у мікрокультурі у вигляді джгутів.

В. При фарбуванні мікропрепарату за методом Грама.

С. При фарбуванні мікропрепарату за методом Циля-Нільсена.

D. При фазово-контрасній мікроскопії мікропрепарату.

Е. При знаходженні у мікропрепараті з харкотиння паличок, які розміщені під кутом.

Хворому після комплексного обстеження лікар поставив діагноз “лепра”. Яка шкірно-алергічна проба має вирі-шальне значення для підтвердження діагнозу?

А. Реакція Міцýди.

В. Реакція Молоні.

С. Проба Діка[22].

D. Реакція Кумбса.

Е. Реакція Шика.

*435. Наявність ліпідного корд-фактора у клітинній стінці збудника туберкульозу запобігає перетравленню бактерій фагоцитами. Яка властивість найбільш точно визначає цю особливість мікроорганізму?

А. Агресивність.

В. Патогенність.

С. Інвазивність.

D. Колонізаційна резистентність.

Е. Токсигенність.

Річному юнаку лікар зробив пробу Манту, а через 72 години – облік проби: діаметр папули становив 3 мм. З анамнезу відомо, що рік назад у юнака діаметр папули проби Манту становив 15 мм. Дефіцит яких клітин обумовив ці зміни?

А. СD4-лімфоцитів та макрофагів.

В. Макрофагів та В-лімфоцитів.

С. Еозинофілів та тучних клітин.

D. Т-інгібіторів та Т-хелперів.

Е. NK-клітин та базофілів.

У пологовому будинку народилося цілком доношене та здорове немовля чоловічої статі вагою 3500 г. Якою вакциною необхідно щепити дитину до виписування її з пологового будинку?

А. BCG.

В. АКДП.

С. Атенуйованою (живою) вакциною проти поліомієліту.

D. Вакциною EV76.

Е. Атенуйованою (живою) вакциною проти грипу.

Річній дитині лікар зробив пробу Манту (з туберкуліном). Через 48 годин на місці введення туберкуліну утворилася папула діаметром 8 мм. Який тип реакції гіперчутливості розвинувся у дитини після введення туберкуліну?

А. Реакція гіперчутливості IV типу.

В. Реакція типу фенóмена Артюса.

С. Сироваткова хвороба.

D. Атопічна реакція.

Е. Реакція гіперчутливості ІІ типу.

*439. У хворого хронічне захворювання легень. При мікроскопії мікропрепарату з харкотиння хворого, який був пофарбований за методом Циля-Нільсена, бак-теріолог виявив палички червоного кольору. Які властивості з’ясував бактеріолог у збудника тубер-кульозу?

А. Кислоторезистентність.

В. Резистентність до лугів.

С. Резистентність до спирту.

D. Кислоточутливість.

Е. Чутливість до лугів.

У 7-річної дитини педіатр вперше виявив різко позитив-ну пробу Манту на туберкулін. Про що свідчить її результат?

А. Про інфікування дитини збудником туберкульозу.

В. Про інфікування дитини паличкою Хáнсена[23].

С. Про попереднє щеплення вакциною BCG.

D. Про попередньо зроблену пробу Манту.

Е. Про захворювання на туберкульоз.

441. Під час оформлення дитини до школи з метою вирішення питання щодо необхідності ревакцинації їй було зроблено пробу Манту, яка виявилася негативною. Про що свідчить результат цієї проби?

А. Про відсутність клітинного імунітету до збудника ту-беркульозу.

В. Про наявність клітинного імунітету до збудника туберкульозу.

С. Про відсутність антитіл до бактерій туберкульозу.

D. Про відсутність антитоксичного імунітету до збудника туберкульозу.

Е. Про наявність антитіл до збудника туберкульозу.

*442. Лікар хворому поставив попередній діагноз “туберкульоз” і призначив дослідження харкотиння. Мікропрепарат з харкотиння бактеріолог пофарбував за методом Циля-Нільсена. Який результат мікроскопії підтвердить попередній діагноз?

А. Тоненькі бактерії червоного кольору на блакитному фоні.

В. Мікроорганізм з ядром рубіново-червоного кольору та блакитною цитоплазмою.

С. Бактерії червоного кольору на білому фоні.

D. Паличкоподібні мікроорганізми фіолетового кольору у вигляді ланцюжків.

Е. Паличкоподібні мікроорганізми червоного кольору на зеленому фоні.

*443. Хворому на туберкульоз, в анамнезі якого відкрита легенева форма захворювання, для виявлення збудника

Последнее изменение этой страницы: 2016-07-14; просмотров: 158; Нарушение авторского права страницы; Мы поможем в написании вашей работы!

infopedia.su Все материалы представленные на сайте исключительно с целью ознакомления читателями и не преследуют коммерческих целей или нарушение авторских прав. Обратная связь - 52.203.18.65 (0.008 с.)