З фекалій та блювотних мас хворого з підозрою на холеру бактеріолог виділив культуру вібріонів. Яка реакція дасть можливість бактеріологу з’ясувати збудника захворювання?Мы поможем в написании ваших работ!


Мы поможем в написании ваших работ!Мы поможем в написании ваших работ!


ЗНАЕТЕ ЛИ ВЫ?

З фекалій та блювотних мас хворого з підозрою на холеру бактеріолог виділив культуру вібріонів. Яка реакція дасть можливість бактеріологу з’ясувати збудника захворювання?А. Реакція аглютинації з сироватками, які містять антитіла до О-антигену.

В. Реакція Відаля.

С. Реакція преципітації.

D. Реакція аглютинації з сироватками, які містять антитіла до Н-антигену.

Е. Реакція пасивної гемаглютинації з еритроцитарним антигенним діагностикумом.

Хворого госпіталізували в інфекційну лікарню з попе-реднім діагнозом “холера”. Який основний метод дослі-дження застосує бактеріолог для підтвердження діагнозу?

А. Шкірно-алергічну пробу.

В. Біологічний.

С. Бактеріологічний.

D. Серологічний.

Е. Імунологічний.

У селищі епідеміолог зареєстрував спалах захворювання, яке характеризувалось діареєю. У зв’язку з підозрою на холеру випорожнення хворих були направлені до бакте-ріологічної лабораторії для швидкого підтвердження діагнозу. Які експрес-методи застосує бактеріолог?

А. Реакцію імунофлуоресценції, реакцію мікроаглю-тинації.

В. Реакцію імунофлуоресценції, реакцію термокільце-преципітації.

С. Реакцію імунофлуоресценції, реакцію зв’язування

комплементу.

D. Реакцію імунофлуоресценції, реакцію аглютинації.

Е. Реакцію імунофлуоресценції, реакцію преципітації.

*244. В інфекційну лікарню госпіталізували пацієнта з діа-реєю. Під час бактеріоскопічного дослідження фекалій хворого бактеріолог виявив грамнегативні зігнуті па-лички. Яке захворювання можна запідозрити у хворого?

А. Холеру.

В. Черевний тиф.

С. Сальмонельозний гастроентерит.

D. Дифтерію.

Е. Кишкову форму чуми.

*245. У мікропрепараті з випорожнень хворого бактеріолог виявив грамнегативні бактерії у вигляді коми. Які властивості під час мікроскопії препарату, у першу чергу, необхідно вивчити для ідентифікації мікро-організму?

А. Рухливість.

В. Наявність капсул.

С. Наявність спор.

D. Наявність цист.

Е. Первинну флуоресценцію.

246. З випорожнень хворого на гострий гастроентерит бактеріолог виділив чисту культура рухливих дрібних, дещо зігнутих грамнегативних паличок, які упродовж 6 годин культивування збудника у 1% лужній пептонній воді на поверхні середовища утворили ніжну блакитну плівку. Якому мікроорганізму притаманні такі властивості?

А. Вібріону.

В. Спірохеті.

С. Клостридії.

D. Бацилі.

Е. Спірилі.

*247. З блювотних мас хворого бактеріолог виділив дуже рухливі злегка зігнуті грамнегативні палички, які дали позитивну реакцію з діагностичною сироваткою Інáба. Які симптоми захворювання найімовірніше з’являться у хворого за відсутності лікування?

А. Зневоднення організму.

В. Бактеріємія.

С. Ендотоксичний шок.

D. Висип на шкірі.

Е. Виразкове ураження тонкої кишки.

У патогенезі холери важливу роль відіграють екзо- та ендотоксини, ферменти агресії. Захворювання характеризується дегідратацією. Яка патогенетична зміна є основною причиною зневоднення організму?

А. Активація аденілатциклази.

В. Відщеплення нейрамінової кислоти.

С. Деструкція гіалуронової кислоти.

D. Дефект фосфоліпідів мембран.

Е. Деструкція муцину.

В інфекційну лікарню лікар госпіталізував чоловіка 30 років з профузною діареєю та блюванням, які призвели до зневоднення організму. У виділеннях хворого бакте-ріолог виявив холерний вібріон. Який з факторів патогенності збудника був найважливішим у виникненні симптомів, що спостерігалися у хворого?

А. Екзотоксин.

В. Ендотоксин.

С. Плазмокоагулаза.

D. Нейрамінідаза.

Е. Фібринолізин.

Для специфічної профілактики холери раніше використовували інактивовану (вбиту) вакцину, яка виявилася мало ефективною. Необхідно було удосконалити вакцину. Який антиген холерного вібріона додали для підвищення ефективності вакцини?

А. Холероген-анатоксин.

В. Холерний ендотоксин.

С. Холерний Н-антиген.

D. Холерний видовий антиген.

Е. Холерний типовий антиген.

Парентеральне введення холерної вакцини часто було малоефективним. Була запропонована ентеральна хі-мічна бівалентна вакцина, яка складалася з анатоксину та соматичних типових антигенів. Чому була надана перевага саме ентеральній вакцині?

А. У зв’язку з формуванням місцевого імунітету.

В. У зв’язку з формуванням загального імунітету.

С. У зв’язку з формуванням антитоксичного імунітету.

D. У зв’язку з формуванням антибактеріального імунітету.

Е. У зв’язку з формуванням типоспецифічного імунітету.

*252. У портовому місті епідеміолог зареєстрував 30 випадків захворювання на гострі кишкові інфекції, які супроводжувалися частим проносом, блюванням і у кожного хворого лікар відмітив сильне зневодненням організму. Випорожнення хворих нагадували “рисовий відвар”. Яке захворювання лікар запідозрив у хворих?

А. Холеру.

В. Черевний тиф.

С. Шигельоз.

D. Чуму.

Е. Сальмонельоз.

*253. В інфекційну лікарню доставили хворого з попереднім діагнозом “холера”. Хворий нещодавно прибув з Індії. Який метод мікробіологічної діагностики може застосувати бактеріолог для експрес-діагностики холери?

А. Мікроскопічний.

В. Шкірно-алергічну пробу.

С. Біологічний.

D. Бактеріологічний.

Е. Серологічний.

У районну бактеріологічну лабораторію доставили воду зі ставка, яка використовувалася на господарські потреби. Під час бактеріологічного дослідження води бактеріолог виділив чисту культуру холерного вібріона. Яке живильне середовище застосував бактеріолог?

А. 1% лужний пептонний агар.

В. МПБ.

С. МПА.

D. Середовище Ендо.

Е. Середовище Рáсселла.

*255. Під час дослідження нативного матеріалу, який містив збудника холери, при фазово-контрастній та темнопольній мікроскопії бактеріолог виявив у бактерії характерну рухливість. З якою особливістю мікробної клітини пов’язана рухливість збудника?

А. Мікроорганізм є монотрихом.

В. Мікроорганізм є перитрихом.

С. Мікроорганізм є спірилою.

D. Мікроорганізм має війки.

Е. Мікроорганізм має фімбрії.

256. Для проведення планової специфічної профілактики холери необхідно правильно підібрати вакцину. Для цього необхідно знати біовар холерного вібріона, який викликав захворювання в останні роки. Цим біоваром є:

А. Vibrio cholerae, eltor.

В. V. cholerae, metschnikovii.

С. V. cholerae, cholerae (V. cholerae, classic).

D. V. cholerae, albensis.

Е. V. сholerae, proteus.

Визначення серовару холерного вібріона дозволяє ідентифікувати виділений штам та прогнозувати епідеміологічну ситуацію. Як це проводять?

А. За допомогою реакції аглютинації з холерною груповою О-специфічною та холерними типоспецифічними сироватками.

В. За допомогою фаготипування культури за Мукéрджі.

С. За допомогою вивчення біохімічних властивостей холерного вібріона за Хейбергом.

D. При визначенні чутливості холерного вібріона до поліміксину.

Е. За допомогою реакції гемаглютинації з використанням курячих еритроцитів.

У бактеріологічну лабораторію лікар направив блювотні маси хворого з попереднім діагнозом “холера”. З патологічного матеріалу бактеріолог приготував препарат “висячої” краплі. Який різновид мікроскопії використав бактеріолог для виявлення збудника, враховуючи його рухливість?

А. Фазово-контрастну.

В. Електронну.

С. Імуноелектронну.

D. Люмінесцентну.

Е. Імерсійну.

У бактеріологічну лабораторію лікар направив блювотні маси хворого з попереднім діагнозом “холера”. З патологічного матеріалу бактеріолог приготував препарат “висячої” краплі для мікроскопії у темному полі. Темнопольна мікроскопія дасть можливість з’ясувати рухливість збудника холери, яка є важливою діагностичною ознакою. Яким препаратом до початку мікроскопії необхідно обробити цей препарат?

А. Ніяким.

В. Люмінесцентною сироваткою.

С. Дезінфікуючим розчином.

D. Розчином метиленового синього.

Е. Лужною пептонною водою.

З блювотних мас хворого бактеріолог виділив рухливі, трохи зігнуті грамнегативні палички, які він ідентифікував як холерні вібріони. Який тест допоможе бактеріологу диференціювати класичний біовар холерного вібріона від біовару Ель-Тор?

А. Ріст бактерій на агарі з поліміксином.

В. Реакція аглютинації з О1 холерною сироваткою.

С. Ферментація лактози.

D. Ріст на 1% лужному пептонному агарі.

Е. Вигляд “табунців рибок” при мікроскопії.

*261. У 18-річної дівчини з сільського району Індії розвинулася профузна діарея з втратою рідини до 8 літрів на добу. Який мікроорганізм може бути збудником захворювання?

А. Vibrio cholerae.

В. Campylobacter jejuni.

С. Ентеропатогенна Escherichia coli.

D. Salmonella typhi.

Е. Shigella dysenteriae.

З блювотних мас хворого на гострий гастроентерит бактеріолог виділив грамнегативні дуже рухливі мікроорганізми у вигляді трохи зігнутих паличок. Які дослідження дозволять з’ясувати, чи є виділений мікроорганізм холерним вібріоном?

А. Вивчення антигенних та біохімічних властивостей.

В. Виявлення ферментів патогенності.

С. Визначення токсигенності у реакції преципітації.

D. Визначення чутливості бактерії до антибіотиків.

Е. Зараження лабораторних тварин матеріалом від хворого.Последнее изменение этой страницы: 2016-07-14; просмотров: 215; Нарушение авторского права страницы; Мы поможем в написании вашей работы!

infopedia.su Все материалы представленные на сайте исключительно с целью ознакомления читателями и не преследуют коммерческих целей или нарушение авторских прав. Обратная связь - 54.158.251.104 (0.011 с.)