Дослідження питної води включає визначення сані-тарно-показових мікроорганізмів та їх кількість в 1 л во-ди. Які мікроорганізми згідно з Держстандартом України є санітарно-показовими для питної води?Мы поможем в написании ваших работ!


Мы поможем в написании ваших работ!Мы поможем в написании ваших работ!


ЗНАЕТЕ ЛИ ВЫ?

Дослідження питної води включає визначення сані-тарно-показових мікроорганізмів та їх кількість в 1 л во-ди. Які мікроорганізми згідно з Держстандартом України є санітарно-показовими для питної води?А. БГКП (бактерії групи кишкової палички).

В. Протей.

С. Ентерокок.

D. Сарцина.

Е. Стафілокок.

Для оцінки якості питної води бактеріолог провів її санітарно-бактеріологічне дослідження. Який показник характеризує кількість бактерій групи кишкової палички в 1 л води?

А. Перфрінгенс-титр.

В. Колі-титр.

С. Титр колі-фагу.

D. Індекс БГКП (колі-індекс).

Е. Загальне мікробне число.

 

Збудники госпiтальних інфекцій[32]

У відділенні новонароджених різко зросла захворю-ваність дітей на ГРВІ. Який препарат педіатр при-значить дітям для лікування?

А. Інтерферон.

В. Грипозну субодиничну вакцину.

С. Грипозну вакцину для перорального введення.

D. Антибіотики.

Е. Сульфаніламіди.

У хворого з гострим циститом у мікропрепараті з сечі бактеріолог виявив лейкоцити та велику кількість грам-негативних паличок. Сечу хворого бактеріолог посіяв на живильне середовище, на якому бактерії утворили слизуваті колонії синьо-зеленого кольору з перла-мутровим відтінком. Який вид бактерії, на Вашу думку, викликав захворювання у хворого?

А. Pseudomonas aeruginosa.

В. Salmonella enteriса.

С. Proteus mirabilis.

D. Escherichia coli.

Е. Klebsiella pneumoniae.

*627. Епідеміолог обстежив відділення новонароджених пологового будинку у зв’язку з підозрою на внутрішньолі-карняну інфекцію. У матеріалі від кількох дітей, а також у змивах з деяких предметів догляду бактеріолог виявив Staphylococcus aureus. Яка властивість виділених культур дала можливість з’ясувати їх походження з одного джерела?

А. Однаковий фаговар.

В. Здатність до пігментоутворення.

С. Спільність антигенної структури.

D. Результати біохімічної активності.

Е. Результати чутливості до антибіотиків.

Назвіть основний метод діагностики опортуністичних інфекцій.

А. Бактеріологічний.

В. Експрес-метод.

С. Бактеріоскопічний.

D. Серологічний.

Е. Біологічний.

Під час бактеріологічного дослідження взірців сметани

Бактеріолог виявив Staphylococcus aureus. Як довести етіологічне значення ізольованої культури як чинника харчового отруєння, яке виникло серед споживачів сметани?

А. Визначенням фаговару.

В. Виявленням ферменту коагулази.

С. Виявленням гемолізину.

D. Визначенням цукролітичних властивостей.

Е. Виявленням ферменту лецитинази.

*630. Епідеміолог провів обстеження хірургічного відділення на наявність внутрішньолікарняної стафілококової інфекції, джерелом якої є медичний персонал. На яке живильне середовище бактеріолог посіє матеріал з носо-глотки медичного персоналу для виявлення бактеріо-носіїв патогенного стафілококу?

А. Жовтково-сольовий агар.

В. Середовище Ендо.

С. М’ясопептонний бульйон.

D. Середовище Рáсселла.

Е. Кров’яний агар.

*631. Для оцінки санітарного стану пологового будинку епідеміолог провів обстеження медичного персоналу для виявлення бактеріоносіїв. Який мікроорганізм особливо небезпечний для пацієнтів?

А. Патогенний стафілокок.

В. Мікрококи.

С. Кишкова паличка.

D. Молочнокислі бактерії.

Е. Біфідобактерії.

У хірургічному відділенні почастішали випадки гнійних післяопераційних ускладнень стафілококової етіології. Яким чином бактеріолог зможе з’ясувати джерело стафілококової інфекції?

А. Визначенням фаговарів.

В. Виявленням гемолізину.

С. Визначенням ферментів агресії.

D. Визначенням біоварів.

Е. Визначенням чутливості бактерій до антибактеріальних препаратів.

Під час бактеріологічного дослідження гнійного ексудату з опікової рани на МПА виросли великі плоскі безбарвні слизисті колонії з нерівним краєм, які через 24 години при доступі сонячних променів утворили зелено-блакитний водорозчинний пігмент із запахом меду або жасміну. Бактеріоскопія дозволила бактеріологу виявити грамнегативні лофотрихи. Чиста культура збудника мала природну резистентність до більшості антибіотиків. Який вид бактерії виявив бактеріолог у гнійному ексудаті з опікової рани?

А. Pseudomonas aeruginosa.

В. Proteus vulgaris.

С. Klebsiella ozaenae.

D. Streptomyces griseus.

Е. Brucella abortus.

*634. Під час дослідження неякісних харчових продуктів бактеріолог виявив рухливі грамнегативні палички, які після 18-годинного культивування на МПА дали характерний “повзучий” ріст у вигляді вуалеподібного напилу. Ізоляти не ферментували лактозу, маніт, ферментували глюкозу, мальтозу та сахарозу з утворенням кислоти та газу, утворювали сірководень та індол. До якого роду відносять бактерії, які бакте-ріолог виявив у харчових продуктах?

А. Proteus.

В. Escherichia.

С. Pseudomonas.

D. Salmonella.

Е. Shigella.

635. Після планової хірургічної операції епідеміолог зареєстрував випадок анаеробної інфекції. Який матеріал епідеміолог направить на бактеріологічне дослідження для з’ясування причини внутрішньо-лікарняної анаеробної інфекції?

А. Перев’язувальний та шовний матеріал (шовк, кетгут).

В. Сечу хворого.

С. Кров хворого.

D. Шматочки ураженої тканини.

Е. Тканинну рідину.

*636. У хірургічному відділенні почастішали випадки ускладнення післяопераційних ран. Так, у хворого А. у рановому відокремленні бактеріолог виявив патогенний стафілокок фаговару 3А, 3С, 81; у хворого В. – такий са-мий фаговар. Під час бактеріологічного дослідження матеріалу від медичного персоналу відділення, змивів з інвентарю операційного блоку, палат та при дослі-дженні повітря у перев’язочній бактеріолог виділив стафілококи різних фаговарів. Так, в операційної сестри із матеріала, взятому із зіва, бактеріолог висіяв стафі-локок фаговару 80, у медсестри палати інтенсивної терапії – стафілокок фаговару 3А, 3С, 81; у хірурга, який оперував хворого, – стафілокок фаговару 79, у молодшої сестри операційного блоку – стафілокок фаговару 72, у повітрі перев’язочної – стафілокок фаговару 83А, а з інструментарію - стафілокок фаговару 42Е. Хто з обстежених є джерелом інфекції для хворих?

А. Медсестра палати інтенсивної терапії.

В. Хірург.

С. Операційна сестра.

D. Медсестра перев’язочної.

Е. Молодша сестра операційного блоку.

*637. Під час обстеження медичного персоналу хірургічного відділення у матеріалі, взятому з носоглотки опера-ційної сестри, бактеріолог виявив грампозитивні коки, які розміщувалися у мікропрепараті у вигляді грон винограду; на жовтково-сольовому агарі бактерії утворили колонії S-форми з помутнінням, маніт в анаеробних умовах ферментували до кислоти. За яким тестом у сукупності з переліченими ознаками виділений стафілокок можна ідентифікувати як Staphylococcus aureus?

А. Тестом на коагулазу.

В. Тестом на каталазу.

С. Тестом на уреазу.

D. Тестом на пеніцилиназу.

Е. Тестом на цистиназу.

У пацієнтів хірургічного відділення почастішали випадки післяопераційних ускладнень. Епідеміолог з’ясував, що у відділенні циркулює госпітальний штам Staphylococcus aureus, бактеріоносієм якого є операційна медсестра. У якому матеріалі, взятому від бактеріо-носія, бактеріолог виявив S. aureus?

А. У змиві з носоглотки.

В. У випорожненнях.

С. У крові.

D. У сечі.

Е. У змивах з рук.

*639. Часто під час лікування хворих антибіотиками бактерії стають антибіотикорезистентними. За яких умов у бактерій не розвивається резистентність до дії антибіотиків?

А. Якщо змінюється проникність клітинних мембран.

В. Якщо антибіотик взаємодіє з мішенню і пригнічує її функції.

С. Якщо блокуються неспецифічні мішені.

D. Якщо синтезуються ферменти типу гідролаз.

Е. Якщо змінюється структура мішені.

Під час бактеріологічного дослідження гною з після-операційної рани бактеріолог виділив збудника, який через 7-10 днів у анаеробних умовах на цукрово-кров’яному агарі утворив блискучі колонії чорного кольору S-форми з неприємним запахом. При мікроскопії мікропрепаратів з колоній бактеріолог виявив тонкі грамнегативні палички з вираженим поліморфізмом. Який мікроорганізм викликав гнійний процес?

А. Бактероїди.

В. Клостридії.

С. Кишкова паличка.

D. Вейлонели.

Е. Фузобактерії.

Під час бактеріологічного дослідження сечі хворого на поліомієліт бактеріолог виділив мікроорганізми, які на м’ясопептонному агарі утворили колонії з жовто-зеленим пігментом та характерним запахом. Що це за мікроорганізм?

А. Псевдомонада.

В. Протей.

С. Клебсієла.

D. Ешерихія.

Е. Азотобактерія.

*642. Під час спалаху госпітальної інфекції з носоглотки медсестри бактеріолог виділив стафілокок, що відріз-нявся від штаму, який був виділений від хворих, наяв-ністю R-плазміди. Яку ознаку може отримати госпі-тальний штам при кон’югації зі стафілококом, виділеним від медсестри?

А. Резистентність до антибіотиків.

В. Синтез лейкоцидину.

С. Утворення шорстких колоній.

D. Фертильність.

Е. Здатність до синтезу ентеротоксину.Последнее изменение этой страницы: 2016-07-14; просмотров: 242; Нарушение авторского права страницы; Мы поможем в написании вашей работы!

infopedia.su Все материалы представленные на сайте исключительно с целью ознакомления читателями и не преследуют коммерческих целей или нарушение авторских прав. Обратная связь - 3.81.89.248 (0.01 с.)