Який метод дослідження є найбільш інформативним для контролю видужання людини від хламідійної інфекції?Мы поможем в написании ваших работ!


Мы поможем в написании ваших работ!Мы поможем в написании ваших работ!


ЗНАЕТЕ ЛИ ВЫ?

Який метод дослідження є найбільш інформативним для контролю видужання людини від хламідійної інфекції?А. Серологічний (визначення титру антитіл за допомогою ІФА).

В. Експрес-метод: РІФ (прямий варіант).

С. Експрес-метод: ПЛР (полімеразно-ланцюгова реакція).

D. Вестернблотинг.

Е. Мікроскопічний.

 

Санітарно-бактеріологічне дослідження мікрофлори повітря, води , ґрунту та харчових продуктів [30]

 

Під час санітарно-бактеріологічного дослідження проб

ґрунту з міської зони відпочинку бактеріолог виявив

Низький показник індекса Clostridium perfringens. Про що свідчить результат дослідження?

А. Давнішнє фекальне забруднення ґрунту.

В. Підвищений вміст кишкової палички.

С. Наявність збудників бактеріальних кишкових інфекцій.

D. Наявність збудників вірусних кишкових інфекцій.

Е. Підвищений вміст термофільних мікроорганізмів.

Бактеріолог дослідив якість питної води. Її загальне мікробне число становило близько 100 мікроорганізмів у 1 мл води. Які групи мікроорганізмів були враховані бактеріологом?

А. Усі бактерії, які містяться у воді.

В. Бактерії групи кишкової палички.

С. Бактерії, які є патогенними для людей та тварин.

D. Умовно-патогенні бактерії.

Е. Ентеропатогенні бактерії та віруси.

*613. Бактеріолог провів санітарно-бактеріологічне дослі-дження повітря у палаті хірургічного відділення і з’ясував, що загальне мікробне число становило 1500 мікроорганізмів/м3. Які групи мікроорганізмів були враховані бактеріологом?

А. Усі бактерії, які знаходилися у повітрі.

В. Бактерії та віруси – збудники респіраторних інфекцій.

С. Стафілококи та гемолітичні стрептококи.

D. Збудники госпітальних інфекцій.

Е. Усі патогенні та умовно-патогенні бактерії.

*614. Бактеріолог провів санітарно-бактеріологічне дослі-дження повітря в операційному блоці під час операції на ліктьовому суглобі. Кількість бактерій у 1 м3 повітря становила 150. Бактеріолог ідентифікував грампози-тивні коагулазонегативні бактерії. Які мікроорганізми

Ідентифікував бактеріолог?

А. Коагулазонегативні стафілококи.

В. Коагулазопозитивні стафілококи.

С. Кишкову паличку.

D. Паличку синьо-зеленого гною.

Е. Збудника ранової анаеробної газової інфекції.

615. Під час санітарно-бактеріологічного дослідження водопровідної води бактеріолог отримав такі результати: загальне мікробне число (загальна кількість бактерій у 1,0 мл води) – 80, індекс БГКП[31] (колі-індекс) – 3. Як бактеріолог оцінив якість водопровідної води?

А. Вода придатна для вживання.

В. Вода сумнівної якості.

С. Вода дуже сумнівної якості.

D. Вода забруднена.

Е. Вода дуже забруднена.

Під час санітарно-бактеріологічного дослідження води методом мембранних фільтрів на мембранному фільтрі (на середовищі Ендо), через який профільтрували 500 мл досліджуваної води, бактеріолог виявив дві колонії червоного кольору. Розрахуйте індекс БГКП та колі-титр досліджуваної води.

А. 4 та 250.

В. 2 та 500.

С. 250 та 4.

D. 500 та 2.

Е. 250 та 2.

*617. Під час санітарно-бактеріологічного дослідження повітря в операційній перед операцією, застосувавши седиментаційний метод дослідження, бактеріолог виявив 5 дрібних круглих колоній, навколо яких було чітко видно зону гемолізу. Яке живильне середовище застосував бактеріолог для санітарно-бактеріологічного дослідження повітря?

А. Кров’яний МПА.

В. МПА.

С. Середовище Ендо.

D. ЖСА.

Е. Середовище Левіна.

*618. У покупця виникли сумніви щодо якості м’ясного фар-шу. Він вважає, що фарш виготовлений із собачого м’яса. Епідеміолог вилучив сумнівний продукт у продавця на базарі й направив його на дослідження. У лабораторії харчової гігієни обласної СЕС бактеріолог дослідив м’ясний фарш. Яку реакцію застосував бактеріолог для перевірки якості вилученого продукту?

А. Реакцію преципітації.

В. Реакцію Кумбса.

С. Реакцію аглютинації.

D. Реакцію опсонізації.

Е. Реакцію імунофлуоресценції.

*619. При поточному контролі санітарно-епідеміологічного стану аптеки бактеріолог провів бактеріологічне дослідження повітря і виявив у ньому бацили, дріжджоподібні гриби, гемолітичний стрептокок та мікрококи. Якиий з виявлених мікроорганізмів вказує на пряму епідемічну небезпеку?

А. Гемолітичний стрептокок.

В. Мікрококи.

С. Бацили.

D. Дріжджоподібні гриби.

Е. Повітря відповідає санітарним нормам.

*620. Під час санітарно-бактеріологічного дослідження повітря з операційного блоку до проведення оперативного втручання бактеріолог отримав такі результати: на МПА виросло 356 колоній, на кров’яному агарі – 6 колоній золотистого кольору з чіткою зоною гемолізу навколо колоній. Чи відповідає таке повітря санітарним нормам?

А. Ні, не відповідає; повітря забруднене золотистим стафі-лококом.

В. Відповідає санітарним нормам.

С. Не відповідає, повітря помірно забруднене.

D. Важко оцінити результат.

Е. Ні, не відповідає; повітря забруднене грибами.

*621. На вимогу покупця епідеміолог направив варену ковбасу на санітарно-бактеріологічне дослідження. Досліджу-ваний матеріал бактеріолог посіяв на живильні середовища: МПА, середовища Ендо та Уїлсона-Блера. Через дві доби на МПА бактеріолог виявив більше 250 колоній, на середовищі Ендо – 45 колоній, а на середовищі Уїлсона-Блера – 3 колонії. Як оцінив бакте-ріолог ступінь свіжості та якості м’ясного продукту?

А. Сильно забруднений продукт, непридатний для вживання.

В. М’ясний продукт чистий, бактеріальне обсіменіння в межах норми.

С. М’ясний продукт помірно забруднений, бактеріальне обсіменіння в межах норми.

D. М’ясний продукт забруднений кишковою паличкою, бактеріальне обсіменіння в межах норми.

Е. М’ясний продукт забруднений клостридіями, непридат-ний до вживання.

*622. Для оцінки санітарного стану пологового будинку епідеміолог обстежив повітря у родзалі, палатах для не-мовлят, застосувавши аспіраційний метод (посів повітря здійснив за допомогою апарата Крóтова). Який мікроорганізм свідчить про незадовільний епіде-міологічний стан пологового будинку?

А. Патогенний стафілокок.

В. Мікрококи.

С. Кишкова паличка.

D. Молочнокислі бактерії.

Е. Біфідумбактерії.Последнее изменение этой страницы: 2016-07-14; просмотров: 230; Нарушение авторского права страницы; Мы поможем в написании вашей работы!

infopedia.su Все материалы представленные на сайте исключительно с целью ознакомления читателями и не преследуют коммерческих целей или нарушение авторских прав. Обратная связь - 54.144.55.253 (0.007 с.)