У дитячому садку епідеміолог зареєстрував спалах бактеріальної дизентерії. Хто найімовірніше, на Вашу думку, є джерелом інфекції? 

Мы поможем в написании ваших работ!ЗНАЕТЕ ЛИ ВЫ?

У дитячому садку епідеміолог зареєстрував спалах бактеріальної дизентерії. Хто найімовірніше, на Вашу думку, є джерелом інфекції?А. Робітник їдальні.

В. Улюблена собака, хазяїном якої є дитина з дитячого

садка.

С. Кішка, яка мешкає на території дитячого садка.

 

D. Черепаха, яка мешкає в акваріумі.

Е. Папуга, якого принесла дитина до дитячого садка.

Під час бактеріологічного дослідження випорожнень хворого бактеріолог виявив грамнегативні, нерухливі лактозонегативні палички. Якому збуднику кишкової інфекції притаманні такі властивості?

А. Збуднику шигельозу (бактеріальної дизентерії).

В. Збуднику черевного тифу.

С. Збуднику коліентериту.

D. Збуднику холери.

Е. Збуднику сальмонельозу.

У дитячому садку епідеміолог зареєстрував спалах шигельозу (бактеріальної дизентерії). Який препарат Ви призначите дітям для специфічної профілактики захво-рювання?

А. Бактеріофаг.

В. Антибіотики.

С. Вакцини.

D. Пробіотики.

Е. Вітаміни.

Хворому з проносом та субфебрильною температурою лікар поставив попередній діагноз “шигельоз (бактеріальна дизентерія)”. Виділена культура ферментувала глюкозу та маніт з утворенням кислоти, повільно ферментувала лактозу, не ферментувала білок (реакція на індол була негативною). Якому збуднику шигельозу характерні ці властивості?

А. Shigella sonnei.

В. Shigella boydiі.

С. Shigella flexneri.

D. Shigella dysenteriae.

Е. Plesiomonas shigelloides.

Під час розтину 46-річного чоловіка на слизовій оболонці прямої та сигмоподібної ободової кишок лікар виявив чисельні коричнево-зелені нашарування, крововиливи; у просвіті кишки – слиз, невелику кількість крові. Результат гістологічного дослідження – фібринозний коліт. При бактеріологічному дослідженні вмісту кишки бактеріолог ідентифікував Shigella sonnei. Який найімовірніший діагноз?

А. Шигельоз (бактеріальна дизентерія).

В. Хвороба Крона.

С. Холера.

D. Ієрсініоз.

Е. Сальмонельоз.

 

 

Факультативно-анаеробні грамнегативні

ферментувальні палички – сальмонели[9]

З крові хворого бактеріолог виділив культуру збудника черевного тифу. Які культуральні властивості харак-терні для цього збудника?

А. На середовищі Ендо утворює колонії червоного кольору з металевим блиском.

В. На вісмут-сульфітному агарі утворює безбарвні колонії.

С. Спричиняє гемоліз на кров’яному агарі.

D. Утворює ніжну плівку на лужній пептонній воді.

Е. На середовищах Ендо та Плоскирєва утворює безбарвні або блідо-рожеві колонії.

Епідеміолог зареєстрував спалах харчового отруєння, пов’язаний із вживанням кондитерських виробів, які зберігались при кімнатній температурі та під час приготування яких були використані качині яйця. Який мікро-організм міг викликати це захворювання?

А. Кишкова паличка.

В. Сальмонела.

С. Стафілокок.

D. Легіонела.

Е. Холерний вібріон.

Для серодіагностики черевного тифу ставлять реакцію, в якій до різних титрів сироватки хворого додають ді-агностикуми трьох видів мікроорганізмів і результат якої оцінюють за наявності аглютинату. Яку назву має ця реакція?

А. Реакція Бордé-Жангý.

В. Реакція Вассермáна.

С. Реакція Рáйта.

D. Реакція Аскóлі.

Е. Реакція Відáля.

*170. Ефективна діагностика бактеріоносійства збудників кишкових інфекцій ґрунтується на виявленні антитіл до певних антигенів бактерій у реакції непрямої гемаглютинації. Який стандартний препарат необхідно застосувати у цій реакції?

А. Еритроцитарний діагностикум з адсорбованими антигенами бактерій.

В. Антитіла проти імуноглобулінів основних класів.

С. Моноклональні антитіла.

D. Монорецепторну діагностичну сироватку.

Е. Еритроцити барана та гемолітичну сироватку.

Хворого госпіталізували в інфекційну лікарню з попе-реднім діагнозом “черевний тиф”. Пацієнт хворіє три дні. Дослідження якої культури дасть можливість бак-теріологу підтвердити діагноз?

А. Дослідження копрокультури.

В. Дослідження уринокультури.

С. Дослідження білікультури.

D. Дослідження розеолокультури.

Е. Дослідження гемокультури.

*172. У лікарню госпіталізували 45-річного чоловіка з попереднім діагнозом “інкубаційний період черевного тифу”. Під час мікробіологічного дослідження фекалій хворого бактеріолог виявив збудника кишкової інфекції з такими ознаками: на середовищі Ендо утворює прозорі червоні колонії з металевим блиском; на ВСА (вісмут-сульфітному агарі) – круглі опуклі колонії червоного кольору; спор та капсул бактерія не утворює; грамнега-тивні палички, перитрих; ферментує вуглеводи до кислоти та газу. На підставі яких ознак бактеріолог не ідентифікував ізольовану культуру як збудника черевного тифу?

А. Бактерія не культивується на середовищі Ендо.

В. Бактерія утворює спори.

С. Це нерухлива бактерія.

D. Це грампозитивна бактерія.

Е. Бактерія не ферментує лактозу, на середовищі Ендо колонії безбарвні.

*173. Під час планового обстеження на бактеріоносійство черевного тифу працівників харчового підприємства в одного з працівників за допомогою реакції пасивної гемаглютинації бактеріолог виявив титр антитіл до Н-антигену, який становив 1:80. Чи є ця людина бактеріоносієм збудника черевного тифу?

А. Це бактеріоносій.

В. Ця людина хвора.

С. Це розпал хвороби.

D. Це не бактеріоносій.

Е. Це гостра стадія черевного тифу.

Під час бактеріологічного дослідження випорожнень кухаря ресторану, у якого клінічні прояви захворювання відсутні, на вісмут-сульфітному агарі виросли дрібні колонії чорного кольору з металевим блиском. Який це може бути мікроорганізм?

А. Шигела.

В. Ешерихія.

С. Стафілокок.

D. Сальмонела.

Е. Стрептокок.

175. В інфекційну лікарню госпіталізували хворого з попе-реднім діагнозом “черевний тиф”. Пацієнт хворіє 10 днів. Лікар отримав результат реакції Відáля. Назвіть, який результат цієї реакції відповідає розпалу захворю-вання?

А. Реакція аглютинації позитивна з антигеном збудника паратифу В у титрі сироватки 1:100.

В. Реакція аглютинації позитивна з антигеном збудника паратифу А у титрі сироватки 1:100.

С. Реакція аглютинації позитивна тільки з Н-антигеном збудника черевного тифу у титрі сироватки 1:100.

D. Реакція аглютинації позитивна з О- та Н-антигенами збудника черевного тифу у титрах сироваток 1:100.

Е. Реакція аглютинації позитивна тільки з О-антигеном збудника черевного тифу у титрі сироватки 1:200.

У хворого після вживання м’ясного продукту з’явилися симптоми: зростаюча інтоксикація, підвищення температури тіла, озноб, головний біль, пронос. Який вид бактерії найімовірніше може бути збудником захво-рювання?

А. Staphylococcus aureus.

В. Salmonella typhimurium.

С. Proteus vulgaris.

D. Streptococcus faecalis.

Е. Escherichia coli.

Последнее изменение этой страницы: 2016-07-14; просмотров: 216; Нарушение авторского права страницы; Мы поможем в написании вашей работы!

infopedia.su Все материалы представленные на сайте исключительно с целью ознакомления читателями и не преследуют коммерческих целей или нарушение авторских прав. Обратная связь - 3.81.89.248 (0.018 с.)