У хворого вторинний сифіліс. Зазначте ознаки пози-тивної реакції зв’язування комплементу. 

Мы поможем в написании ваших работ!ЗНАЕТЕ ЛИ ВЫ?

У хворого вторинний сифіліс. Зазначте ознаки пози-тивної реакції зв’язування комплементу.А. У дослідних пробірках – комплекс з компонентів гемо-літичної системи, у контрольних – гемоліз.

В. У дослідних та контрольних пробірках відбувся гемоліз.

С. У дослідних пробірках – гемоліз, у контрольних – ріди-на прозора, на дні – комплекс з компонентів гемолітич-ної системи.

D. У дослідних пробірках – кільце помутніння, у контрольних – гемоліз.

Е. У дослідних пробірках рідина прозора, на дні – осад бактерій, у контрольних – гемоліз.

*539. Лептоспіроз – особливо небезпечна гостра зоонозна інфекція з ураженням нирок, печінки, нервової та судинної систем. Яке дослі-дження застосує бактеріолог, починаючи лабораторну діагностику захворювання?

А. Дослідження нативних мікропрепаратів з крові та ліквору.

В. Дослідження дуоденального вмісту на наявність лептоспір.

С. Мікроскопію мазків-відбитків зі слизової оболонки носоглотки.

D. Лабораторну діагностику не застосовують.

Е. Біопсію тканин.

Яке дослідження не застосовують при діагностиці сифілісу?

А. Реакцію аглютинації.

В. Реакцію іммобілізації блідих трепонем.

С. Реакцію Вассермáна.

D. Микроскопію вмісту твердого шанкру.

Е. РІФ (непрямий варіант).

Лікар хворому за клінічними ознаками поставив діагноз “сифіліс”. Яке дослідження дасть можливість бакте-ріологу виявити збудника захворювання у матеріалі з твердого шанкру?

А. Темнопольна мікроскопія.

В. Мікроскопія мікропрепарату, який пофарбований за методом Грама.

С. Виділення чистої культури.

D. Реакція Вассермана.

Е. Реакція аглютинації.

Назвіть основний шлях інфікування людини збудником лептоспірозу.

А. При контакті з сечею хворої тварини.

В. Через укуси кровосисних комах.

С. При вживанні інфікованої їжі.

D. Через укуси кліщів та вошей.

Е. При контакті з хворими тваринами.

*543. З крові хворого бактеріолог приготував мікропрепарат, пофарбував його за методом Романовського-Гімзи і виявив бактерії у вигляді тонких ниток синьо-фіоле-тового кольору з 5-7 великими завитками довжиною 10-30 мкм. Для збудника якого інфекційного захворювання характерні такі особливості морфології?

А. Поворотного тифу.

В. Сифілісу.

С. Лептоспірозу.

D. Трипаносомозу.

Е. Лейшманіозу.

З пунктату реґіонарного лімфатичного вузла хворого лікар приготував мікропрепарат, пофарбував його за методом Романовського-Гімзи і виявив тонкі мік-роорганізми довжиною 10-13 мкм блідо-рожевого кольору з 12-14 рівномірними завитками та гострими кінцями. Для збудника якого інфекційного захворювання характерні такі особливості морфології?

А. Сифілісу.

В. Трипаносомозу.

С. Лептоспірозу.

D. Поворотного тифу.

Е. Лейшманіозу.

У пацієнта з попереднім діагнозом “сифіліс” лікар взяв кров для постановки реакції, метою якої є виявлення антитіл, які припиняють рух трепонем та призводять їх до загибелі. Яку реакцію застосував лікар для під-твердження діагнозу?

А. Реакцію іммобілізації блідих трепонем (РІБТ).

В. Реакцію зв’язування комплементу.

С. Реакцію аглютинації.

D. Реакцію преципітації.

Е. Реакцію нейтралізації.

Для мікробіологічного підтвердження діагнозу захворювання кров хворого з нападами гарячки бактеріолог внутрішньочеревно ввів морській свинці. Через 72 години з черевного ексудату бактеріолог при-готував мікропрепарат для темнопольної мікроскопії і виявив у ньому велику кількість тонких звивистих рухливих мікроорганізмів з дрібними завитками S- та С-подібної форми, довжиною до 20 мкм. Збудника якого захворювання виявив бактеріолог?

А. Лептоспірозу.

В. Епідемічного поворотного тифу.

С. Ендемічного поворотного тифу.

D. Сифілісу.

Е. Хвороби Лайма.

Населення ендемічної зони на лептоспіроз хворіє на цю особливо небезпечну хворобу. Яке джерело інфекції становить найбільшу небезпеку?

А. Гризуни.

В. Молочні продукти.

С. Велика рогата худоба.

D. М’ясні продукти.

Е. Кліщі.

*548. Студент звернувся до дерматовенеролога зі скаргами на появу ерозії на статевому органі, яка з’явилась декілька днів тому. Під час обстеження хворого лікар виявив не болючу виразку діаметром 10 мм з чіткими та рівними краями. Реґіонарні лімфатичні вузли у пацієнта збільшені, загальний стан задовільний. Під час мікроскопії матеріалу з виразки лікар виявив звивисті рухливі бактерії, які майже не зафарбовувалися. Який мікроорганізм є збудником захворювання?

А. Тreponema pallidum.

В. Neisseria gonorrhоeae.

С. Збудник папіломавірусної інфекції.

D. Вірус простого герпесу I типу.

Е. Вірус простого герпесу II типу.

На тваринницькій фермі декілька тварин захворіли на лептоспіроз. Для попередження інфікування працівники ферми були щеплені вакциною проти цього зайво-рювання. Що являє собою вакцина проти лептоспірозу?

А. Завiсь інактивованих лептоспір.

В. Завiсь атенуйованих (живих) лептоспір.

С. Лептоспірозний анатоксин.

D. Лептоспірозна рекомбінантна вакцина.

Е. Лептоспірозна хімічна вакцина.

В інфекційну лікарню госпіталізували хворого з попереднім діагнозом “епідемічний поворотний тиф”. Який матеріал, взятий від хворого, лікар направить на дослідження в першу чергу?

А. Кров.

В. Сечу.

С. Спинномозкову рідину.

D. Фекалії.

Е. Змив із носоглотки.

551. Хворого лікар госпіталізував на 5-й день хвороби з проявами жовтяниці, болями у м’язах, ознобом, носовими кровотечами і направив матеріал від хворого на бактеріологічне дослідження. Бактеріолог провів таку лабораторну діагностику досліджуваного матеріалу: 1) реакцію навантаження тромбоцитів;

2) темнопольну мікроскопію мікропрепарату, приго-товленого з крові хворого; 3) внутрішньочеревне інфікування морської свинки 2 мл крові хворого; 4) куль-тивування гемокультури на середовищі Фервóрта-Вóльфа при температурі 28-30 °С. Назвіть вид збудника, який викликав захворювання у пацієнта.

А. Leptospira interrogans.

В. Borrelia duttonii.

С. Calymmatobacterium granulomatis.

D. Bartonella bacilliformis.

Е. Rickettsia mooseri.

Хворий на сифіліс пройшов курс антибіотикотерапії та повністю вилікувався. Через деякий час лікар знову виявив твердий шанкр на статевому органі пацієнта. Назвіть форму інфекції.

А. Реінфекція.

В. Вторинна інфекція.

С. Ускладнення.

D. Рецидив.

Е. Суперінфекція.

*553. Бактеріолог приготував мікропрепарати з висипу на шкірі хворого, везикул, пунктату реґіонарних лімфа-тичних вузлів і пофарбував мікропрепарати за методом Романовського-Гімзи. При бактеріоскопії бактеріолог виявив блідо-рожеві мікроорганізми з 8-14 рівномірними прямолінійно розміщеними дрібними завитками, а при мікроскопії у темному полі зору – рухливі мікро-організми. У мікропрепараті бактеріолог виявив також цисти. Назвіть вид збудника, якого виявив бактеріолог у досліджуваному матеріалі?

А. Treponema pallidum.

В. Treponema macrodentium.

С. Treponema refringens.

D. Treponema oralе.

Е. Treponema denticola.

У лікарню госпіталізували хворого, якому необхідно провести серологічне дослідження сироватки крові для діагностики сифілісу. Які інгредієнти необхідні для постановки реакції зв’язування комплементу?

А. Сироватка крові хворого (прогріта при t = 56-60 °С), антиген, фізіологічний розчин, еритроцити барана, комплемент, гемолітична сироватка.

В. Сироватка крові хворого (прогріта при t = 56-60 °С), діагностикум, фізіологічний розчин, еритроцити бара-на, комплемент, гемолітична сироватка.

С. Сироватка крові хворого (нативна), антиген, фізіоло-гічний розчин, еритроцити барана, гемолітична сиро-ватка, комплемент.

D. Сироватка крові хворого (прогріта при t = 56-60 °С), антиген, дистильована вода, еритроцити барана, комплемент, гемолітична сироватка.

Е. Сироватка крові хворого (прогріта при t = 56-60 °С), антиген, фізіологічний розчин, курячі еритроцити, комплемент, гемолітична сироватка.

Лікар поставив хворому попередній діагноз “епідемічний поворотний тиф” і для лабораторного підтвердження діагнозу призначив мікроскопічне дослідження мате-ріалу. У якому матеріалі бактеріолог зможе виявити збудника захворювання?

А. У крові.

В. У носоглотковому змиві.

С. У сечі.

D. У харкотинні.

Е. У випорожненнях.

*556. У двох шахтарів-гірників, які були госпіталізовані влітку до інфекційного відділення з високою темпе-ратурою (39 °С) та клінічними симптомами захво-рювання, схожими на грип, при мікроскопії нативних мікропрепаратів у темному полі зору бактеріолог виявив звивисті рухливі мікроорганізми із загнутими потовщеними кінцями. Завитки щільно лягали один до одного. Бактерії мали обертальні та поступальні рухи, S- та C-подібну форму. Яка звивиста форма бактерії має таку морфологію?

А. Лептоспіра.

В. Фузобактерія.

С. Борелія.

D. Спірохета.

Е. Трепонема.

*557. У померлого від гострого інфекційного захворювання, яке супроводжувалось гарячкою, жовтяницею, геморагічним висипом на шкірі та слизових оболонках, а також гострою нирковою недостатністю, патолого-анатом при гістологічному дослідженні тканини нирки, яка була забарвлена за методом Романовського-Гімзи, виявив звивисті бактерії, які мали С- та S-подібну форму. Яку бактерію виявив лікар?

А. Лептоспіру.

В. Борелію.

С. Кампілобактерію.

D. Спірилу.

Е. Трепонему.

558. Під час дослідження сироватки крові вагітної з 8-мі-сячною вагітністю лікар виявив позитивну реакцію Вассермáна. Як довести достовірність серологічного дослідження на сифіліс?

А. Провести повторне 2-кратне серологічне дослідження через 10-15 днів.

В. Провести повторне серологічне дослідження відразу після отримання результату.

С. Провести повторне серологічне дослідження після профілактичного лікування.

D. Поставити реакцію Кана.

Е. Поставити реакцію Сакса-Вітебські.

Під час обстеження лікар у вагітної взяв кров з вени для постановки реакції Вассермана. Реакція виявилася позитивною. Позашлюбні статеві стосунки вагітна та її чоловік заперечують. Яке дослідження лікар повинен призначити для підтвердження чи спростування діагнозу “сифіліс”?

А. Реакцію іммобілізації блідих трепонем.

В. Мікроскопію мікропрепарату з уретри.

С. Повторити реакцію Вассермана.

D. Осадові реакції.

Е. Реакцію зв’язування комплементу.

560. Для серологічної діагностики сифілісу з використанням реакції Вассермана лікар підготував такі реактиви: неспецифічний кардіоліпіновий антиген (спиртовий екстракт ліпідів з серцевого м’яза бика), специфічний ультраозвучений трепонемний антиген, гемолітичну систему, ізотонічний розчин хлориду натрію та сироватку для дослідження. Який ще компонент необхідний для постановки цієї реакції?

А. Комплемент.

В. Живі трепонеми.

С. Еритроцити барана.

D. Діагностична преципітуюча сироватка.

Е. Антиглобулінова сироватка.

561. У хворого реакція Вассермана позитивна (++++). Для діагностики якого захворювання використовують цю реакцію?

А. Сифілісу.

В. Бруцельозу.

С. Туберкульозу.

D. Поліомієліту.

Е. Грипу.

Последнее изменение этой страницы: 2016-07-14; просмотров: 135; Нарушение авторского права страницы; Мы поможем в написании вашей работы!

infopedia.su Все материалы представленные на сайте исключительно с целью ознакомления читателями и не преследуют коммерческих целей или нарушение авторских прав. Обратная связь - 54.174.225.82 (0.04 с.)