Хворій жінці лікар поставив діагноз “гонорея”. Який метод мікробіологічної діагностики застосував бакте-ріолог для підтвердження діагнозу?Мы поможем в написании ваших работ!


Мы поможем в написании ваших работ!Мы поможем в написании ваших работ!


ЗНАЕТЕ ЛИ ВЫ?

Хворій жінці лікар поставив діагноз “гонорея”. Який метод мікробіологічної діагностики застосував бакте-ріолог для підтвердження діагнозу?А. Мікроскопічний (мікроскопію патологічного матеріалу).

В. Біологічний (інфікування лабораторних тварин).

C. Бактеріологічний (пробу з бактеріофагом).

D. Серологічний (реакцію гемаглютинації).

Е. Серологічний (реакцію іммобілізації).

 


 

Факультативно-анаеробні грамнегативні ферментувальні палички – ешерихії[5]

 

*111. З випорожнень 6-місячної хворої дитини, яка перебувала на штучному вигодовуванні, бактеріолог виділив кишкову паличку з антигенною структурою О111. Який діагноз лікар поставив хворій дитині?

А. Коліентерит.

В. Гастроентерит.

С. Холероподібне захворювання.

D. Харчове отруєння.

Е. Дизентерієподібне захворювання.

 

112. При дисбактеріозі, який супроводжувався розвитком гнильної мікрофлори (протея, псевдомонад) та підвищенням рН фекалій, пацієнту необхідно призначити біологічний препарат, який підкислює середовище та має антагоністичну дію. Який мікроорганізм придатний виконати ці функції?

А. Біфідобактерія.

В. Клебсієла.

С. Азотобактерія.

D. Ентеробактерія.

Е. Серації.

113. Для первинного посіву випорожнень використовують:

А. Кров’яний агар.

В. Середовище Олькенúцького або середовище Рáсселла.

С. Середовище Хісса.

D. Середовище Плóскирєва.

Е. Цукровий бульйон.

 

114. При потраплянні антигену в організм останній реагує синтезом антитіл. Який з перелічених класів імуноглобулінів проникає через плаценту, зумовлюючи у новонародженого розвиток природного пасивного імунітету?

А. IgА.

В. IgD.

С. IgЕ.

D. IgG.

Е. IgМ.

 

115. У хворої дитини бактеріолог виявив збудників шигельозу Флекснера тип 2, шигельозу Зонне та ентеропатогенну кишкову паличку О55:К59. Як називається така форма інфекції?

А. Вторинна інфекція.

В. Змішана інфекція.

С. Бактеріоносійство.

D. Суперінфекція.

Е. Реінфекція.

 

116. В антибіотикограмі, одержаній з бактеріологічної лабораторії, наведені дані про чутливість та резистентність мікроорганізму до антибіотиків із зазначенням діаметра зон затримки росту. За допомогою якого методу бактеріолог визначив чутливість мікроорганізму до антибіотиків?

А. Методу серійних розведень на щільному живильному середовищі.

В. Дискодифузійного методу (із застосуванням стандартних дисків).

С. Методу, що базується на зміні кольору індикатора при зміні рН середовища.

D. Методу серійних розведень у рідкому живильному середовищі.

Е. Методу, що базується на зміні ферментативної активності мікроорганізмів.

 

117. З випорожнень хворого бактеріолог виділив Escherichia coli серогрупи О78:К12 та визначив її чутливість до антибіотиків: пеніциліну – зона затримки росту становила 8 мм, фторхінолону – 9 мм, левоміцетину – 10 мм, гента-міцину – 12 мм, поліміксину – 25 мм. Який антибіотик лікар призначить хворому для лікування?

А. Пеніцилін.

В. Фторхінолон.

С. Левоміцетин.

D. Гентаміцин.

Е Поліміксин.

 

*118. В інфекційну лікарню госпіталізували дитину з попереднім діагнозом “коліентерит”. З випорожнень па-цієнтки бактеріолог виділив кишкову паличку. Як бактеріолог з’ясував належність кишкової палички до патогенних варіантів?

А. Мікроскопією забарвлених препаратів.

В. За характером росту на середовищі Ендо.

С. Шляхом фаготипування.

D. На підставі біохімічних властивостей.

Е. За результатами реакції аглютинації з О-сироватками.

 

*119. Під час бактеріологічного дослідження випорожнень чотиримісячної дитини зі симптомами гострої кишкової інфекції на середовищі Éндо виросла невелика кількість червоних колоній. Який це може бути мікроорганізм?

А. Стафілокок.

В. Сальмонела.

С. Ешерихія.

D. Стрептокок.

Е. Шигела.

 

*120. У 1,5-річної дитини з’явились блювання, пронос, підвищилася температура тіла. Фекалії дитини лікар направив на бактеріологічне дослідження. Дослі-джуваний матеріал бактеріолог посіяв на середовище Ендо. Через 18 годин на середовищі виросли середніх розмірів круглі, слабко опуклі червоні колонії з металевим блиском. Що далі потрібно зробити бактеріологу з цими колоніями?

А. Провести фаготипування мікроорганізмів.

В. Поставити реакцію аглютинації з сумішшю ОК-сироваток патогенних серогруп.

С. Пересіяти мікроорганізми на середовище Олькеницького.

D. Приготувати мікропрепарат та пофарбувати його за методом Грама.

Е. Виявити рухливість бактерій у темному полі.

 

*121. Під час спалаху гострого кишкового захворювання від хворих дітей бактеріолог виділив сероваріант патогенної кишкової палички. Щоб віднести виділену культуру до ентеропатогенних кишкових паличок, у бактерії необхідно виявити антиген О111. Як бактеріолог виявить цей антиген у виділеної культури?

А. Поставить реакцію аглютинації з моновалентною сироваткою.

В. Розділить антигени бактерій методом імуноелектрофорезу.

С. Застосує метод крапельної мікроаглютинації.

D. Поставить реакцію аглютинації з сироваткою крові дітей-реконвалесцентів.

Е. Використає специфічну преципітуючу сироватку до

зазначеного антигену.

 

*122. У 7-річного хлопчика холероподібне захворювання (блювота, профузна діарея). Під час дослідження фекалій хворого на середовищі Ендо виросли однотипні колонії малинового кольору, з металевим блиском. Який мікроорганізм є найбільш імовірним збудником захворювання?

А. Ентеротоксигенна Escherichia coli.

В. Salmonella enteriса.

С. Yersinia enterocolitica.

D. Shigella sonnei.

Е. НАГ-вібріон (неаглютинабільний вібріон).

 

123. У дитини з гострою кишковою інфекцією швидко розвинулися ознаки зневоднення, у випорожненнях з’явилася кров. Педіатр запідозрив у дитини колі-ентерит. Який метод використає бактеріолог для діагностики ентерального ешерихіозу?

А. Бактеріологічний.

В. Серологічний.

С. Біологічний.

D. Шкірно-алергічну пробу.

Е. Мікроскопічний.

 

124. При санітарно-бактеріологічному обстеженні міської зони відпочинку з ґрунту бактеріолог виділив ентеро-токсигенну кишкову паличку. Її токсин стимулює утворення циклічного АМФ (цАМФ) і, як наслідок, гіперсекрецію води та солей у кишечник. Яке захворювання найімовірніше може викликати цей мікроорганізм?

А. Холероподібний ешерихіоз.

В. Дизентерієподібний ешерихіоз.

С. Інфекцію сечовивідних шляхів.

D. Перитоніт.

Е. Ентеротоксичний шок.

 

*125. У дітей молодшої групи дитячого будинку епідеміолог зареєстрував спалах кишкової інфекції з ознаками колі-ентериту. Яке дослідження необхідно застосувати бактеріологу для остаточної ідентифікації виділеного збудника?

А. Вивчити антигенну структуру збудника.

В. Визначити чутливість збудника до антибіотиків.

С. Вивчити чутливість збудника до бактеріофагів.

D. Вивчити біохімічні властивості збудника.

Е. Вивчити ознаки вірулентності збудника.

 

*126. У бактеріологічну лабораторію лікар направив випорожнення хворої дитини грудного віку, з яких бактеріолог виділив культуру ентеропатогенної кишкової палички О55:К59. На підставі якого критерію бактеріолог відніс виділену культуру до ЕПКП О55?

А. Антигенної структури.

В. Особливостей морфології.

С. Культуральних властивостей.

D. Біохімічних властивостей.

Е. Визначення фаговару.

 Последнее изменение этой страницы: 2016-07-14; просмотров: 153; Нарушение авторского права страницы; Мы поможем в написании вашей работы!

infopedia.su Все материалы представленные на сайте исключительно с целью ознакомления читателями и не преследуют коммерческих целей или нарушение авторских прав. Обратная связь - 3.81.89.248 (0.014 с.)