Який матеріал необхідно брати у хворого на ранніх етапах захворювання черевним тифом для бакте-ріологічного дослідження з метою виділення збудника?Мы поможем в написании ваших работ!


Мы поможем в написании ваших работ!Мы поможем в написании ваших работ!


ЗНАЕТЕ ЛИ ВЫ?

Який матеріал необхідно брати у хворого на ранніх етапах захворювання черевним тифом для бакте-ріологічного дослідження з метою виділення збудника?А. Кров з ліктьової вени (5 мл) посіяти у середовище Рапопорт.

В. Випорожнення посіяти на середовище Ендо.

С. Сечу посіяти на середовище Чáпека[10].

D. Сироватку крові хворого для реакції Відáля.

Е. Мазок зі слизової оболонки носоглотки.

Під час бактеріологічного дослідження промивних вод шлунка хворого з харчовим отруєнням бактеріолог висіяв чисту культуру бактерії, яка мала такі властивості: грамнегативні рухливі палички, на середовищі Ендо виросли у вигляді безбарвних колоній. До якого роду відносять збудник захворювання?

А. Salmonella.

В. Shigella.

С. Yersinia.

D. Escherichia.

Е. Citrobacter.

*199. У реакції пасивної гемаглютинації, яку було поставлено з еритроцитарним черевнотифозним Vi-діагностикумом, бактеріолог виявив антитіла у титрах сироватки пацієнта до 1:80, що вище діагностичного титру. Про що свідчить отриманий результат?

А. Про можливе носійство збудника черевного тифу.

В. Про гострий перебіг черевного тифу.

С. Про рецидив черевного тифу.

D. Про інкубаційний період при черевному тифі.

Е. Про реконвалесценцію хворого на черевний тиф.

У хворого на черевний тиф на 2-му тижні захворювання бактеріолог виявив антитіла проти збудника захво-рювання. Який механізм їх захисної дії?

А. Опсонізація, активація системи комплементу.

В. Нейтралізація екзотоксинів.

С. Активація ЦТЛ (цитотоксичних Т-лімфоцитів).

D. Активація В-лімфоцитів.

Е. Активація Т-супресорів.

*201. У зв’язку зі спалахом черевного тифу виникла не обхід-ність обстеження працівників кафе. Яку серологічну реакцію застосує бактеріолог для діагностики бактеріо-носійства?

А. Реакцію непрямої Vi-гемаглютинації.

В. Реакцію непрямої гемаглютинації.

С. Реакцію латекс-аглютинації.

D. Реакцію гальмування гемаглютинації.

Е. Реакцію зворотної гемаглютинації.

У хворого з гастроентеритом бактеріолог виділив збудник, який за особливостями морфології, культуральними та біохімічними властивостями є представником роду Salmonella. Які діагностичні препарати необхідно застосувати для ідентифікації збудника за антигенними властивостями?

А. Монорецепторні аглютинуючі О- та Н-сироватки.

В. Полівалентні сироватки.

С. Аглютинуючі діагностичні сироватки.

D. Сальмонельозні О- та Н-діагностикуми.

Е. Монорецепторні сироватки О9 та О4.

З організму хворого на гострий гастроентерит бакте-ріолог виділив збудник захворювання. Його необхідно ідентифікувати за антигенною структурою. Яку реакцію застосує бактеріолог?

А. Реакцію аглютинації.

В. Реакцію зв’язування комплементу.

С. Реакцію нейтралізації.

D. Реакцію преципітації.

Е. Реакцію опсонізації.

Хворому з попереднім діагнозом “черевний тиф” (3-й день захворювання) лікар призначив бактеріологічне дослідження крові. Досліджуваний матеріал бакте-ріолог посіяв у МПБ з додаванням жовчі. З якою метою до живильного середовища додають жовч?

А. Для пригнічення росту супутньої мікрофлори.

В. Для стабілізація рН середовища.

С. Як фактор росту для сальмонел.

D. Як джерело мікроелементів.

Е. Для виявлення біохімічної активності збудника.

Під час повторної постановки реакції Відаля бакте-ріолог виявив зростання титру антитіл у сироватці хворого до О-антигенів S. typhi з 1:100 до 1:400. Як можна характеризувати отриманий результат?

А. Пацієнт хворий на черевний тиф.

В. Пацієнт є гострим носієм черевнотифозних мікроорганізмів.

С. Пацієнт є хронічним носієм черевнотифозних мікроорганізмів.

D. Пацієнт раніше хворів на черевний тиф.

Е. Пацієнт раніше був щеплений проти черевного тифу.

У деяких бактерій, наприклад сальмонел черевного тифу, резистентність до фагоцитозу та патогенність пов’язані з наявністю поверхневого антигену, який є різновидом К-антигену. Як його називають?

А. Vi-антиген.

В. Н-антиген.

С. О-антиген.

D. А-антиген.

Е. М-антиген.

*207. В анотації до препарату зазначено, що він містить антигени збудника черевного тифу, які адсорбовані на стабілізованих еритроцитах барана. З якою метою використовують цей препарат?

А. Для виявлення антитіл у реакції непрямої гемаглютинації.

В. Для виявлення антитіл у реакції зв’язування компле-менту.

С. Для виявлення антитіл у реакції Відаля.

D. Для виявлення антитіл у реакції гальмування гемаглютинації.

Е. Для серологічної ідентифікації збудника черевного тифу.

*208. Під час обстеження працівників шкільної їдальні на бактеріоносійство збудника черевного тифу у сироватці крові кухаря бактеріолог виявив антитіла до Vi-антигену. Яку серологічну реакцію застосував бакте-ріолог?

А. РНГА.

В. РЗК.

С. Реакцію Відаля.

D. РІФ.

Е. ІФА.

До лікаря-інфекціоніста звернувся хворий зі скаргами на гарячку, яка триває три дні, загальну слабість, безсоння, погіршення апетиту. Лікар поставив пацієнту попе-редній діагноз “черевний тиф”. Яке дослідження найдо-цільніше призначити хворому для підтвердження діагнозу?

А. Дослідження гемокультури.

В. Дослідження копрокультури.

С. Дослідження уринокультури.

D. Дослідження білікультури.

Е. Дослідження мієлокультури.

*210. Для серологічної діагностики бактеріоносійства бактеріолог використав діагностикум, який являє собою оброблені таніном еритроцити барана, на яких адсорбований Vі-антиген Salmonella typhi. Для постановки якої реакції бактеріолог застосує цей препарат?

А. РПГА.

В. РГГА.

С. РГА.

D. РП.

Е. РЗК.

Хворий був госпіталізований в інфекційну лікарню на 5-й день захворювання з попереднім діагнозом “черевний тиф”. Який основний матеріал від хворого доцільно

Дослідити у цей період?

А. Сироватку крові.

В. Сечу.

С. Випорожнення.

D. Жовч.

Е. Вміст розеол.

Хворий був госпіталізований в інфекційну лікарню зі скаргами на високу температуру, біль у животі, рідкі випорожнення, марення. Лікар поставив пацієнту попе-редній діагноз “черевний тиф”. Яке дослідження допоможе підтвердити поставлений діагноз?

А. Посів крові для отримання гемокультури.

В. Мікроскопія випорожнень.

С. Зараження лабораторної тварини.

D. Мікроскопія препарату “надавлена” крапля з випорожнення.

Е. Внутрішньошкірна алергічна проба.

Матеріал від хворого на ГКЗ (гостре кишкове захворювання) бактеріолог посіяв на середовище Ендо та вісмут-сульфітний-агар, на яких через 18 годин виросли відповідно напівпрозорі блідо-рожеві та чорні блискучі колонії. Представником якого роду родини Enterobacteriaceae найімовірніше є виділена культура?

А. Salmonella.

В Shigella.

С. Yersinia.

D. Escherichia.

Е. Hafnia.

Під час бактеріологічного дослідження фекалій 38-річної жінки, яка 1,5 років тому перехворіла на черевний тиф, бактеріолог виявив Salmonella typhi у кількості

102 клітин/г фекалій. Як найбільш точно охарактеризувати стан обстеженої жінки?

А. Бактеріоносійство.

В. Дисбактеріоз.

С. Реінфекція.

D. Суперінфекція.

Е. Рецидив.

215. У лікарню госпіталізували хворого з попереднім діагнозом “черевний тиф”. Який матеріал необхідно взяти у хворого для ранньої діагностики захворювання?

А. Кров.

В. Сечу.

С. Жовч.

D. Фекалії.

Е. Кістковий мозок.

216. У хворого на черевний тиф під час проведення серологічного дослідження (реакції Відаля) бактеріолог виявив О- та Н-аглютиніни у титрах 1:800 та 1:200 відповідно. Це свідчить про:

А. Період реконвалесценції.

В. Раніше перенесене захворювання.

С. Проведене щеплення.

D. Початок захворювання.

Е. Неможливість підтвердити діагноз.

217. У серологічній лабораторії лікар досліджує кров хворого з попереднім діагнозом “черевний тиф”. Через який час від початку захворювання при більшості інфекцій може бути ефективним серологічний метод діагностики?

А. Через тиждень.

В. Через 3 доби.

С. Через 12 годин.

D. Через місяць.

Е. На самому початку захворювання.

У бактеріологічній лабораторії лікар досліджує кров хворого з попереднім діагнозом “черевний тиф”. З крові пацієнта бактеріолог виділив чисту культуру бактерії. Яку реакцію необхідно застосувати бактеріологу для вивчення антигенної структури збудника?

А. Реакцію аглютинації.

В. Реакцію преципітації.

С. РЗК.

D. ІФА.

Е. Реакцію флокуляції.

Хворого госпіталізували з попереднім діагнозом “черевний тиф?”. Яке живильне середовище застосує бактеріолог для отримання гемокультури?

А. Жовчний бульйон.

В. МПБ.

С. Жовтково-сольовий агар.

D. Кров’яний агар.

Е. Середовище Льовенштайна-Йєнсена.

Для серологічної діагностики черевного тифу ставлять реакцію, у якій до різних титрів сироватки хворого додають діагностикуми трьох видів бактерій. Результат реакції оцінюють за наявності аглютинату. Який механізм взаємодії антигену та антитіла у цій реакції?

А. Аглютинація.

В. Лізис.

С. Бактеріоліз.

D. Гемоліз.

Е. Преципітація.

У серологічну лабораторію доставили сироватку крові хворого з попереднім діагнозом “черевний тиф”. Який антиген застосує бактеріолог для постановки реакції Відаля з метою серологічної діагностики черевного тифу?

А. Черевнотифозний діагностикум.

В. Імунну діагностичну сироватку до збудника черевного тифу.

С. Живу чисту культуру сальмонел.

D. Еритроцитарний сальмонельозний діагностикум.

Е. Сироватку крові хворого.

*222. У бактеріологічну лабораторію для серологічного дослідження доставили кров людини з попереднім діагнозом “черевнотифозне бактеріоносійство”. Для виявлення антитіл у досліджуваній сироватці бактеріолог використав діагностикум, який являє собою еритроцити, навантажені Vі-антигеном збудника черевного тифу. Який результат реакції Ви будете вважати позитивним?

А. Якщо відбудеться склеювання еритроцитів.

В. У разі повного лізису еритроцитів.

С. За відсутності гемолізу.

D. Якщо відбудеться зв’язування комплементу.

Е. Якщо відбудеться утворення ліній преципітації.

*223. Під час постановки реакції пасивної гемаглютинації бактеріолог використав різні титри сироватки крові пацієнта та еритроцитарний Vi-дiагностикум. З якою метою бактеріолог поставив цю реакцію?

А. Для виявлення бактеріоносіїв черевного тифу.

В. Для виявлення у крові хворого збудника черевного тифу.

С. Для виявлення бактеріоносіїв патогенної кишкової палички.

D. Для виявлення у крові хворого патогенної кишкової палички.

Е. Для виявлення у крові хворого антитіл до кишкової палички.Последнее изменение этой страницы: 2016-07-14; просмотров: 142; Нарушение авторского права страницы; Мы поможем в написании вашей работы!

infopedia.su Все материалы представленные на сайте исключительно с целью ознакомления читателями и не преследуют коммерческих целей или нарушение авторских прав. Обратная связь - 3.92.28.52 (0.012 с.)