Джерела формування коштів державних цільових фондів. 


Мы поможем в написании ваших работ!ЗНАЕТЕ ЛИ ВЫ?

Джерела формування коштів державних цільових фондів.Соціальне страхування є важливою складовою соціального захисту населення. Саме в умовах трансформації економічних підвалин суспільства відповідне страхування забезпечує не тільки грошові виплати у разі настання страхових випадків, а й створює правові та економічні умови для стимулювання ефективної праці. Якраз у цьому періоді створюється нова система грошових стосунків, необхідність якої об’єктивно випливає із функцій демократичної держави з соціально орієнтованою економікою ринкового типу.

Державні цільові фонди –це форма перерозподілу і використання фінансових ресурсів, що залучаються державою для фінансування деяких суспільних потреб.

Фінансові засади соціального стра­хування з тимчасової втрати працездатності визначаються Зако­ном України «Про загально обов'язкове державне соціальне стра­хування у зв'язку з тимчасовою втратою працездатності та ви­тратами, зумовленими народженням та похованням» від 18 січня 2001р. №2240-111.

Загальнообов'язкове державне соціальне страхування у зв'язку з тимчасовою втратою працездатності та витратами, зумовле­ними народженням та похованням, передбачає матеріальне забезпечення громадян у зв'язку з втратою заробітної плати (доходу) внаслідок тимчасової втрати працездатності (включаючи догляд за хворою дитиною, дитиною-інвалідом, хворим членом сім'ї), вагітності та пологів, догляду за малолітньою дитиною, часткову компенсацію витрат, пов'язаних із народженням дитини, смертю застрахованої особи або членів її сім'ї, а також на­дання соціальних послуг за рахунок бюджету Фонду соціального страхування з тимчасової втрати працездатності.

Кошти Фонду соціально­го страхування з тимчасової втрати працездатності не включаються до Державного бюджету України, не підлягають вилученню та використовуються тільки за цільовим призначенням. При їх невикористанні у поточному році вони переходять на наступний фінансовий рік.

Джерелами формування коштів загальнообов'язкового державного соціального страхування у зв'язку з тимчасовою втра­тою працездатності та витратами, зумовленими народженням та похованням, є:(рис.4.3)

Для забезпечення фінансової стабільності Фонду соціального страхування з тимчасової втрати працездатності утво­рюється резерв страхових коштів у сумі, необхідній для фінансування всіх видів матеріального забезпечення в розрахунку на місяць.

Відповідно до Закону України «Про Державний бюджет України на 2008 рік» (ст. 58) кошти державних цільових фондів обслуговуються органами Державного казначейства України.

За даними Міністерства праці та соціальної політики, у 2006 році доходи Фонду соціального страхування з тимчасової втрати працездатності, з урахуванням перехідного залишку 2005 року, склали 3 075085,3 тис. гривень. Для соціального захисту працівників, які вивільняються у зв’язку з виведенням з експлуатації Чорнобильської АЕС та у зв’язку з реформуванням Збройних Сил України, з Державного бюджету України до Фонду надійшли кошти в сумі 461,4 тис. гривень. Фінансування надання соціальних послуг та матеріального забезпечення безробітним з числа незастрахованих осіб здійснювалось на 99,9% за рахунок коштів Фонду.

Виконання доходної частини бюджету Фонду соціального страхування з тимчасової втрати працездатності за даними фінансового звіту за 2007 рік із урахуванням залишку коштів на початок року становить 5 468,0 млн. грн. або 105,3 % до планового показника, затвердженого правлінням Фонду.

Загальна сума надходжень склалася із страхових внесків – 4 907,3 млн. грн., що становить 88,9 % доходної частини бюджету (без урахування залишку коштів), відрахувань від єдиного податку – 407,3 млн. грн. (7,4 %), надходжень від часткової сплати за путівки – 118,7 млн. грн. (2,2 %), та інших надходжень – 82,1 млн. гривень (1,5 %). За даними фінансового звіту за 2007 рік усіма відділеннями Фонду виконано доходну частину бюджету, як в цілому, так і за окремими статтями доходів.

 

 

 


Рисунок 4.3. - Джерела формування коштів загальнообов'язкового державного соціального страхування у зв'язку з тимчасовою втра­тою працездатності та витратами, зумовленими народженням та похованням

 

Страхування від нещасного випадку є самостійним видом загальнообов'язкового державного соціального страхування, за допомогою якого здійснюється соціальний захист, охоро­на життя та здоров'я громадян у процесі їх трудової діяльності.

Працівники не несуть ніяких витрат на страхування від не­щасного випадку.

Кошти на здійснення страхування від нещасного випадку не включаються до складу Державного бюджету України та використовуються виключно за їх прямим призначенням.

До джерел доходів бюджету Фонду загальнообов’язкового державного соціального страхування від нещасного випадку на виробництві та професійного захворювання, які спричинили втрату працездатності, належать: (рис.4.4).

При стягненні недоїмки за платежами до Фонду загальнообов’язкового державного соціального страхування від нещасного випадку на виробництві та

професійного захворювання, які спричинили втрату працездатності, строки давності не застосовуються.

 

 

 


Рисунок 4.4. - Джерела доходів бюджету Фонду загальнообов’язкового державного соціального страхування від нещасного випадку на виробництві та професійного захворювання, які спричинили втрату працездатності

 

Для управління соціальним страхуванням на випадок безробіття, збору та акумуляції страхових внесків, контролю за викорис­танням коштів, здійснення виплат матеріального забезпечення та надання соціальних послуг з 1 січня 2001 р. запроваджена система загальнообов'язкового державного соціального страхування на випадок безробіття, почав функціонувати Фонд загальнообов'яз­кового державного соціального страхування України на випадок безробіття, який є правонаступником Державного фонду сприяння зайнятості населення. Він є цільовим централізова­ним страховим фондом, некомерційною самоврядною організацією.

Згідно із Законом України «Про загальнообов'язкове державне соціальне страхування на випадок безробіття» джерелами формування коштів Фонду загальнообов'язкового державного соціального страхування України на випадок безробіття є: (рис.4.5)

Рішення про перерахування тимчасово вільних коштів, у тому числі резерву коштів Фонду загальнообов'яз­кового державного соціального страхування України на випадок безробіття, на депозитний рахунок приймає правління.

 

 

 

 


Рисунок 4.5. - Джерела формування коштів Фонду загальнообов'яз­кового державного соціального страхування України на випадок безробіття

 

Порядок розміщення зазначених коштів визначається Кабінетом Міністрів України, а умови, порядок обслугову­вання та збереження цих коштів визначаються договором між банком і виконавчою дирекцією Фонду загальнообов'язкового державного соціального страхування України на випадок безробіття за погодженням з прав­лінням. Доход, одержаний від тимчасово вільних коштів, утому числі резерву коштів, на депозитному рахунку, використовується в порядку, визначеному правлінням.

Пенсійне страхуванняце гарантована державою система заходів щодо забезпечення громадян у старості, на випадок хвороби, втрати працездатності.

Згідно з Закон України «Про загальнообов'язкове державне пенсійне страхування» від 09.07.2003 р., бюджет Пенсійного фонду України формується за рахунок таких надходжень: (рис.4.6).
Последнее изменение этой страницы: 2016-06-25; просмотров: 346; Нарушение авторского права страницы; Мы поможем в написании вашей работы!

infopedia.su Все материалы представленные на сайте исключительно с целью ознакомления читателями и не преследуют коммерческих целей или нарушение авторских прав. Обратная связь - 44.212.99.248 (0.003 с.)