Завдання Пенсійного фонду України 


Мы поможем в написании ваших работ!ЗНАЕТЕ ЛИ ВЫ?

Завдання Пенсійного фонду УкраїниНа даний час Пенсійний фонд є органом державної виконавчої влади, що здійснює управління солідарною системою пенсійного страхування на підставі норм Закону України «Про загальнообов’язкове державне пенсійне страхування» і Положення про Пенсійний фонд України, затвердженого Указом Президента України від 01.03.2001 р. № 121.. Як самостійна фінансово-банківська система Пенсійний фонд діє в Україні з 1992 року. Він був створений на базі республіканського відділення колишнього Пенсійного Фонду СРСР.

Згідно зі статтею 58 Закону України «Про загальнообов’язкове державне пенсійне страхування» Пенсійний фонд є органом, який здійснює керівництво та управління солідарною системою, проводить збір, акумуляцію та облік страхових внесків, призначає пенсії та готує документи для її виплати, забезпечує своєчасне і в повному обсязі фінансування та виплату пенсій, допомоги на поховання, здійснює контроль за цільовим використанням коштів Пенсійного фонду, вирішує питання, пов’язані з веденням обліку пенсійних активів застрахованих осіб на накопичувальних пенсійних рахунках, здійснює адміністративне управління Накопичуваним фондом та інші функції, передбачені Законом і статутом Пенсійного фонду.

Пенсійний фонд є самоврядною неприбутковою організацією і функціонує на підставі статуту, який затверджується його правлінням.

Управління Пенсійним фондом здійснюється на основі паритетності представниками держави, застрахованих осіб і роботодавців. Органами управління Пенсійного фонду є правління та виконавча дирекція Пенсійного фонду (рис. 9.4).

 

Рис. 9.4. Структура управління та виконавчих органів солідарної системи

 

Пенсійний фонд України здійснює свої повноваження безпосередньо та через утворені в установленому порядку головні управління Пенсійного фонду України в Автономній Республіці Крим, областях, містах Києві, Севастополі, та управління Пенсійного фонду України в районах, містах і районах у містах. Управління підвідомчі та підзвітні Пенсійному фонду України (рис. 9.5).

Таким чином система органів Фонду має вертикальну струк­туру управлінням, яка відповідає адміністративно-територіальному устрою управління.

Пенсійний фонд України та його органи (головні управління Пенсійного фонду України в АР Крим, областях, містах Києві та Севастополі; управління Пенсійного фонду України в районах, містах і районах у містах) є юридичними особами і, відповідно, від свого імені набувають майнових та особистих немайнових прав і обов'язків; можуть бути суб'єктами цивільних, адміністра­тивних, фінансових та інших правовідносин, у яких можуть брати участь інші юридичні особи; є суб'єктами матеріальних і процесу­альних правовідносин.

Рішення Пенсійного фонду України, прийняті в межах його компетенції, є обов’язковими для виконання центральними та місцевими органами виконавчої влади, органами місцевого самоврядування, підприємствами, установами, організаціями усіх форм власності і громадянами.

Основними завданнями Пенсійного фонду України є:

1. Організація і контроль роботи органів Пенсійного фонду по забезпеченню дотримання вимог законодавства про державне страхування, що стосується пенсійного забезпечення, повному і своєчасному обліку платників і надходження зборів і платежів у Пенсійний фонд; перевірці правильності призначення і виплати пенсій і допомоги; повному і своєчасному фінансуванню витрат на виплату державних пенсій.

 

 


Рис. 9.5. Органи Пенсійного фонду України

 

2. Розробка проекту бюджету Пенсійного фонду і складання звіту про його використання.

3. Приймання участі у підготовці пропозицій по удосконаленню законодавства про соціальне страхування, у тому числі про пенсійне забезпечення.

4. Видання в межах своєї компетенції положень, інструкцій, роз'яснень, методичних рекомендацій з питань обліку платників збору на обов'язкове державне пенсійне страхування, числення і сплати цих внесків, порядку використання та обліку коштів Пенсійного Фонду.

5. Взаємодія в питаннях, що знаходяться в його компетенції, з міністерствами, відомствами, іншими органами державної виконавчої влади, об'єднаннями громадян, підприємствами, установами й організаціями тощо.

Для вирішення поставлених завдань територіальними управліннями здійснюються наступні заходи:

1) контроль і забезпечення підприємствами, установами, організаціями і громадянами вимог законодавства про державне загальнообов'язкове страхування;

2) планування надходжень і витрат коштів Фонду, забезпечує виконання бюджету Пенсійного фонду;

3) здійснення реєстрації і ведення обліку платників, забезпечення надходження збору й інших платежів у Пенсійний фонд;

4) контроль надходження збору й інших платежів у Фонд від підприємств, установ, організацій і громадян, збір у встановленому порядку відповідної звітності, проведення планових і позапланових перевірок фінансово-господарської діяльності платників із приводу правильності нарахування і сплати збору;

5) призначення і виплата пенсії;

6) здійснення повного і своєчасного фінансування витрат на виплату державних пенсій у місті, проведення перевірки цільового використання коштів Фонду;

7) здійснення введення автоматизованих робочих місць, автоматизованої обробки інформації тощо.

 Поделиться:


Последнее изменение этой страницы: 2016-06-25; просмотров: 257; Нарушение авторского права страницы; Мы поможем в написании вашей работы!

infopedia.su Все материалы представленные на сайте исключительно с целью ознакомления читателями и не преследуют коммерческих целей или нарушение авторских прав. Обратная связь - 44.200.171.156 (0.005 с.)