Мал. Рольовий репертуар вчителяМы поможем в написании ваших работ!


Мы поможем в написании ваших работ!Мы поможем в написании ваших работ!


ЗНАЕТЕ ЛИ ВЫ?

Мал. Рольовий репертуар вчителя3. Сфера професійної діяльності вчителя – це арена подолання великої кількості протиріч. Будь ласка поясніть зміст наведених нижче протиріч, яким чином вони проявляються у діяльності вчителя та наведіть можливі варіанти подолання

Протиріччя професійної діяльності вчителя Зміст Яким чином проявляються
Динаміка професійних завдань та внутрішня готовність вчителя до їх подолання    
Динаміка освітньої політики та прагнення вчителя займати чітку та послідовну позицію    
Потреба вчителя у творчій самореалізації та можливість її задоволення    
Потреба суспільства у освітніх послугах та скорочення резерву робочого часу вчителя, а також зменшення кількості представників педагогічної професії, низький матеріальних рівень вчительських кадрів    
Постійно зростаючий об’єм актуальної інформації та рутинні засоби її переробки, зберігання, передачі    

4. Традиційно основними видами педагогічної діяльності, які здійснюються у цілісному педагогічному процесі, є викладання та виховна робота. Зробіть порівняльний аналіз означених видів за запропонованою схемою (Табл. Порівняльна характеристика видів педагогічної діяльності).

Табл. Порівняльна характеристика видів педагогічної діяльності

Параметри характеристики Види педагогічної діяльності
Викладання Виховна робота
Мета    
Суб’єкт    
Зміст    
Засоби досягнення цілі    
Результат    
Критерії ефективності    
У рамках якої організаційної форми відбувається?    
Часові обмеження    
Які фактори впливають на результат?    
Складності прогнозування    
Тренінгові вправи: Тема «Самопрезентація особистісних та професійних якостей»  
         

Вправа 1. Привітання

Мета: створення позитивного психологічного настрою на роботу, атмосфери, що сприятиме творчому мисленню та поведінці.

Обладнання: м’яч чи будь-яка невелика м’яка іграшка.

Кожен з учасників, кому потрапляє до рук іграшка повинен назвати своє ім’я та три властиві йому особистісні якості, які починаються на ту ж саму літеру що й його ім’я, після чого кидає іграшку іншому учаснику.

Іноді учасники називають досить суперечливі характеристики (наприклад, уважний, зібраний, метушливий). У такому випадку ведучий звертається з проханням пояснити, чим викликане перелічення саме таких якостей. У іншому випадку учасники можуть назвати однопланові якості: наприклад, доброзичливий, добрий, товариський, ведучий може запитати учасника, що заважало йому назвати більш різноманітні якості.

Питання для ведучого:

1. Ведучий звертає увагу на ті складності, які були під час проведення розминки.

2. Що відрізняє усіх учасників групи та що робить їх схожими, поєднує?

Вправа 2. Людина на своєму місці (С.Ю.Смагіна)

Мета: самостійний аналіз плюсів та мінусів у студентських та професійних ролях.

Обладнання: картки з написами «студенти», «професіонали», листи формату А-4 (за кількістю учасників), 2 листи формату А-5, фломастери, маркери.

Учасники поділяються на дві команди. Перша команда виступає від імені студентів, друга – від імені спеціалісті. Роздаються листи формату А5, де команда студентів малює картину на тему «Цікава пора студентства», а команда професіоналів – «Цікава пора професійної зрілості». Потім кожна команда на своєму листі перераховує 6 атрибутів студентства та 6 атрибутів професійної зрілості. Найважливішій атрибут група визначає підкресленням. Через 5 хвили роботи команди обмінюються листами та на протилежному боці аркуша малюють 6 мінусів вказаного вікового періоду, найважливішій мінус підкреслюють. Далі команди виставляють свої роботи на обговорення.

Питання для ведучого:

1. Чому саме такі атрибути визначили члени кожної групи? Що позитивного та негативного є у кожному віковому періоді?

2. У якому віці кожен з учасників бажає відмовитися від плюсів студентського віку, прийняти роль професіонала?

3. Які особистісні якості дозволяють досягти успішної професійної зрілості?

Вправа 3. Професійна самоідентичність (С.Ю.Смагіна)

Мета: аналіз власної професійної ідентифікації.

Обладнання: аркуші паперу формату А – 4, фломастери або ручки червоного та чорного кольорів.

Кожному учаснику пропонується через вільні асоціації проаналізувати власну професійну ідентичність Для цього учасники пишуть слово-стимул: «вчитель». На це слово потрібно по колу написати 10 слів-асоціацій. Після складання асоціативного кола пропонується дати кожному слову якісну характеристику. Наприклад, душа – душевний, допомога – той хто допомагає у…. Для пропонується поміркувати про власну професійну ідентичності. У центрі пишеться займенник Я та коло нього малюються два круга – центральний та периферичний. Кожному учаснику пропонується з якостей, які були написані в асоціаціях на слово «вчитель» обрати ті, які, за його думкою, властиві йому. У центральному колі – найбільш яскраво виражені якості (червоним кольором), у периферичному – ті, які недостатньо розвинені (чорним кольором).

У результаті роботи виникає яскрава візуальна картина, яка дозволяє бачити як людина сприймає себе, які професійні риси характеру собі приписує.

Питання для ведучого:

1. Які слова, якості були названі серед асоціацій зі словом «вчитель»?

2. Яким буде збірний портрет вчителя у групі?

3. Які риси та які у центральному та периферичному колі написані учасниками групи?

4. Чи усвідомлюють учасники необхідність розвитку тих якостей, які потрапили до периферичного кола? Які шляхи можуть запропонувати?Последнее изменение этой страницы: 2016-04-19; Нарушение авторского права страницы; Мы поможем в написании вашей работы!

infopedia.su Все материалы представленные на сайте исключительно с целью ознакомления читателями и не преследуют коммерческих целей или нарушение авторских прав. Обратная связь - 3.236.55.22 (0.014 с.)