Вправа 2. Лідер у спілкуванніМы поможем в написании ваших работ!


Мы поможем в написании ваших работ!Мы поможем в написании ваших работ!


ЗНАЕТЕ ЛИ ВЫ?

Вправа 2. Лідер у спілкуванніМета: Розвивати вміння організовувати процес спілкування у формальних та неформальних об’єднаннях, визначати лідерські нахили.

Обладнання: картки з описом ролей: 1 учасник - підтримувати розмову з партнером у звичайній манері; 2 учасник - за будь-яку ціну захопити й утримати лідерство під час діалогу

Два виконавці отримують завдання у таємниці від групи і один від одного: перший – підтримувати розмову з партнером у звичайній манері, другий – за будь-яку ціну захопити й утримати лідерство під час діалогу. Потім ведучий пропонує їм організувати обговорення будь-якої проблеми. Після закінчення діалогу, який триває п’ять-сім хвилин, його стратегію й перебіг колективно аналізують.

Питання для ведучого:

  1. Яку позицій займав кожен з партнерів по спілкуванню?
  2. Яким чином позиція кожного проявлялася у спілкуванні?
  3. Назвіть специфічні прийоми захвату та утримання лідерства у спілкуванні, які використовувалися під час діалогу?

Вправа 3. Вміння слухати

Мета: розвивати здатність уважно вислуховувати товаришів, чути співрозмовників і розуміти зміст їх висловлювань.

Обладнання: картка зі зразком інструкції:

«Останній член вашої команди має:

1. Вишикувати свою групу в ряд.

2. Поміняти місцями третього й п’ятого учасників.

3. Запропонувати другому учаснику обійти ряд за годинниковою стрілкою і стати за передостаннім учасником.

4. Запропонувати першому учаснику підійти до останнього й висловити йому співчуття, що він виявився останнім».

З числа виконавців утворюють дві команди, які ставлять в умови змагання між собою. Завдання полягає в передачі інструкції від учасника до учасника по ланцюжку. Критеріями оцінки завдання виступають швидкість передачі та відсутність спотворень, причому останній критерій є суттєвішим. Тобто виграє та команда, яка передає інструкцію без спотворень або з мінімальними порушеннями її змісту і лише за однакових результатів враховується фактор часу.

Командам пропонується обрати капітанів, розділитися за номерами і приготуватися до передачі інструкції. Останній учасник має не розповісти, та виконати інструкцію.

Питання для ведучого:

  1. Що допомагало чи заважало під час вправи?

Вправа 4. Розмова

Мета: розвиток навичок слухання, підтримки бесіди, стимулювання співрозмовника до взаємодії.

Обладнання: не має

Вправа проводиться в групах з трьох чоловік.

Інструкція: «Під час виконання вправи двоє людей розмовляють, третій виступає в ролі «контролера». Будуть проведені три бесіди: кожний поговорить з кожним і кожний по черзі виступить у ролі контролера. Одна розмова розрахована хвилин на 8-10. Я буду стежити за часом і скажу вам, коли треба помінятися ролями. Розмовляючи в парі, дотримуйтесь наступного правила: перш ніж висловити свою думку з обговорюваної проблеми, слід повторити те, що сказав співрозмовник. Повторення може починатися словами: «ти думаєш…», «ти говориш…» тощо. Контролер стежить за дотриманням цього правила і має право втрутитися до розмови, якщо виконавці забувають його виконувати».

Тема для бесіди пропонується тренером і залежить від складу групи.

Питання для обговорення:

    1. Як впливало на бесіду повторення слів співрозмовника?

Вправа 5. Остання зустріч

Мета: удосконалення комунікативної культури.

Обладнання: не має

Уявіть собі, що заняття вже закінчилися, і ви маєте попро­щатися. Але чи встигли ви сказати один одному те, що хотіли? Може бути, що ви забули поділитися з групою своїми переживаннями? Мож­ливо, є людина, думку якої про себе ви хотіли б почути? Чи хочете ви подякувати комусь за щось? Зробіть це «тут і тепер».

Питання для ведучого:

Вправа проводиться без обговорення.

Самостійна робота: З наведеного нижче переліку завдань різного рівня складності оберіть одне. Термін виконання та форму звітності узгодьте з викладачем.

Перший рівень складності:

Завдання 1. Напишіть коротку промову на одну з запропонованих тем:

· "Слово — зброя. Як усяку зброю, його треба чистити й доглядати" (М. Рильський.)

· "Чудова думка втрачає всю свою цінність, якщо вона погано висловлена" (Вольтер).

· "Скажи будь-що, щоб я тебе побачив" (Сократ).

· "О слів жорстока і солодка влада!" (Б. Олійник).

Література:

1. Введенская Л.А. Культура и искусство речи / Л.А. Введенская, Л.Г. Павлова. – 2-е изд. – Ростов н/Д, 1999.

2. Введенская Л.А. Культура и техника речи : учеб. пособие / Л.А. Введенская, Л.Г. Павлова, В.П. Чихачев. – Ростов н/Д, 1994.

3. Булатова О.С. Педагогический артистизм : учеб. пособие для студентов высш. пед. учеб. заведений / О.С. Булатова. – М. : Академия, 2001. – 240 с.

4. Кан-Калик В.А. Учителю о педагогическом общении: кн. для учителя / В.А. Кан-Калик. – М. : Просвещение, 1987. – 190 с.

5. Клюев Е.В.Речевая коммуникация : учеб. пособие для ун-тов и вузов / Е.В. Клюев. – М., 1998.

6. Савостьянов А.И.Техника речи в профессиональной подготовке учителя / А.И. Савостьянов. – М., 1999.

7. Чехов М. Об искусстве актера // Литературное наследие : в 2 т. – М., 1986.

8. Якушева С.Д. Основы педагогического мастерства: учеб. пособие для преподавателей и студентов вузов и колледжей / С.Д. Якушева. – Оренбург, 2004.

Завдання 2.Дані пункти об'єднайте під однією назвою. Оберіть із|із| запропонованих варіантів найбільш правильну. Після цього наведіть інші прийоми (до 5), які підійдуть під обрану групу.

1. Повчання, мораль, нотації, зауваження. «Я ж тебе попереджала|попереджувала|», «Останнім часом ти так погано поводився, що я не дивуюся, що це сталося з|із| тобою».

2. Критика, звинувачення|обвинувачення|: «Ти сама у всьому винна».

3. Готові рішення|вирішення|, стандартні ради|поради|: «Я б», «Ти повинен».

4. Погрози, попередження|попереджувати|: «Якщо ти не заспокоїшся», «Спробуй ще раз нагрубіянити, і я».

5. Іронія, висміювання: «Ой, трагедія яка!».

6. Випитування, припущення: «Що сталося?» «Щось ти сьогодні дуже тихий, чи не двійка знову?»

7. Автоматичні відповіді

Варіанти відповідей.

1. Причини, що заважають|мішають| вести діалог з|із| дитиною|дитиною|

2. Прийоми, сприяючі організації спілкування|із||дитиною|.

3. Прийоми активного слухання

Другий рівень складності:

Завдання 3.Зробіть аналіз бар’єрів у спілкуванні, що можуть виникати між вчителем та учнями. Відповідь має бути оформлена у вигляді таблиці:

Вид бар’єру спілкування Приклад ситуації Можливі варіанти поведінки учасників взаємодії
     
Індивідуальні завдання: Проведіть діагностику за запропонованими методиками. Проаналізуйте отримані результати, спрогнозуйте позтивний/негативний вплив визначених якостей вашої особистості на подальше професійне становлення, розвиток та професійну діяльність Форма звіту - письмова  
         

Методика 1.Последнее изменение этой страницы: 2016-04-19; Нарушение авторского права страницы; Мы поможем в написании вашей работы!

infopedia.su Все материалы представленные на сайте исключительно с целью ознакомления читателями и не преследуют коммерческих целей или нарушение авторских прав. Обратная связь - 3.229.142.91 (0.011 с.)