Загальна характеристика стилів мисленняМы поможем в написании ваших работ!


Мы поможем в написании ваших работ!Мы поможем в написании ваших работ!


ЗНАЕТЕ ЛИ ВЫ?

Загальна характеристика стилів мислення  Синтезатор Ідеаліст Прагматик Аналітик Реаліст
Характерні особливості Інтеграцій-ний підхід   Асимілятив-ний або холистський підхід Еклектичний підхід   Формально-логічний, дедуктив­ний підхід Емпіричний, індуктивний під­хід
Шукає схожість в зовні несумісних речах Схильний до широко діапазону думок   “Підходить все, що працює” “Що-небудь та спрацює” Шукає “самий кращий спосіб”   Покладається на факти і думки експертів
Прагне до кон­флікту і синтезу   Прагне до ідеальних рішень   Шукає найкоротшу дорогу до одержання результату   Прагне до моде­лей чи формул   Прагне до рі­шень, які задовольня-ють невідкладні потреби
Має інтерес до змін   Має інтерес до людських цінностей   Має інтерес до інновацій   Має інтерес до “наукових” рішень   Цікавиться виключно конкретним результатом
Байдужий до даних без інтерпретації   Однаково цінує дані і теорію   Цінує будь-які дані або теорію, якщо вони дозволяють швидше досягти мети Віддає перевагу теорії і ме­тоду перед даними   Віддає перевагу фактам перед теорією  
Достоїнства У всякій справі сконцентрований на основних принципових припущеннях та положеннях Сконцентро-ваний на процесі, взаєминах   Сконцентрова-ний на віддачі, прибутку від вкладень   Сконцентро-ваний на плані і методі   Сконцентро-ваний на фактах і результатах
Звертає увагу інших на концепту-альні, теоретичні аспекти справи Звертає увагу інших на людські цінності, мотиви і прагнення   Звертає увагу інших на питання тактики і стратегії   Звертає увагу інших на дані і конкретні деталі   Звертає увагу інших на реальне положення справ і ресурси
Майстерний в запобіганні необґрунто-ваних вчинків,     Майстерний в чіткому формулюванні цілей   Майстерний у пошуку способів впливу, дії   Майстерний в плануванні і побудові моделей Майстерний в спрощенні ситуацій, збереженні потрібних ресурсів засобів
Краще за інших діє в ситуаціях напруженої дискусії, спора   Кращий за інших – в неструктурованих, неможливих для раціонального прогнозу ситуаціях, що зачіпають життєві цінності і відчуття Кращий за інших – в складних обставинах, підчас дії під впливом ситуації   Кращий за інших – в структурованих ситуаціях, що піддаються раціональному аналізу   Краще за інших діє в певних ситуаціях з ясною метою  
Забезпечує в групі дискусію і творчість Забезпечує широкий спектр поглядів Забезпечує експеримент і інновації   Забезпечує стабільність і структуру   Забезпечує енергетичний заряд, імпульс  
Недоліки Може: Може: Може: Може: Може:
Проявляти байдужість до досягнення згоди   Проігнорувати або забракувати “важкі”, неприємні дані   Проявляти байдужість до довгостроко-вих аспектів справи   Проявляти байдужість до людських цінностей і внутрішнього світу особистості Проігнорував-ти розбіжності в думках  
Грішити зайвим прагненням до зіткнень і конфлікту Затягувати вирішення при чималому виборі варіантів Надмірно поспішно добиватися віддачі від вкладень Грішити надмірно детальним плануванням і аналізом Грішити прагненням до надмірно спрощених рішень
Надмірно наполегливо добиватися змін і новизни (“змін ради змін”) Проявляти зайву наполегливість в прагненні до “досконалих, бездоганних” рішень Перестаратися в гонитві за вигодою   Дуже наполегливо добиватися можливості передбачити хід процесу Проявляти зайвий тиск для досягнення згоди і негайної відповіді
Занадто захопитися теоретизу-ванням Проглянути важливі деталі   Надмірно покладатися на те, що “продається” (має попит)   Проявляти негнучкість   Переоціню-вати отримані “факти” і опинятися у них у полоні  
Здаватися іншим необов'язко-вим, безвідпові-дальним Здаватися надмірно сентимента-льним   Здаватися іншим таким який легко йде на компроміс   Здаватися схильним до поляризованого “чорно-білого” мислення   Здаватися іншим орієнтованим лише на результат
Зовні виглядає Скептичним, таким, який бавиться; або може здаватися неуважним, реагує тільки коли з кимсь незгоден   Уважним, сприйнятли-вим; підбадьорюю-ча посмішка, часті кивки головою на знак згоди; хороший вербальний зворотний зв'язок з партнером   Відкритим, товариським; часто багато жартує, легко встановлює контакт з іншими; швидко погоджується   Холодним, замкнутим, часто важким для встановлення контакту і “прочитання”, через нестачу зворотного зв'язку з партнером може справляти враження такого, який не слухає Вас   Прямим, правдивим, переконливим часто згода або незгода швидко виражається невербальни-ми засобами (мімікою, поглядом, жестом, позою)  
Підчас бесіди часто говорить …. “А що коли ?..” “З іншого боку.” “Зовсім не обов'язково повинно бути так”   “Як Вам здається..” “Мені здається|видається|, що..” “Чи не думаєте Ви що?..”   “Мені це не підходить|пасує|.” “Я купую|купляю| це (американсь-кий варіант)” “Зараз ми зробимо це так, а там поглянемо.”   “Існує положення|становище| (закон), згідно з|згідно| яким.” “Якщо поглянути|подивитися| на це з точки зору|з погляду| логіки.” “Якщо підійти до цього науково.”   “Для мене вочевидь|очевидно|.” “Всім зрозуміло, що.” “Давайте дотримуватися фактів”  
Використовує у дискусії Ввідні речення, прикметникові та означальні конструкції Непрямі питання, допоміжні питання для досягнення згоди Приклади прецедентів, ілюстрації, стереотипні фрази, що висловлюють громадську думку Довгі, дискурсивні, правильно побудовані речення   Ясні, стислі, дескриптивні формулюван-ня  
Тон Сардонічний; скептичний; можуть звучати ноти незгоди, суперечки і виклику   обнадійливий; розташовує до бесіди; може здаватися розчарованим і ображеним, обуреним   Захоплений; може здаватися нещирим, лицемірним   Сухий, дисциплінова-ний; може здаватися твердим, упертим, таким, що дотримується заздалегідь заготовлених або обумовлених позицій Прямій, відвертий; упевнений; позитивний; може здаватися догматичним і зарозумілим, владним  
Схильний пропонувати іншим Альтернати-вні, опозиційні думки, концепції, теорії; запрошує до роздуму, помічає і вказує на протиріччя, безглуздості Відчуття, турботи про благо людей, міркування з приводу людських цінностей, цілей, завдань і діяльності   Нескладні ідеї; короткі особисті приклади для пояснення ідей   Загальні правила; конкретні дані; детальний, повний опис справ і подій   Думки; фактологічні характери-тики; по обставинах, короткі уїдливі анекдоти, колючості  
Отримує задоволення від Теоретичних, філософсь-ких, інтелектуальних дискусій   Обговорення людей і їх проблем на рівні емоцій   Жвавого обміну думками, “мозкової атаки” з приводу тактичних питань   Спланованого, раціонального аналізу і вивчення істотних питань   Короткого, прямого і відвертого, фактологіч-ного обговорення поточних невідкладних справ  
Не любить Розмови, які здаються спрощеними, поверхнево-ввічливими, фактоцентро-ваними, нудними, “світськими”   Розмови, які здаються дуже фактоцентро-ваними, обмеженими рамками даних, “дегуманізованими”; відкриті конфлікти, якщо лише вони не стосуються питань моральності або турботи про людей Розмови які здаються сухими, нудними, надмірно серйозними, позбавленими гумору, або теоретичними, філософськи-ми, аналітичними   Розмови, які здаються ірраціональ-ними, позбавленими логіки, безцільними, або дуже умоглядними, “не традицій-ними”, вільними від умовностей; “недоречні” жарти і гумор   Розмови, які здаються дуже теоретичнимисентимен-тальними, суб'єктив-ними, даремними, “багатомов-ними”  
У напруженому стані Відпускає жартики   Виглядає ображеним   Виглядає нудьгуючою людиною, якій все набридло   Замикається у собі, уникає людей   Збуджується  
Соціальні стереотипи “Баламут” “Завзятий сперечаль-ник” “Вихований” “Мила людина” “Жалісливий” “Політик” “Політикан” “Спритний” “Істукан” “Робот” “Зануда” “Придира” “Твердоло-бий” “Хват” “Лідер”

Методика 4.

Методика діагностування комунікативних та організаторських здібностей (КОЗ)

Інструкція до тесту

Методика визначення комунікативних і організаторських здібностеймістить 40 питань. На кожне питання слід відповісти «так» чи «ні». Якщо вам важко у виборі відповіді, необхідно обрати відповідну альтернативу. Час на виконання методики 10-15 хвилин.

Тестовий матеріал

 1. Чи є у вас бажання вивчати людей і встановлювати знайомства з|із| різними людьми?
 2. Чи подобається вам займатися суспільною працею?
 3. Чи довго вас непокоїть|турбує| почуття образи яку спричинив вам будь-хто|будь-ким| з|із| ваших товаришів?
 4. Чи завжди вам важко орієнтуватися у критичній ситуації?
 5. Чи багато у вас друзів, з|із| якими ви постійно спілкуєтеся?
 6. Чи часто вам вдається схилити більшість своїх товаришів до прийняття|приймання| ними вашої думки?
 7. Чи Вірно, що вам приємно і простіше проводити час за книгами або за яким-небудь|будь-яким| іншим заняттям, ніж з|із| людьми?
 8. Якщо виникли деякі перешкоди в здійсненні ваших намірів, чи легко вам відмовитися від своїх намірів?
 9. Чи легко ви встановлюєте контакти з|із| людьми, які старше за вас за віком?
 10. Чи любите|кохаєте| ви вигадувати або організовувати зі|із| своїми товаришами різні ігри і розваги?
 11. Чи важко вам включатися в нові для вас компанії (колективи)?
 12. Чи часто ви відкладаєте на інші дні справи|речі|, які потрібно було виконати сьогодні?
 13. Чи легко вам вдається встановлювати контакти і спілкуватися з|із| незнайомими людьми?
 14. Чи прагнете ви добитися того, аби|щоб| ваші товариші діяли відповідно до вашої думки?
 15. Чи важко ви освоюєтеся у новому колективі?
 16. Чи Вірно, що у вас не буває конфліктів з|із| товаришами через невиконання ними своїх обіцянок, зобов'язань, обов'язків?
 17. Чи прагнете ви при слушній нагоді познайомитися і поговорити з|із| новою людиною?
 18. Чи часто при вирішенні важливих|поважних| справ|речей| ви берете ініціативу на себе?
 19. Чи дратують|подразнюють| вас оточуючі |навколишні| люди і чи хочеться вам побути одному?
 20. Чи правда, що ви погано орієнтуєтеся в незнайомій для вас обстановці?
 21. Чи подобається вам постійно знаходитися|перебувати| серед людей?
 22. Чи виникає у вас роздратування, якщо вам не вдається закінчити розпочату справу|річ|?
 23. Чи відчуваєте ви утруднення, якщо доводиться проявити ініціативу, аби|щоб| познайомитися з|із| новою людиною?
 24. Чи правда, що ви стомлюєтеся від частого спілкування з|із| товаришами?
 25. Чи любите|кохаєте| ви брати участь в колективних іграх?
 26. Чи часто ви проявляєте ініціативу при вирішенні питань, які зачіпають інтереси ваших товаришів?
 27. Чи правда, що ви відчуваєте|почуваєте| себе невпевнено серед незнайомих людей?
 28. Чи Вірно, що ви рідко прагнете довести свою правоту?
 29. Чи вважаєте|гадаєте| ви, що вам не представляє|уявляє| особливого труда внести пожвавлення|оживлення| до малознайомої групи?
 30. Чи приймаєте ви участь в суспільній|громадській| роботі в школі (на виробництві) ?
 31. Чи прагнете ви обмежити круг|коло| своїх знайомих?
 32. Чи Вірно, що ви не прагнете відстоювати свою думку або рішення|вирішення|, якщо воно не відразу було прийняте товаришами?
 33. Чи відчуваєте|почуваєте| ви себе невимушено, якщо потрапили до незнайомого колективу?
 34. Чи охоче ви приступаєте до організації різних заходів для своїх товаришів?
 35. Чи правда, що ви не відчуваєте|почуваєте| себе досить|достатньо| упевненим і спокійним, коли доводиться говорити що-небудь великій групі людей?
 36. Чи часто ви спізнюєтеся на ділові зустрічі, побачення?
 37. Чи Вірно, що у вас багато друзів?
 38. Чи часто ви опиняєтеся у центрі уваги своїх товаришів?
 39. Чи часто ви збентежені|збентежуєте|, почуваєте незручність при спілкуванні з|із| малознайомими людьми?
 40. Чи правда, що ви не дуже упевнено відчуваєте|почуваєте| себе в оточенні великої групи своїх товаришів?

Ключ|джерело|

Комунікативні здібності Відповіді
(+) та 1, 5, 9, 13, 17, 21, 25, 29, 33, 37
(-) немає 3, 7, 11, 15, 19, 23, 27, 31, 35, 39
Організаторські здібності (+) та 2, 6, 10, 14, 18, 22, 26, 30, 34, 38
(-) немає 4, 8, 12, 16, 20, 24, 28, 32, 36, 40

Обробка результатів тесту

Визначаються рівні комунікативних і організаторських здібностей залежно від набраних балів по цих параметрах. Максимальна кількість балів окремо по кожному параметру – 20. Підраховуються бали окремо по комунікативним і окремо по організаторським здібностям за допомогою ключа для обробки даних.

За кожну відповідь «так» чи «ні|або ні|», що співпадає з|із| ключем|джерелі| приписується один бал.

Аналіз результатів:

Експериментально встановлено|установлений| п'ять рівнів комунікативних і організаторських схильностей. Зразковий розподіл балів по цих рівнях показаний нижче.

Рівні комунікативних і організаторських схильностей

Сума балів 1-4 5-8 9-12 13-16 17-20
Рівень Дуже низький Низький Середній Високий Вищий

Ті, хто набрав 1-4 бали, характеризуються низьким рівнем прояву комунікативних і організаторських здібностей.

Ті, хто набрали 5-8 балів мають комунікативні і організаторські здібності на рівні нижче середнього. Вони не прагнуть до спілкування, вважають за краще проводити час наодинці з собою. У новій компанії або колективі відчувають себе скуто. Зазнають труднощі у встановленні контактів з людьми. Не відстоюють своєї думки, важко переживають образи. Рідко проявляють ініціативу, уникають самостійних рішень.

Для тих, хто набрав 9-12 балів, характерний середній рівень прояву комунікативних і організаторських здібностей. Вони прагнуть до контактів з людьми, відстоюють своє, проте потенціал їх здібностей не відрізняється високою стійкістю. Потрібна подальша виховна робота по формуванню і розвитку цих якостей особи.

Оцінка 13-16 балів свідчить про високий рівень прояву комунікативних і організаторських здібностей. Вони не лякаються нової обстановки, швидко знаходять друзів, прагнуть розширити круг своїх знайомих, допомагають близьким і друзям, проявляють ініціативу у спілкуванні, здатні приймати рішення у важких, нестандартних ситуаціях.

Вищий рівень комунікативних і організаторських здібностей (17-20 балів) свідчить про сформовану потребу в комунікативній і організаторській діяльності. Вони швидко орієнтуються у важких ситуаціях. Невимушено поводяться в новому колективі. Ініціативні. Приймають самостійні рішення. Відстоюють свою думку і добиваються схвалення своїх рішень. Люблять організовувати ігри, різні заходи. Наполегливі і одержимі в діяльності.

Методика 5.

Визначення рівня емпатійності (І.М.Юсупова)

Інструкція до тесту

Для виявлення рівня емпатійних тенденцій необхідно, відповідаючи на кожне з 36 тверджень, приписувати відповідям такі числа: якщо Ви відповіли «не знаю» — 0, відповіді «ні, ніколи» — припишіть 1, «іноді» — 2, «часто» — 3, «майже завжди» — 4 і відповіді «так, завжди» — 5. Відповідати потрібно на всі пункти.

Тестовий матеріал

 1. Мені більше подобаються книги про подорожі, ніж книги із серії «Життя відомих людей».
 2. Дорослих дітей дратує турбота батьків.
 3. Мені подобається розмірковувати про причини успіхів і невдач інших людей.
 4. Серед усіх музичних передач віддаю перевагу передачам про сучасну музику.
 5. Надмірну дратівливість і несправедливі докори хворого треба терпіти, навіть якщо вони продовжуються роками.
 6. Хворій людині можна допомогти навіть словом.
 7. Стороннім людям не слід втручатися в конфлікт між двома людьми.
 8. Старі люди, як правило, уразливі без причин.
 9. Коли в дитинстві слухав сумну історію, на мої очі самі по собі наверталися сльози.
 10. Роздратований стан моїх батьків впливає на мій настрій.
 11. Я байдужий до критики на мою адресу.
 12. Мені більше подобається розглядати портрети, ніж картини з пейзажами.
 13. Я завжди прощав усе батькам, навіть якщо вони були неправі.
 14. Якщо кінь погано тягне, його потрібно підганяти.
 15. Коли я читаю про драматичні події в житті людей, то відчуваю, немов це відбувається зі мною.
 16. Батьки ставляться до своїх дітей справедливо.
 17. Коли я бачу підлітків чи дорослих, які сваряться, я втручаюся.
 18. Я не звертаю увагу на поганий настрій своїх батьків.
 19. Я довго спостерігаю за поведінкою тварин, відклавши інші справи.
 20. Фільми і книги можуть викликати сльози тільки у несерйоз­них людей.
 21. Мені подобається спостерігати за виразом облич і поведінкою незнайомих людей.
 22. У дитинстві я приводив додому кішок і собак.
 23. Усі люди необґрунтовано озлоблені.
 24. Дивлячись на сторонню людину, я хочу вгадати, як складеться її життя.
 25. У дитинстві молодші за віком ходили за мною по п’ятах.
 26. Побачивши покалічену тварину, я намагаюся їй чимось допомогти.
 27. Людині стане легше, якщо уважно вислухати її скарги.
 28. Побачивши вуличну пригоду, я намагаюся не потрапляти у число свідків.
 29. Молодшим подобається, коли я пропоную їм свою ідею, справу чи розвагу.
 30. Люди перебільшують здатність тварин відчувати настрій своїх господарів.
 31. Зі скрутної конфліктної ситуації людина повинна виходити самостійно.
 32. Якщо дитина плаче, на те є свої причини.
 33. Молодь повинна задовольняти будь-які прохання і дивацтва стариків.
 34. Мені хотілося розібратися, чому деякі мої однокласники іноді замислювалися.
 35. Безпритульних домашніх тварин необхідно відловлювати і знищувати.
 36. Якщо мої друзі починають обговорювати зі мною свої особисті проблеми, я намагаюся перевести розмову на іншу тему.

Ключ|джерело|

 • «не знаю» — 0 балів
 • «ні, ніколи» —1 бал
 • «іноді» — 2 бали
 • «часто» — 3 бали
 • «майже завжди» — 4 бали
 • «так, завжди» — 5 балів

Обробка результатів тесту

Перш ніж підрахувати отримані результати, перевірте ступінь відвертості, з яким Ви відповідали. Чи не відповіли Ви «не знаю» на деякі з тверджень під номерами: 3, 9, 11, 13, 28, 36, а також чи не позначили пункти 11, 13, 15, 27 відповідями «так, завжди?». Якщо це так, то Ви побажали бути відвертими перед собою, а в деяких випадках прагнули виглядати в кращому світлі. Результатам тестування можна довіряти, якщо на всі перераховані твердження Ви дали не більш трьох нещирих відповідей, якщо на чотири — варто засумніватися в їхній вірогідності, а якщо на п’ять — можете вважати, що роботу виконали даремно.

Тепер підсумуйте всі бали, приписані відповідям на пункти: 2, 5, 8, 9, 10, 12, 13, 15, 16, 19, 21, 22, 24, 25, 26, 27, 29, 32. Порівняйте результат зі шкалою розвиненості емпатійних тенденцій.

Аналіз результатів:

Якщо Ви набрали від 82 до 90 балів — це дуже високий рівень емпатійності. У Вас болісно розвинуте почуття співпереживання. У спілкуванні, як барометр, тонко реагуєте на настрій співрозмовника, який ще не встиг сказати ні слова. Вам важко від того, що навколишні використовують Вас як громовідвід, обрушуючи на Вас свій емоційний стан. Погано почуваєте себе в присутності «важких» людей. Дорослі і діти охоче довіряють Вам свої таємниці і звертаються за порадою. Нерідко відчуваєте комплекс провини, побоюючись завдати людям клопоту; не тільки словом, а й поглядом боїтеся зачепити їх. Тривога за рідних і близьких не полишає Вас. Водночас Ви самі дуже вразливі. Можете страждати, побачивши скалічену тварину, чи не знаходити собі місця від випадкового холодного привітання Вашого шефа. Ваша вразливість часом довго не дає заснути. Будучи засмученим, потребуєте емоційної підтримки збоку інших. З таким ставленням до життя Ви близькі до невротичних зривів. Потурбуйтеся про психічне здоров’я.

Від 63 до 81 бала — висока емпатійність. Ви чуттєві до нестатків і проблем навколишніх, великодушні, схильні багато чого їм прощати. З непідробним інтересом ставитеся до людей. Вам подобається «читати» їхні обличчя і «заглядати» в їхнє майбутнє. Ви емоційно чуйні, товариські, швидко встановлюєте контакти з навколишніми і знаходите спільну мову. Мабуть, і діти тягнуться до Вас. Навколишні цінують Вашу щиросердність. Ви намагаєтеся не допускати конфліктів і знаходити компромісні рішення. Добре переносите критику на свою адресу. Оцінюючи події, більше довіряєте своїм почуттям і інтуїції, ніж аналітичним висновкам. Волієте працювати з людьми, ніж наодинці. Постійно маєте потребу в соціальному схваленні своїх дій. Попри всі перелічені якості, Ви не завжди акуратні в точній і копіткій роботі. Не треба особливих зусиль, щоб вивести Вас з рівноваги.

Від 37 до 62 балів — нормальний рівень емпатійності, властивий переважній більшості людей. Навколишні не можуть назвати Вас «товстошкірим», але водночас Ви не належите до числа особливо чуттєвих. У міжособистісних стосунках судити про інших більш схильні за їхніми вчинками, ніж довіряти своїм особистим враженням. Ви не позбавлені емоційних проявів, але здебільшого вони перебувають під самоконтролем. У спілкуванні уважні, намагаєтеся зрозуміти більше, ніж сказано словами, але при зайвому впливі почуттів співрозмовника втрачаєте терпіння. Намагаєтеся делікатно не висловлювати свою точку зору, не будучи упевненим, що вона буде прийнята. При читанні художніх творів і перегляді фільмів частіше стежите за дією, ніж за переживаннями героїв. Відчуваєте труднощі у прогнозі розвитку відносин між людьми, тому, трапляється, їхні вчинки виявляються для Вас несподіваними. У Вас немає розкутості почуттів, і це заважає Вашому повноцінному сприйняттю людей.

12—36 балів — низький рівень емпатійності. Ви відчуваєте ускладнення у встановленні контактів з людьми, незатишно почуваєте себе у великій компанії. Емоційні прояви у вчинках навколишніх часом здаються Вам незрозумілими і позбавленими змісту. Віддаєте перевагу окремим захопленням конкретною справою, а не роботі з людьми. Ви — прихильник точних формулювань і раціональних рішень. Імовірно, у Вас мало друзів, а тих, хто є, цінуєте більше за ділові якості і ясний розум, ніж за чуйність. Люди платять Вам тим самим.

11 балів і менше — дуже низький рівень. Емпатійні тенденції особистості не розвинуті. Вам важко першим почати розмову, тримаєтеся окремо від товаришів по службі. Особливо важкі контакти з дітьми й особами, набагато старшими за Вас. У міжособистісних стосунках нерідко виявляєтеся в несприятливому становищі. Багато в чому не знаходите взаєморозуміння з навколишніми. Любите гострі відчуття, надаєте перевагу спортивним змаганням, а не мистецтву. У діяльності занадто сконцентровані на собі. Ви можете бути дуже продуктивними в індивідуальній роботі, у взаємодії ж з іншими не завжди виглядаєте найкращим чином. Болісно переносите критику на свою адресу, хоча можете на неї бурхливо не реагувати. Необхідна гімнастика почуттів.

Методика 6.

Методика визначення головного типу сприйняття

Інструкція до тесту:

У кожної людини є своя провідна система, за допомогою якої вона орієнтується в навколишньому світі. Спілкування відбувається успішно, якщо співрозмовники можуть погоджувати свої системи і вести спілкування «однією мовою». Цей тест дає мож­ливість більш чітко визначити, яка система є для вас провідною.

Прочитайте наступні твердження та обведіть обрані Вами відповіді».

Тестовий матеріал

 1. Якби Вам запропонували витратити 1000 доларів на один із цих предметів, що б Ви вибрали?

а) нові м’які меблі;

б) новий музичний центр;

в) новий телевізор.

 1. Виберіть для себе один із трьох способів проведення часу:

а) залишитися вдома і приготувати що-небудь смачне;

б) сходити на концерт;

в) подивитися кіно.

 1. Що б Ви хотіли вихідного дня?

а) провести цікаву зустріч чи семінар;

б) погуляти недалеко від будинку;

в) залишитися вдома відпочити і нікуди не виходити.

 1. Який із цих будинків Ви обрали б?

а) із прекрасною панорамою з вікна;

б) у районі з чистим повітрям і легким бризом з моря;

в) у спокійному місці.

 1. Куди Ви хотіли б піти?

а) на весілля;

б) виставку;

в) вечірку з колегами.

 1. Як Ви себе охарактеризуєте?

а) у прекрасній фізичній формі;

б) розумний (а), інтелігентний (а);

в) сексапільний(а).

 1. Як Ви бажаєте підтримувати стосунки?

а) по телефону;

б) залишаючи записки і листи;

в) обідаючи разом.

 1. Коли Ви разом з коханим(ою), як Ви проводите час?

а) розмовляєте;

б) пестите один одного;

в) дивитися один на одного.

9.Якщо Ви ніяк не можете знайти ключі, що Ви робите?

а) оглядаєте все навколо;

б) трусите сумку, щоб почути їх дзенькіт;

в) намацуєте їх у кишенях.

10.Що б Ви взяли із собою на безлюдний острів?

а) хороші книжки;

б) радіоприймач;

в) улюблений спальний мішок.

11.Як би Ви охарактеризували свою манеру вдягатися?

а) бездоганно;

б) вільно;

в) як доведеться.

12.Як би Вам хотілося бачити себе одягненим?

а) модно;

б) дуже елегантно;

в) зручно.

13.Якби в мене були гроші, то я б...

а) купив(ла) собі красивий будинок;

б) мандрував (ла) світом;

в) поліпшив(ла) своє становище в суспільстві.

14.Що для Вас створює еротичну обстановку?

а) м’яке освітлення;

б) парфуми;

в) відповідна музика.

Обробка результатів тесту

А тепер подивимося, що в нас вийшло. Для цього підрахуємо суму відповідей по кожному з трьох типів сприйняття: зоровому, слуховому, чуттєвому.

На основі нижченаведеного ключа підсумуємо відповіді кожного типу, даючи 1 бал за відповідь.

а) чуттєвий б) слуховий в) зоровий
а) чуттєвий б) слуховий в) зоровий
а) слуховий б) зоровий в) чуттєвий
а) зоровий б) чуттєвий в) слуховий
а) чуттєвий б) зоровий в) слуховий
а) зоровий б) слуховий в) чуттєвий
а) слуховий б) зоровий в) чуттєвий
а) слуховий б) чуттєвий в) зоровий
а) зоровий б) слуховий в) чуттєвий
а) зоровий б) слуховий в) чуттєвий
а) зоровий б) слуховий в) чуттєвий
а) слуховий б) зоровий в) чуттєвий
а) чуттєвий б) зоровий в) слуховий
а) зоровий б) чуттєвий в) слуховий

Отримані три цифри і покажуть співвідношення типів сприйняття особисто у Вас.

Аналіз результатів:

Якщо найбільший бал вийшов за зоровим сприйняттям — виходить, Ви — візуал і насамперед орієнтуєтеся на зорову інформацію.

Якщо бал за слуховим сприйняттям найбільший, це означає — Ви аудіал, що у світі для Вас найважливішими є звуки й інформація, передана звуком.

Найбільший бал за типом «чуттєвий» свідчить про важливість для Вас шкіряних відчуттів. Ви — кінестетик і дотик для Вас важливіший за слова і те, що Ви бачите.

Література:Последнее изменение этой страницы: 2016-04-19; Нарушение авторского права страницы; Мы поможем в написании вашей работы!

infopedia.su Все материалы представленные на сайте исключительно с целью ознакомления читателями и не преследуют коммерческих целей или нарушение авторских прав. Обратная связь - 3.236.253.192 (0.014 с.)