Петюх В. М., Торгова Л. В., Гриненко А. М. Издательство: КНЕУ: 2003.)Мы поможем в написании ваших работ!


Мы поможем в написании ваших работ!Мы поможем в написании ваших работ!


ЗНАЕТЕ ЛИ ВЫ?

Петюх В. М., Торгова Л. В., Гриненко А. М. Издательство: КНЕУ: 2003.)Завдання: Оберіть 3 дитячі казки та визначте існування конфлікту, сутність конфлікту та опишіть такий конфлікт за наступною схемою:

Структура конфлікту

1. Інцидент зіткнення – Перша сутичка конфліктуючих сторін, з якої почався конфлікт.

2. Інтереси сторін – вони відображають життєву спрямованість людей (кожній позиції відведено центральне місце у процесі аналізу суті конфлікту)

3. Суб’єкт конфлікту – різноспрямовані сили, що намагаються реалізувати своїх інтереси в умовах суперечності (від індивіда, соціальних, політичних, економічних груп і злочинних угруповань до організації, держав, міжнаціональних об’єднань)

4. Об’єкт конфлікту – це те, через що виникає конфлікт між суб’єктами, на що претендує кожен з учасників (матеріальне або ідеальне)

5. Конфліктна ситуація -= вона є основою конфлікту, що передує йому, і може існувати, не проявляючись. Конфліктна ситуація переростає в конфлікт, коли відбувається пряме відкрите зіткнення опонентів, які претендують на один і той самий об’єкт. Розв’язання конфлікту можливе тільки за умов вичерпання конфліктної ситуації навколо об’єкта конфлікту.

6. Мотивація конфлікту – це система мотивів (внутрішніх спонукань), що призводять до виникнення міжособистісних, внутрішньо особистісних, між групових та інших типів конфліктів.

Другий рівень складності:

Завдання 3.Прочитайте нижче наведені педагогічні ситуації. Проаналізуйте те яким чином була вирішена ситуація, можливі варіанти вирішення конфлікту, оберіть найбільш продуктивний стиль рішення, складіть карту можливостей.

Карта можливостей

Можливий підхід (детальний опис) Можливі реакції іншої сторони Ймовірність реакції (від 1 до 5) Бажаний результат (від 1 до 5) Кінцева оцінка (ймовірність, бажаність)
Ухилення        
Пристосування        
Конкуренція        
Компроміс        
Співпраця        

Шкала оцінок:

1 – найменш імовірна;

3 – середня ймовірність (бажаність невизначена);

5 – найбільш імовірна (бажана)

Під час виконання завдання спирайтеся на наведений приклад.

Приклад: Ситуація «Планування можливостей»

Уявіть, що до вас звернувся за порадою учень старшого класу. Його хвилювало. Те що після довгої дружб з однокласником вони стали віддалятися один від одного. Ось як учень описав ситуацію: Я не знаю, що робити? Я відчуваю, що Сергій стає замкнутий, не виявляє особливої уваги до нашої дружби. Але в минулому ми були дуже добрими друзями. Я б не хотів втрачати його дружбу.»

Що можна порадити Сергію?

А. Обговорити проблему з товаришем.

Б. Намагатися відновити дружні відносини іншим способом.

В. Залишити все так, як є.

Карта можливостей

Можливий підхід (детальний опис) Можливі реакції іншої сторони Ймовірність реакції (від 1 до 5) Бажаний результат (від 1 до 5) Кінцева оцінка (ймовір-ність, бажа-ність)
Ухилення: не підтримувати спілкування Взаємовідносини обірвуться одразу
Пристосування: залишити все, як є Взаємовідносини обірвуться поступово
Компроміс: при нагоді провести бесіду, поспілкуватися про проблеми, які виникли в спілкуванні, розібратися, що перешкоджає подальшому спілкуванню Взаємовідносини обірвуться якимось чином            
Співпраця: використати глибинні преваги взаємовідношень та з’ясувати взаємні преваги, що будуть при відновленні дружби Взаємовідносини обірвуться якимось чином, чи відносини налагодяться і будуть продовжуватися     3;3     2;4     6;12

Ситуації для аналізу:

Ситуація 1.

На уроці математики вчителька кілька разів робила зауваження учню, який нічого не робив. На зауваження учительки він не реагував, продовжуючи заважати іншим. Учителька припинила урок. Клас зашумів, а винуватець продовжував сидіти на своєму місці. Учителька сіла за стіл і стала писати в журналі. Учні займалися своїми справами. Так пройшло двадцять хвилин. Продзвенів дзвінок, учителька підвелась і сказала, що весь клас залишається після уроків. Усі зашуміли.

Ситуація 2.

Викладач спеціальної технології почав заняття з перевірки виконання письмового домашнього завдання. В учня О. не було домашнього завдання й зошита з предмета. Викладач, не виявивши причини невиконання завдання, почав вичитувати учня, заявивши, що він ледар. У відповідь О. у різкій формі відповів, що взагалі не збирається заводити зошит із цього предмета. Тоді викладач веліла О. вийти з кабінету, на що учень відповів: «І не подумаю». «Раз так, я сама піду», - сказала вчителька й пішла.

У збудженому стані викладач прийшла до директора училища, усе розповіла та заявила, що поки учень не вийде з кабінету, вона не буде проводити заняття.

Індивідуальні завдання: Проведіть діагностику за запропонованими методиками. Проаналізуйте отримані результати, спрогнозуйте позтивний/негативний вплив визначених якостей вашої особистості на подальше професійне становлення, розвиток та професійну діяльність Форма звіту - письмова

Методика 1.

Діагностика типових способів поведінки в конфліктних ситуаціях

(за допомогою тесту Томаса)

Інструкція до тесту:

Виберіть будь-ласка те твердження, яке здається Вам найбільш підходящим для вашої поведінки. Відповіді запишіть у бланку відповідей.

Тестовий матеріал

1.
А. Інколи я дозволяю іншим брати на себе відповідальність за вирішення спірного питання
Б. Чим обговорювати те, в чому ми розходимося, я намагаюсь звернути увагу на те, з чим ми обидва згодні.
2.
А. Я намагаюся знайти компромісне рішення
Б. Я намагаюся владнати справу з урахуванням інтересів іншого
3.
А. Зазвичай я наполегливо намагаюся добитися свого
Б. Я стараюся заспокоїти іншого і, головним чином, зберегти наші відносини
4.
А. Я намагаюся знайти компромісне рішення
Б. Інколи я поступаюся своїми власними інтересами заради інтересів іншого
5.
А. Під час в ладнання спірної ситуації, я постійно намагаюся знайти підтримку у іншого
Б. Я намагаюся зробити у се, щоб уникнути непотрібної напруги
6.
А. Я намагаюся уникнути виникнення неприємностей для себе
Б. Я намагаюся добитися успіху
7.
А. Я намагаюся відкласти вирішення спірного питання, щоб з часом вирішити його повністю
Б. Я вважаю можливим в чомусь поступитися, щоб в іншому добитися свого
8.
А. Зазвичай я наполегливо намагаюся досягти свого
Б. Я першим стараюся визначити те, в чому полягають усі інтереси і питання
9.
А. Я думаю, що не завжди потрібно хвилюватися через якісь непорозуміння
Б. Я докладаю зусиль, щоб добитися свого
10.
А. Я твердо прагну досягти свого
Б. Я намагаюся знайти компромісне рішення

 

11.
А. Насамперед я намагаюся чітко визначити, в чому полягають усі інтереси
Б. Я намагаюся заспокоїти іншого і, головним чином, зберегти наші відносини
12.
А. Часто я уникаю позиції, яка може викликати суперечки
Б. Я даю можливість іншому в чомусь залишитись при своїй думці, якщо він також йде мені на зустріч
13.
А. Я пропоную середню позицію
Б. Я наполягаю, щоб було зроблено по-моєму
14.
А. Я повідомляю іншому свою точку зору і запитую про його погляди
Б. Я намагаюся показати іншому логіку і перевагу моїх поглядів
15.
А. Я намагаюся заспокоїти іншого і, головним чином зберегти наші відносини
Б. Я намагаюся зробити все необхідне, щоб уникнути напруги
16.
А. Я прагну не зачіпати почуття іншого
Б. Я стараюсь переконати іншого в перевагах моєї позиції

17.
А. Я твердо прагну досягти свого
Б. Я прагну зробити усе, щоб уникнути непотрібної напруги
18.
А. Якщо це зробить іншого щасливим, я дам йому можливість настояти на своєму
Б. Я даю іншому можливість в чомусь залишитись при своїй думці, якщо він також іде мені на зустріч
19.
А. Насамперед я намагаюсь чітко визначити, в чому полягають усі порушені питання і інтереси
Б. Я прагну відкласти вирішення спірного питання, щоб з часом вирішити його остаточно
20.
А. Я намагаюся одразу вирішити наші непорозуміння
Б. Я намагаюся знайти краще співвідношення переваг і втрат для нас обох
21.
А. Під час проведення переговорів, я намагаюся бути уважним до бажань іншого
Б. Я зажди схиляюсь до прямого обговорення проблеми
22.
А. Я намагаюся знайти позицію, яка знаходиться посередині між моєю позицією і точкою зору іншої людини
Б. Я відстою свої бажання
23.
А. Як правило, я піклуюся про те, щоб задовольнити бажання кожного з нас
Б. Інколи я надаю можливість іншим взяти на себе відповідальність за вирішення спірного питання
24.
А. Якщо позиція іншого здається йому дуже важливою, я намагаюся піти на зустріч його бажанням
Б. Я прагну переконати іншого прийти до компромісу
25.
А. Я намагаюся показати іншому логіку і переваги моїх поглядів
Б. Під час переговорів я намагаюся бути уважним до бажань іншого

 

26.
А. Я пропоную середню позицію
Б. Я майже завжди піклуюся про те, щоб задовольнити бажання кожного з нас
27.
А. Часто я уникаю займати позицію, яка може викликати суперечки
Б. Якщо це зробить іншого щасливим, я дам йому можливість настояти на своєму
28.
А. Зазвичай я наполегливо прагну досягти свого
Б. Під час в ладнання ситуації, я зазвичай намагаюся знайти підтримку у іншого
29.
А. Я пропоную середню позицію
Б. Думаю, що не завжди варто хвилюватися через якісь непорозуміння

30.
А. Я прагну не зачіпати почуття іншого
Б. Я завжди займаю таку позицію в спірному питанні, щоб ми разом з іншою зацікавленою особою могли досягти успіху

Бланк відповідей до методики К. Томаса

Прізвище та ім’я ___________________________, Років _________

1 А Б 2 Б А 3 А Б 4 А Б 5 А Б 6 Б А 7 Б А 8 А Б 9 Б А 10 А Б 11 А Б 12 Б А 13 Б А 14 Б А 15 Б А 23 А Б 24 Б А 25 А Б 26 Б А 27 А Б 28 А Б 29 А Б 30 Б А 16 Б А 17 А Б 18 Б А 19 А Б 20 А Б 21 Б А 22 Б А

Обробка результатів тесту:

Якщо обраний варіант відповіді збігається з ключем, то опитуваний отримує один бал. Потім знаходимо суму балів по кожному з можливих варіантів поведінки в конфліктній ситуації. Отримані кількісні показники порівнюються між собою для виявлення домінуючих тенденцій поведінки людини в конфліктній ситуації.

Ключ|джерело| до тесту

змагання — За, 66, 8а, 96,10а, 136, 146,166, 17а, 226,25а, 28а;

співробітництво — 26,5а, 86,11 а, 14а, 19а, 20а, 216,23а, 266,286,306;

компроміс — 2-а, 4а, 76,106,126, 1За, 186, 206,22а, 246,26а, 29а;

уникнення — 1а, 56,7а, 9а, 12а, 156, 176,196,21а, 236,27а, 296;

пристосування — 1 б, 36,46, ба, 11 б, 15а, 16а, 18а, 24а, 256,276,30а.Последнее изменение этой страницы: 2016-04-19; Нарушение авторского права страницы; Мы поможем в написании вашей работы!

infopedia.su Все материалы представленные на сайте исключительно с целью ознакомления читателями и не преследуют коммерческих целей или нарушение авторских прав. Обратная связь - 35.173.35.159 (0.019 с.)