Тест визначення рівня перцептивно-невербальноїМы поможем в написании ваших работ!


Мы поможем в написании ваших работ!Мы поможем в написании ваших работ!


ЗНАЕТЕ ЛИ ВЫ?

Тест визначення рівня перцептивно-невербальноїКомпетентності (Г.Я.Розен)

Інструкція до тесту

Прочитайте уважно кожне питання| і виберіть один із запропонованих варіантів відповіді (1, 2, 3).

Тестовий матеріал

 1. Чи добре ви знаєте мову|язиці| жестів?
  1. так|та|;
  2. і так|та|, і ні;
  3. ні.
 2. Чи чутливі ви до чужих потреб?
  1. так|та|, чутливий;
  2. не знаю;
  3. ні, не чутливий.
 3. Чи відразу ви помічаєте, що комусь стало нудно при розмові з|із| вами?
  1. відразу;
  2. вірно щось середнє;
  3. не помічаю взагалі.
 4. Ви умієте слухати інших?
  1. так|та|, умію;
  2. і так|та|, і ні
  3. ні, не умію.
 5. Чи завжди ви однаково ввічливі у спілкуванні?
  1. так|та|, завжди;
  2. залежно від обставин;
  3. ніколи.
 6. Чи можете ви негайно визначити, що хтось із|із| співрозмовників засуджує вас?
  1. так|та|, можу;
  2. не завжди;
  3. ні, не можу.
 7. Чи завжди ви вірно оцінюєте інших людей?
  1. так|та|, завжди;
  2. від випадку до випадку;
  3. ніколи.
 8. Чи можете ви відразу відчути, що викликаєте|спричиняєте| у співрозмовника|співрозмовника| симпатію?
  1. так|та|, можу;
  2. і так|та|, і ні;
  3. ні, не можу.
 9. Чи здатні|здібні| ви передбачити|пророчити|, між ким з ваших знайомих може зав'язатися дружба?
  1. так|та|, здатний|здібний|;
  2. не знаю;
  3. ні, не здатний|здібний|.
 10. Чи завжди ви відчуваєте|почуваєте|, що у співрозмовника є щось приховане на розумі|глузді|?
  1. так|та|, завжди;
  2. залежно від обставин;
  3. не завжди.
 11. Чи умієте ви вчасно відчути, коли не слід бути дуже|занадто| наполегливим?
  1. так|та|, умію;
  2. коли як;
  3. ні, не умію.
 12. Чи часто люди приходять до вас зі|із| своїми проблемами?
  1. часто;
  2. від випадку до випадку;
  3. рідко.
 13. Як ви думаєте, чи завжди вам удається розпізнати брехню?
  1. думаю, що завжди;
  2. не знаю;
  3. думаю, що ні.
 14. Чи відразу ви відчуваєте|почуваєте|, що співрозмовник перебуває у поганому настрої?
  1. так|та|, відразу;
  2. і так|та|, і ні;
  3. ні, не відразу.
 15. Чи передчуваєте ви, що співрозмовник може ось-ось несподівано розридатися (або вибухнути)?
  1. так|та|, передчуваю;
  2. коли як;
  3. ні, не передчуваю.

Ключ|джерело| до тесту|

За відповіді 1– 2 бали; 2 – 1 бал; 3 – 0 балів.

Обробка і інтерпретація результатів тесту

Підсумуйте оцінки за пунктами методики|опитувача|.

Перетворіть “сірі” бали в стіни за допомогою таблиці “Стінні норми”.

Стіни Бали
1-4
5-8
9-12
14-17
18-21
22-25
26-29

Запропонована шкала невербальної компетентностіпедагога виявляє міру вираження уміння налагоджувати стосунки і прочитувати контекст спілкування. Кожен досліджуваний може бути віднесений до однієї з трьох груп:

 • з|із| низьким рівнем невербальної компетентності (1-3 стенів);
 • з|із| помірним рівнем невербальної компетентності (4-7 стенів);
 • з|із| високим рівнем невербальної компетентності (8-10 стенів).

Особи|лиця|, віднесені до першої групи, поглинені своїми власними проблемами і недостатньо уважні до проблем інших. Вони виявляють нездатність до налагоджування стосунків і розуміння характеру міжособистісної взаємодії.

Особи|особистості|, віднесені до третьої групи, навпаки, характеризуються тим, що занадто переймаються| проблемами інших людей і неуважні до своїх власних.

Методика 2.

Короткий орієнтовний тест (КОТ В.Н.Бузина, Е.Ф.Вандерліка)

Інструкція до тесту

Вам пропонується декілька простих завдань|задавань|. Прочитайте уважно цю сторінку і без команди не перевертайте її.

Познайомтеся із|із| зразками|взірцями| завдань|задавань| і правильними відповідями на них:

 1. "Швидкий" є протилежним по сенсу слову:

1 – важкий, 2 – пружний, 3 – скритний, 4 – легкий, 5 – повільний.

Правильна відповідь: 5

 1. Бензин коштує 44 центи за літр. Скільки коштує 2,5 літра?

Правильна відповідь: 110центів або 1,1 долар.

 1. Мінер-мінор. Ці два слова є|з'являються|:

1 – схожими, 2 – протилежними, 3 – ні схожими, ні протилежними за значенням.

Правильна відповідь: 3.

Тест, який вам запропоновано, містить 50 питань. На виконання тесту відводиться 15 хвилин. Ви повинні відповісти на стільки питань, на скільки зможете, не витрачаючи багато хвилинна кожне. Якщо тест виконується на самоті, скористайтеся таймером.

Тестовий матеріал

 1. Одинадцятий місяць року – це:
  1 – жовтень, 2 – травень, 3 – листопад, 4 – лютий.
 2. "Суворий" є протилежним за значенням слову:
  1 – різкий, 2 – строгий, 3 – м'який, 4 – жорсткий, 5 – неподатливий.
 3. Яке з|із| наведених нижче слів має відмінності від інших:
  1 – визначений, 2 – сумнівний, 3 – упевнений, 4 – довіра|довір'я|, 5 – вірний.
 4. Відповідайте Так чи ні.
  Скорочення "н.э." означає: "нашої ери" (нової ери)?
 5. Яке з|із| наступних|слідуючих| слів відмінно|чудово| від інших:
  1 – співати, 2 – дзвонити, 3 – базікати|бовтати|, 4 – слухати, 5 – говорити.
 6. Слово "бездоганний" є протилежним за своїм значенням слову:

1 – незаплямлений, 2 – непристойний, 3 – непідкупний, 4 – безневинний, 5 – класичний.

 1. Яке з приведених нижче слів відноситься до слова "жувати" як нюх і ніс:
  1 – солодкий, 2 – мова, 3 – запах, 4 – зуби, 5 – чистий
 2. Скільки з|із| приведених нижче пар слів є повністю|цілком| ідентичними?

Sharp| M.C. Sharp| M.C.
Filder E.H. Filder| E.N.
Connor M.G. Conner| M.G.
Woesner O.W. Woerner| O.W.
Soderquist P.E. Soderquist| B.E.

 1. "Ясний" є протилежним по сенсу слову:

1 – очевидний, 2 – явний, 3 – недвозначний, 4 – виразний, 5 – тьмяний.

 1. Підприємець купив декілька уживаних автомобілів за 3500 доларів, а продав їх за 5500 доларів заробивши при цьому 50 доларів за автомобіль. Скільки автомобілів він продав?
 2. Слова "стук" і "стік" мають:
  1 – схоже значення, 2 – протилежне, 3 – ні схоже, ні протилежне.
 3. Три лимони коштують 45 центів. Скільки коштує 1,5 дюжин.
 4. Скільки з|із| цих 6 пар чисел є повністю|цілком| однаковими?

5296 5296
66986 69686
834426 834426
7354256 7354256
61197172 61197172
83238224 83238234

 1. "Близький" є протилежним до слова:
  1 – дружній, 2 – приятельський, 3 – чужий, 4 – рідний, 5 – інший.
 2. Яке число є найменшим:
  6 0,7 9 36 0,31 5 ?
 3. Розставте запропоновані нижче слова в такому порядку|ладі|, аби|щоб| вийшло правильне речення|речення|. Як відповідь запишіть дві останні букви|літери| останнього слова.

одні уходу|догляду| вони гостей після|потім| нарешті|урешті| залишилися

 1. Який з|із| приведених нижче п'яти малюнків найбільш відмінний від інших?

 1. Два рибаки|рибалки| зловили 36 риб. Перший зловив в 8 разів більше, ніж другий. Скільки зловив другий?
 2. "Сходити" і "відродити" мають:

1 – схоже значення, 2 – протилежне, 3 – ні схоже, ні протилежне.

 1. Розставте пропоновані нижче слова в такому порядку|ладі|, аби|щоб| вийшло речення|затвердження|. Якщо воно правильне, то відповідь буде П, якщо неправильно – Н.

Мохом обороти камінь набирав зарослий.

 1. Дві з|із| приведених нижче фраз мають однаковий сенс, знайдіть їх:
 1. Тримати ніс за вітром.

2. Порожній|пустий| мішок не стоїть.

3. Троє|три| докторів|лікарів| не краще за одне.

4. Не все те золото, що блищить.

5. У семи няньок дитя без ока.

 1. Яке число повинне стояти замість знаку «?»:

73 66 59 52 45 38 ?

 1. Тривалість дня і ночі у вересні майже така ж, як і у:

1 – червні, 2 – березні, 3 – травні, 4 – листопаді.

 1. Передбачимо|припускатимемо|, що перші два твердження|затвердження| вірні. Тоді завершальне буде:
  1 – вірно, 2 – невірно, 3 – невизначено|неозначений|.

Всі передові люди – члени партії.
Все передові люди займають|позичають| крупні пости.
Деякі члени партії займають|позичають| крупні пости.

 1. Поїзд|потяг| проходить| 75 см за 1/4 с. Якщо він їхатиме з|із| тією ж швидкістю, то яку відстань він пройде| за 5 с|із|?
 2. Якщо передбачити|припускати|, що два перші твердження|затвердження| вірні, то останнє:
  1 – вірно, 2 – невірно, 3 – невизначено|неозначений|.

Борі|бору| стільки ж років, скільки Маші.
Маша молодша за Женю.
Боря молодший за Женю.

 1. П'ять напівкілограмових пачок м'ясного фаршу коштують 2 долари. Скільки кілограм фаршу можна купити за 80 центів?
 2. Розстилати і розтягнути. Ці слова:
  1 – схожі по сенсу, 2 – протилежні, 3 – ні схожі, ні протилежні.
 3. Розділіть цю геометричну фігуру прямою лінією на дві частини так, щоб, після складання їх разом можна було отримати квадрат:

 1. Передбачимо|припускатимемо|, що перші два твердження|затвердження| вірні. Тоді останнє буде:
  1 – вірно, 2 – невірно, 3 – невизначено|неозначений|.

Саша привітався з |із| Машею.
Маша привітався з |із| Дашею.
Саша не привітався з |із| Дашею.

 1. Автомобіль вартістю 2400 доларів був знижений в ціні під час сезонного розпродажу на 33 1/3%. Скільки коштував автомобіль під час розпродажу?
 2. Три з|із| п'яти фігур потрібно з'єднати так, щоб вийшла рівнобедрена трапеція:

 1. Для сукні |сукні| потрібно 2 1/3м. тканини. Скільки суконь|сукні| можна зшити з|із| 42 м?
 2. Значення наступних|слідуючих| двох речень|речень|:
  1 – схожі, 2 – протилежні, 3 – ні схожі, ні протилежні.

Троє|три| докторів|лікарів| не краще за одне.
Чим більше докторів|лікарів|, тим більше хвороб.

 1. Збільшувати і розширювати. Ці слова:
  1 – схожі, – протилежні, 3 – ні схожі, ні протилежні.
 2. Сенс|зміст| двох англійських прислів'їв:
  1 – схожий, 2 – протилежний, 2 – ні схожий, ні протилежний.

Швартуватися краще двома якорями.
Не клади усі яйця в одну корзину|кошик|.

 1. Бакалійник купив ящик з|із| апельсинами за 3,6 доларів. У ящику їх було 12 дюжин. Він знає, що 2 дюжини зіпсуються ще до того, як він продасть всі апельсини. За якою ціною йому потрібно продавати апельсини, аби|щоб| отримати|одержувати| прибуток в 1/3 закупівельної ціни?
 2. Претензія і претензійний. Ці слова за своїм значенням:
  1 – схожі, 2 – протилежні, 3 – ні схожі, ні протилежні.
 3. Якби півкіло картоплі коштувало 0,0125 долара, то скільки кілограм можна було б купити за 50 центів?
 4. Один з членів ряду|низки| не підходить |пасує| до інших. Яким числом Ви б його замінили:
  1/4 1/8 1/8 1/4 1/8 1/8 1/4 1/8 1/6.
 5. Такий, що відбивається і уявний. Ці слова є:
  1 – схожими, 2 – протилежними, 3 – ні схожими. ні протилежними.
 6. Скільки соток складає ділянку завдовжки 70 м і шириною 20 м?
 7. Наступні|слідуючі| дві фрази за значенням:
  1 – схожі, 2 – протилежні, 3 – ні схожі, ні протилежні.

Гарні речі дешеві, погані дороги.
Гарна якість забезпечується простотою, погана – складністю.

 1. Солдат, стріляючи у ціль|ціль|, уразив її в 12.5% випадків. Скільки разів солдатів повинен вистрілити, аби|щоб| уразити її|це| сто разів?
 2. Один з членів ряду|низки| не підходить |пасує| до інших. Яке число Ви б поставили на його місце:

1/4 1/6 1/8 1/9 1/12 1/14?

 1. Три партнера по акціонерному товариству вирішили розділити прибуток порівно. Т. вклав у діло 4500доларів, К. – 3500, П – 2000доларів.Якщо прибуток складає 2400, то на скільки менший прибуток отримає Т. Порівняно з тим, якщо б прибуток був розділений пропорційно вкладеним грошам?
 2. Які два з|із| приведених нижче прислів'їв мають схожий сенс:
  1. Куй залізо, доки|доки| гаряче.
  2. Один у полі не воїн.
  3. Ліс рубають, тріски|цепи| летять.
  4. Не все те золото, що блищить.
  5. Не по вигляду|виду| суди, а у справах дивися?
 3. Значення наступних|слідуючих| фраз:
  1 – схоже, 2 – протилежне, 3 – ні схоже, ні протилежно.

Ліс рубають тріски летять.
Велика справа|річ| не буває без втрат.

 1. Яка з|із| цих фігур найбільш відмінна від інших?

 1. У статті, що друкується, 24000 слів. Редактор вирішив використовувати шрифт двох розмірів. При використанні шрифту великого розміру на сторінці уміщається 900 слів, меншого – 1200. Стаття повинна зайняти|позичати| 21 повну|цілковиту| сторінку журналу|часописі|. Скільки сторінок має бути надруковано меншим шрифтом?

Ключ|джерело| до тесту

№ Завдання Ключ № Завдання Ключ № Завдання Ключ № Завдання Ключ
1. 14. 27. 40. 1/8
2. 15. 0,31 28. 41.
3. 16. НІ 29. 2-13 42.
4. ТАК 17. 30. 43.
5. 18. 31. 44.
6. 19. 32. 1,2,4 45. 1/10
7. 20. Н 33. 46.
8. 21. 3,5 34. 47. 4.5
9. 22. 35. 48.
10. 23. 36. 49.
11. 24. 37. 4,8 50.
12. 2,7 (270) 25. 1500 (15) 38.        
13. 26. 39.

Інтегральний показник загальних розумових здібностей (Рз) дорівнює кількості правильно вирішених завдань.Последнее изменение этой страницы: 2016-04-19; Нарушение авторского права страницы; Мы поможем в написании вашей работы!

infopedia.su Все материалы представленные на сайте исключительно с целью ознакомления читателями и не преследуют коммерческих целей или нарушение авторских прав. Обратная связь - 35.172.217.174 (0.019 с.)