ТОП 10:

Які з перелічених статей відображені в активі балансу центрального банку?1) капітал банку;

2) депозити казначейства;

3) позики, надані комерційним банкам;

4) готівка в обігу.

319. Які з перелічених статей відображені в пасиві балансу центрального банку?

1) позики, надані комерційним банкам;

2) цінні папери уряду;

3) монетарне золото;

4) готівка в обігу.

320. До функцій центрального банку України не належить…

1) емісія банкнот;

2) кредитування фізичних осіб і підприємств;

3) кредитування комерційних банків;

4) кредитування держави.

321. У якому році було прийнято Закон України “Про Національний банк України”?

1) 1997;

2) 1999;

3) 2000;

4) 2001.

322. Правління НБУ складається з…

1) 5 осіб;

2) 11 осіб;

3) 15 осіб;

4) 20 осіб.

323. Що означає функція центрального банку як “банку банків” ?

1) розрахунково-касове обслуговування уряду;

2) розрахункове, касове та кредитне обслуговування комерційних банків;

3) проведення грошово-кредитної політики;

4) регламентацію валютних відносин економічних суб’єктів.

324. У процесі розрахункового обслуговування комерційних банків центральний банк...

1) забезпечує комерційні банки додатковими резервами з метою підтримання їх ліквідності;

2) виступає посередником при проведенні міжбанківських розрахунків;

3) забезпечує комерційні банки готівкою в обмін на їхні резерви, що зберігаються на рахунках у центральному банку;

4) бере участь у забезпеченні касового виконання державного бюджету.

325. У процесі кредитного обслуговування комерційних банків центральний банк...

1) забезпечує комерційні банки додатковими резервами з метою підтримання їхньої ліквідності;

2) виступає посередником при проведенні міжбанківських розрахунків;

3) забезпечує комерційні банки готівкою в обмін на їхні резерви, що зберігаються на рахунках у центральному банку;

4) бере участь у забезпеченні касового виконання державного бюджету.

326. Національному банку не забороняється...

1) бути акціонером або учасником банків;

2) здійснювати виробничу діяльність;

3) вести рахунок Державного казначейства України без оплати і нарахування відсотків;

4) здійснювати страхову діяльність.

327. Голову НБУ призначає на посаду…

1) Верховна Рада України за поданням Президента України;

2) Рада НБУ;

3) Президент України;

4) Правління НБУ.

328. Правління НБУ не приймає рішення щодо…

1) банківського регулювання та нагляду;

2) функціонування платіжних систем та організації розрахунків;

3) встановлення та зміни облікової та інших процентних ставок НБУ;

4) збільшення розміру статутного капіталу НБУ.

329. Голову Ради НБУ обирають на посаду строком на…

1) три роки;

2) п’ять років;

3) сім років;

4) одинадцять років.

330. Валютні інтервенції на валютному ринку можуть проводити…

1) комерційні банки;

2) валютна біржа;

3) промислові підприємства;

4) центральний (національний) банк.

331. Під час проведення політики грошово-кредитної рестрикції операції центрального банку на відкритому ринку спрямовані на…

1) зростання портфеля цінних паперів центрального банку;

2) зростання портфеля цінних паперів комерційних банків;

3) розширення ресурсної бази комерційних банків;

4) правильна відповідь відсутня.

332. До інструментів непрямого впливу відносять…

1) обмеження банківських кредитів, встановлення маржі;

2) операції на відкритому ринку, резервну норму, облікову ставку;

3) механізм готівкової емісії;

4) запровадження особливого режиму на проведення депозитних операцій.

333. Обов’язкові резерви – це…

1) резервний фонд, який використовують для покриття збитків від банківської діяльності;

2) мінімальний розмір вкладу банку в центральному банку у розмірі встановленого відсотка від залучених коштів;

3) страхові фонди, які використовують для покриття збитків за окремими активними операціями банків;

4) правильна відповідь відсутня.

334. Хто регулює кількість грошей в обігу в Україні?

1) НБУ;

2) МВФ;

3) Монетний двір;

4) Державна казначейська служба України.

335. Під час проведення рестрикційної грошово-кредитної політики діяльність центрального банку спрямована на…

1) розширення ресурсної бази банків;

2) зменшення портфеля цінних паперів центрального банку;

3) активізацію підприємницької діяльності;

4) збільшення пропозиції грошей.

336. До яких заходів вдається центральний банк при проведенні політики “дорогих” грошей?

1) збільшує облікову процентну ставку, підвищує норму обов’язкових резервів, продає цінні папери на відкритому ринку;

2) збільшує облікову процентну ставку, підвищує норму обов’язкових резервів, купує цінні папери на відкритому ринку;

3) зменшує облікову процентну ставку, зменшує норму обов’язкових резервів, продає цінні папери на відкритому ринку;

4) збільшує облікову процентну ставку, зменшує норму обов’язкових резервів, продає цінні папери на відкритому ринку.

337. До яких заходів вдається центральний банк, якщо йому потрібно збільшувати масу грошей в обігу?

1) збільшує облікову процентну ставку;

2) підвищує норму обов’язкових резервів;

3) купує цінні папери на відкритому ринку;

4) продає цінні папери на відкритому ринку.

338. Операції на відкритому ринку – це…

1) купівля – продаж центральним банком цінних паперів у комерційних банків і населення;

2) купівля – продаж цінних паперів комерційними банками;

3) купівля центральним банком іноземної валюти на валютних ринках;

4) продаж центральним банком іноземної валюти на валютних ринках.

339. До яких заходів вдається центральний банк при проведенні політики “дешевих” грошей?

1) зменшує облікову процентну ставку, зменшує норму обов’язкових резервів, купує цінні папери на відкритому ринку;

2) збільшує облікову процентну ставку, підвищує норму обов’язкових резервів, купує цінні папери на відкритому ринку;

3) зменшує облікову процентну ставку, зменшує норму обов’язкових резервів, продає цінні папери на відкритому ринку;

4) збільшує облікову процентну ставку, підвищує норму обов’язкових резервів, продає цінні папери на відкритому ринку.

340. Визначте проміжні цілі грошово-кредитної політики Національного банку України

1) прискорення платіжного обороту, накопичення товарних запасів у країні;

2) зростання виробництва, подолання інфляції, стабілізація цін;

3) пожвавлення або стримування ринкової кон’юнктури;

4) розвиток кредитної кооперації.

341. У процесі проведення політики стимулювання виробництва, центральний банк…

1) зменшує ліміти кредитування комерційних банків;

2) знижує облікову ставку;

3) продає державні цінні папери комерційним банкам;

4) підвищує норму обов’язкового резервування.Последнее изменение этой страницы: 2017-02-19; Нарушение авторского права страницы

infopedia.su Все материалы представленные на сайте исключительно с целью ознакомления читателями и не преследуют коммерческих целей или нарушение авторских прав. Обратная связь - 18.215.62.41 (0.055 с.)