ТОП 10:

Скільки валют включено до “валютного кошика” СПЗ?1) три;

2) п’ять;

3) чотири;

4) сім.

416 Процес емісії СПЗ відбувається шляхом їх нарахування на спеціальні рахунки кожної крани-члена МВФ пропорційно до…

1) обсягів їхнього державного боргу;

2) суми дефіциту їхнього платіжного балансу;

3) розміру їхньої квоти у МВФ;

4) суми запозичень у МВФ.

За яким критерієм визначено перелік валют, що формують “валютний кошик” СПЗ?

1) валюти країн, що володіють найбільшими обсягами золотовалютних резервів;

2) валюти країн-членів Європейського Союзу;

3) валюти країн з максимальними обсягами експорту та часткою в офіційних резервах країн-членів МВФ;

4) валюти усіх країн-членів МВФ.

Коли і з якою метою було створено Латинський монетний союз?

1) у 1865 р. для підтримки стабільності грошового обігу на базі біметалізму;

2) у 1922 р. з метою запровадження системи золотодевізного стандарту;

3) у 1867 р. з метою запровадження системи золотомонетного стандарту;

4) у 1976 р. з метою юридичної демонетизації золота.

419 Запровадження золотодевізного стандарту передбачала…

1) Паризька валютна система;

2) Генуезька валютна система;

3) Ямайська валютна система;

4) Європейська валютна система.

420 Система “кульгаючої” валюти – це різновид біметалізму за якого…

1) співвідношення між золотими і срібними монетами встановлювалося державою;

2) один із видів монет карбувався у закритому порядку;

3) співвідношення між золотими і срібними монетами встановлювалося стихійно на ринковій основі;

4) паралельно з золотими і срібними монетами в обігу присутні мідні монети.

421 Сучасні грошові системи…

1) використовують принцип біметалізму;

2) базуються на кредитних грошах;

3) базуються на обміні грошей на девізи;

4) базуються на розмінних на золото грошах.

Які з перелічених тверджень відповідають принципам функціонування Ямайської валютної системи?

1) фіксована ринкова ціна на золото;

2) обмеження у приватному використанні золота;

3) створення МВФ та Світового банку;

4) повна демонетизація золота.

Яке з перелічених тверджень відповідає принципам функціонування Бреттон-Вудської валютної системи?

1) повна демонетизація золота;

2) запровадження в міжнародний платіжний оборот СПЗ;

3) підтримка США розміну паперового долара на золото за офіційною ціною $35 за одну тройську унцію золота для центральних банків та урядових установ інших країн;

4) запровадження регульовано-плаваючих валютних курсів.

424 Рівень монетизації економіки характеризує…

1) частоту, з якою кожна одиниця наявних в обороті грошей використовується для реалізації товарів і послуг;

2) забезпеченість економіки грошовою масою;

3) масу грошей з боку прояву її на балансі центрального банку;

4) певний набір елементів грошової маси залежно від їх ліквідності.

425 Одним з елементів грошової бази є…

1) переказні кошти в національній валюті;

2) сума готівки в касах банків;

3) переказні кошти в іноземній валюті;

4) кошти за трастовими операціями банків.

426 Формула для обчислення кількості грошей, необхідних для обігу, запропонована К. Марксом, не враховує …

1) суму проданих товарів і послуг у кредит;

2) суму платежів, які погашають шляхом взаємного зарахування боргу;

3) середню тривалість одного обороту грошової одиниці;

4) середню кількість оборотів грошей як засобу обігу й платежу.

За якою кількістю металів у біметалізмі закріплюється роль еквівалента?

1) одним;

2) двома;

3) трьома;

4) чотирма.

428 Різновидами монометалізму є…

1) система паралельної валюти, система подвійної валюти, золотодевізний стандарт;

2) золотомонетний стандарт, золото зливковий стандарт, система “кульгаючої” валюти;

3) система подвійної валюти, система паралельної валюти, система “кульгаючої” валюти;

4) золотомонетний стандарт, золотодевізний стандарт, золотозливковий стандарт.Последнее изменение этой страницы: 2017-02-19; Нарушение авторского права страницы

infopedia.su Все материалы представленные на сайте исключительно с целью ознакомления читателями и не преследуют коммерческих целей или нарушение авторских прав. Обратная связь - 18.232.146.112 (0.003 с.)